Sociální klinika

Posláním Sociální kliniky je poskytovat kvalitní terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit. Přesto na sobě chtějí pracovat, hledají změnu a uvědomují si díl své zodpovědnosti.

Náš příběh


Příběh Sociální kliniky se začal psát v roce 2014, a to jako projekt Českého institutu biosyntézy. Barbora Janečková spolu s Yvonnou Luckou založením Sociální kliniky reagovaly na složité podmínky v českém prostředí, kdy terapie placená ze zdravotního pojištění nebyla a stále není dostupná v takové míře, v jaké je nezbytná. Počet potřebných stále převyšuje časové možnosti terapeutů.

Právě proto vznikla Sociální klinika, která poskytuje krátkodobou terapii včas a dostupně.

únor 2015

mezinárodní cena SozialMarie za sociálně inovativní projekt

září 2016

63 psychoterapeutů, 16 míst v ČR, > 1300 hodin terapie

září 2019

73 psychoterapeutů, 16 míst v ČR, > 5600 hodin terapie

září 2014

vznik projektu Sociální kliniky pod křídly ČIB, z.ú., 24 psychoterapeutů

září 2015

49 psychoterapeutů, 15 míst v ČR, > 600 hodin terapie

červen 2017

vznik samostatné Sociální kliniky, z.ú.


Odborná garance


Terapeuté pracují pod pravidelnou supervizí na základě jejich zkušeností a potřeb. Odbornými garantkami jsou Barbora Janečnová a Yvonna Lucká, které pečují o vysokou odbornost péče poskytované klientům Sociální kliniky.


Tým sociální klinikyMgr. Magda Juráňová
výkonná ředitelka
magda.juranova@socialniklinika.cz

PhDr. Barbora Janečková, Ph.D.
zakladatelka a odborná garantka, předsedkyně Správní rady
barbora.janeckova@socialniklinika.cz

PhDr. Yvonna Lucká
odborná garantka, členka Správní rady
yvonna.lucka@socialniklinika.cz

Mgr. Michaela Malá
koordinátorka péče o klienty a terapeuty
michaela.mala@socialniklinika.cz

Mgr. Kateřina Mlynářová
PR koordinátorka
katerina.mlynarova@socialniklinika.cz
Mgr. Magda JuráňováMagda vystudovala Politologii a evropská studia na UP v Olomouci. Již mezi přednáškami na univerzitě se věnovala projektovému řízení, v němž našla svou zálibu. V Praze jste se s ní mohli pracovně setkat mimo jiné na Ministerstvu pro místní rozvoj či na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Po několika letech sbírání pracovních zkušeností se rozjela do světa sbírat poznatky především osobní. Následně po téměř dvouletém cestování po nejrůznějších koutech země se vrátila zpět, a to s rozhodnutím využít svých dosavadních pracovních vědomostí v místě, kde vidí smysluplnost, kreativitu a potřebnost.
PhDr. Barbora Janečková, Ph.D.Barbora je klinický psycholog a psychoterapeut. Vystudovala psychologii FF UK v Praze, během studia a po něm pracovala v Krizovém centru Riaps, nyní má soukromou praxi. Barbora je zakladatelkou Českého institutu biosyntézy a terapeutického centra Pod křídly a je také senior trenérkou International Institute of Biosynthesis. Původně chtěla studovat historii, protože ji fascinovaly jako dítě příběhy, při terapeutické práci je jí ctí, když může pomoci k tomu, aby byl její klient spokojenější se svým životním příběhem. Je pro ni důležité, aby to, co dělá, a její život, dávalo smysl.
PhDr. Yvonna LuckáYvonna vystudovala psychologii na FF UK, věnuje se individuální i skupinové psychoterapii, krizové intervenci a otázkám traumatu a psychospirituálního vývoje. Pracuje také jako lektorka terapeutických výcviků (např. biosyntéza a krizová intervence) a supervizorka (je držitelkou oprávnění Teachers Supervisor). V první etapě své profesní dráhy se věnovala lidem se speciálními potřebami (nevidomí, zrakově postižení), později byla u zrodu krizového centra RIAPS, kde následujících 10 let pracovala. Základní idea sociální kliniky je jednou z myšlenek biosyntézy, která Yvonnu od samého začátku oslovila. Svoji účast na projektu Sociální kliniky vnímá jako vyvážení osobní identity terapeuta a jako energii směrovanou smysluplným a pomáhajícím způsobem.
Mgr. Michaela MaláMichaela vystudovala sociální pedagogiku a výtvarné umění na UKF v Nitře, absolvovala kurz komplexní krizové intervence a dvouletý kurz arteterapie v Praze. Několik let pracovala jako sociální pracovnice a věnovala se výtvarnému tvoření s dětmi a dospívajícími. Prostřednictvím různých tvořivých výtvarných technik jí baví rozvíjet citlivost nejen vůči tomu, co se děje na výtvarném plátně, ale také vůči tomu, co se děje kolem nás a uvnitř nás samotných. Jejím velkým vnitřním zdrojem je příroda.
Mgr. Kateřina MlynářováVystudovala Managament tělesné výchovy a sportu na UK v Praze, ale odjakživa ji to táhlo k neziskovému sektoru. Chtěla být součástí něčeho smysluplného a proto je dneska Sociální klinika jednou z několika organizací, které ráda věnuje svůj čas - věří totiž, že najít svůj klid na duši je základ pro každého. Kateřině dělá radost podílet se na tom, aby zajímavé projekty byly více vidět a aby se jejich služby dostaly tam, kam mají. Kromě toho práci ráda kompenzuje cestováním, výlety do přírody a kulturním vyžitím.
Aktuality


Předprodej vstupenek na benefiční přednášku Anneke Lucas - Neviditelné trauma zahájen

23. července 2019
Anneke Lucas se v dětství stala obětí organizovaného sexuálního zneužívání. Po třiceti letech vyrovnávání se s traumatem přináší cestu i pro ostatní. Nejen o léčení a hojení traumatu přijede na podzim tohoto roku promluvit také do Prahy. Benefiční přednášky na podporu Sociální kliniky se uskuteční v říjnu v pražských kinech Bio Oko a Aero. Vstupenky můžete zakoupit už nyní v předprodeji. Šest dlouhých let jako dětská sexuální otrokyně. Dokáže se s tím člověk vůbec někdy vyrovnat? Anneke Lucas se o to snaží celý život. V šesti letech ji unesli a prodali mocným pedofilům. V Belgii. Pod povrchem civilizovaných států se takových dramat odehrává bezpočet. Anneke je mimo jiné zakladatelkou americké neziskové organizace Liberation Prison Yoga, která se snaží nejen skrze jógu pomoci lidem s traumatickými prožitky najít cestu k psychické vyrovnanosti. O svém příběhu, zkušenostech, józe ve věznicích a způsobu léčení traumat, který využívá při své práci, teď Anneke přijíždí přednášet do Prahy. Obsah její přednášky možná nebude pro vaše uši tou nejpříjemnější hudbou. Právě proto je ale o tématu důležité hovořit, a to i v České republice, kde se s nejrůznějšími traumaty část populace bezpochyby také vyrovnává. Celý výtěžek přednášky bude věnován Sociální klinice, která poskytuje kvalitní terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit.

Termíny přednášek:

Co trápí klienty Sociální kliniky nejčastěji a kdy k nám přichází nejvíce přihlášek? Dozvíte se v našem článku

21. července 2019
Trápí nás vztahy, zdraví i zaměstnání, ale také rodičovství. Důvodem pro vyhledání pomoci terapeuta často bývá i prožité násilí. Sociální klinika během dvou let mapovala, jaká klientela z České republiky chodí k našim terapeutům na krátkodobou terapii nejčastěji, kvůli jakým příčinám a také v jakém období. Výsledky stručně shrnujeme v krátkém článku.

Tipnete si, kdo chodí na terapie častěji? Je to jednoznačně něžné pohlaví, ale ani pánové nezůstávají pozadu, je jich celá jedna pětina ze všech našich klientů. Jedním z vysvětlení může být, že ženy umí mnohem snadněji rozpoznávat své emoce, pojmenovávat je a mluvit o nich. Muži mluví více "o něčem", v čem se vyznají. Mluvit o sobě se nehodí, často to vnímají jako slabost. Muži mají také mnohem větší tendenci psychické problémy potlačovat, což se pak může negativně projektovat v těle (onemocnění, somatizace).

Témata, se kterými přichází lidé do krátkodobé terapie nejčastěji, jsou vztahy, rodičovství, změny vlastního zdravotního stavu nebo stavu blízkého člověka, změna zaměstnání nebo životních podmínek. Přichází k nám hlavně mladí lidé, kteří překročili dvacet let. Souvisí to s ekonomickou nezávislostí, ještě studují, jsou na trhu práce teprve krátce, nemají silný ekonomický status.

Nejvíc přihlášek k nám přichází v březnu, květnu a v listopadu. Příčin může být hned několik – v březnu a dubnu je vysoký počet sebevražd, právě na konci zimy se lidé hodně „propadají“, je méně světla, slunce, jedná se o období, kdy obecně vyčerpáváme síly. V listopadu opět ubývá světla, začíná zima, lidé jsou více náchylnější k tomu upadat do depresí.

Víte, že se u nás mimo jiné sejde nejvíce žádostí v pondělí? O víkendu mohou totiž eskalovat problémy doma, pondělí tak představuje nový začátek, den, kdy chtějí lidé něco změnit. Jestli jste čekali, že Vánoce nebo začátek školního roku budou zátěžová období, která do terapeutických křesel „naženou“ další klienty, musíme vás vyvést z omylu. Právě prosinec a září jsou u nás z pohledu nových zájemců o terapii nejslabší. V září totiž čerpáme energii z proběhlých letních dovolených, hezkého babího léta. Naopak období po Vánocích přináší přihlášek více. Jedná se o zátěžové období zejména v rodinách, kde to příliš nefunguje, lidé si zároveň dávají náročná novoroční předsevzetí, která nejsou schopni naplňovat.

A kdy je našim klientům nejlépe? Možná trochu nepřekvapivě se podle svých slov cítí nejlépe v červnu a podle zaslaných přihlášek v sobotu.

12 nových terapeutů

5. čevna 2019
V našich řadách vítáme hned 12 nových terapeutů. Každému z nich jsme na přivítanou položili jednu otázku? Jaké jsou jejich odpovědi? Dočtete se každý týden na našem Facebooku. Těšíme se na spolupráci!

Budeme na festivalu Mezi ploty

5. května 2019
Stejně jako v loňském roce nás a Český institut biosyntézy můžete potkat na oblíbeném festivalu Mezi ploty, který se uskuteční od 25. do 26. 5. Náš terapeut Martin Hofman vystoupí 25. 5. od 12:45 do 13:15 na alternativní scéně s tématem Tělo jako zdroj energie a sebepoznání. Těšíme se na vás! Více na www.meziploty.cz

Záznam z vystoupení Yvonny Lucké ze 7. ročníku konference České asociace pro psychoterapii

21. července 2019
Poslechněte si audiozáznam záznam z vystoupení zakladatelky Sociální kliniky Yvonny Lucké na 7. ročníku konference Česká Asociace pro Psychoterapii, kde představila biosyntézu zástupcům české odborné veřejnosti. Sociální klinika i Český institut biosyntézy byli u toho. Audio záznam dostupný zde.

Festival Evolution

12. března 2019
Nebudeme chybět ani na Festivalu Evolution, který se koná od 22. do 24. 3.2019 na Výstavišti Praha Holešovice. V rámci bohatého programu se můžete těšit v pátek 22. 3. 2019 od 15:30 na přednášku Martina Hofmana, a to na téma Tělo jak zdroj, kde se dozvíte, jak naše tělo vnímáme a jak mu správně naslouchat. 23. 3. od 14:30 vystoupí zakladatelka Sociální kliniky Yvonna Lucká, která se bude zabývat tématem Trauma okem biosyntézy. Dozvíme se, jak nás ovlivňují náročné životní situace, kam sahá naše tělová paměť a jak je možné s ní nakládat. Po celou dobu festivalu můžete také navštívit stánek Sociální kliniky.

V březnu nás potkáte na festivale Týden mozku

12. března 2019
Už 13. 3. 2019 od 17:00 nás můžete navštívit na festivalu o neurovědách Týden mozku, který se koná v Akademii věd ČR v Praze. Terapeutka Alena Večeřová Procházková představí návštěvníkům základy biosyntézy, součástí bude i ochutnávka práce s dechem.

Stres, bůček a terapie

28. února 2019
Děkujeme za skvělou atmosféru, kterou jste vytvořili na diskuzi Stres, bůček a terapie plné nových a inspirativních myšlenek od PharmDr. Margit Slimákové, Radkina Honzáka, Yvonny Lucké a Jiřího Ježka. Děkujeme také Nadaci Divoké husy, která nám výtěžek z benefiční diskuze znásobila a do Sociální kliniky tak poputuje částka 179 830 Kč, díky které můžeme poskytnout terapii dalším lidem, kteří ji potřebují.

Archiv aktualit


PF 2019

19. prosince 2018
Přejeme vám, ať v novém roce nikdy nezapomenete na to, že každá noc končí vždy s prvními paprsky úsvitu

Spustili jsme předprodej vstupenek na moderovanou diskuzi STRES, BŮČEK A TERAPIE

14. prosince 2018
Spustili jsme předprodej vstupenek na moderovanou diskuzi na téma, jak spolu strava a hlava souvisí. Hosté budou diskutovat o tom, zda dobrý terapeut může nahradit antidepresiva, jak se projíst k lepšímu životu nebo jak střevní mikrobiom ovlivňuje naše chování. A rovnou jsme přizvali odborníky, jako je uznávaný a veselými vtipy oplývající psychiatr Radkin Honzák, specialistka na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimáková nebo zkušená psycholožka Yvonna Lucká. Akce se bude konat 26. února 2019 od 17.30 hodin v kině Bio Oko. Udělejte svým blízkým radost! Lístky za 490,- Kč zakoupíte zde nebo v předprodeji na pokladnách kin Bio Oko, Světozor a Aero. Všichni naši hosté se vzdali nároku na honorář a výtěžek z akce poputuje do Sociální kliniky.

Magie dobrého života

13. prosince 2018
Zvládli jsme to a vám patří velké díky! V benefiční sbírce Magie dobrého života jsme vybrali 112,47 %!

Dostupnější psychoterapie i v Plzeňském kraji!

7. září 2018

Rozhovor s Magdou Juráňovou

19. června 2018
Přečtěte si rozhovor s naší novou výkonnou ředitelkou Magdou Juráňovou, dozvíte se mimo jiné, co pro vás chystáme na podzim tohoto roku.

Pobočka Sociální kliniky v Plzni bude podpořena 66 000 Kč

26. dubna 2018
S vaší pomoci se nám podařilo trhnout rekord ve sbírání bodů v aplikaci Pomáhej pohybem. Společně jsme si "frčeli na Plzni" pouze 4 dny. 200 tisíc bodů máme v kapse (nebo spíše v nohách) a Nadace ČEZ tak podpoří částkou 66 000 Kč Sociální kliniku v Plzni. Bez vás bychom to ale nedokázali, děkujeme proto všem, kteří sportovali a budeme se těšit na další (nejen) sportovní výzvy.

Frčíme si na Plzni. Sportuj, sbírej body, podpoř Sociální kliniku v Plzni

20. dubna 2018
Už podruhé jsme od Nadace ČEZ získali projekt na podporu naší pobočky. Tentokráte bude podpořena Sociální klinika v Plzni. Pro získání částky 66 000 Kč ale musíme během následujících čtyř týdnů nasbírat 200 tisíc bodů v aplikaci Pomáhej pohybem, kterou si můžete zdarma stáhnout. Projekt už je spuštěn, pojďte do toho s námi teď na jaře už podruhé!

Instalace aplikace vám zabere jen pár vteřin. Jak na to?

 1. Stáhněte si aplikaci EPP, která bude měřit vaše sportovní výkony a přiřazovat za ně body. Odkazy pro stažení aplikace podle operačního systému: iOS, AndroidWindows Mobile.
 2. Aktivujte si GPS ve vašem mobilu.
 3. Vyberte si sport (běh, jízda na kole, chůze, fitness...) a začněte sportovat. Zkontrolujte si, zda vám aplikace připisuje body.
 4. Pošlete svoje body projektu Sociální kliniky.
 5. Nemáte chytrý mobil? Nevadí! Alespoň nemáte nutkání být pořád on-line, což může zatěžovat psychické zdraví. Sportovat pro nás tedy v projektu Pomáhej pohybem nemůžete, ale podpořte nás přímo.

Děkujeme, že jste v tom s námi!

Rozhovor s Markétou Charvátovou

28. března 2018
V MF DNES vyšel zajímavý rozhovor s naší brněnskou terapeutkou a koordinátorkou pobočky Markétou Charvátovou. Markéty se ptala paní redaktorka Jana Cíglerová.

Brno: Pozvánka na workshop od uvolnění k aktivitě

28. února 2018
V BRNĚ pořádáme workshop pro ty z Vás, co jsou v zátěžové životní situaci a hledají pomoc pro zmírnění svých psychosomatických obtíží. Vstupné 300 až 500 Kč podle Vašich možností. Výtěžek použijeme na práci Sociální kliniky v Jihomoravském kraji.

Leták ke stažení. Neváhejte šířit, děkujeme.

Rok 2017 očima Sociální kliniky

6. února 2018
V roce 2017 jsme lidem v nouzi poskytli více než 630 hodin terapie a povedla se nám řada dalších věcí. Podívejte se na podrobný přehled naší práce v roce 2017.
Děkujeme, že nás podporujete. Bez Vás by to nešlo.

Máme-li vypíchnout z roku 2017 to nejdůležitější:

 • Celkem se na nás obrátilo 295 klientů a klientek (v roce 2016 jich bylo 205).
 • Naši dobrovolníci a dobrovolnice lidem v krizi poskytli 630 hodin terapie.
 • Rozšířili jsme tým na 84 dobrovolných terapeutů a terapeutek (65 na začátku roku).
 • Během crowfundingové sbírky Magie vztahů jsme veřejnosti nabídli 9 vzdělávacích workshopů, které navštívilo 199 mužů a žen. Sbírka skončila úspěšně a získala 3. místo v Cenách Fóra dárců.
 • Byli jsme čerpat inspiraci v Londýně u 3 organizací, které poskytují podobné služby jako my (Psychosynthesis Trust, Greenwichmind a St Marylebone Healing & Counselling Centre).
 • Pro naše klienty, kteří prochází zátěžovou životní situací nebo jsou vystavení negativním účinkům stresu, jsme připravili kurzy zaměřené na relaxaci.
 • Odstartovali jsme činnost našich nových poboček ve Středočeském, Jihočeském, Jihomoravském, Plzeňském a Moravskoslezském kraji.
 • Zveřejnili jsme 4 videa „Chodím na terapii a nestydím se za to... Co vy?“.

A bylo toho mnohem víc. Vaše podpora je pro nás zavazující, děkujeme. Tým Sociální kliniky.

PF 2018

28. března 2018

Chodím na terapii a nestydím se za to… Co vy?

22. prosince 2017
Sociální klinika natočila rozhovor uznávaných terapeutů a psychologů Yvonny Lucké a Lubomíra Kobrleho, ve kterých vysvětlují principy terapeutické pomoci. Mám jít na terapii? Jakou terapii si vybrat? Jak to bude probíhat? Jak bude terapie dlouhá? Co všechno můžu terapeutovi nebo terapeutce říct? Kdo je terapeut, kdo proti mně bude sedět? Chodí terapeuti a terapeutky na terapii? Proč se za terapii platí? …

Odpovědi najdete v krátkém video seriálu.
První díl: Je normální chodit na terapii?
Druhý díl: Co je psychoterapie?
Třetí díl: Co jsou terapeuti a terapeutky zač?
Čtvrtý díl: Proč se za terapii platí?
Bonus: Anekdota

Hodně lidí kolem nás prožívá vážnou životní krizi, ovšem na kvalitní terapeutickou pomoc nemají prostředky. Proto existuje Sociální klinika. Za symbolický příspěvek je propojíme s vhodným terapeutem a poskytneme jim 12 terapeutických sezení.

Pošlete dar a pomozte lidem v krizi vystrčit hlavu nad hladinu a nepropadnout až na dno. Výše vašich darů ovlivňuje počet lidí, kterým můžeme pomoci. Jen v loňské roce jsme poskytli 850 hodin terapie…. Děkujeme vám!

Lidé, kteří prochází těžkým životním obdobím a nemohou si z finančních důvodů dovolit terapii, se mohou obrátit na nové pobočky Sociální kliniky v Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Praze a Ostravě

27. listopadu 2017
Lidé, jež potřebují terapeutickou pomoc, se nyní mohou obrátit na pobočky Sociální kliniky v Brně, Českých Budějovicích, Plzni, Praze (pro Středočeský kraj) a Ostravě, které zde začínají fungovat. Projekt nabízí lidem terapii za poplatek podle jejich možností. Služba je zaměřena na lidi, kteří jsou ve složité životní situaci a služby soukromých terapeutů a terapeutek jsou pro ně z finančních důvodů nedostupné. V současné době pro Sociální kliniku pracuje bez nároku na odměnu celkem 70 terapeutů a terapeutek. (Tisková zpráva.)

Máme bronz. Za „Magie vztahů“ jsme získali třetí místo v Cenách Fóra dárců

16. listopadu 2017
Za Magie vztahů Sociální klinika obdržela třetí místo v Cenách Fóra dárců. Připomeňte si naši crowfundingovou sbírku.

Magie vztahů byla šňůra přednášek a workshopů a crowfundingová sbírka, kterou jsme na podporu Sociální kliniky uspořádali v první polovině roku 2017. Povedlo se nám vybrat 201 567 Kč a celkově, díky zlatému řezu od Nadačního fondu pomoci Karla Janečka (NFPKJ), jsme získali 326 539 Kč. Stránka projektu na webu NFPKJ. Mezi úvodním a posledním workshopem uběhly víc jak tři měsíce, během nichž jsme uspořádali 9 kurzůcelkové dotaci více než 40 hodin. Kurzy a přednášky navštívilo 199 lidí.

V současné době připravujeme „Magii“ pro rok 2018.

Vánoční večírek 4. 12. 2017

13. listopadu 2017
Srdečně zveme všechny přátelé a příznivce Sociální kliniky na vánoční večírek. Slavíme společně s Českým institutem biosyntézy, který stál u zrodu Sociální kliniky a je s ní úzce spjat po celou dobu její existence.

Večírek vypukne 4. prosince v 18:30 v Café Záhorský (Eliášova 1, Praha 6 www.cafezahorsky.cz).

Můžete se těšit na následující program:

 • 18.30 přípitek
 • 19.00 promítání rozhovoru s Davidem Boadellou
 • předávání certifikátů studentům a studentkám Českého institutu biosyntézy

Přijďte si popovídat o životě, Vánocích a terapii. Na večírku se potkáte s lidmi z Českého institutu biosyntézy a s lidmi, kteří podporují projekt Sociální kliniky. Těšíme se na Vás!

Svou plánovanou účast nám prosím předem potvrďte na info@biosynteza.cz. Pokud se chystáte vzít s sebou doprovod, napište nám to prosím rovněž.

3 roky dostupné terapie

24. října 2017
Rozhovor s Annou Ryvolovou pro Nadační fond pomoci Karla Janečka k tříletému výročí Sociální kliniky.

Projekt Sociální kliniky získal v aplikaci Pomáhej pohybem dostatek bodů. Děkujeme.

16. října 2017
Děkujeme, že jste se (a nás) tak rozhýbali. Díky Vám máme už po týdnu od spuštění projektu hotovo, takže dostaneme od Nadace ČEZ 70 tisíc Kč na rozvoj naší pobočky v Brně. Náš projekt teď najdete na webových stránkách Pomáhej pohybem v položce ukončené.

Poděkování Dagmar Jančové

13. září 2017
Dagmar Jančová se rozhodla věnovat klientům a klientkám Sociální kliniky svůj čas a uspořádat pro ně dva kurzy. Jeden je zaměřen na bodyterapii, druhý pak na Jacobsonovu progresivní relaxaci. Účastníci za kurzy platí menší příspěvek Sociální klinice ve výši podle svých možností. Cílem kurzů je pomoci lidem, kteří prochází zátěžovou životní situací nebo jsou vystavení negativním účinkům stresu. Oba byly naplněny během několika hodin po rozesílce, a to včetně míst pro náhradníky. Dagmar Jančová je zdravotní sestra se zaměřením na psychoterapii orientovanou na práci s tělem. Dlouhodobě pracuje především s klienty v zátěžových, krizových a posttraumatických stavech. V r. 1992 dokončila výcvik SUR, v r. 1997 výcvik integrující práce s tělem a dechem, v r. 2008 výcvik v biodynamické bodyterapii.V krizových centrech pracuje už 25 let. Její intenzivní lektorská činnost je zaměřena na relaxační techniky – léčbu a prevenci nežádoucích účinků stresu. Věříme, že setkání splní svůj účel a Dagmar Jančové posíláme velký dík.

Dostupnější terapie? Ano. Rozšiřujeme naše služby do regionů

3. srpna 2017
Projekt reaguje na rostoucí poptávku lidí v ČR (a jde o celosvětový trend) po terapeutických službách. V současné době musí lidé v průměru čekat na terapii půl roku. Mnozí z nich jsou ovšem nuceni řešit akutní problémy a absence dostupné pomoci jejich situaci jen zhoršuje. V rámci projektu chceme také zvýšit počet dobrovolných terapeutů a terapeutek Sociální kliniky zhruba o dvacet, tedy alespoň na 85 dobrovolnic a dobrovolníků, při zachování dosavadní kvality poskytovaných terapeutických služeb. Projekt je realizován za finanční podpory EU, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzvy 03_15_024 Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny. Nejspíš to bude náročné, ale těšíme se, držte nám palce.

Magie vztahů: 9 workshopů, 199 příchozích a 326 tisíc na účtu Sociální kliniky. Jen díky Vám!

30. června 2017
VELKÉ PODĚKOVÁNI: Děkujeme lektorkám a lektorům, bez nichž by žádné workshopy nebyly. Pojďme si je připomenout: Martin Hofman (vztah k tělu), Veronika Pinkasová (krize a její souvislosti), Petr Pašek (biosyntetická cvičení), Zuzana Ditrichová (podpora při krizových situacích), Yvonna Lucká (vztahy mezi generacemi a osobní rozvoj), Barbora Janečková (meditativní tanec Buto), Stanislav Háša (vztah k práci), Daniela Vodáčková (vztah k hlasu), Ivan Verný (vztahy a my).

Velké poděkování patří také Nadačnímu fondu pomoci Karla Janečka, který Vaše příspěvky vynásobil zlatým řezem (násobkem 1,618), takže se počitadlo nakonec zastavilo na částce: 326 539 Kč.

Prázdné místnosti a nula na účtu, tak by Magie vztahů vypadala bez Vás. Velké díky Vám všem, co jste přišli na některý z kurzů nebo podpořili náš projekt jen tak.

MALÁ REKAPITULACE: Mezi úvodním a posledním workshopem uběhly víc jak tři měsíce, během nichž jsme uspořádali 9 kurzů o celkové dotaci více než 40 hodin. Kurzy a přednášky navštívilo 199 lidí. Máme několik wordových stránek pozitivních zpětných vazeb. Nebudeme předstírat, že to nebylo občas náročné, ale zároveň máme chuť Magii vztahů uspořádat v příštím roce znovu, byť pravděpodobně k jinému tématu.

Děkujeme za Vaši přízeň, držte nám palce i dál,

Jsme v cíli!

22. června 2017
Jsme v cíli! Moc děkujeme Vám všem, co jste podpořili naši šňůru benefičních workshopů Magie vztahů. Velké dík patří lektorům a lektorkám, kteří vedli semináře. Máme ohromnou radost! Cílovou částku jsme už sice přesáhli, ale pokud je Vám náš projekt sympatický a chcete nás podpořit, tak neváhejte, do konce sbírky zbývá poslední týden. Všechny získané prostředky jdou na Sociální kliniku tedy na dostupnou terapii v ČR.

Slavíme. Nejvyšší soud nám dal za pravdu.

16. června 2017
Nejvyšší soud České republiky nám dal po třech letech za pravdu. Zakládací listina našeho zapsaného ústavu nemusela být pořízena formou notářského zápisu. Dosud rozdílně vykládaná část Občanského zákoníku tím byla jasně vymezena, což přinese výhodu pro další zakládané ústavy. Slavíme tedy nejen kvůli nám, ale také kvůli dalším organizacím! A veliké poděkování patří advokátům Kristýně Dolejšové Kabelové a Pavlovi Uhlovi, bez kterých by to nebylo.

Na Dvojce ČRo vyšla reportáž k Magii vztahů

2. května 2017
Poslechněte si Annu Audrlickou, Yvonnu Luckou a Báru Janečkovou v reportáži na Dvojce Českého rozhlasu k Sociální klinice a Magii vztahů.

Lidé v tísni s psychickými potížemi mohou využít Sociální kliniku

18. března 2017
Pražský deník zveřejnil článek o práci Sociální kliniky a aktuální šňůře benefičních workshopů Magie vztahů: Lidé v tísni s psychickými potížemi mohou využít Sociální kliniku.

Sociální klinika startuje benefiční šňůru přednášek a kurzů pro veřejnost s názvem Magie vztahů

15. března 2017
Sociální klinika startuje sbírku Magie vztahů, šňůru přednášek a workshopů na podporu dostupné terapie v České republice. Kurzy povedou spříznění terapeuti a terapeutky. Zájemci a zájemkyně z řad široké veřejnosti si budou moci zvolit, v jaké výši uhradí vstupné, a tím přispějí na provoz Sociální kliniky. Vybranou částku dále navýší Nadační fond pomoci Karla Janečka zlatým řezem, tedy násobkem 1,618. Workshopy proběhnou v Praze od 5. dubna do 25. června 2017.

NF pomoci Karla Janečka se stal partnerem Sociální kliniky

3. března 2017
Skvělá zpráva. Nadační fond pomoci Karla Janečka se stal partnerem Sociální kliniky pro rok 2017. Máme radost! Společně také připravujeme benefiční šňůru workshopů a přednášek s názvem Magie vztahů. Sledujte nás. Brzy se dozvíte víc. Nadační fond pomoci Karla Janečka podpořil Sociální kliniku už v minulosti. Na začátku celého projektu jsme u nadace pořádali úspěšnou crowdfundingovou sbírku Terapie v tíživé situaci.

Zprávy z Prahy o Sociální klinice

18. února 2017
TV Praha natočila o Sociální klinice reportáž. Chcete-li nás vidět, koukněte na: http://prahatv.eu/archiv/video/zpravy-z-prahy-17-02-2017-18-00 (Čas: 15:40)

Kniha „Co je nového v managementu“ od Stanislava Háši

22. prosince 2016
Kniha „Co je nového v managementu“ od Standy Háši, který je mimo všechno další jedním z terapeutů Sociální kliniky. Kniha pro všechny, kteří hledají nové cesty pro vedení spolupracovníků nebo zkrátka chtějí vědět, co je nového. Sto stran přečtete jedním dechem a už se vždy budete dívat na řízení organizací trochu jinak. Doporučuje tým Sociální kliniky. K zakoupení přímo v nakladatelství Nová beseda nebo v knihkupectvích.

Více aktualit Méně aktualit Archiv aktualit Aktuality