Etický kodex fundraisingu


Sociální klinika se veřejně hlásí k tomuto etickému kodexu fundraisingu:

  1. Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně, nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho.

  2. O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.

  3. Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky, a řídíme se přitom našimi morálními zásadami.

  4. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.

  5. Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy (statut, zřizovací listinu), výroční zprávu, finanční závěrku, případně audit hospodaření atp.

  6. Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679.