Daniela Vodáčková s Denisou Krumpovou vedly kurz Emergentní terapie v ChrudimiSociální klinika, jmenovitě Daniela Vodáčková (odborná garantka) a Denisa Krumpová (koordinátorka péče o klienty a terapeuty) uspořádaly ve dnech 12. – 13. září kurz Emergentní terapie v kontextu krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé terapie pro psychology, terapeuty a sociální pracovníky z krizových center Chrudim, Svitavy, Žamberk a Jihlava.

Během dvoudenního kurzu lektorky reagovaly na aktuální nastavení krizových služeb v regionech Pardubického kraje a Kraje Vysočina. Díky aktivnímu nastavení přítomných bylo věnováno dostatek prostoru metodické práci s klienty i jejich specifické křehkosti.

"Společně jsme zkoumali možnosti, které emergentní terapie nabízí, představili metodiky a zkušenosti ze Sociální kliniky, nejen krátkodobou terapii, ale také službu 3 online konzultace. V pracovní náladě jsme vedli odborný diskurz nad kazuistikami a odcházeli posíleni a podpořeni do budoucích výzev," shrnuje obsah kurzu Denisa Krumpová.

Děkujeme za milou spolupráci zprostředkovanou díky neziskové organizaci Centrum J. J. Pestalozziho! Poděkování patří též Statku Habrovka nedaleko Chrudimi, který poskytl pro lektorky Sociální kliniky ubytování zdarma.

Fotogalerie