V lednu jsme uspořádali dva workshopy pro terapeuty a kouče Sociální klinikyVzdělávání a podpora našich terapeutů a koučů je pro nás prioritou. Vážíme si jejich práce pro Sociální kliniku, proto pro ně pravidelně pořádáme kurzy a workshopy, kde mohou načerpat inspiraci a nové poznatky pro svoji praxi. Během ledna měli naši kolegové možnost zúčastnit se workshopu s tématem Sex a sexualita v terapii a kurzu Krizové intervence.

Workshopem Sex a sexualita jako téma v terapii, který byl vánočním dárkem pro celý tým Sociální kliniky, provedla lektorka Lucie Kašová. Během dvouhodinového workshopu účastníci interaktivně pracovali s tématem a jejich zpětné vazby byly velmi nadšené. Měli možnost si sepsat a podívat se na vše, co je v souvislosti s tématem sexuality v terapii napadlo, a následně si mohli vyzkoušet jak roli klienta, tak roli terapeuta.

Na workshopu se ukázalo, jak citlivé je takové téma s klientem otevřít. Jak začít, zda je vhodné pokládat otázky v tématu sexuality. Ano, v případě, že klient toto téma přináší – nemusí být explicitně popsáno, ale může postačit i náznak – například „nějak nám to s partnerem neklape“, „potřebuji ve vztahu i něco jiného“ apod.,” uvádí lektorka kurzu Lucie Kašová. „Téma sexuality se objevuje v terapiích na různých úrovních. Ve workshopu jsme ale drželi zadání krátkodobé terapie, proto jsme se nepouštěli do sexuálního zneužívání, do sexuálních poruch a deviací. Mluvíme-li o neverbální komunikaci, můžeme vypozorovat z výrazu tváře klienta radost, štěstí, ale i bezradnost, smutek i strach, když se dotkneme tématu sexuality. Mohou nám napovědět i paralingvistické projevy, jako je tón hlasu, rychlost a tempo řeči, ale i haptika, kdy se např. klient dotýká sám sebe – hlazení paží apod.,” uvádí dále Lucie Kašová.

S účastníky kurzu jsme se také zamýšleli nad tím, jaká témata se kolem sexu a sexuality objevují v krátkodobé terapii. Bývá to sexuální obtěžování na pracovišti, velmi časté je zamilování se do někoho jiného, zmatek v tom, když se zamiluji do osoby stejného pohlaví. V krátkodobé terapii můžeme téma sexuality pojmenovat, ale často je pro toto téma potřeba dlouhodobější terapie, a to hlavně z důvodu bezpečí a důvěry,” dodává lektorka.

Na konci ledna jsme pozvali všechny terapeuty a kouče Sociální kliniky a také členy Českého institutu biosyntézy do celodenního online kurzu Krizové intervence No. 1, který vedly zkušené krizové interventky Daniela Vodáčková a Denisa Krumpová.

Tento úvodní kurz stavíme na základních principech krizové intervence, je zaměřený na specifika poskytování služby krizové intervence online formou. Nedílnou součástí kurzu jsou ukázky práce – zdůrazňujeme aktuální jevy, doporučujeme postupy a upevňujeme kroky. Účastníci z kurzu odcházejí se zpracovanou metodikou, doporučeními, praktickými radami a vzájemnou motivací do své praxe,” uvádí lektorka kurzu Daniela Vodáčková.

Novinkou oproti minulým kurzům je část, kterou jsme nazvali „síť pomoci”. V tomto bloku jsme nabídli efektivní hledání užitečných zdrojů, důležité kontakty, šikovné odkazy na dostupnou psychosociální síť v ČR pro naše klienty, abychom je dobře nasměrovali dál,” doplňuje druhá lektorka kurzu Denisa Krumpová.

Na kurz Krizové intervence se nám sešlo hned několik pozitivních ohlasů. Za všechny vybíráme jeden z nich: „Kurz přinesl dobré ukázky z praxe v současné době. Za cenné považuji také kontakty, které jsme získali v „síti pomoci”. Skvělá byla i modelace krizového hovoru s klientem. Líbila se mi jasná struktura kurzu, stručné prezentace a jsem ráda za poskytnuté materiály i nahrávku z kurzu. Odnáším si motivaci pokračovat v krizovce, udělat si celý kurz krizové intervence a chuť dále spolupracovat se Sociální klinikou i na dalším online projektu.”