Náš tým


TerapeutiIvana Abramčuková

Ivana
Abramčuková

Tomáš Adámek

Tomáš
Adámek

Lenka Bezděková

Lenka
Bezděková

Marie Bricard

Marie
Bricard

Květa Cermanová

Květa
Cermanová

Dominika Čechová

Dominika
Čechová

Petr Čihák

Petr
Čihák

Zuzana Dittrichová

Zuzana
Dittrichová

Marta Dobiášová

Marta
Dobiášová

David Dohnal

David
Dohnal

Svatava Drlíčková

Svatava
Drlíčková

Tereza Koch Dufková

Tereza Koch
Dufková

Petr Dvořák

Petr
Dvořák

Eliška Eislerová

Eliška
Eislerová

Monika
 Farkašová

Monika
Farkašová

Venuše Fialová

Venuše
Fialová

Magdalena Flaksová

Magdalena
Flaksová

Martin Heřman Frys

Martin Heřman
Frys

Andrea Fuego

Andrea
Fuego

Jitka Géringová

Jitka
Géringová

Pavla Hadravová

Pavla
Hadravová

Stanislav Háša

Stanislav
Háša

Hanka Havlová

Hanka
Havlová

Vlastimil Havránek

Vlastimil
Havránek

Nikol Hladová

Nikol
Hladová

Markéta Hlaváčová

Markéta
Hlaváčová

Lenka Holubcová

Lenka
Holubcová

Bronislava Hradecká

Bronislava
Hradecká

Olga Hudcová

Olga
Hudcová

Martina Chmelová

Martina
Chmelová

Václava Jančová

Václava
Jančová

Tomáš Janeček

Tomáš
Janeček

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Anna Jelínková

Anna
Jelínková

Viola Ježková

Viola
Ježková

Petra Joklová

Petra
Joklová

Mária Kalašová

Mária
Kalašová

Eva Kavková

Eva
Kavková

Michaela Killarová

Michaela
Killarová

Ivana Klodnerová

Ivana
Klodnerová

Jitka Knebortová

Jitka
Knebortová

Dana Kneřová

Dana
Kneřová

Vojtěch Knězů

Vojtěch
Knězů

Vlasta Komorousová

Vlasta
Komorousová

Hana Kopačková

Hana
Kopačková

Radka Košňarová

Radka
Košňarová

Martin Králík

Martin
Králík

Barbora Krčmářová

Barbora
Krčmářová

Alice Kunešová

Alice
Kunešová

Michaela Lipková

Michaela
Lipková

Pavel Macák

Pavel
Macák

Zuzana Malaniuková

Zuzana
Malaniuková

Jaroslav Málek

Jaroslav
Málek

Jan Marek Maněna

Jan Marek
Maněna

Jan Maršálek

Jan
Maršálek

Ondřej Matějka

Ondřej
Matějka

Kateřina Matoušková

Kateřina
Matoušková

Eva Matulová

Eva
Matulová

Andrea Mikotová

Andrea
Mikotová

Jana Hájek Mikšátková

Jana Hájek
Mikšátková

Adéla Mikulová

Adéla
Mikulová

Jana Mladá

Jana
Mladá

Vladimír Mládek

Vladimír
Mládek

Martin Mrázek

Martin
Mrázek

Zoja Mrázová

Zoja
Mrázová

Ivana Novotná

Ivana
Novotná

Olga Novotná

Olga
Novotná

Veronika
 Okoduwa

Veronika
Okoduwa

Iva Ouhrabková

Iva
Ouhrabková

Eva Oujezská

Eva
Oujezská

Jiří Pašek

Jiří
Pašek

Ilona Peňásová

Ilona
Peňásová

Klára Perglerová

Klára
Perglerová

Ivana Pýchová

Ivana
Pýchová

Marjánka Růžičková

Marjánka
Růžičková

Jan Řezáč

Jan
Řezáč

Lucie Scheerová

Lucie
Scheerová

Magdaléna Skřivánková

Magdaléna
Skřivánková

Alena Srbová

Alena
Srbová

Petra Feller Stanieková

Petra Feller
Stanieková

Michal Strenk

Michal
Strenk

Ela Stružková

Ela
Stružková

Jana Svačinová

Jana
Svačinová

Eva Svobodová

Eva
Svobodová

Olga Svobodová

Olga
Svobodová

Helena Šašková

Helena
Šašková

Olga Janoušková Šebestová

Olga Janoušková
Šebestová

Lenka Šilerová

Lenka
Šilerová

Martin Škurla

Martin
Škurla

Pavla Špeldová

Pavla
Špeldová

Edita Floriánová Táborská

Edita Floriánová
Táborská

Barbora Taušová

Barbora
Taušová

Lena Tomšů

Lena
Tomšů

Olga Trčková

Olga
Trčková

Renáta Trčková

Renáta
Trčková

Jana Smolka Uhrová

Jana Smolka
Uhrová

Zuzana Urbanová

Zuzana
Urbanová

Martina Vančurová

Martina
Vančurová

Martina Vávrová

Martina
Vávrová

Daniela Velíšková

Daniela
Velíšková

Pavel Veselský

Pavel
Veselský

Radka Víchová

Radka
Víchová

Lucie Wagner Vovsová

Lucie Wagner
Vovsová

Rut Vovsová

Rut
VovsováMapující terapeutiBarbora Krčmářová

Barbora
Krčmářová

Miroslav Novotný

Miroslav
Novotný

Eva Oujezská

Eva
Oujezská

Michal Raszka

Michal
Raszka

Josef Smrž

Josef
Smrž

Helena Šašková

Helena
Šašková

Valerie Štáfková

Valerie
Štáfková

Daniela Vodáčková

Daniela
Vodáčková

Tereza Vospělová

Tereza
Vospělová

Lucie Wagner Vovsová

Lucie Wagner
Vovsová

Lenka Bezděková
Lenka je psycholožka, která pracuje převážně s dospívajícími, dětmi a mladými dospělými. Vystudovala psychologii a pedagogiku na FF UK v Praze, pracovala na dětské psychiatrické klinice v Motole, dětské neurologii v Thomayerově nemocnici, mnoho let jako školní psycholožka a v současné době má svoji soukromou psychoterapeutickou praxi. Ráda pracuje kreativně, pomocí různých projektivních, na tělo zaměřených a hravých metod, relaxačních technik, imaginací. Terapeutický základ získala v dynamickém psychoterapeutickém výcviku SUR, nyní rozšiřuje své pole možností ve výcviku biosyntetické terapie. Věří tomu, že změna je možná v každém věku, a v léčivý potenciál psychoterapie.
Marie Bricard
Jsem začínající Gestalt terapeut. Výcvik jsem absolvovala v Pařížské škole Gestaltu (EPG) a i nadále se zde vzdělávám. Při práci s klienty se snažím o vytvoření rovnocenného vztahu, kde se klient cítí v bezpečí a je aktivním spolupracovníkem. Věnuji pozornost emocím, tělesnému prožívání i myšlení. Ráda používám kreativitu a relaxační techniky (práce s tělem, dechem) pro uvolnění fyzického a psychického napětí. Vystudovala jsem 2. LF UK v Praze a následně MBA na Francouzsko českém institutu řízení. Dlouhodobě jsem žila ve Francii, kde jsem pracovala na různých pozicích v "medical affairs" v nadnárodní farmaceutické společnosti. V roce 2010 jsem objevila Gestalt psychoterapii, která mě nadchla natolik, že mě inspiruje v mém každodenním životě a stala se mou srdeční záležitostí. V současné době žijeme s rodinou v Praze.

Motto:
"To, že neexistuje ráj na Zemi, neznamená, že nemůže existovat v naší mysli.
 To, že se ocitneme na dně, neznamená, že tam nemůžeme najít poklad. 
 To, že nezměníme minulost, neznamená, že nemůžeme ovlivnit svou budoucnost."
Eva Matulová
Eva vystudovala Husitkou teologickou fakultu. Od roku 1998 se věnuje krizové inetrvenci, působila jako supervizor na Lince bezpečí, poté jako vedoucí Senior telefonu Života 90 a nyní pracuje jako terapeutka na Pražské lince důvěry.

Kromě toho působí také jako duchovní husitské církve, pracovala jako nemocniční kaplanka na Bulovce. Ablsolvovala mnoho výcviků a seminářiů a  pětiletý sebezkušeností výcvik SUR.

Ve své terapeutické praxi se zabývá tématy partnerskými, zaměřuje se na hledání životního příběhu každého člověka a hlubinu jeho bytí. Každý člověk a jeho přístup je jedinečný, vztah důvěry mezi terapeutem a klientem může otevřít staré rány a hojit se. Klade důraz na práci člověka se sebou samým ,jeho zodpovědnosti za svůj život. Pracuje také se sny a imaginacemi.

Z působení profese nemocničního kaplana pracuje i s klienty s těžkými diagnozami, psychospirituálními tématy a hledání smyslu života .
Magdalena Flaksová
Magdalena ve své praxi zúročuje dlouholetou práci s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním. Zároveň vede terénní tým složený z psychiatrů, sociálních pracovníků, zdravotních sester a psychologů a angažuje se v zavádění multidisciplinární komunitní péče v rámci Center duševního zdraví. Vystudovala obor Sociální práce na FF UK a je ve čtvrtém ročníku psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze. Ráda podporuje druhé v objevování vlastní jedinečnosti a hledání nových možností.
Jitka Géringová
Jitka poskytuje individuální terapii a poradenství v rámci vlastní psychoterapeutické praxe. Spolupracuje s Poradnou pro mezilidské vztahy v Ústí nad Labem, pro jejíž klienty nabízí arteterapii s prvky biosyntézy. Má vystudovaný obor Výtvarná výchova na PF, Výtvarné umění na VŠUP a výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie. v současné době dokončuje základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. v terapeutické práci nabízí podporu dospělých i teenagerů v náročné životní nebo pracovní situaci, ráda používá kreativní a neverbální techniky. Vedle terapeutické práce také pořádá kurzy osobnostního rozvoje a učí na VŠ.
Stanislav Háša
Stanislav se věnuje individuální psychoterapii a poradenství, pracuje zejména s dospělými, kteří aktuálně ve svém životě řeší tíživou situaci nebo se necítí spokojeni či hledají kudy dál na své cestě. Vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK a v posledních 15 letech pracuje jak s jednotlivci tak pro různé typy organizací. Přednáší na vysoké škole, lektoruje a pracuje poradensky v oblasti manažerského rozvoje, věnuje se seberozvojovým programům, koučingu a práci s HR profesionály. Jeho velkou vášní je facilitace skupinových procesů a konfliktů. Ve své práci využívá prvků psychoanalytické skupinové psychoterapie, biosyntézy a procesově orientované psychologie.
Markéta Hlaváčová
Markéta vystudovala jednooborové studium psychologie na FF UK, ale hned po škole ji život zavál do „Human Resources“, tedy personalistiky, kde působí dodnes. Zájem o psychologii ji neopustil, proto je momentálně ve výcviku biosyntézy. Markéta je certifikovaný kouč a pracuje s klienty zejména ve složitých pracovních situacích, často stresových. Zaměřuje se na témata osobního růstu, uvědomění si vlastní hodnoty, práce s osobním potenciálem a samozřejmě práce se stresem.
Martina Chmelová
Martina pracuje v neziskové organizaci Alfa H.S. jako kouč a poradce. Ve své práci využívá prvky Gestalt terapie a biosyntézy. Svoji původní profesi biologa si doplnila na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích na kvalifikaci sociálního pracovníka. Další vzdělání získala formou kurzů, workshopů a výcviků. v současné době je v posledním roce základního psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Ve své práci se primárně zaměřuje na podporu osob, které pečují o druhé. Pomáhá aktivovat sílu a energii k řešení problémů rodičů pečujících o děti se zdravotním postižením nebo poruchami učení a chování, doprovází své klienty náročnými životními nebo pracovními situacemi a na cestě osobní nebo profesní změny. Převážně pracuje s rodinami s dětmi se zdravotním postižením, učiteli a sociálními pracovníky.
Tomáš Janeček
Tomáš je vizionář, podnikatel a investor. Po mnoha letech podnikání v oblasti financí se zaměřil na vzdělávání. Společně se svojí ženou v roce 2008 založil česko-anglický Montessori vzdělávací systém Duhovka pro děti od 1,5 roku do 19 let. Specializuje se na management a networking. Mimo jiné absolvoval výcvik v systemickém koučování a tříletý psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze. Ve svém podnikání považuje za klíčové pro úspěch dobré vztahy a jejich rozvoj. Psychoterapii si zvolil jako svoje druhé povolání, protože tam může rozvíjet to, co ho nejvíce zajímá a naplňuje – péče o dobré vztahy, osobní rozvoj a léčení.
Viola Ježková
Viola vystudovala theologii na ETF UK, dokumentární filmovou tvorbu na FAMU a kreativní pedagogiku na DAMU. Její zájem o vlastní duševní život a zájem o životy a vnitřními světy ostatních lidí ji přivedly ke studiu psychoterapie. Ta je pro ni syntézou její dosavadní životní cesty a životodárným postojem pro vše budoucí. Aktuálně je v supervizní části výcviku v Biosyntéze. V provázení při terapii či poradenství vidí hluboký smysl. Věří, že terapie umožňuje znovu objevovat potěšení z vlastního života. Je přesvědčena, že pro práci s klientem je podstatné navázání důvěry a vytvoření bezpečného prostředí ve kterém je klient přijímán se všemi tématy, která chce sdílet. Zajímá se o práci se sny, využití bezpečných dechových či pohybových cvičení, objevování podstatnosti malých a vědomých pohybů. Těší se ze zkoumání přítomného okamžiku.
Radka Košňarová
Ve své praxi se dlouhodobě zaměřuje na práci s rodinami, individuální psychoterapii dětí, adolescentů a dospělých. Věnuje se především tématům partnerství a rodičovství, osobnostního růstu a provázení náročnými životními obdobími nebo konflikty ve vztazích. Na podobná témata lektoruje pro různé organizace a firmy. Spolupracuje se sdružením terapeutů IPDAR v rámci vzdělávání odborné veřejnosti. Vystudovala sociální práci na PF TU v Liberci a studiu psychoterapie se věnovala na PVŠPS v Praze. Absolvovala výcvik v krizové intervenci, mediaci a další dlouhodobé i kratší kurzy v daseinsanalytickém a gestalt přístupu v práci s klienty, psychoterapii dětí a mladistvých z pohledu psychoanalýzy, nebo systemický přístup v práci s rodinou, rodinnou diagnostiku. Aktuálně je ve třetím roce základního výcviku v biosyntéze.
Jitka Knebortová
Jitka se ve své soukromé praxi v Pečkách věnuje individuální terapii metodou biosyntéza, fyzioterapii a poradenství a dále je zaměstnána na rehabilitaci v Českobrodské nemocnici. Jitka je vystudovaná fyzioterapeutka s mnoha odbornými kurzy, absolvovala základní i supervizní výcvik v biosyntéze. Dlouhodobě se věnuje problematice seniorů a demence. Má zkušenosti s poskytováním podpory rodinám, které pečují o mentálně postižené děti, seniory, těžce postižené osoby a umírající. Odborně se zajímá o téma chronické bolesti a nacházení cest k úlevě péčí o tělo i o duši. Při své práci napomáhá klientům k tomu, aby se do jejich života začal navracet klid a stále častěji do něj proudila radost.
Dana Kneřová
Dana původně vystudovala ekonomii, které se úspěšně věnovala 10 let. Pak jí „to“ začalo táhnout jiným směrem, vrhla se na studium esencí. Nejprve zvolila a vystudovala Institut aromaterapie, pak jednooborovou psychologii na UPOL a nyní prozkoumává psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze. Dana se snaží o propojenost těla, duše a mysli s esencí. Zaměřuje se především na ženy, zejména na to, jak si zjednodušit a zlepšit život díky respektování vlastního cyklu, vlastního těla a řízení se ženským time managementem.
Barbora Krčmářová
Bára je psycholožka, terapeutka, krizová interventka a lektorka. Poskytuje podporu pro řešení akutních náročných situací i pro dlouhodobý osobnostní rozvoj. Více než 10 let pracovala v krizové intervenci, věnovala se psychologické diagnostice a terapii s klienty a rodinami po traumatických ztrátách. Vystudovala psychologii s klinickou specializací na FFUK, je absolventkou systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii, výcviku v krizové intervenci, motivačních rozhovorech, videotréninku a dalších tréninků a kurzů. Inspiraci a energii čerpá z improvizačního divadla a metod aplikované improvizace. Aktuálně kombinuje terapeutickou práci (témata zvládání krize, změn, úzkosti, sebepřijetí, motivace a vlastního rozvoje) a aktivity v oblasti firemního vzdělávání (koučink, trénink, facilitace). 

Rozhovor si můžete přečíst ZDE.
Michaela Lipková
Michaela se věnuje individuální terapii a poradenství. Pracuje na Psychosomatické klinice a má svou individuální praxi. Zaměřuje se především na dospělé klienty, kterým nabízí podporu při zvládání obtížných životních situacích. Zabývá se také psychosomatickými, úzkostně depresivními, či posttraumatickými stavy. Vystudovala Filozofickou fakultu UK, obor pedagogika. Pracuje metodami biosyntézy a gestalt terapie, při kterých využívá práci s tělem, dechem, hlasem a vnitřními obrazy.
Pavel Macák
Jsem muzikant – klavírista a učitel. Spolupracoval jsem s filmaři, herci, tanečníky a performery nonverbálního divadla jako korepetitor a skladatel. Mnoho let se věnuji některým pohybovým a spirituálním tradicím eurasijské oblasti, systematicky pak kung-fu, čchi kungu a vipassaně. Zároveň mě vždy fascinovala alchymická a astrologická tradice a někteří filosofové naší kultury. Důležitou součástí mého života jsou rozšířené stavy vědomí. v biosyntéze vidím funkční a smysluplné propojení těchto světů s vědeckým narativem posledních desetiletí, zejména neurověd. Žiji s rodinou na venkově.

Rozhovor si můžete přečíst ZDE.
Jan Maršálek
Jan vystudoval psychologii v Praze a Nîmes a absolvoval výcviky v integrativní psychoterapii na psychodynamickém základu, v kompletní krizové intervenci a v práci se změněnými stavy vědomí. Jako individuální a párový terapeut pracuje s dospívajícími a dospělými, každodenně se s respektem dotýká lidských životů v jejich komplexnosti a provází klienty náročnými a citlivými situacemi, kterými procházejí. Ve své práci využívá propojování tělesných, emočních a myšlenkových, popř. spirituálních souvislostí. Je řádným členem Asociace manželských a rodinných poradců a České asociace pro psychoterapii.

Rozhovor si můžete přečíst ZDE.
Ondřej Matějka
Ondřej poskytuje psychologické poradenství a individuální terapii. Nabízí provázení a podporu při hledání orientace, porozumění a vlastních zdrojů v náročných situacích v osobním, partnerském i profesionálním životě. Ve své práci využívá prvků biosyntézy, PBSP a psychoanalyticky orientované psychoterapie. Vystudoval historii a sociologii v Praze, Paříži a Ženevě a absolvoval základní výcvik v biosyntéze, v krizové intervenci, v práci se změněnými stavy vědomí aj.
Kateřina Matoušková
Jsem psycholog, psychoterapeut a kouč. Pomáhám klientům překonat krize a náročné situace v životě, překonat úzkost či depresi a vyřešit vztahové problémy. Používám zásadně jen metody, u kterých někdo ověřoval, že účinkují. Podporuju své klienty v tom, aby k sobě i ke svým pocitům, myšlenkám a prožívání zaujali laskavější a přátelštější postoj. Mým cílem je pomoct klientům zvládat náročné situace více v klidu a prožívat plněji to, co se děje "tady a teď". Vycházím mimo jiné z principů všímavosti neboli mindfulness.
Adéla Mikulová
Adéla Mikulová vystudovala fyzioterapii, speciální pedagogiku a je ve čtvrtém ročníku psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze. Pracuje s klienty s pohybovými handicapy, s dětmi i seniory. Při terapii využívá techniky z fyzioterapeutických metodik, jogy a prvků somatické psychoterapie. Každý člověk reaguje na terapii jinak, a právě možnost být v kontaktu s klienty a společně s nimi nalézat cestu, aby bylo lépe, ji nejvíce naplňuje.
Vladimír Mládek
Mgr. Vladimír Mládek - arteterapeut, konzultant osobního rozvoje, mediátor. Vystudoval jsem Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Má praxe lékárníka mě postupně přivedla na cestu hledání vnitřních zdrojů k úzdravě a přijetí odpovědnosti za to, co nás v životě potkává. Tak jsem se dostal i k psychosomatickému pohledu na nemoc a přístup k životu.  V letech 2007 až 2010 jsem studoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, poté jsem absolvoval roční kurz hypnózy, Dvouletý akreditovaný kurz v arteterapii a artefiletice, výcvik v Sandplay terapii a další vzdělávací kurzy a semináře. Jsem frekventantem výcviku v psychoanalytické skupinové terapii. Jsem absolventem Komplexního výcviku v mediaci a působím také jako mediátor. Jsem členem České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP) a České arteterapeutické společnosti (ČAA). Ve volném čase se věnuji rodině, pobytu v přírodě, sportu (bojová umění, lukostřelba), literatuře a vlastnímu osobnímu rozvoji.
Iva Ouhrabková
Iva je výtvarnice a arteterapeutka. Vychází z biosyntézy a uměleckých-kreativních terapií.. v poslední době propojuje arteterapii s biosyntézou .Tímto spojením vznikly AHACARDS, tzn. kreativní , laskavý způsob nenásilného propojení klienta se sebou pomocí obrazů. Myslí si, že malování propojené prací s tělem (pohybem, dechem, jeho prozkoumáváním) je úžasná záležitost. Umožňuje objevovat naši kreativitu, jak v těle, tak v emocích. Pomocí barevného rozmachu pak aktivovat spící energie v nás a zjistit, kde sídlí naše zdroje. v terapii vychází z potřeb klienta. v bezpečném prostředí se společně vydáváme na cestu hledání vnitřní síly, která je potřeba k realizaci změn v jeho životě. Tento Aha moment vždycky stojí za to! Nabízím individuální terapii a poradenství, pracuji s dětmi, mladistvými i dospělými klienty.
Petr Pašek
Petr je profesí psycholog a terapeut dlouhodobě působící v neziskovém sektoru. Náturou je spíše poutník a běžec na střední a dlouhé tratě než-li sprinter. v kontaktu je spíše pečující, kladoucí otázky než konfrontující a poskytující jednoduché odpovědi. Při své práci rád oživuje a zkoumá přítomný prožitek a jeho tělesný otisk. Nalézá hluboký smysl v provázení lidí při hledání sebe, vlastních zdrojů, hodnot a rovnováhy a současně v podpoře odvahy dle toho žít pospolu s ostatními. Vystudoval psychologii na FF UK v Praze (2003-2011) a absolvoval kurz telefonní krizové intervence, výcvik v gestalt terapii (IVGT) a v současné době je v základním výcviku biosyntézy.
Ilona Peňásová
Ilona pracuje s lidmi v krizích a obtížných životních situacích, s lidmi se zkušeností traumatu i s posttraumatickými potížemi, dále s těmi, kteří mají problémy v mezilidských vztazích i ve vztahu sama k sobě, spolu s klienty pracuje také na jejich osobnostním rozvoji, podporuje jejich sebepoznání a sebeúctu. Má důvěru v léčivou sílu psychoterapie a práce na sobě. Má – především ze své práce v hospici – zkušenost i s podporou a doprovázením lidí s nevyléčitelnou nemocí a lidí na konci života, ale i s jejich blízkými a pečujícími. Snaží se jim pomoci zpracovávat a přijímat ztrátu, ale i hledat své nové místo a nový směr v životě. Zabývá se též tématy duchovního přesahu a psychospirituální krize. Vycházím především z principů a metodiky PBSP a biosyntézy, ale i z dalších dynamických i na tělo orientovaných psychoterapeutických směrů. Vystudovala psychologii a češtinu na FFUK (1992), má dlouhodobý výcvik SUR, PBSP a  výcvik v biosyntéze.
Ivana Pýchová
Ivana ráda objevuje nové obzory a rozšiřuje repertoár zažitých představ o tom, co je a není možné. Terapeutickou práci vnímá jako bezpečný prostor pro takové zkoumání. Vystudovala filosofickou fakultu v Olomouci, poté pracovala v několika neziskových organizacích jako sociální pracovnice. Několik let byla také součástí interního týmu Sociální kliniky, kde se věnovala přípravě projektů a grantů. S klienty pracuje v rámci své soukromé terapeutické a poradenské praxe. Je absolventkou komplexního psychoterapeutického výcviku v biosyntéze a má za sebou řadu dalších vzdělávacích a seberozvojových programů zaměřených především na práci s krizí a traumatem a na tématiku psychospirituálního rozvoje. Životní příběhy klientů i mnoha dalších lidí z jejího okolí ji opakovaně přesvědčují o bohatství našich možností léčení, osobního rozvoje a růstu. Ve svém vlastním životě potřebuje cítit smysluplnost svého počínání, kreativitu a radost.
Marjánka Růžičková
Marjánka provází a podporuje klienty v orientaci v jejich životním příběhu a v naléhavých životních situacích. v individuální terapii a poradenství využívá prvky somatické psychoterapie metody biosyntéza. Pracuje se slovy, s dechem, hlasem a tělem. Zabývá se možnostmi osobnostního rozvoje a nalézání vnitřních zdrojů člověka na podporu pro příznivé životní změny. Marjánka vystudovala na FF UK v Praze historii tištěné knihy. Prošla sebezkušenostními skupinami v PBSP terapii a workshopy v procesově orientované psychoterapii. Věnuje se tématům výchovy a vzdělávání dětí. Dlouhodobě působila v personální agentuře. Marjánka je absolventkou základního výcviku v metodě biosyntéza a frekventantkou supervizní části tohoto výcviku. Těší jí tanec a zpěv, dva tvořivé prameny radosti v každodenním životě.
Jan Řezáč
Věnuji se Strukturální integraci, která je mezi veřejností známa pod názvem Rolfing. Smyslem tohoto přístupu je přivést tělo do přirozeného souladu s gravitačním polem. Strukturální integrace dosahuje tohoto stavu pomocí 10 cca šedesátiminutových lekcí systematické manuální terapie, během kterých dochází k uvolňování a reformování celé sítě spojovacích tkání těla (fasciální sítě). Tento proces uvolňuje části těla – nohy, ruce, trup atd. – z celoživotního napětí a zatuhnutí a umožňuje jejich vyrovnání a soulad s gravitačním polem země. Strukturální integrace odstraňuje bolesti zad, krční páteře a špatnou pohyblivost. Zlepšuje držení těla, jeho výkonnost a posiluje fyzický i duševní vývoj člověka. Je vhodnou metodou provázející sebepoznávání a osobnostní rozvoj.
Alena Srbová
Alena vystudovala jednooborovou psychologii a pedagogiku. Absolvovala výcviky a workshopy v oblasti Gestalt terapie, systemického přístupu, koučování a práce s psychospirituálními tématy. Od roku 2000 se věnuje individuální a skupinové práci s klienty. v rámci Sociální kliniky se svými klienty spolupracuje nejčastěji na řešení akutní partnerské krize. Pro její přístup je typická orientace na praktické řešení problémů. Pomáhá klientům najít odvahu uskutečnit v životě důležité změny a provází je při jejich realizaci.
Michal Strenk
Původně vystudoval anglistiku a dlouho se věnoval překládání (od beletrie po právo). Časem se mu začalo zajídat věčné sezení u počítače, což ho přivedlo k postupné změně profese: začal se věnovat masážím, převážně zdravotním a podle ajurvédy, celostního systému péče o zdraví původem z Indie. Práce s tělem, objevování souvislostí mezi psychikou a tělem a potřeba dalšího rozvoje – osobního i profesního – pak nasměrovaly jeho kroky do pětiletého výcviku v biosyntetické psychoterapii. Biosyntéza mu pomáhá otevírat se zkušenosti své i svých klientů ve všech rovinách života a zkoumat možnosti, jak se mít lépe. V individuální terapii se nechává vést zejména důrazem biosyntetické psychoterapie na hledání vlastních zdrojů a na vzájemnou vyváženost těla, emocí a mysli.
Ela Stružková
Absolvovala v ČIB nejprve výcvik v somatickém koučování, poté základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Momentálně je v supervizním biosyntetickém výcviku. Vedle individuální psychoterapie se věnuje práci s tělem - zejména biodynamickým masážím a Schmittovým integrativním masážím s prvky aromaterapie. Původně absolventka FF UK (obor český jazyk a literatura – občanská nauka) prošla řadou různých zaměstnání, resp. povolání, od výuky na střední a vysoké škole, přes práci pro zahraniční a české společnosti, po vedení vlastní jazykové školy. Setkání s prací s tělem, s biodynamikou a s biosyntézou se stalo zásadním bodem obratu v jejím životě. Považuje je za dar, o který by se ráda podělila s ostatními.
Eva Svobodová
Eva vystudovala lékařskou fakultu UK v Praze a atestovala z lékařské mikrobiologie. Posledních deset let se začala profilovat jiným směrem, protože chtěla být více v pro ni smysluplném kontaktu s člověkem. Absolvovala základní výcvik v  biosyntéze a nyní asistuje v různých seberozvojových programech a v terapeutickém výcviku. Poskytuje služby formou individuální psychoterapie a poradenství.
Lenka Šilerová
Lenka je psycholožka, koučka, terapeutka a supervizorka koučů, věnuje se rozvoji jednotlivců i organizací. Vychází z humanistické psychologie, nedirektivních přístupů a nenásilné komunikace. Je přesvědčená, že to potřebné k nalezení nejlepších řešení a dalšího rozvoje máme v sobě.

Těší ji podporovat kohokoliv při růstu a rozvoji, zaměřuje se na zvládání náročných situací, stresu, vyhoření, pracovního i rodinného vytížení, komunikaci v náročných situacích, zlepšení sebevědomí aj. Vyučuje psychologické předměty na VŠE. Věnovala se sexuální výchově a komunikaci o sexualitě v rodině, je autorkou a spoluautorkou dvou knih na toto téma.

Absolvovala studium psychologie a doktorské studium sociální psychologie na FF UK v Praze. Absolvovala výcvik v koučování, pokračovací koučovací výcvik v nenásilné komunikaci a čtyřletý psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik v PCA přístupu. V roce 2020 ukončila individuální část výcviku a dovršila tak komplexní psychoterapeutickou průpravu. Je akreditovaným Senior Practicioner koučem EMCC, v roce 2023 dokončuje výcvik Diploma in Coaching Supervision u The International Centre for Business Coaching. Aktivně se podílí na profesionalizaci koučování v ČR.
Lena Tomšů
Lena působí jako supervizorka, lektorka a konzultantka především v oblasti sociálních služeb. Zaměřuje se na témata řešení konfliktů, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj kvality služeb, podpora a rozvoj týmové spolupráce a odborných kompetencí. Zájem o podporu pracovníků v profesním i osobním zakotvení ji dovedl i k zájmu o psychoterapii a její možnosti. v terapii i v supervizích vychází zejména z Gestalt terapie, je jí blízké pojetí práva člověka na svobodné rozhodnutí o způsobu jakým se vztahuje k sobě samému i k druhým. Vystudovala obor Supervize a řízení na UK v Praze, absolvovala řadu vzdělávacích seminářů zaměřených na práci s tělem, na zvládání a řešení konfliktů a komunikační dovednosti. Je čtvrtým rokem v psychoterapeutickém výcviku Instep v integrativní Gestalt terapii. Profesní i životní motto: „Nechat odejít, co odchází, vnímat co je přítomno a rozhlížet se po tom, co přijít může…“
Renáta Trčková
Renáta je koučka, lektorka a terapeutka. Pracuje jako konzultantka ve firemním sektoru, lektoruje měkké dovednosti ve firmách a dělá kurzy osobnostního rozvoje. Pohybuje se rovněž na poli zážitkové pedagogiky. Původně je magistrou farmacie, má výcvik SUR, koučovací výcvik a prošla si mnoha dalšími rozvojovými programy. Ráda propojuje různé přístupy. v terapeutické práci ji zajímá změna, která vychází z potřeb klienta. Věří, že terapeutický proces může přinést oběma stranám inspiraci a potřebné nové úhly pohledy. Při práci s klienty i v jejím osobním životě je pro ni důležité stále hledat možnosti, které vedou k nalezení vnitřní moudrosti, pocitu radosti, štěstí a spokojenosti.
Martina Vančurová
Martina vás provede cestou za splněním cílů ať už v osobní či profesní oblasti. Ke koučování přistupuje jako ke službě, kterou vám může pomoci najít větší spokojenost v životě. Zároveň jej vnímá jako zdroj vzájemného obohacení mezi koučem a koučovaným. Martina působí v mezinárodní firmě v oblasti zákaznických služeb a rozvoje zaměstnanců.
Daniela Velíšková
Daniela vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a za terapeutický směr si zvolila dynamicky orientovanou psychoterapii kladoucí důraz na individuální pravidelnou práci s klientem (Brněnský institut psychoterapie). Hlouběji se zajímá o psychosomatické problémy klientů, zvládání obtížných rodinných situací a také překonávání obtíží a krize v oblasti kariéry. Zde může těžit ze své bohaté praxe v oblasti lidských zdrojů a z práce s firemní klientelou a manažery. v takových případech je jí blízký koučovací přístup. Po dobu tří let se také angažovala ve výuce Komunikačních dovedností pro lékařský personál na LF MU v Brně.
Radka Víchová
Radka pracovala 13 let jako školní psycholožka, kde se věnovala převážně psychologickému poradenství, krizové intervenci s dětmi a dospívajícími, ale i s dospělými (pedagogy, rodiči). Nejčastěji se na Radku obracejí klienti s výchovnými a vzdělávacími problémy, psychosomatickými obtížemi, rodinnými a vztahovými problémy. V současné době působí jako soukromá psychoterapeutka. Ráda pracuje i pomocí projektivních, neverbálních, kresebných a dalších kreativních metod. Radka vystudovala psychologii na FF UK. Je absolventkou výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii SUR, výcviku v biosyntéze, arteterapeutického výcviku, dále pak kurzu neuro-vývojové stimulace "Pohybem se učíme", "Joga pro děti" atd. S radostí lektoruje nejen učitelské workshopy v neziskové organizaci Nevypusť duši.
Lucie Wagner Vovsová
Lucie má za sebou pětiletý výcvik v rogersovské terapii (PCA) a vystudovala jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. V současnosti se věnuje převážně terapeutické práci s dospělými klienty a dále rozšiřuje svou praxi o terapeutickou práci s dětmi. Terapii vede v českém a anglickém jazyce. Je přesvědčená, že nejdůležitějším prvkem terapie, jak s dospělými, tak s dětmi, je bezpečný vztah mezi klientem a terapeutem, ve kterém se klient cítí být přijímán takový, jaký je.

Rozhovor si můžete přečíst ZDE.
Daniela Vodáčková
PhDr. Daniela Vodáčková, nar. 1964.
30 roků psychoterapeutické praxe - výcviky SUR, PBSP, Biosyntéza - nyní soukromá praxe (mj. práce s traumatem, témata v kontextu paliativy a práce se zármutkem, ale též seberozvojová témata včetně práce s hlasem a uměleckou kreativitou). 12 roků práce v RIAPSu, nyní odborný garant a lektor výcviků v krizové intervenci v Remediu, lektor a metodik programů v kontextu rozvíjející se paliativní péče. Z oblasti zájmů: Komorní zpěv staré hudby, navrhování a výroba šperků.

Rozhovor si můžete přečíst ZDE.

Rozhovor si můžete přečíst ZDE.
Valerie Štáfková
Valerie se věnuje psychiatrii a psychoterapii. Vystudovala 1. lékařskou fakultu v Praze /1995/, atestovala v oboru psychiatrie /1998/, dále absolvovala psychoterapeutické výcviky SUR, gestalt a PBSP a řadu krátkodobých kurzů a seminářů (např. krizová intervence, práce s traumatem, psychospirituální krize…). Odbornou praxi získávala v psychiatrické léčebně Praha Bohnice, v krizovém centru RIAPS, v Dejvickém psychoterapeutickém centru. v současné době se věnuje zejména psychoterapii v soukromé praxi, spolupracuje také se sdružením Diabasis (podpora lidí, kteří procházejí psychospirituální krizí).

Rozhovor si můžete přečíst ZDE.
Miroslav Novotný
Miroslav se věnuje individuální a skupinové terapii a poradenství. Vystudoval 1. LF UK (1994-2000) a svou profesní dráhu věnuje komplexní adiktologické péči o klienty s problematikou různých typů závislostí. v psychoterapii má za sebou dlouhodobý výcvik dynamicky orientované skupinové terapie, sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii, semináře a workshopy zaměřené na arteterapii a práci s tělem. Aktuálně je ve výcviku procesově orientované psychologie v rámci IPOP. Kromě terapeutické práce vyučuje studenty na VŠ, vede seberozvojové semináře a je certifikátorem odborné péče při NVF.
Jan Prach
Pracuji s lidmi z mnoha různých oborů, které spojuje jedno – chtějí na sobě pracovat a něco ve svém životě změnit. Psychoterapii vnímám jako léčbu nasloucháním, povídáním a ještě lépe vztahem. Je to důvěrný svět, který tvoří klient i terapeut a kde klient (i terapeut) objevuje, mění a přijímá sám sebe. Koučink je skvělý nástroj, který může doslova nastartovat nový životní směr. Je to proces, kdy s klientem společně mapujeme jeho aktuální životní situaci, hledáme řešení, plánujeme budoucí milníky a cíle. Řešíme tady primárně klientovu budoucnost. Externě spolupracuji s Českou Spořitelnou, psychoterapeutickým centrem SANTEA, Sociální klinikou a Univerzitou Karlovou jako kouč a psychoterapeut. Můj přístup do určité míry formují i dlouholeté zkušenosti s prací s lidmi v korporátním světe i podnikání. Mám vzdělání v psychologii a ekonomii.
Jana Smolka Uhrová
Vystudovala psychologii na UK v Bratislavě. V druhé polovině studia ji začala více a více fascinovat psychoterapie, a tak její kroky vedly do České společnosti pro analytickou psychologii. Na začátku svého pracovního působení se věnovala dospělým lidem s mentálním omezením. Následně několik let pracovala jako terapeutka v poradně a zároveň v stacionáři pro lidi s psychickými onemocněním. Při své práci ráda používá příběhy a arteterapeutické techniky. Ráda také pracuje pomocí snů. Těší jí, když se klientovi daří dostávat se víc do kontaktu se svým nevědomím. Na individuální, ale i skupinové práci ji baví zejména její různorodost, ale i fakt, že může být na chvíli spolupoutnicí na cestě konkrétního člověka; cestě, kde hledá, jak učinit svůj život plnější a celistvější.
Olga Novotná
Pomáhám klientům odhalit a odstranit překážky bránící v cestě k jejich růstu a dosažení vlastních cílů v profesním a osobním životě. Jsem přesvědčena, že je důležité klientům naslouchat a poskytnout jim prostor k uvědomění a  pojmenování dosavadních způsobů a projevů jejich myšlení, cítění a chování, k jejich reflexi a hledání vlastních vhodných řešení. Pak je pro mne krásné sledovat, jak jejich vnitřní hluk utichne a jak se pro ně otevírají možnosti nových rozhodnutí, která jsou schopni vzít plně za své, ztotožnit se s nimi a  realizovat je. Doprovázím klienty na jejich cestě s empatií, lidskostí, pokorou, vřelostí, otevřenou komunikací a  kladu důraz na spolupracující přístup. Jako koučka, terapeutka a lektorka zastřešuji svou práci teorií a praxí transakční analýzy, psychoterapeutického směru, který má přesah do poradenství, vzdělávání dospělých, rozvoje firem a organizací.
Ivana Klodnerová
Jako speciální pedagog jsem pracovala s lidmi s kombinovaným postižením, později pak s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním. Nyní se věnuji převážně sociálně terapeutické práci, poradenství a provázení. Kromě toho působím jako lektorka FIE (Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování), pracuji se seniory, dospělými klienty i dětmi. Prošla jsem výcvikem ve skupinové dynamické psychoterapii SUR, v Krizové intervenci, pracuji pod supervizí. V roli terapeuta podporuji a provázím lidi v náročných životních situacích a při cestě za sebepoznáním. V životě mě těší tvorba a renovace věcí, venkov a rodina.

Rozhovor si můžete přečíst ZDE.
Zuzana Malaniuková
Zuzana je psychoterapeutka a absolventka rigorózního studia sociální práce se zaměřením na krizovou intervenci a psychosociální pomoc (FFUK). Na svých sezeních s klienty využívá jak vědomostí z výcviku somatické psychoterapie, krizové intervence a práce s post-traumatickou stresovou poruchou, tak také práci s tělem nebo techniky inspirované jógou a meditací. Zaměřuje se na individuální terapie dospělých a adolescentů. Terapie pro ni představuje bezpečný prostor, kde figuruje jako pomocník při hledání vlastní síly a zdrojů, průvodce při cestě k Já, se kterým bude klient více spokojen, či jako podpora v těžkých životních situacích.

Vzdělání:
2021 - 2024Výcvik Somatická Psychoterapie ( CPSB, Barcelona, Španělsko)
2020 Complex PTSD Therapy (PESI; USA)
2019 Medical Case Management training (Aspire2bu; USA)
2019 Medical Case Management training (Aspire2bu; USA)
2018 Výcvik krizové intervence (Remedium; ČR)
2018 Manipulativní chování a jak mu zabránit (APSS; ČR)


Rozhovor si můžete přečíst ZDE.
Lenka Misarová
Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě v Praze, mám výcvik v Gestalt terapii, výcviky v telefonické krizové intervenci. Mám zkušenosti z linek důvěry pro děti i dospělé. Pracovala jsem krátce v rodinné poradně s dětmi a rodinami. V psychiatrické nemocnici a na psychosomatické klinice jsem vedla individuální a skupinové terapie s dospělými. V současnosti se zaměřuji na psychoterapii dospělých klientů v soukromé ambulanci. Ráda podporuji lidi v hledání vlastní cesty ke spokojenosti a osobnímu růstu.
Josef Smrž
Pepa je psycholog, psychoterapeut, krizový intervent a lektor. Mnoho let pracoval v krizové intervenci, v současné době má svoji vlastní praxi a jako externí psycholog pracuje s rodinami a dětmi v náhradní rodinné péči. Ve své praxi pracuje s dospívajícími, dospělými a páry. Poskytuje podporu při řešení náročných životních situacích a osobního rozvoje. Pracuje také s klienty, kteří přichází s LGBT tématy . Vystudoval jednooborovu psychologii na FF UK se specializací v klinické psychologii, je absolventem systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii, výcvik v krizové intervenci, práci s rodinou a dalších tréninků a kurzů. Ve volném čase se věnuje hudbě a odpočinku, který je potřeba. Věří v to, že má každý právo říct si o pomoc a nemusí být na své trápení sám. 

Rozhovor si můžete přečíst ZDE.
Martina Vávrová
Martina je tanečně pohybovou terapeutkou, krizovou interventkou a lektorkou. Má zkušenosti z neziskového sektoru, zdravotnictví a školství. Na terapeutické práci je pro ni zásadní hledat možnosti komunikace a porozumění, které vznikají v bezpečném a nehodnotícím prostředí. Dívá se na člověka v jeho celistvosti a s tím, co přináší. Vystudovala humanitární práci a ukončila výcvik tanečně pohybové psychoterapii, dále se průběžně vzdělává, například absolvovala výcvik v telefonické krizové intervenci. Působí jako konzultantka na Lince bezpečí a v soukromé praxi se věnuje práci s dětmi i dospělými. Jejím velkým zdrojem a inspirací je příroda, tanec a putování.
Ivana Novotná
Ivana se věnuje individuální terapii, krizové intervenci a koučování. Pracuje s klienty, kteří se nacházejí v obtížném životním období nebo se cítí nespokojeni se svým životem. Při své práci vychází z biosyntetické psychoterapie a jejího celostního pohledu na člověka, jeho mysl, tělo a prožívání. Věří v sebeúzdravné procesy v každém z nás a v to, že i bolestný zážitek se dá postupně přetvořit v pozitivní zkušenost. V současnosti pracuje v terapeutickém centru biosyntetické terapie Pod Křídly. Spolupracovala s neziskovou organizací Alfa Human Service, Centrem LOCIKA, přednášela pro OnkoUnii nebo vedla seminář pro pacientskou organizaci Veronica. Vystudovala FF UK a přes 20 let pracovala jako dramaturg MFF Karlovy Vary.
Lenka Holubcová
Lenka se věnuje individuální terapii a poradenství pro dospělé a dospívající, kde čerpá zejména z konceptů biosyntézy. Do její práce se promítají další odborné i seberozvojové kurzy, roky působení v korporacích i ne-korporacích, dobrovolnictví a zejména každodenní žitá zkušenost ženy, matky, dcery, sestry, přítelkyně… člověka. Terapii vnímá jako možnost nahlédnout náročné životní situace z jiného úhlu pohledu, než by to klient dělal sám nebo se svými blízkými. Společně pracujeme nejen na lepším porozumění situaci, ale hledáme klientovu unikátní výbavu možností – jeho zdroje – které mu pomohou dobře žít, ať už to v jeho příběhu znamená cokoliv. Osobními zdroji Lenky jsou nedělní rána s mojí rodinou, les po dešti, vlněné svetry a vše, co chutná.

Lenka je členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP) a Českého institutu biosyntézy (ČIB). Svou práci pravidelně superviduji a řídím se etickým kodexem ČAP. Působí v Praze a na Vlašimsku. Jako dobrovolník spolupracuje se Sociální klinikou a Cestou domů.
Jana Mladá
Vystudovala jsem lékařskou fakultu. Donedávna jsem působila mimo klinickou praxi v oblasti zajišťování bezpečnosti a regulace léčivých přípravků. Nyní čtvrtým rokem studuji umění Gestalt terapie v psychoterapeutickém výcviku a poskytuji individuální psychoterapie v soukromé praxi.
Olga Svobodová
Olga je tanečně pohybovou terapeutkou, koučkou a lektorkou seberozvojových kurzů. Vystudovala humanitní studia a andragogiku, prvních 10 let své pracovní kariéry strávila na HR manažerských pozicích. „Díky“ vyhoření se pak začala věnovat HR projektům, lektorování a koučování, a nyní hlavně psychoterapii. Má výcvik systemického koučování, výcvik tanečně pohybové terapie a Psychoterapeutické minimum. V psychoterapii a koučování se zaměřuje na práci s emocemi a moudrostí těla, především v tématech, která jsou myslí těžko uchopitelná. Věří, že zvládání menších i větších krizí jsou nejdůležitějšími kroky v osobnostním růstu.
Veronika Okoduwa
Vzděláním jsem politolog, etoped a galerijní a muzejní pedagog. Mám ráda kreativitu, příběhy a práci s tělem. V současné době jsem v psychoterapeutickém výcviku kognitivně-behaviorální terapie a ukončuji druhý arteterapeutický výcvik. Stále se s chutí vzdělávám a rozšiřuji své obzory i pracovní portfolio toho, co klientům mohu nabídnout. V posledních letech pracují především s rodinami v krizi včetně náhradní rodinné péče a rodinám cizinců v České republice. Jsem otevřená i práci v online prostoru. V rámci sociální kliniky nabízím naopak individuální podporu těm, kteří se z různých důvodu ocitli v těžké situaci nebo jen hledají nové cesty..... Těším se na Vás!
Olga Janoušková Šebestová
Vystudovala jsem přírodovědeckou fakultu UK obor biologie a doktorské studium molekulární biologie a biomedicíny. Mé analytické myšlení mě vedlo k hledání komplexity fungování našich těl. Tedy ne jen exaktně biologických jevů, ale také co je jejich podstatou a příčinou. Jak nás ovlivňuje naše naladění, aktuální životní situace, původ naší rodiny, kam vedou naše myšlenky a jak projevují. Proto jsem své dovednosti doplnila o studium grafologie, japonské tlakové masáže-shiatsu a terapií ve vodě-watsu, které praktikuji v soukromé praxi. Tyto somatické praktiky mohou zásadně ovlivnit práci s naší vitální energií, emocemi, myslí a tělem a v současné době je propojuji s možnostmi psychoterapeutické práce založené na holistickém a humanistickém přístupu Biosyntézy, která mi přináší unikátní možnost propojení všech dovedností, jako pohledů na jedinečnost každého z nás.
Vlastimil Havránek
Terapii vnímám jako účinný způsob, jak klientům umožnit najít cestu k lepšímu zvládnutí konkrétního problému či situace, nebo se v sobě lépe vyznat a podpořit svůj další růst. V bezpečném prostoru, s přijetím jejich jedinečnosti, společně hledáme, co k dosažení jejich cíle potřebují. Mimo práci trávím čas s mojí rodinou, relaxuji a energii dobíjím také v přírodě, při sportu, hudbou nebo meditací. Absolvoval jsem šest semestrů bakalářského oboru Psychologie / Sociologie na FSS MU v Brně a pětiletou sebezkušenostní část komplexního výcviku v psychodynamické psychoterapii. Jako dobrovolník jsem se dva roky setkával s klientem s duševním onemocněním a rok jsem doučoval děti z vyloučených lokalit. Mám zkušenost i s prací s lidmi s mentálním postižením jako asistent v sociální rehabilitaci. Během výcviku jsem rok pracoval jako externí terapeut v TK Advaita pro klienty se závislostmi. V současnosti zahajuji vlastní soukromou praxi pod odbornou supervizí.
Barbora Janečková
Barbora je klinický psycholog a psychoterapeut. Vystudovala psychologii FF UK v Praze, během studia a po něm pracovala v Krizovém centru Riaps, nyní má soukromou praxi. Barbora je zakladatelkou Českého institutu biosyntézy a terapeutického centra Pod křídly a je také senior trenérkou International Institute of Biosynthesis. Původně chtěla studovat historii, protože ji fascinovaly jako dítě příběhy, při terapeutické práci je jí ctí, když může pomoci k tomu, aby byl její klient spokojenější se svým životním příběhem. Je pro ni důležité, aby to, co dělá, a její život, dávalo smysl.

Rozhovor si můžete přečíst ZDE.
Stanislava Cutychová
Stanislava se ve své soukromé poradenské praxi, v rámci individuálního poradenství věnuje mladým dospělým a dospělým. Vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Má za sebou řadu výcviků a kurzů pro práci v pomáhajících profesích. Sebezkušenostní výcvik v dynamickém směru s důrazem na celostní přístup, ukončila pod Libereckým institutem pro psychoterapii a psychosomatiku. s lidmi v obtížné životní situaci pracuje již řadu let. Zaměřuje se na vytvoření bezpečného prostoru, který umožňuje skrze terapeutický vztah pomoci lidem odhalit možné příčiny svých problémů a najít způsob, či cestu, jak žít vlastní, hodnotnější a radostnější život.
Petr Dvořák
Petr Dvořák je původním vzděláním elektroinženýr a současně také terapeut. Je absolventem psychodynamického terapeutického výcviku SUR, který si vybral primárně jako cestu k terapeutické práci v oblasti náhradní rodičovské péče. On sám je otec dvou adoptivních dcer a kontinuálně se vzdělává v oblasti terapeutického rodičovství a v teorii poruch citové vazby. Svou terapeutickou praxi však nelimituje tímto svým zaměřením. Co je Petrovým cílem v terapii? Chtěl by lidem pomáhat k tomu, aby mohli být ve svých životních rolích a situacích vědomě a z vlastní vůle. A pokud tomu tak není, aby nalezli k takovému životu cestu.
Monika Farkašová
Monika původně pracovala jako sociální pracovnice v neziskové organizaci, kde se věnovala dětem a jejich rodinám v obtížných životních situacích. Posléze vedla tuto sociální službu a přidala si ještě nízkoprahový klub pro děti. Po získání magisterského vzdělání na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, absolvovala výcvik v dynamické psychoterapii. v současně době se plně věnuje soukromé psychoterapeutické praxi pro děti i dospělé, kde využívá znalostí mimo jiné i z dlouhodobého kurzu Nedirektivní terapie hrou. Externě spolupracuje na pozici terapeutky v Dětském domově v Tachově a v organizaci pro náhradní rodinnou péči Rozum a Cit v Plzni. Lektoruje kurzy pro širokou veřejnost i pěstouny.
Jitka Havlánová
Jitka pracuje jako pedagog na zdravotnické škole - obor sociální práce a tamtéž má i poradenskou praxi. Vystudovala jednooborovou pedagogiku na FF UK v Praze a učitelství psychologie na ZČU v Plzni. v terapeutické praxi využívá na člověka zaměřený přístup C. R. Rogerse. Absolvovala PCA výcvik a výcvik Relaxačně - symbolické psychoterapie. Pracuje s jednotlivci i skupinami. Lektorsky se podílí na sebezkušenostních programech a psychosociálním výcviku pro pracovníky pomáhajících profesí.
Martin Heřman Frys
Martin je psychoterapeut, věnuje se individuální i skupinové terapii a poradenství. Vystudoval sociální pedagogiku a teologii a DAMU. Pracuje v CPPT s lidmi závislými zejména na patologickém hráčství a jako soukromý psychoterapeut. Má letité zkušenosti s léčbou závislosti, ve své soukromé praxi se však nespecializuje pouze na ni. Absolvoval výcvik v krizové intervenci a dva psychoterapeutické výcviky: psychodymamickou terapii a Pesso Boyden psychomotorickou terapii, která je mu bližší a je členem České asociace PBSP. Psychoterapii vnímá jako archeologické objevování a věří, že největším expertem na svůj život jsme každý sám, jen někdy potřebujeme pomoc životu porozumět od někoho jiného.
Ivana Abramčuková
Iva se věnuje individuální psychoterapii a poradenství. Soukromou praxi má v Českých Budějovicích. Studovala dramatickou výchovu na DAMU, absolvovala výcvik v dramaterapii a základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Nyní je v supervizní části výcviku v biosyntéze. v rámci terapie se zaměřuje na osobnostní rozvoj a růst, zvládání náročných životních situací a problematiku vztahů. Ivana u klientů podporuje nejen slovní vyjádření, ale také uvědomování a prožívání vlastního těla. Pracuje s vnitřními obrazy, sny, pohybem, dechem, dotykem a hlasem.
Tomáš Adámek
Tomáš je psycholog. Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. v letech 2010 – 2016 absolvoval systemický psychoterapeutický výcvik v institutu GI Systém. Od roku 2014 pracuje u jihočeských hasičů jako psycholog. Věnuje se psychodiagnostice, krizové intervenci a psychoterapii. 2 roky vypomáhal s terapií jako dobrovolník v Krizovém centru pro děti a rodinu v Českých Budějovicích. Od listopadu 2017 studuje doktorský program psychologie na univerzitě v Innsbrucku, který je zaměřený na krizovou intervenci. Od října 2018 působí jako externí přednášející na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Rozhovor si můžete přečíst ZDE.
Květa Cermanová
Květa Cermanová, diplomovaná terapeutka v Biosyntéze, dula, lektorka přípravy na porod a rodičovství. Od roku 2002 se věnuje práci s nastávajícími rodiči, tématy kolem plodnosti, porodů, rodičovství. Kompletní výcvik v Biosyntéze ukončila v roce 2015. s klienty pracuje na všech tématech, se kterými přicházejí. Kromě své terapeutické praxe vede kurzy pro rodiče, workshopy, ženské skupiny.

Rozhovor si můžete přečíst ZDE.
Jan Marek Maněna
Honza absolvoval výcvik psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapie (SUR), výcvikový kurz telefonické krizové intervence a tréninkový program Rozhovor - nástroj pomoci. Věnuje se hlavně individuální terapii. Rád pomáhá klientovi zorientovat se na své životní cestě a překonat její těžké etapy. Věří, že každý máme v sobě sebeúzdravný mechanismus, který se snaží nalézt a probudit. Jako bod změny vnímá zejména přítomnost.
Pavla Špeldová
Pavla působí jako individuální terapeutka v Písku. Převážně se zaměřuje na práci s dětmi předškolního a školního věku a při své práci vychází z principů biosyntetické psychoterapie a terapie hrou. V současné době pracuje jako psychoterapeutka v soukromé praxi, která je úzce propojena s ambulancí klinického psychologa. Vystudovala portugalštinu a češtinu na FF UP, na USP v São Paulu se věnovala studiu indiánských a afro-brazilských kultur. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku v biosyntéze, v terapii hrou a v dynamicky orientované skupinové psychoterapii a řady dalších kratších vzdělávacích programů. Dospělým klientům nabízí podporu v obtížných životních situacích a možnost terapeuticky pracovat na seberozvojových tématech. Věří v hluboké sebeozdravné mechanismy každého jedince a v sílu dobrého vztahu, který může být činitelem pozitivní změny.
Olga Trčková
Je mi 60 let a působím jako arteterapeutka v Centru duševního a tělesného zdraví Labyrint, které sídlí na adrese Platanová 4, 370 08 České Budějovice. Absolvovala jsem výcvik v Integrované psychoterapii a vystudovala obor arteterapie v Ateliéru arteterapie na PF JCU v Českých Budějovicích. Nabízím cestu k sebepoznání a sebevyjádření prostřednictvím výtvarné tvorby. Na této cestě lze využívat i neškoleného výtvarného projevu klienta: k výtvarné tvorbě pro tento účel není třeba žádných zvláštních schopností či neschopností. Práce s obrazem a barvou odráží osobnost tvůrce. Při diskuzi nad výtvarným artefaktem se dotýkáme různých stránek života – nemoci, zdraví, prožitků, pocitů, chování, myšlení, fantazie. Do jisté míry se to podobá práci se sny. Tvorba umožňuje vnitřní prožitek zvnějšnit a podívat se na něj z odstupu, z různé vzdálenosti či z jiného úhlu. V roli průvodce klienta na této cestě je pro mě nejdůležitější vytvářet bezpečné prostředí, kde panuje empatie, vlídnost a respekt.

Rozhovor si můžete přečíst ZDE.
Zuzana Urbanová
Zuzana je psycholog a terapeut. Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. v roce 2018 absolvovala prezenční část výcviku v gestalt psychoterapii na IVGT Praha. Pracovala 5 let v psychiatrické nemocnici v Písku, v současné době působí v poradenském centru PorCeTa o.p.s. jako psycholog a terapeut. Pracuje s dětmi, dospívajícími i dospělými dle zásad gestalt psychoterapie. Vede podpůrnou skupinu pro dospívající dívky. Věnuje se také práci s náhradními rodinami.
Helena Šašková
Helena je sociální pracovnice s psychoterapeutickým výcvikem. Absolvovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2001) a výcviky v systemickém způsobu práce "Umění pomáhat" (2003) a "Umění terapie" (2007) v Institutu pro systemickou zkušenost v Praze. s institutem v současnosti spolupracuje jako lektorka. Od roku 2000 se věnuje krizové intervenci osobní a telefonické. Baví ji pracovat s klienty na rozvíjení řešení jejich problémů. Psychoterapii vnímá jako veliké dobrodružství, cestu neznámou krajinou, na které je svým klientům průvodcem, lhostejno, zda putuje s jedním člověkem, s dvojicí a nebo rodinou. Soukromou praxi provozuje na poliklinice ve Vodňanech.
Tereza Vospělová
Tereza je studentkou navazujícího magisterského studia oboru Psychologie na FF UP. V roce 2019/2020 absolvovala kurz Kompletní krizové intervence a v současné době pracuje jako krizový intervent v sociálně psychologickém centru Arkáda. Primárně se zde věnuje práci s dětmi, proto se prostřednictvím Sociální kliniky bude ráda potkávat s dospělými. V budoucnu by chtěla absolvovat integrativní psychoterapeutický výcvik.
Olga Hudcová
Olga provozuje vlastní soukromou praxi ve středu města Brna, kde se věnuje biosyntetické terapii, somatickému koučování a poradenství. Spolupracuje převážně s dospělými, studenty a mladými dospělými. Mimo komplexního výcviku v biosyntéze absolvovala akreditovaný teoretický kurz psychoterapeutického minima, výcvik v somatickém koučování, základní výcvik v terapeutické metodě podle Miltona H. Ericksona orientované na budoucnost a řešení, a řadu dalších sebe rozvojových kurzů, workshopů či seminářů. Vystudovala VUT Brno a The Open University. Pro své klienty vytváří bezpečný prostor ať už pro jejich osobní rozvoj nebo hledání smyslu jejich života, či řešení náročných životních situací, a to jak ve vztazích, tak v osobním a pracovním životě. Angažuje se v projektu Symbios Brno – Sdílené bydlení. Motto její práce: Změna je možná!
Hynek Latta
Jsem poradenský psycholog a fenomenologický psychoterapeut s výcvikem od společnosti SLEA. Mými nástroji jsou tedy zejména logoterapie a existenciální analýza. Mezi moje další aktivity patří přednášení problematiky poruch hybnosti, epilepsie a autismu z pohledu vývojové psychologie a podpory pečujícím osobám (především rodičům). Kromě podpory pečujícím se zabývám také podporou pozůstalých, a to včetně dětí. Spolupracuji s organizacemi, které se zabývají mj. poskytováním osobní asistence pro lidi se zdravotním postižením, kde poskytuji psychologické konzultace jak klientům, tak lidem, kteří pracují v pomáhající profesi (např. osobním asistentům, poradenským a sociálním pracovníkům apod.). V rámci Sociální kliniky nabízím krátkodobé terapie, které mohou představovat podporu v osobním rozvoji či hledání vlastních zdrojů, anebo práci na aktuálním problému v rámci prostoru vymezeného Sociální klinikou.
Eva Oujezská
Eva se v rámci své praxe věnuje psychoterapii a psychologickému poradenství. Pracuje s dospělými, dospívajícími a páry. Vystudovala jednooborovou psychologii a sociální pedagogiku na Filozofické fakultě v Brně, absolvovala různé výcviky a kurzy, např. PBSP, psychodynamickou individuální psychoterapii (BIP), práci s denním sněním (KIP), krizovou intervenci, práci s traumatem, psychodiagnostické kurzy a supervizní vzdělání. Klienty v roli průvodce doprovází na cestě, při které znovu hledají životní smysl, vnitřní harmonii a štěstí, stejně jako nacházejí svoje vnitřní zdroje. Dlouhodobě se angažuje v problematice domácího a sexuálního násilí, je zakládající členkou organizace Persefona. Věnuje se také lektorování kurzů a workshopů v oblasti osobnostního rozvoje a psychologické diagnostiky a supervizi především v sociálních službách.
Lucie Rozsnyó
Ve své terapeutické praxi se věnuji poradenství a individuální terapii pro dospělé a dospívající, kde se opírám o principy tělově orientované psychoterapie v metodě biosyntéza. Ráda provázím klienty v náročných životních situacích a pomáhám jim hledat cestu k sobě samým. Je pro mě důležité vytvoření dobrého terapeutického vztahu, bezpečí a důvěry. V sezeních s klientem zvědomujeme tělo, prozkoumáváme pohyb, hlas a dech. S oblibou se věnuji terapeutické práci s hlasem a využívám prvky muzikoterapie. Respektuji klientův terapeutický proces a věřím, že je možné dělat v životě změny. Jako zpěvačka vystupuji na různých českých a zahraničních festivalech se specializací na barokní a soudobou hudbu. Následuji hlas svého srdce a ráda provázím klienty k jejich vlastním zdrojům a podporuji jejich potenciál.
Svatava Drlíčková
Svaťa se věnuje individuální terapii a poradenství v rámci soukromé praxe ve Velkém Meziříčí a působí v řadě zařízení pro děti a dospělé jako externí terapeut. Vychází z biosyntézy a kreativních terapií. Má vystudovaný obor speciální pedagogika, arteterapie, muzikoterapie, výcvik v biosyntéze a další krátkodobější výcviky a kurzy. Ukončila doktorské studium na PdF UP v Olomouci, kde také přednáší. Vedle terapeutické práce lektoruje seberozvojové programy a vzdělávací semináře. V terapii je pro ni důležité naladění se na klienty a vytvoření bezpečného prostředí, pro nalezení životních zdrojů a energie nutné pro realizaci změn v životě.
Hanka Havlová
Hanka se věnuje individuální i skupinové terapii, je trenérkou emoční inteligence, lektorkou a koučkou. Zajímá ji propojení tří center inteligence – těla, emocí a mysli. Baví ji nalézání originálních přístupů na míru klientovi, práce s tělem, hudbou, pohybem, NLP, mindfulness, obrazem a slovem. Má dlouholeté zkušenosti s tvorbou a pořádáním workshopů, častými skupinami jsou pedagogové, rodiče, rodiny a leadři. Ve své nabídce má také psychospirituální poradenství. K nejoblíbenějším vzděláním patří výcviky v PBSP, Maitri Breathwork, Enneagram coaching, v současnosti dokončuje základní výcvik v biosyntéze.
Petr Čihák
Věnuji se individuální nebo skupinové terapii dle přístupu PCA - přístup zaměřený na člověka. Jde o nedirektní terapeutický přístup, kdy klienta doprovázím na jeho cestě při hledání odpovědí na jeho otázky a při řešení jeho problémů. Nejčastějšími tématy jsou vztahové problémy, mezilidské vztahy, ztráta blízké osoby, strach ze smrti, sebedůvěra, dovolit si být sám sebou, úzkosti a strach nebo existenciální problémy. Jsem absolventem pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové v bakalářském oboru Sociální patologie a prevence a v magisterském oboru Sociální pedagogika. Psychoterapeutický výcvik PCA přístupu jsem absolvoval u PCA Institut Praha, kde jsem současně absolvoval i výcvik v relaxačních technikách-Schultzův autogenní trénink. Dále jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii. Během téměř 25ti leté profesní kariéry v top managementu nadnárodní společnosti jsem získal zkušenosti s prací s lidmi na různých pozicích a v různých odvětvích. V současnosti spolupracuji i s neziskovými organizacemi např. Bethany - Dům pomoci, která poskytuje terapeutickou a duchovní podporu seniorům nebo organizací RUBIKON CENTRUM, z.ú., která podporuje lidi s trestní minulostí při návratu do společnosti. Pro neziskovou organizaci Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. jsem pracoval jako mentor osob propuštěných po výkonu trestu odnětí svobody.
Jiří Pašek
Ve svém zaměstnání pracuji s vysokoškolskými studenty a akademickými pracovníky. Využívám spíše nedirektivní způsoby terapie se zaměřením na aktivní, empatické naslouchání, s cílem vytvořit pro klienta důvěrné a bezpečné prostředí v terapii. Jsem absolventem praktického výcviku v psychodynamické skupinové psychoterapii, teoretického vzdělání na Pražské psychoterapeutické fakultě, výcviku v krizové telefonické intervenci pro děti a mladistvé Linky bezpečí a dobrovolníkem v poradně Bílého kruhu bezpečí pro oběti a svědky trestných činů.
David Dohnal
David pracuje jako psycholog Hasičského záchranného sboru. Vystudoval psychologii na UP v Olomouci, kde také externě vyučuje. Věnuje se lektorské činnosti - výcviku krizových interventů a dobrovolníků pro mimořádné situace (povodně, hromadná neštěstí). v terapeutické práci se věnuje dospělým. Jeho zájmem, jak už vyplývá z povahy jeho práce u hasičů, je práce s traumatem, krizí a psychosomatickými obtížemi. Absolvoval integrativní psychoterapeutický výcvik Integra a v současnosti ukončuje výcvik v Biosyntéze.
Pavel Veselský
Pavel se věnuje individuální terapii a poradenství. Pracuje s dospělými, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, a dle potřeby je doprovází malý kus jejich životní cesty. Vystudoval obor sociologie a andragogika, pracuje dlouhodobě v neziskovém sektoru, učí na univerzitě, absolvoval výcvik v gestalt terapii (IVGT Praha) a dále se vzdělává (Terapie zaměřená na emoce, EFT). Mezi jeho profesní zájmy patří mimo jiné internetové poradenství a krizová intervence formou chatu (E-linka). Spolupracuje také se sdružením Diabasis (podpora lidí, kteří procházejí psychospirituální krizí). Místem jeho působení je Olomouc.
Michal Raszka
Vystudoval všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze. Studium medicíny úzce souviselo se zájmem o propojení psychické a somatické stránky člověka z různých úhlů pohledu. Sedm let působil jako psychiatr, psychoterapeut a výzkumný pracovník v bývalém Psychiatrickém centru Praha (současný Národní ústav duševního zdraví), kde se výzkumně věnoval vztahu psychoterapeutického efektu, disociativním stavům a změnán elektroencefalografické aktivity. Absolvoval psychodynamicky zaměřený výcvik S.U.R. a kurz krátké psychoterapie zaměřené na řešení u traumatizovaných jedinců. v roce 2015 se přestěhoval z Prahy do Beskyd, kde působí jako psychiatr a psychoterapeut na akutním psychiatrickém oddělení CNS-CENTRA TŘINEC, s.r.o. v současné době se kromě klinické praxe věnuje lektorské činnosti pro pracovníky v sociálních službách a také v tématu neuropsychoterapie. Považuje se za psychoterapeuticky smýšlejícího psychiatra.
Petra Feller Stanieková
váPetra vystudovala obor Sociální patologie a prevence na Slezské univerzitě v Opavě, obor Sociální práce a Management organizací služeb sociální práce na Ostravské univerzitě. v současné době studuje jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a adiktologii na 1. Lékařské fakultě Karlovy univerzity. Ve své profesní praxi působí jako vedoucí terapeutické komunity pro nezletilé a mladé dospělé, dále jako poradce a terapeut v poradně pro oběti domácího násilí a osoby se závislostním chováním. Ve své poradenské a terapeutické praxi vychází z přesvědčení, že změna pozitivním směrem je možná vždy (když už ne ta vnější, tak vnitřní určitě).
Lucie Scheerová
Lucie je psycholožka a terapeutka. Nabízí podporující a bezpečný prostor pro klienty v náročných životních situacích i při tématech osobního rozvoje. Poskytuje krizovou intervenci, terapeutickou podporu a koučování. Pracovala na Lince bezpečí a v Acorusu (zařízení pro osoby ohrožené domácím násilím). V současnosti pracuje v terapeutickém centru biosyntetické terapie Pod křídly, v poradně Vigvam (pro osoby, které ztratili blízkou osobu) a spolupodílí se na projektu Vztek matek (o mateřském vzteku).
Vojtěch Knězů
Většinu profesního života jsem strávil v komerčním světě, pracoval jsem v korporaci i podnikal. Nyní působím jako terapeut a integruji své zkušenosti při provázení klientů. Vystudoval jsem informatiku, teologii a prošel jsem základním výcvikem v biosyntetické psychoterapii. Jsem milovníkem přírody a outdoor sportů.
Jaroslav Málek
Jaroslav je Muzikoterapeut a kouč. Pátrání po klíčích ke spokojenému a naplněnému životu, přivedlo Jaroslava ke studiu tradičních nauk různých kultur a náboženství, psychologie a neurovědy, změněných stavů vědomí a jiné. Jaroslav Absolvoval 3letý muzikoterapeutický výcvik u Tomáše Procházky a Zuzany Ouředníčkové a koučovací výcvik na škole Neuroleadership, kde v současné době pracuje jako trenér budoucích koučů. Jaroslav ve své praxi poskytuje podporu lidem, kteří došli v životě do bodu, kdy potřebují změnu. Napomáhá lidem si ujasnit, co doopravdy potřebují, a podporuje je v dosahování změny na praktické úrovni, krok za krokem.
Bronislava Hradecká
Od roku 2001 diplomovaný aromaterapeut a lektor Institutu aromaterapie. V roce 2016 jsem dokončila studium jednooborové psychologie na Jihočeské univerzitě. Mám výcvik Krizové intervence, absolvovala jsem studium prenatální ztráty a nyní jsem ve 4. ročníku supervizního psychoterapeutického výcviku Biosyntézy. Pracuji s lidmi v krizi a obtížných situacích, mám zkušenosti s traumatem u žen z porodu, šestinedělí, při prenatální ztrátě. V poslední době se věnuji teenagerům, zejména s problémy se sebepoškozováním a poruchami příjmu potravy. Při provázení klientů v terapii podporuji jejich sebepoznání, sebedůvěru, respekt k individuálním potřebám člověka je základem mého přístupu. Vnáším do terapie humor a hravost. Používám různé terapeutické nástroje jako jsou terapeutické karty či interpretace osobní kresby. Využívám cvičení zaměřené na zvědomení těla. Terapii propojuji s dlouholetou zkušeností v aromaterapii.
Jana Svačinová
Terapeuticky pracuji s dospělými v Praze metodou biosyntézy. Provázím klienty náročnými obdobími jako je rodičovství, partnerské krize, chronické zdravotní obtíže a další. V rozhovoru se zaměřuji na tělesné a emoční prožívání a mysl. Společně s klientem hledáme propojení mezi minulostí, současností a budoucností. Základní linií terapie jsou přitom sebeuzdravující schopnosti klienta prostřednictvím změny. Předpokladem pro změnu je bezpečný terapeutický vztah a aktivní zapojení klienta.
Nikol Hladová
Nikol je psychoterapeutka a psycholožka. Ve své terapeutické praxi se opírá o biosyntetickou psychoterapii, proto kromě terapie slovem nabízí klientům také možnost práce s tělem, pohybem, dechem, sny nebo techniky imaginace a relaxace. Při své práci považuje za stěžejní respektovat jedinečnost každého klienta a vytvořit bezpečný prostor, ve kterém se může uskutečnit změna. Věří, že se věci mohou měnit a že každý dokáže nalézt své vnitřní zdroje k léčení i těch nejtěžších zkušeností. Vystudovala magisterský program psychologie na FSS MU v Brně, absolvovala komplexní kurz krizové intervence, základní výcvik v biosyntetické terapii a v současné době je v navazujícím supervizím výcviku v biosyntetické terapii. Pracovala v neziskové organizaci s uživateli návykových látek, kteří se dostali do konfliktu se zákonem a nyní provozuje soukromou praxi.
Jana Hájek Mikšátková
Důvěřuji, že v životě jsou možné změny. K tomu člověk potřebuje naději,energii a podporu. Pro práci s klientem považuji za důležité navázání důvěrného vztahu a vytvoření bezpečného místa respektující jeho osobní příběh. Absolvovala jsem základní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze a nyní jsem v supervizní části. Baví mě práce s vnitřními obrazy, s dechem, pohybovými vzorci a bytí v přítomnosti. Pracuji s dospělými a dospívajícími.
Rut Vovsová
Rut vystudovala I. lékařskou fakultu UK a pracuje ve zdravotnictví, v současné době v soukromé ambulanci. Absolvovala tříleté studium na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a řadu sebezkušenostních seminářů. Dokončuje výcvik Person Centered Approach v PCA institutu v Praze a pracuje jako terapeutka pod supervizí.

Můžete vyjádřit své starosti, smutky, hněv, pocity osamělosti a nejistoty v bezpečném prostředí. Je připravena pozorně naslouchat a podporovat vás při hledání další životní cesty.
Vlasta Komorousová
Vystudovala jsem Pražskou vysokou školu psychosociálních studií obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Můj psychoterapeutický výcvik je psychodynamického směru. Jeho cílem je, aby člověk získal náhled a porozuměl souvislostem mezi svým současným chováním a svou osobní historií. Aby lépe zvládal nároky života a cítil se v něm kompetentnější, svobodnější a šťastnější. Pozornost je soustředěna na současný problém klienta, na jeho mezilidské vztahy a případné vnitřní konflikty, které jsou překážkou k růstu. Řekla bych o sobě, že jsem přirozeně vlídná, přijímající a naladěná na druhé.
Anna Jelínková
Anna je psycholožka, terapeutka, krizová interventka a lektorka. S klienty pracuje individuálně ve vlastní terapeutické praxi a také na dětské krizové Lince bezpečí. Zároveň se věnuje lektorování kurzů krizové intervence. Vystudovala psychologii na FFUK v Praze, psychologii se zaměřením na vzdělávání na ZČU v Plzni. Dokončila psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii, momentálně je v sebezkušenostní části biosyntetického výcviku. Absolvovala kurzy komplexní a telefonické krizové intervence. Energii čerpá v přírodě, kde tráví chvíle se svým zachráněným psem z útulku, se kterým společně složili canisterapeutické zkoušky.
Alice Kunešová
Vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Absolvovala výcviky, kurzy a semináře se zaměřením na osobní rozvoj a komunikaci.

Má více než desetiletou praxi s doprovázením pěstounských rodin. V současné době působí rovněž v organizaci Lata jako koordinátorka rodinných konferencí.

Ve své soukromé poradenské praxi se Alice věnuje dospělým klientům v rámci individuálního poradenství, v němž se opírá o principy biosyntetické psychoterapie, zaměřuje se zejména na hledání zdrojů a nastolení rovnováhy mezi tělem a myslí v bezpečném a podporujícím prostředí.
Martin Škurla
Martin je pôvodne IT špecialista, ale jeho životná cesta ho priviedla do sveta psychológie. Momentálne dokončuje Mgr. štúdium psychológie. Má 3-ročný výcvik v Transakčnej analýze a 4-ročnú sebeskúsenosť v skupinovej psychodynamickej psychoterapii. Martin čerpal skúsenosti v práci na krízovej linke pre deti a v mnohých terapeutických skupinách, v súčasnosti spoluvedie detskú rastovú skupinu. Vo svojej práci vychádza z humanistického predpokladu, že všetci ľudia sú hodnotné bytosti nezávisle na ich správaní (sú OK). S klientmi komunikuje na rovnocennej úrovni a vedie ich k preberaniu zodpovednosti za svoj život. Zmena v živote človeka je možná.
Dominika Čechová
Dominika je psychoterapeutka v soukromé praxi. K psychoterapii se dostala až na prahu třicítky po manažerské práci v mezinárodní poradenské firmě. Ve své praxi pracuje s lidmi, kteří jsou výkonnostně orientovaní, mají problémy ve vztazích a zápasí s různými psychosomatickými problémy. O svém terapeutickém přístupu pravidelně publikuje texty a podcasty (např. Vysoce myslící, Terapie rodu). Kromě psychoterapeutické praxe se zabývá i propagací psychoterapie jako oboru. Dominika je aktivní členkou výboru České asociace pro psychoterapii.
Martin Mrázek
Martin podporuje klienty ve schopnosti pochopit klíčové momenty jejich současného života, uvědomit si, jaká změna je potřeba a najít dobrou energii na realizaci takové změny. Terapie je hodně orientovaná na akci - co můžu udělat, jak najít sílu, jak se zbavit zátěže. K tomu se využívají nejen verbální metody, ale hodně práce tělem a prvky meditace. Martin prošel základním i navazujícím výcvikem biosyntézy a také řadou kursů, které souvisejí nejen s psychoterapií ale také krizovou intervencí, osobním růstem a vedením lidí. Terapeutem a coachem se stal po úspěšném uzavření své podnikatelské a managerské kariéry. Martin se přes 20 let věnuje meditaci vipassana a souvisejícím technikám a intenzivně cvičí jogu. Má rád tanec a hudbu, hraje na djembe a charango, rád zpívá, je otcem dvou malých dětí.
Magdaléna Skřivánková
Magdaléna poskytuje terapii v organizaci Area fausta, kterou založila a vede. Zabývá se především komplikovanými rozvodovými a rozchodovými spory. Vystudovala Sociální práci na FF UK v Praze, absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie. Spolupracovala take na projektu Duhových rodin a dlouhodobě se věnuje i LGBT problematice, zejména rodičovství ve stejnopohlavních párech. Přednáší Sociální práci a sociální politiku na Klinice adiktologie 1. LF UK. V terapii může pracovat s dospělými v rodičovském konfliktu a LGBT lidmi a jejich rodinnými příslušníky.
Venuše Fialová
Venuše pracovala přes 25 let v nadnárodních společnostech na pozici finanční manažerky. Fokus se neubíral jen na logiku čísel, ale i na sociální sféru. Vystudovala magisterský obor Sociální pedagogika při Filozofické fakultě UK. Absolvovala výcvik v TKI při Lince bezpečí, kde pracovala několik let jako konzultantka. Po ročním akreditovaném koučovacím výcviku působila jako interní kouč pro komerční společnost.

Koučování má stále pevné místo v životě. Venuše je držitelem profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé. Ve své praxi se nejčastěji věnuje pohodě v partnerských vztazích, jak zvládnout rozchod, otázky týkající se ztráty blízké osoby a procesu truchlení. V současné době pracuje pro neziskovou organizaci Magdalena o.p.s. Je lektorkou primární a selektivní prevence a koordinátorkou vzdělávání pedagogů.

Venuše je milovník přírody, stala se certifikovanou instruktorkou finského konceptu Lesní Mysl, který ráda zařazuje do koučovací praxe, protože propojuje trénink mindfulnes, prvky sebepéče s přírodou.

Eva Kavková
Eva se věnuje individuální i skupinové terapii pro dospělé. Kromě toho pracuje jako kariérová poradkyně a koučka v neziskové organizaci, kterou před 20 lety založila. Od roku 2016 je členkou České společnosti pro analytickou terapii (ČSAP), kde si dokončuje výcvik. Ráda pracuje se sny, příběhy či imaginacemi. Její psychoanalytická praxe inspiruje tu poradenskou. Zabývá se vytěsněnými věcmi, nevyužitým potenciálem, zdroji doposud potlačené energie. Jejím cílem je provázet klienty/ky na cestě za objevením potenciálu a naplno prožívaným životem. Je rovněž absolventkou systemického školení se zaměřením na narativní a kolaborativní přístup, které zužitkovává v časově omezených intervencích při řešení akutních krizových situací klientů a klientek.
Pavla Hadravová
Pavla se již přes 20 let s nadšením věnuje rozvoji a vzdělávání dospělých. Působila v nadnárodních korporacích jako lektorka, facilitátorka a HR manažerka. Od r. 2007 pracuje jako kouč pro firemní i nefiremní klientelu. Aktuálně kombinuje individuální koučovací práci a aktivity v oblasti firemního vzdělávání. Zaměřuje se především na rozvoj ve vztazích, komunikaci, pracovní oblast, oblast rodičovství a na témata spojená se sebepoznáním a vlastním rozvojem. Ráda s klienty pracuje na vědomém budování nových návyků. Pavla ve své práci s klienty vychází z Gestalt přístupu, ve kterém absolvovala koučovací výcvik. Má za sebou přes 500 hodin sebezkušenosti v jungiánsky orientovaném arteterapeutickém ateliéru a řadu workshopů zaměřených na práci s tělem. Pavla je duší umělkyně, ve svém prostoru tak vítá a podporuje tvůrčí proces. Inspiraci pro svou práci s klienty čerpá v práci se sny a imaginacemi a v nejrůznějších formách sebe-vyjádření (arteterapie, práce s jazykem a hlasem, storytelling, hra a improvizace). Miluje jógu, dobré jídlo, lidi kolem sebe a ticho v sobě.
Michaela Killarová
Michaela je klinická psycholožka, je absolventka magisterské psychologie, akreditovaného psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii v institutu Gestalt Dialog. Má kurz krizové intervence, Práce s traumatizovaným klientem v sociálních službách, Porozumění traumatu a další kurzy a výcviky (Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem, Dramaterapie, Hledání a léčba vnitřního dítěte, Hlas jako individualita, Všímavost a soucit v práci se sebou a druhými a další).

Michaela během studia pracovala jako psychoterapeut v chráněném bydlení pro závislé na alkoholu, vedla kurzy zážitkové výchovy a kurz psychosociálního výcviku pro studenty sociální práce. Po studiích pracovala jako psycholog v Dětském diagnostickém ústavu a poté jako psycholog a psychoterapeut v ambulanci klinického psychologa, v Nemocnici Vazební věznice Brno na oddělení psychiatrie, v Ústavu pro výkon zabezpečovací detence a v Dětském rehabilitačním stacionáři. Poté jsem pracovala na oddělení gerontopsychiatrickém a posléze na denním stacionáři PN Černovice. Mou pracovní náplní byla individuální, párová a skupinová psychoterapie, poradenství a psychologická diagnostika.

V současné době provozuje soukromou praxi, kde se věnuje zejména psychologickému poradenství a psychoterapii v duchu Gestalt psychoterapie. Michaela je členkou České společnosti pro Gestalt terapii a Asociace klinických psychologů a řídí se etickým kodexem Asociace klinických psychologů ČR.
Hana Kopačková
Hana se věnuje převážně individuálnímu koučování lidí, kteří buď aktuálně hledají změnu anebo si nevědí rady s určitou situací. Provádí klienty na cestě touto změnou a hledá s nimi jejich vlastní cesty. Klienti často řeší témata spojená s kariérou nebo podnikáním. V minulosti pracovala na manažerských pozicích a teď působí i jako headhunter, personální konzultant. Absolvovala koučovací výcvik a snaží se stále vzdělávat a rozvíjet. Hana také pracuje se ženami, které hledají nové uplatnění a směr po rodičovské dovolené.
Martin Králík
Martin se věnuje individuálnímu koučování a rozvojovým programům u jedinců i v organizacích. Mimo jiné je lektorem na Procesní a Projektové řízení, Leadership a koučování. Dále ho baví témata jako je objevování svého talentu, práce se sebevědomím, techniky pro řešení problémů a efektivní rozhodování, motivace členů týmu, odvaha x strach, komunikace nepříjemných informací a asertivita. Při své práci rád kombinuje různé techniky a sezení obohacuje o práci s obrázkovými kartami. Má zkušenosti s trenérskou prací s mládeží z oblasti fitness a fotbalu.
Marta Dobiášová
Marta vystudovala psychosociální péči na Zdravotně-sociální fakultě JčU a následně speciální pedagogiku na MU. Pracovala jako poradkyně rané péče, která je poskytována rodinám, kterým se narodilo dítě s postižením. Tato zkušenost Martu podnítila k tomu, aby se věnovala osobám v náročných životních situací ještě jinak, hlouběji. Absolvovala sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR a během něj vedla terapeuticko-podpůrnou skupinu pro rodiče dětí s postižením. V současné době má čerstvě soukromou praxi, ve které se se věnuje terapeuticko-sociální činnosti, provázení a poradenství. Na práci s klienty Martu nejvíce naplňuje to, když pozoruje, že se ve svém životě začínají cítit lépe.
Eliška Eislerová
Eliška je koučka, mentorka, pracovnice s mládeží. Během svých studií se zaměřovala na Pozitivní psychologii a fenomén flow. Vydala se také studiem filosofie a religionistiky. Pořádá vedené meditace a nácviky relaxačních technik. Fascinuje ji indická tradice, vychází z jógy a dalších učení. Pracuje s kreativními technikami - např. kresbou a pohyby těla. Eliška vítá klienty LGBTQ+ a domluví se v českém jazyce a angličtině.
Barbora Taušová
Barbora se věnuje koučování více než 10 let, pracuje jako supervizorka a mentorka koučů a zaměřuje se na rozvoj jednotlivců i organizací. Je akreditovaným koučem u Mezinárodní Federace Koučů (ICF). Absolvovala studium antropologie a teorie a filosofie komunikace na Západočeské univerzitě. Později dokončila koučovací výcvik Coach Companion ve Švédsku a výcvik v koučování skupin ORSC - Organization and Relationship Systems Coaching. Bára věří, že většina odpovědí na naše otázky je skryta v nás samých. Koučování pro ni představuje bezpečný prostor a možnost zastavit se a reflektovat nad tím, co je pro nás v životě skutečně důležité. V obdobích životních rozcestí se ráda stane vaším průvodcem, pomůže vám nalézt směr a posílit vaši chopnost rozhodování. Připravte se na cestu objevovování sebe sama.
Mária Kalašová
Mária je tanečně pohybová terapeutka, která na Praze-západ pořádá pohybové aktivity se zapojením terapeutických prvků pro rodiče s dětmi a skupiny žen. Má zkušenosti ze školství a neziskového sektoru. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK a její vztah k přírodě se projevuje i v nadšení pro esenciální oleje, které při praxi využívá jako pomocníky. Se svým mužem podnikla cestu kolem světa (jako baťůžkář). Průběžné rozšiřování si obzorů, stejně tak jako umění “radovat se z obyčejných každodenních věcí” považuje za možné cesty k celkové životní spokojenosti.
Petra Joklová
Petra v terapii vychází z biosyntetického psychoterapeutického přístupu. Kromě individuální terapie vede pohybově relaxační skupiny mj. jako podporu individuálního psychoterapeutického procesu. Pracuje pod dlouhodobou supervizí, což pomáhá k budování bezpečí klienta a odbornému rozvoji terapeuta. Petra věří, že každý z nás má své zdroje, které nám pomáhají k uzdravování a nacházení správného směru v životě. Má také dlouholeté zkušenosti z neziskového sektoru na pozicích středního a vyššího managementu. Petra vystudovala sociální práci a dále vychovatelství na Karlově Univerzitě. Pracuje v Liberci a v Praze. Dlouhá léta se jako lektorka věnuje tanci a pohybu, absolvovala integrativní muzikoterapeutický výcvik, program Vědomého těla (Labanova analýza pohybu a Bartenieff Fundamentals) a řadu dalších psychosomaticky zaměřených kurzů.
Andrea Fuego
Andrea vystudovala Anglistiku na FFUK. Žila a studovala také v Jižní Americe, Izraeli, USA a v Indii a to především jógu, masážní techniky a body terapii zaměřenou na somatiku. Věnuje se jógové terapii a body terapeutické metodě zvané Puja Marma terapie, kterou rovněž vyučuje. Působí jako facilitátorka Maitri dýchání a momentálně je v supervizní části výcviku v Biosyntéze. Andrea se své praxi věnuje práci s lidmi od roku 2012. Zajímá jí též práce s hlasem a hudbou, dechové techniky a meditace. Andrea věří, že i ty nejtěžší životní situace lze s dobrou podporou transformovat a najít cestu k naplněnému životu. Je přesvědčená, že každý člověk je v jádru dobrý a že lidská podstata v těch správných podmínkách může rozkvést - každá po svém jako květy na louce, co kus to originál.
Zoja Mrázová
Zoja je psycholožka a psychoterapeutka, momentálně se věnuje především individuální psychoterapii s dospělými a mladými dospělými ve své soukromé praxi v Praze. Několik let pracovala v Centrech duševního zdraví a v neziskových organizacích podporujících migranty a sociálně vyloučené rodiny. Pracuje metodou biosyntetické psychoterapie. Ráda propojuje znalosti psychologie, biologie a neurověd s tvořivostí a hravostí, ať už skrze slova, obrazy nebo tělesné prožívání. Využívá také techniky mindfulness a různých přístupů práce s tělem.
Andrea Mikotová
Andrea je psycholožka a od r. 2021 frekventantka výcviku v biosyntetické psychoterapii. Absolvovala výcvik v muzikoterapii, kurz krizové intervence, základní kurz sandplay a další kurzy a workshopy. Víc jak 15 let pracovala jako vysokoškolský pedagog. Muzikoterapie a zkušenosti s prací s dětmi s poruchami sluchu, s kombinovaným zdravotním znevýhodněním a dětmi a dospívajícími s poruchou autistického spektra ji naučily vnímat dění kolem sebe nejen rozumem, ale také srdcem a tělem. Tímto způsobem přistupuje ke své profesi školní psycholožky, psychologickému poradenství pro vysokoškoláky i ke své soukromé praxi.
Václava Jančová
Václava vychází v základu z Rogeriánského přístupu zaměřeného na klienta, který případně obohacuje drobnou prací s tělem, dechem, všímavostí anebo např. technikami vycházejícími z Psychoterapie orientované na proces. Vystudovala jednooborovou psychologii na FFMUNI v Brně. Dále měla možnost působit v několika neziskových organizacích, zaměřených na rodiny a práci s dětmi a zdravotnických zařízeních (PNB). Od 2012 Václava provozuje soukromou terapeutickou praxi v Praze. Absolvovala výcvik zaměřený na změněné stavy vědomí. Je také facilitátorkou Maitri dýchání, zajímají ji psychosomatické souvislosti, využití přírody, hudby, zvuku a pohybu v psychoterapii. Záměrem Václavy je s  každým klientem spoluvytvářet jedinečný terapeutický prostor, podporující jeho samoúzdravnou schopnost a osobní sílu.
Edita Floriánová Táborská
Edita vystudovala psychologii a sociální práci na FSS MU v Brně a v roce 2020 dokončila pětiletý výcvik v integrované Gestalt terapii. Dříve pracovala v terapeutické komunitě pro drogově závislé Salebra, kde se věnovala skupinové i individuální psychoterapii. Od roku 2019 pracuje jako školní psycholožka na střední ScioŠkole. V soukromé praxi pracuje od roku 2021 s dospívající a dospělými klienty, nabízí psychologické poradenství i psychoterapii. V terapii ráda využívá zvídavost, autenticitu, experimenty a práci s tělem. Její profesní přístup kromě psychologického vzdělání formovalo interkulturní učení – život v zahraničí a 18 let lektorské činnost mezinárodních vzdělávacích aktivit pro mládež a pracovníky s mládeží.
Klára Perglerová
Klára se věnuje individuální terapeutické práci, poradenství a krizové intervenci, pracuje v Praze s dospělými klienty. Ve své praxi čerpá z principů biosyntézy, důvěřuje vnitřním zdrojům každého člověka, jeho přirozené schopnosti růstu a rovnováhy ve vzájemně provázaném celku mysli, těla a emocí. Klára věří, že vše, co se v životě děje, dává dříve či později smysl. Aby se věci mohly dít, potřebujeme jim dát prostor, zůstat otevření, hledat a nebát se změn. Svým klientům nabízí podporu, čas a zkušenosti k hledání té správné cesty. Klára vystudovala obor sociální práce a celou svou profesní kariéru se věnuje lidem, kteří se dostali do náročných životních situací a potřebují podporu při zvládání svých potíží.
Tereza Koch Dufková
Tereza je psychoterapeutka, krizová interventka a příležitostná lektorka. Nabízí individuální podporu při překonávání náročných životních situací a pomáhá najít cestu ke zlepšení a užitečným změnám. Vystudovala sociální práci a v současné době navazuje studiem Aplikované psychoterapie v Olomouci. Je absolventkou systematického psychoterapeutického výcviku Na řešení orientovaném přístupu v terapii a poradenství. Má za sebou výcvik v krizové intervenci a řadu kurzů v oblasti rodičovství. Působila v řadě sociálních služeb péče o rodiny a děti, nejvíce v akutní péči nejen obecně pro děti a dospělé, ale specificky také o lidi s duševním onemocněním. Inspiraci a energii čerpá z četby, přemýšlení o něčem tvůrčím a z procházek po Praze.
Zuzana Dittrichová
Pracuji u hasičského záchranného sboru, zaměřuji se především na dospělé klienty v krizích a s posttraumatickými obtížemi. Vystudovala jsem psychologii v Praze, moje profesní začátky jsou spojené s oblastí vězeňství. Mám ukončený psychoterapeutický výcvik v biosyntéze a různé kratší výcviky zaměřené na psychosociální podporu při mimořádných událostech a na práci s krizí a traumatem. Věnuji se také psychodiagnostice, lektorování a tvorbě metodických materiálů. Nabízím provázení a podporu v náročných situacích v osobním, partnerském i profesionálním životě. Věřím v přirozený úzdravný účinek kvalitního terapeutického vztahu a bezpečného prostředí.