Sociální klinika a Někdo ti uvěříSociální klinika vstupuje od 21. července 2021 do spolupráce se spolkem Někdo ti uvěří.

Jde o iniciativu, která se snaží veřejně mluvit o zatím tabuizované oblasti zneužívání v náboženském prostředí v ČR. Jde o otevření diskuze, nabídnutí pomoci a podpory obětem i po letech.

Sociální klinika vidí spolupráci v transparentním propojení organizací (ProFem, BKB, DKC aj.), na které se mohou oběti obracet a hledat u nich profesionální pomoc.

Pro tuto specifickou cílovou skupinu máme zkušené terapeuty, kteří jsou orientovaní v kontextu církevním, mají povědomí o praktikách náboženského / křesťanského života a jsou citliví na „jiný“ pohled na sexuální zneužívání. Je jisté, že naše krátkodobá terapie Sociální kliniky bude spíše začátkem jejich cesty k uzdravování se.