Statistiky Sociální kliniky za rok 20223 online krizové konzultace

V roce 2022 projevilo zájem o službu 46 osob a 33 ji nakonec využilo. Proběhlo celkem 72 hodin konzultací.

Za dobu fungování služby, od roku 2020, jsme poskytli celkem 411 hodin intervencí, to je 22 937 minut. Tým SK tvoří celkem 115 aktivních spolupracujících osob, z toho 106 terapeutů. Počet aktivních krizových interventů je 30 osob.


Supervize

Všichni naši terapeuti pracují pod supervizí a jejich práce s klientem je vždy supervidována. Za rok 2022 proběhlo 400 supervizí.

Počet zájemců o krátkodobou terapii stále roste