Renomovaná psychoterapeutka, specialistka na oblast krizové intervence a supervizorka, PhDr. Daniela Vodáčková, představuje službu Sociální kliniky 3 online konzultace pro pedagogické pracovníky.Posláním služby 3 online konzultace je podpořit dospělé osoby v náročných situacích, v období, kdy se nakupí starosti, nebo přijde něco náhlého a nečekaného. Služba vznikla v covidové době, kdy možnost osobního kontaktu byla omezená. Ukázalo se však, že tato forma odborné podpory se ujala. Služba vychází z tradičního modelu linky důvěry; je jakýmsi jejím rozšířením o možnost opakovaného kontaktu až na tři hodinové rozhovory s jedním pracovníkem a může se uskutečnit na různých platformách – skype, zoom, whatsapp, telefon. Záleží na dohodě mezi službou a klientem, jakou formu kontaktu zvolí.

V době covidové a poscovidové se na nás obraceli lidé z různých tzv. „přetížených“ profesí. Byli mezi nimi zdravotníci, psychosociální pracovníci a také pedagogičtí pracovníci. Uplynulá praxe ukázala, že není možné se dokonale se připravit na událost typu covidová pandemie. Pedagogové se ocitli v zcela mimořádné situaci, v níž chyběl know how a také podpora. Proto se v naší službě věnujeme potřebám právě pedagogických pracovníků.

I nyní v době postcovidové čelíme nejrůznějším důsledkům tohoto období. Vnímáme, kolik přibylo dětí a studentů s psychickými potížemi; další nárok na pedagogické pracovníky.

Ve chvíli, kdy se školy vzpamatovávaly z pandemie, výuka se začínala vracet do běžných kolejí a všichni by potřebovali klid a čas na stabilizaci, přišla válka na Ukrajině a do školních tříd přibylo množství dětí z Ukrajiny. Jedná se o čin mezilidské solidarity a zasluhují ocenit všichni, kdo jsou v dané věci zapojeni – učitelé, vychovatelé i děti. Tento krok s sebou ale přinesl další nároky na adaptaci, toleranci, trpělivost, odolnost.

Domníváme se, že právě pedagogové a vychovatelé jsou důležitou a zároveň silně zatíženou skupinou.

Praxe ukazuje, že nabídka tří kontinuálních konzultací pomůže řešený problém dostatečně uchopit, zmapovat, zpracovat silné emoce a pokud je to přínosné, nasměrovat klienta k dalšímu vhodnému kontaktu s dalším odborníkem, například s psychoterapeutem, psychologem.

Naše služba nabízí nezávazný podpůrný kontakt v jakékoliv situaci, kterou klient vyhodnotí jako potřebnou. Může jít o pracovní i osobní témata zahrnující nejrůznější starosti a těžkosti, potíže s únavou a vyčerpáním, nakumulovanými emocemi, obavami nejrůznějšího druhu a podobně. Včasný rozhovor může pomoci řešit a vyřešit nejrůznější trápení a také nasměrovat klienta do další kvalitní péče tam, kde se to klientovi jeví jako smysluplné.

3 online konzultace zaštiťuje tým profesionálních krizových interventů a zkušených psychoterapeutů z řad Sociální kliniky, Českého institutu biosyntézy a odborné veřejnosti, který je připravený poskytovat online krizové konzultace, a to zdarma, bez nároku na odměnu. Krizoví interventi a terapeuti jsou profesně a odborně způsobilí a mají dlouhodobé zkušenosti s poskytováním konzultací online formou.

Projekt „online konzultace” dříve “psychologické poradenství” vznikl v březnu 2020 v reakci na zvyšující se nároky na pracovníky pomáhajících profesí v souvislosti s počínající pandemií covidu-19. a dobu fungování projektu jím prošlo 243 klientů. Tým krizových interventů celkem poskytl 411 krizových konzultací v celkové délce 22 937 minut.

Službu lze využít velmi jednoduše: stačí vyplnit dotazník na www.socialniklinika.cz, následně koordinátorka emailem propojí klienta s krizovým interventem a ten si pak domluví termín konzultace přímo s klientem.

PhDr. Daniela Vodáčková má 30 let psychoterapeutické praxe, výcviky SUR, PBSP, Biosyntéza. Nyní působí v soukromé praxi (mj. práce s traumatem, témata v kontextu paliativy a práce se zármutkem, ale též seberozvojová témata včetně práce s hlasem a uměleckou kreativitou). 12 let pracovala v RIAPSu, nyní je odborným garantem a lektorkou výcviků v krizové intervenci v Remediu, lektorka a metodička programů v kontextu rozvíjející se paliativní péče. Ve volném čase se věnuje komornímu zpěvu staré hudby, navrhování a výrobě šperků.