Spolupracujeme


Česká asociace pro psychoterapii

Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) vznikla v roce 2001 za účelem prosazení psychoterapie jako samostatné profese v duchu Štrasburské deklarace. V průběhu let své činnosti ČAP zahájila spolupráci s Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP), během které vznikla česká kvalifikační kritéria pro profesi psychoterapeuta. Od roku 2020 se ČAP stala Národní akreditační organizací pro ČR.
Více na: https://czap.cz.

Hlavní cíle ČAP jsou:

  • ustanovit psychoterapii jako samostatnýa v právním prostředí ČR jasně definovaný obor a ošetřit pravidla pro jeho poskytování napříč resorty;
  • dbát o profesionalitu poskytovaných služeb a ochranu uživatelů psychoterapie v souladu s mezinárodně uznávanými etickými standardy profese;
  • zvýšit dostupnost kvalitní psychoterapie;
  • zajišťovat otevřený přístup k psychoterapii pravidelnou správou nejrozsáhlejšího adresáře pomoci v ČR: www.czap.cz/adresar.

Koridor UA

Jsme skupinou dobrovolníků, kteří se zformovali během zaČátku války na Ukrajině. S postupným vývojem války na Ukrajině jsme svědky toho, že humanitární pomoci je stále méně, ale její důležitost a potřeba se zvyšuje. Máme možnost přijmout a distribuovat potřebné zásoby a materiály tam, kde je to nejvíce potřeba. SouČasně s tím se naše organizace rozvíjí a zvyšuje dosah. Zároveň ubývají ostatní organizace a firmy, které jsou schopné a ochotné velkokapacitní převoz řešit na dobrovolnické bázi.
Více na: https://koridorua.cz.

Úsměv mámy

Úsměv mámy, z.s. podporuje šťastné mateřství a ženy, kterým do života vstoupily psychické obtíže v těhotenství nebo v období po porodu. AČkoliv se v zahraniČní jedná o aktuální téma, v ČR je zatím spíše okrajové. Proto vznikl spolek úsměv mámy, který se věnuje osvětovým aktivitám, organizuje svépomocné podpůrné skupiny v různých městech, propojuje ženy se zkušeností a snaží se vyjednávat o lepší systémové péČi. V roce 2020 otevřeli vlastní centrum v Praze.
Více na: https://www.usmevmamy.cz.