Sociální klinika přijímá dobrovolné terapeuty!Sociální klinika je unikátní projekt, který zpřístupňuje krátkodobou terapii lidem, kteří by jinak na ni nedosáhli. Služba je klientům poskytována za příspěvek dle jejich finančních možností.

Koho hledáme?

Zkušené, ale i méně zkušené terapeuty (nebo kouče), kterým se líbí myšlenka dobrovolnicky poskytovat terapeutické služby klientům Sociální kliniky, a to v rozsahu 12 sezení (u koučování 8 sezení) s 1 klientem v průběhu cca 6 až 9 měsíců.

Podmínkou přijetí je dokončený psychoterapeutický výcvik, vítán je výcvik v krizové intervenci, eventuálně praxe na krizovém pracovišti.

Jakou mírou se zapojit?

Záleží na terapeutovi, kolik klientů je ochoten si vzít bezplatně do péče, zpravidla jde o 2 - 3 klientská místa. Klienta s terapeutem propojí koordinátorka Sociální kliniky, která se zároveň stará o veškerou administrativu a komunikaci.

Kam hledáme?

Především do Prahy a okolí, do krajských měst, ale samozřejmě i do menších okresních měst. Preferujeme osobní setkávání, podpoříme i online formu.

Poskytujeme odměnu?

Terapeut poskytuje krátkodobé terapie bez nároku na platbu. Za svou práci získává od Sociální kliniky nefinanční benefity, tj. individuální supervize od garantů Sociální kliniky a vzdělávání v oblasti poskytování krátkodobé terapie se specifickým zaměřením. Terapeut má příležitost se zapojovat do dalších projektů, účastnit se setkávání i oslav Sociální kliniky.

Svůj životopis i otázky posílejte koordinátorce SK Denise Krumpové (koordinator@socialniklinika.cz) nebo volejte +420 733 644 268.

Těšíme se na Vás!