Sociální klinika přijímá dobrovolné terapeuty!Koho hledáme?

Zkušené terapeuty, kterým se líbí myšlenka dobrovolnicky poskytovat terapeutické služby klientům Sociální kliniky, a to v rozsahu 12 sezení s 1 klientem v průběhu cca 6 až 9 měsíců.

Podmínkou přijetí do týmu terapeutů je zcela dokončený psychoterapeutický výcvik. Vítán je výcvik v krizové intervenci i praxe na krizovém pracovišti. Výhodou je aktivní znalost cizího jazyka.

Jakou mírou se zapojit?

Záleží na možnostech každého terapeuta kolik klientů je ochoten si vzít bezplatně do péče, zpravidla jde o 1–3 klientská místa ročně. Klienta s terapeutem propojí koordinátorka Sociální kliniky, která poskytuje maximální podporu a zajišťuje veškerou administrativu.

Ve kterých krajích hledáme terapeuty?

Především do Prahy a okolí. Velmi stojíme o terapeuty v Brně, Plzni, Ústí nad Labem, nebo v Ostravě a Olomouci. Terapeut může působit rovněž i v okolních regionech, popř. i ze zahraničí.

Face to face nebo online?

Snažíme se o osobní setkávání terapeuta s klientem, zároveň podporujeme jistou flexibilitu díky online komunikaci pro klienty se zdravotní indispozicí nebo horší dostupností v daném působišti klienta.

Sociální klinika nabízí terapeutovnu pro terapie s klienty SK ve svém sídle v Praze 6.

Poskytujeme odměnu?

Terapeut poskytuje klientovi terapie bez nároku na platbu. Za svou práci získává od Sociální kliniky nefinanční benefity, tj. individuální supervize od odborného garanta Sociální kliniky a vzdělávání v oblasti poskytování krátkodobé terapie se specifickým zaměřením. Je součástí týmu Sociální kliniky, proto je vítán na společných akcích, budeme rádi za účast na různých zajímavých projektech Sociální kliniky a Českého institutu biosyntézy.

Základní školení pro budoucí dobrovolné terapeuty se koná online, večer ve čtvrtek 18. 1. 2024. Máte-li zájem, ozvěte se nám nejpozději do 8. 1. 2024. Děkujeme.

Těšíme se na vás!

Pro více informací kontaktujte koordinátorku SK, Denisu Krumpovou (koordinator@socialniklinika.cz), +420 733 644 268.