Posláním Sociální kliniky je poskytovat dostupnou terapeutickou službu lidem v těžké životní situaci, kteří by na ni jinak finančně nedosáhli. Pomáháme těm, kteří chtějí na řešení svých problémů aktivně pracovat ve spolupráci se zkušenými terapeuty. Terapie v Sociální klinice probíhá zpravidla ve 12 sezeních za malý poplatek na základě ekonomické situace klientů. Sociální klinika není sociální služba ani zdravotnické zařízení.

Krátkodobá terapie

Co přesně je krátkodobá terapie a v jakých životních situacích je vhodná? Co přesně znamená krátkodobá terapie v rámci Sociální kliniky a co můžete od této formy terapie očekávat?

Více informací


3 online konzultace

3 ONLINE KONZULTACE jsou určené pro osoby pomáhající a pečující. Jedná se o bezplatnou možnost využít jednu až tři online konzultace vedené zkušeným krizovým interventem či psychoterapeutem.

Více informací

Obě poskytované služby zaznamenávají vzrůstající zájem. Jsme rádi, že můžeme pomáhat tam, kde je potřeba “Vystrčit hlavu nad hladinu.”


Doporučení od klientů

 • Sociální klinika mi ukázala způsoby řešení, které bych sama nejspíš nedokázala nalézt. Zaznamenala jsem první zlepšení v těžké situaci, a ačkoliv jsem teprve na začáku cesty, považuji to za obrovský úspěch.

  - Jitka, 51 let -

 • Sociální klinika mi dala nový pohled na život a schopnost koukat se na věci z výšky. Nebrat si věci tak k srdci a nad vším více přemýšlet. Také mi přinesla zajímavé uvědomění různých souvislostí a toho, co je pro mě důležité díky trpělivosti a pochopení paní terapeutky.

  - Ivan, 28 let -

 • Jsem naprosto nadšená z profesionality služeb Sociální kliniky! Obdivuji, jak rychle a spolehlivě dokáže klientům poskytnout kvalitní terapeutickou péči. Terapie mi pomohla vyjasnit si situaci, ve které jsem, srovnat si myšlenky v hlavě a zjistit, jak řešit problémy v komunikaci s okolím. Určitě prospěla i mému osobnostnímu rozvoji a zdravé sebedůvěře.

  - Radka, 34 let -

 • Vaše služba mi dala jasné body v chaosu již neudržitelných těžkých myšlenek a pocitů. Paní terapeutka mi dala přesně tu zpětnou vazbu, kterou jsem potřeboval a ani nedoufal, že dostanu. Bylo mi jasně řečeno, co je moje odpovědnost, za co nemůžu, ale také co můžu.

  - Jindřich, 29 let -

 • Terapie v Sociální klinice mi dala možnost probrat témata, která bych jinak neotvírala, bez kritiky a posuzování. To bylo velmi úlevné a nápomocné. Získala jsem díky své terapeutce větší sebevědomí a nasměrovala mě, jak se lépe orientovat v mezilidských vztazích s respektem a láskou k sobě i k druhým.

  - Květoslava, 41 let -

 • Sociální klinika mi dala možnost dovolit si chodit na terapii, která mě za těch 12 sezení velmi posunula. Ne, že bych teď dělala vše „správně”, ale rychleji si všimnu, když zase padám do starých vzorců, a už vím, jak to řešit.

  - Denisa, 33 let -

 • Díky Klinice jsem se ponořila sama do sebe, kromě špičky ledovce teď vidím i ten zbytek. Vím, že je přede mnou ještě spousta práce, ale hodně jsem „odložila z batohu”. Jsem vděčná za tuhle příležitost a děkuji za ni.

  - Veronika, 22 let -

 • Služby Sociální kliniky mě podržely v těžkých chvílích. Zpětně mohu říci, jak moc mi pomohl už jen ten fakt, že se mnou chce někdo spolupracovat a pomáhat mi. Terapeutka mi sedla. Mrzí mě, že s ní nemohu dále spolupracovat, protože 12 sezení je opravdu nejnutnější minimum pro řešení po léta hromaděných bolestí.

  - Barbora, 34 let -

 • Neumím popsat slovy, jak jsem vděčná, že jsem díky Sociální klinice mohla chodit na terapii v období, kdy jsem neměla finanční možnosti si dovolit terapii, a přitom jsem byla na úplném dně. Moc děkuji. Našla jsem cestu a je mi mnohem lépe po psychické stránce.

  - Vilma, 29 let -

 • Terapie mě naučila, jak se uzemnit, zůstat stabilní v náročnějších situacích. Jsem více schopen vnímat situaci jako pozorovatel a nenechat se tak příliš ovlivnit svými strachy. Techniky uzemnění, vnímání těla mi poskytly velkou úlevu a pomoc.

  - Václav, 25 let -

 • Díky terapii zprostředkované Sociální klinikou jsem měla možnost prozkoumat některé oblasti svého nitra, do kterých bylo v minulosti obtížné proniknout, a v bezpečném prostředí otvírat citlivá témata. Opakovaně jsem zažívala pocit pochopení a přijetí mnou prožívaných emocí jinou osobou a osvojila jsem si postupy potřebné k regulování a zpracování emočních procesů, které v minulosti vedly ke spuštění sebedestruktivních mechanismů.

  - Štěpánka, 26 let -

 • Dostal jsem odbornou podporu, která mi předtím chyběla. Zjistil jsem, že je důležité pečovat o své duševní zdraví. Je důležité si promluvit o svých problémech či strastech s osobou, která daným věcem může porozumět. Díky, že jste. :-)

  - Kamil, 34 let -

 • Moc děkuji za finančně dostupnou psychoterapii. Jako sociální pracovník budu Sociální kliniku doporučovat také svým klientům.

  - Božena, 43 let -

 • Služba Sociální kliniky mi dala vědomí, že nejsem na všechno sama.

  - Františka, 44 let -


Sociální klinika

Dostupná terapie


RYCHLOST
nástup do terapie do 1 měsíce od přihlášení

DOSTUPNOST
klient platí dle svých
finančních možností

ODBORNOST
spolupráce s 94 profesionálními dobrovolnými terapeuty

 • Spolupracujeme se 114 profesionálními dobrovolnými terapeuty a 30 krizovými interventy.

 • Od roku 2014 jsme poskytli péči 932 klientům.

 • Zajistili jsme celkem 9222 terapeutických sezení.

 • Působíme po celé ČR.