Kurz emergentní terapie na půdě Univerzity karlovyLektorky Sociální kliniky Daniela Vodáčková a Denisa Krumpová uvedly autorský kurz Emergentní terapie v akademickém prostředí Filosofické fakulty.

Pro poradce z poraden UK vedly seminář, ve kterém představily metodiky práce krizové intervence a krátkodobé terapie. Aktivní auditorium poradců živě diskutovalo nad strukturou práce s klienty, přinášelo kazuistiky z praxe a společně ochutnávalo téma emergentní terapie. Lektorky svými zkušenostmi ilustrovaly různé postupy metodické práce.

Nejžádanější část kurzu Emergentní terapie byla věnovaná struktuře práce s klientem a hledání rozhraní mezi krizovou intervencí a terapeutickým procesem.

Celý kurz proběhl v přátelském duchu a touhou se potkávat opakovaně.

Sociální klinika potvrdila tímto kurzem Emergentní terapie spolupráci s UK Pointem, pod kterým UK nabízí psychologické služby svým studentům.