Na začátek stránky

PRVNÍ KONTAKT

Z kapacitních důvodů nepřijímáme nové přihlášky do 16. 9. 2019. Děkujeme za pochopení.

Pro přihlášení prosíme vyplňte elektronický dotazník zde.

Co se bude dít dále?

 1. Kontakt:

  Na základě vyplněného dotazníku budete nejpozději do 3 až 5 pracovních dnů kontaktováni pracovníkem Sociální kliniky. Váš dotazník pečlivě pročteme a ozveme se Vám s návrhem dalších kroků. Na základě těchto informací je část zájemců/zájemkyň podpořena vyhledat vhodnější službu či péči jiných institucí.
 2. Mapující setkání:

  Pracovník s Vámi domluví termín mapujícího setkání. Toto hodinové setkání s terapeutem* slouží k ujasnění, jaká služba by pro Vás byla v současné chvíli nejvhodnější. V případě, že je to služba Sociální kliniky, doporučíme Vám následně některého z terapeutů (jinou osobu než mapujícího terapeuta). V opačném případě se pro Vás pokusíme najít nebo Vám doporučit službu, která by více odpovídala Vašim aktuálním potřebám. Mapující setkání se uskuteční zpravidla do 14 dnů od přijetí Vašeho dotazníku. Před samotným mapovacím setkáním Vás požádáme o úhradu poplatku 200 Kč, který menší částí přispívá k úhradě rozhovoru a organizaci Sociální kliniky. Platba probíhá elektronicky.
 3. Sepsání smlouvy:

  Po mapujícím setkání a dohodě o spolupráci v rámci Sociální kliniky následuje zaslání kontaktu na terapeuta (nejpozději do 14ti dnů od mapovacího setkání) a uzavření jednoduché smlouvy. Smlouva stanovuje pravidla spolupráce obou zúčastněných stran a uzavírá se na 9 měsíců.
 4. Terapeutická sezení:

  Setkání probíhají dle Vaší individuální dohody s terapeutem, a to v prostorách Sociální kliniky (Českého institutu biosyntézy) nebo ve vlastních prostorách terapeuta. Frekvence sezení je obvykle 1 krát za 14 dní, celkový počet sezení je 12.
 5. Supervize Vašeho terapeuta:

  Váš terapeut bude při poskytování služeb v rámci Sociální kliniky průběžně podporován supervizory, kteří ručí za kvalitu a odbornost prováděných služeb.
 6. Úhrada částky za terapii:

  Úhrada částky za terapii či jiné poskytované služby (nejméně však 100 Kč) probíhá na základě individuální dohody, zpravidla však převodem na účet uvedeným ve smlouvě. Touto částkou přispíváte na chod a rozvoj Sociální kliniky.

* Pro větší přehlednost používáme podstatné jméno mužského rodu pro souhrnné označení mužů i žen, máme však vždy na mysli jak terapeuty, tak terapeutky, stejně jak klienty, tak klientky.

Dotazník si také můžete vytisknout a odeslat vyplněný emailem na adresu socialniklinika@socialniklinika.cz nebo vytisknout, vyplnit ručně a odeslat poštou (prosíme obyčejně, nikoliv doporučeně) na adresu Sociální klinika, Kafkova 10, Praha 6. Dokument přihlášky je ke stažení zde.


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Už samotné vyhledání pomoci a rozhodnutí kontaktovat nás nebo jiné služby je krokem ke změně. Víme, jak je někdy těžké tento krok udělat, ale věříme, že už v tuto chvíli se začínají dávat věci do pohybu, a rádi Vás podpoříme při hledání nového směřování ve Vašem životě.

Co je Sociální klinika?

Sociální klinika je projektem Českého institutu biosyntézy. Poskytujeme krátkodobou terapii lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si ji z finančních důvodů dovolit.

Jaké služby vám konkrétně můžeme nabídnout?

Nabízíme terapeutické služby v rozsahu 12 sezení v průběhu přibližně 6 – 9 měsíců. Dále v menší míře nabízíme koučování, párovou terapii, rolfterapii, kraniosakrální terapii a biodynamické masáže. Více naleznete zde.

A kolik služby stojí?

Všechny služby jsou poskytovány pouze za menší poplatek. Platíte podle toho, kolik si sami můžete dovolit. Je pro nás důležité, aby platba byla takové výše, která vám umožní docházet a současně pro vás bude něco znamenat. Nejméně naši klienti platí 100 Kč za hodinu služby.

Kdo vám pomáhá (nebo terapii nabízí)?

Terapeutické služby poskytují dobrovolní terapeuti a terapeutky, kteří za svou práci nepobírají žádnou odměnu, někteří jsou velmi zkušení a někteří jsou na začátku své profesní dráhy. Jsou pravidelně vzděláváni a Sociální klinika jim zajišťuje supervizi. Terapeuti/terapeutky, koučové/ koučky jsou plně vzdělaní ve svém oboru. Jedná se o lidi, kteří mají terapeutické výcviky a působí ve svých privátních praxích. Zapojení do dobrovolnického týmu Sociální kliniky jim dává smysl, z toho důvodu věnují měsíčně několik hodin svého času a práce.

Kde všude naše služby nabízíme?

V Praze, ve Středočeském, Jihomoravském, Jihočeském, Ústeckém, Libereckém, Plzeňském, Olomouckém a Moravsko-slezském kraji. Kontakty.

Jak můžete o naše služby požádat?

Stačí, když vyplníte tento on-line formulář. Po vyplnění nezapomeňte kliknout na tlačítko Odeslat.

A co bude dál?

Na základě vyplněného dotazníku se vám ozveme zpět do 3 až 5 pracovních dnů a pozveme vás na tzv. mapující setkání sloužící k seznámení s Vaším tématem a zvážení možných způsobů spolupráce. Po dohodě o spolupráci následuje zaslání kontaktu na terapeuta/terapeutku a uzavření jednoduché smlouvy. Úhrada poplatku probíhá dle individuální dohody převodem na účet uvedeným ve smlouvě. Touto částkou přispíváte na chod Sociální kliniky.

Pokud bychom vám v rámci Sociální kliniky nemohli nabídnout adekvátní podporu, dáme vám doporučení na službu, která by více odpovídala vašim aktuálním potřebám.

Kdy nejdříve terapie může začít a jak často terapie probíhá?

Domluvená služba většinou začne do 4 týdnů od podání přihlášky. Terapeutická sezení probíhají dle individuální dohody s terapeutem/terapeutkou. Frekvence sezení je obvykle 1krát za 14 dní. Celkový počet sezení je 12.

Z jakého důvodu lidé vyhledávají terapii?

Lidé se k nám dostávají se všemi druhy problémů, s nimiž se mnozí z nich v životě setkávají a nevědí si rady. Jedná se například o deprese a úzkost, potíže ve vztazích, problémy v práci, změna životní situace, ztráta blízkého člověka a další. Je zcela normální a zdravé požádat o pomoc. Sdílený problém může být problémem polovičním.

Co je psychoterapie?

Psychoterapie je způsob léčby psychických a tělesných problémů (psychosomatika). Je to důležitá pomoc v období krizové situace. Je to způsob podpory a seberozvoje klienta/tky. Psychoterapie využívá verbální techniky, jako je rozhovor, ale také může nabízet řadu neverbálních technik jako je kresba, hudba, práce s tělem, tanec atd.

Psychoterapie pomáhá lidem utřídit si myšlenky a pocity, porozumět souvislostem a pochopit, co se děje. Psychoterapie podporuje člověka, aby našel v životě svou vlastní cestu a vydal se po ní a aby mohl dobře řešit překážky, které na ní potká.

Kdo je terapeut/terapeutka?

Terapeut/ka je člověk, který má zpravidla vzdělání humanitního směru a má také terapeutické vzdělání, které obvykle trvá 5-7 let. Skládá se z teorie, praxe a supervize. Terapeut/ka bývá během výcviku i sám v roli klienta, učí se řadě postupů a technik a zejména přemýšlet jako terapeut/ka.

Základem každé terapie je terapeutický vztah, což je vztah mezi terapeutem a klientem, který je založený na důvěře, vzájemném respektu a bezpečí. Terapeut/ka je průvodcem, který pomáhá nahlédnout klientovi/ ce jeho život a následky jeho rozhodnutí.

Jak vypadá terapeutické sezení?

Individuální terapie je nejrozšířenější formou. Klient/ka má terapeuta/ku sám pro sebe a může s ním řešit své těžkosti. Společně hledají cestu ven z nepříjemných situací. Terapeutické sezení obvykle trvá 50 až 60 min.

Kdy jít na terapii?

Důvodů, kdy je již vhodné navštívit terapeuta/tku je mnoho. Může to být, když potřebujete řešit problém ve vztazích, nebo se nacházíte v životní krizi, trpíte úzkostmi, depresemi, strachem, neradujete se ze života, nemáte životní cíl, smyl, máte nízké sebevědomí, negativní vztah k sobě a svému tělu, máte konflikty mezi lidmi, zažili jste trauma a vrací se vám vzpomínky, potřebujete se vyrovnat se svojí minulostí či se rozvíjet. Když vás bolí ruka nebo si ji zlomíte, jdete k lékaři. Stejně tak byste měli využít terapeuta/ku, když vám není dobře po psychické stránce.

Nabízí Sociální klinika profesionální služby?

Terapii poskytují vzdělaní terapeuti a terapeutky. Navíc v rámci své práce pro Sociální kliniku jsou podporování supervizory, kteří ručí za kvalitu a odbornost prováděných služeb.