PRO ZÁJEMCE


Posláním Sociálním kliniky je poskytovat kvalitní psychoterapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit. Přesto na sobě chtějí pracovat, hledají změnu a uvědomují si díl své zodpovědnosti.

 
Na začátek stránky

PRVNÍ KONTAKT

Potřebujete pomoci? Pošlete nám zprávu o svém zájmu na adresu
socialniklinika@socialniklinika.cz


Co se bude dít dále?

Přihláška Sociální klinikadokument word

 1. Kontakt:

  Na základě zaslané přihlášky budete nejpozději do 3 až 5 pracovních dnů kontaktováni pracovníkem Sociální kliniky.
 2. Mapující setkání:

  Pracovník s Vámi domluví termín mapujícího setkání. Toto hodinové setkání s terapeutem* slouží k ujasnění, jaká služba by pro Vás byla v současné chvíli nejvhodnější. V případě, že je to služba Sociální kliniky, doporučíme Vám následně některého z terapeutů (jinou osobu než mapujícího terapeuta). V opačném případě se pro Vás pokusíme najít nebo Vám doporučit službu, která by více odpovídala Vašim aktuálním potřebám. Mapující setkání se uskuteční nejpozději do 14 dnů od přijetí Vaší přihlášky.
 3. Sepsání smlouvy:

  Po mapujícím setkání a dohodě o spolupráci v rámci Sociální kliniky následuje zaslání kontaktu na terapeuta (nejpozději do 14ti dnů od mapovacího setkání) a uzavření jednoduché smlouvy. Smlouva stanovuje pravidla spolupráce obou zúčastněných stran a uzavírá se na 9 měsíců.
 4. Terapeutická sezení:

  Setkání probíhají dle Vaší individuální dohody s terapeutem, a to v prostorách Sociální kliniky (Českého institutu biosyntézy) nebo ve vlastních prostorách terapeuta. Frekvence sezení je obvykle 1 krát za 14 dní, celkový počet sezení je 12.
 5. Supervize Vašeho terapeuta:

  Váš terapeut bude při poskytování služeb v rámci Sociální kliniky průběžně podporován supervizory, kteří ručí za kvalitu a odbornost prováděných služeb.
 6. Úhrada částky za terapii:

  Úhrada částky za terapii či jiné poskytované služby (nejméně však 100 Kč) probíhá na základě individuální dohody, zpravidla však převodem na účet uvedeným ve smlouvě. Touto částkou přispíváte na chod a rozvoj Sociální kliniky.

* Pro větší přehlednost používáme podstatné jméno mužského rodu pro souhrnné označení mužů i žen, máme však vždy na mysli jak terapeuty, tak terapeutky, stejně jak klienty, tak klientky.