Jak nás můžete podpořit?Proč nás podpořit


JEDINEČNOST
v ČR není obdobný projekt

ODBORNOST
spolupráce s 94 profesionálními dobrovolnými terapeuty

ÚSPORA ZDRAVOTNÍ PÉČE
Nedostupnost psychoterapie a zanedbání prevence často vede lidi do akutní krize. Ta je větší zátěží pro ně, ale i pro systém.

ÚSPĚŠNOST
Psychoterapie účinně zasahuje proti široké škále problémů s duševním zdravím.
Sociální klinika není zdravotní zařízení ani registrovaná sociální služba, a nepobírá tak žádné státní příspěvky. Příspěvky klientů za terapii tvoří pouze 10 % rozpočtu. Provoz Sociální kliniky je proto závislý na darech od individuálních a firemních dárců a příspěvcích nadačních fondů a nadací.)
Většina terapeutů, kteří poskytují krátkodobou terapii v rámci Sociální kliniky, má ukončený psychoterapeutický výcvik a často také dlouholetou praxi. Své služby poskytují jako dobrovolníci, tj. bez nároku na honorář.)
Důsledkem může být ztráta zaměstnání a zatížení zdravotního i sociálního systému. Výzkumy Evropské asociace pro psychoterapii prokazují, že lidé využívající psychoterapii potřebují méně lékařských služeb, čímž se snižují náklady spojené se zdravotní péčí až o 17 %.
Průměrná úspěšnost u léčených případů se pohybuje od 65 do 72 % dle Evropské asociace pro psychoterapii. 88 % klientů Sociální kliniky reportuje na základě našich dotazníků subjektivní pocit zlepšení duševního stavu.

BANKOVNÍ ÚČET

číslo účtu: 265859689/0300


DARUJTE TERAPII. POŠLETE DAR.


Měsíčně
Přispět v Kč
Jiná částka
1000 Kč
500 Kč
200 Kč
Budete přesměrování na stránky darujme.cz
Jednorázově
Přispět v Kč
Jiná částka
2000 Kč
1000 Kč
500 Kč
Budete přesměrování na stránky darujme.cz
USPOŘÁDEJTE DÁRCOVSKOU VÝZVU

Vymyslete si svou výzvu (uběhněte 1/2 maraton nebo třeba začněte pravidelně meditovat), výzvu rozšiřte mezi své přátele a kolegy a požádejte je o podporu vás a Sociální kliniky. Fantazii se při vaší dárcovské výzvě meze nekladou, můžete se pustit do něčeho, co už dlouho chcete udělat, ale stále to odkládáte, a navíc tím podpoříte dobrou věc.

Jak na to?PODPOŘTE NÁS JINAK

Uvítáme jakoukoliv formu podpory například věcné dary nebo služby pro bono. Ve prospěch Sociální kliniky můžete také uspořádat benefiční koncert, aukci nebo jinou akci.

Kontaktujte násPodporují násV minulých letech nás podpořili:


Evropské projekty


NAJÍT SMĚR
SOCIÁLNÍ KLINIKA ČR


Děkujeme také všem drobným dárcům, kteří pomáhají lidem vystrčit hlavu nad hladinu.