Jak podpořit?


Darujte terapii. Pošlete dar.

Měsíčně
Přispět v Kč
Jiná částka
1000 Kč
500 Kč
200 Kč
Budete přesměrování na stránky darujme.cz
Jednorázově
Přispět v Kč
Jiná částka
2000 Kč
1000 Kč
500 Kč
Budete přesměrování na stránky darujme.cz


  • Uspořádejte sbírku nebo výzvu ve prospěch Sociální kliniky (oslavte narozeniny velkoryse, uběhněte maraton a vyzvěte své známé, ať při tom podpoří vás a Sociální kliniku atd.).

  • Nabídněte workshopy u vás ve firmě zaměřené na osobní rozvoj zaměstnanců, zvládání stresu, skloubení pracovního a soukromého života či workshopu na míru. To vše pod vedením profesionálních terapeutů Sociální kliniky. Pro více informací kontaktujte přímo magda.juranova@socialniklinika.cz.

  • Nabídněte jinou formu podpory. Uvítáme třeba zlevněný tisk, poradenství v oblasti fundraisingu, marketingu, občasné fotografické služby a další.


Proč podpořit?


Sociální klinika je unikátní projekt, který reaguje na nedostupnost psychoterapie v Česku a zpřístupňuje ji těm, kteří by na ni jinak nedosáhli.

Kvůli nedostupnosti služeb se lidé místo prevence často dostanou do akutní krize, která je větší zátěží pro ně samotné, ale rovněž pro systém (ztráta zaměstnání, zatížení zdravotního i sociálního systému apod.). Šance promluvit si s odborníkem v takovou chvíli přitom bývá klíčová.

Sociální klinika není zdravotní zařízení ani registrovaná sociální služba, a nepobírá tak žádné státní příspěvky. Příspěvky klientů za terapii tvoří pouze 10 % rozpočtu. Provoz Sociální kliniky je proto závislý na darech od individuálních a firemních dárců a příspěvcích nadačních fondů a nadací.

Přidejte se k naší komunitě a profesionálním terapeutům, kteří poskytují službu dobrovolně v souladu s mottem Sociální kliniky - služba ze srdce, protože to máme všichni. Pomozte někomu vystrčit hlavu nad hladinu.

Etický kodex fundraisingu


Sociální klinika se veřejně hlásí k tomuto etickému kodexu fundraisingu:

  1. Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně, nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho.

  2. O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.

  3. Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky, a řídíme se přitom našimi morálními zásadami.

  4. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.

  5. Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy (statut, zřizovací listinu), výroční zprávu, finanční závěrku, případně audit hospodaření atp.

  6. Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679.Podporují nás


Nadační fond pomoci Karla Janečka

SharpCrafters s. r. o. - PostSharp Technologies

Nadace Divoké husy

Penta Investments, s.r.o.

Allen & Overy LLP

ČEPS

Nadace ČEZ

Siemens Fond pomoci

Nadace Just

Nadační fond Zeměkvět

Nadační fond rodiny Orlických

Dentons Europe CS LLP

DBD Group

Moneta Money bank

Rakouský spolek

Rakouská nadace Unruhe Privatstiftung

Padající hvězdy

Najít směr (reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/ 15_024/0006958)

Sociální klinika ČR (reg. č. CZ.03.3.48 /0.0/0.0/15_031/0002061)