Projekt „3 online konzultace” pro osoby pomáhající a pečující opět startuje v únoru!Sociální klinika spouští 20. února 2022 znovu svůj úspěšný projekt s názvem „3 online konzultace”, který je určený především lidem pracujícím v pomáhajících profesích a osobám pečujícím. Jedná se o bezplatnou možnost využít jednu až tři online konzultace vedené zkušeným krizovým interventem či psychoterapeutem.

Projekt „3 online konzultace” vznikl v březnu 2020 v reakci na zvyšující se nároky na pracovníky pomáhajících profesí v souvislosti s počínající pandemií covidu-19. Za dobu fungování projektu jím prošlo 235 klientů. Tým krizových interventů celkem poskytl 402 krizových konzultací v celkové délce 9 111 minut. Díky kladným ohlasům a vysokému zájmu se Sociální klinika rozhodla v projektu nadále pokračovat.

„Zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci, učitelé a další pečující jsou při své práci denně vystaveni vysoké psychické zátěži a bývá pro ně velmi důležité mít si s kým promluvit o tom, co se s nimi děje, jak mají zvládat nápory stresu a jak se naučit pečovat i o sebe, což řada pomáhajících osob neumí nebo jim na to nezbývají kapacity. Právě jim může projekt Sociální kliniky pomoci,” říká Daniela Vodáčková, psycholožka, specialistka na krizové intervence a zároveň supervizorka a odborná garantka projektu „3 online konzultace”.

„Zájemci o krizovou intervenci se na nás v průběhu posledních dvou let opakovaně obracejí s tématy, jako jsou krize a nejistota, pandemie, vztahy a životní změny. Nejčastěji přicházejí řešit depresivní nálady, stavy úzkosti, smutek, pocity prázdnoty, popisují také vyčerpání a myšlenky na smysl života,” doplňuje Daniela Vodáčková.

Projekt „3 online konzultace” zaštiťuje tým profesionálních krizových interventů a psychoterapeutů z řad Sociální kliniky, Českého institutu biosyntézy a odborné veřejnosti, který je připravený poskytovat online krizové konzultace, a to zdarma, bez nároku na odměnu. Krizoví interventi a terapeuti jsou profesně a odborně způsobilí a mají dlouhodobé zkušenosti s poskytováním konzultací online formou.


Doplňující informace pro zájemce o 3 online konzultace

Jak online pomoc probíhá?

  • Nabízíme 1 až 3 online konzultace s krizovým interventem zdarma.
  • online konzultace probíhá zcela bezplatně
  • standardní délka konzultace je 45 minut
  • forma pomoci dle vaší preference (telefon/Skype/WhatsApp)
  • možnost anonymizovaného kontaktu (respektujeme vaše soukromí)
  • doporučený počet konzultací přibližně 1x týdně, max. 3 konzultace

Jak to funguje?

  1. Vyplňte dotazník (lze anonymně).
  2. Koordinátorka vás co nejdříve e-mailem propojí s krizovým interventem.
  3. Krizový intervent vám nabídne nejbližší možný termín konzultace.

Upozornění: Časové možnosti terapeutů jsou omezené, prosíme o pochopení.

Tato služba je poskytována na náklady Sociální kliniky. Pokud byste chtěli tuto mimořádnou činnost ocenit a podpořit, prosím, zapojte se do výzvy Darujme.cz. Děkujeme!

V případě, že potřebujete akutní pomoc, volejte linky důvěry, které fungují nonstop a zdarma.