Rozhovor s Denisou KrumpovouZájem o krátkodobou terapii v Sociální klinice stále narůstá. Důvodem může být i dlouhodobě nedostatečná dostupnost psychoterapie v ČR. Každý měsíc se na koordinátorku SK obrátí více než 40 zájemců. Celkem za rok 2022 to bylo 477 osob. Nárůst také zaznamenala krizová služba 3 online konzultace, v loňském roce se ozvalo 46 osob.

„Sociální klinika je unikátním počinem, který v ČR nemá obdoby. Jsem pyšná na její zakladatelky, paní Barboru Janečkovou a Yvonnu Luckou, které koncept přenesly před 9 lety z jihoamerického kontinentu k nám,“ říká Denisa Krumpová, koordinátorka péče o klienty a terapeuty Sociální kliniky. „Jsem velmi ráda, že stále máme dveře otevřené a jsme připraveni s podporou 120-členného týmu dělat psychoterapii a krizovou intervenci přístupnou - jak v rychlosti tak i finanční dostupnosti.“

Kdo jsou klienti SK?

Každý den je pestrý, zajímavý i náročný, stejně jako klienti a jejich potíže, se kterými se s důvěrou na Sociální kliniku obracejí. Častěji se na nás obracejí ženy, muži pouze z jedné čtvrtiny. Věkově obvykle mezi 20-35 lety, přesněji ve věku 18 - 79 let, z celé České republiky a někdy i za zahraničí.

Nedá se říci, že bychom měli více zájemců z určitého oboru. Obor studia a profese jsou různé, taktéž i životní situace klientů. Naši klienti nejčastěji pracují nebo studují, pečují o děti nebo jiné blízké osoby, mají zdravotní komplikace, často zápasí se základními životními potřebami. 

Vnímáte zvýšený počet klientů v určitých denních nebo ročních období?

Nejvíce zájemců se hlásí v podzimních dnech, naopak v jarních měsících jich bylo o něco méně. Nejčastěji přihlášky přicházejí v úterý večer. 

S jakými tématy se lidé nejčastěji na SK obracejí? 

V období akutního ohrožení, ať už to byl covid nebo válka na Ukrajině, se citelně zvyšuje převis témat, která jsou ovlivněná aktuálním celosvětovým vývojem událostí. Jinak se témata prolínají celým rokem.

Za krátkodobou terapii jsou to často: úzkostné a depresivní stavy, psychická nepohoda až vyčerpání, celková nespokojenost se sebou, vztahová témata, situace, kdy se klient rozhoduje kudy v životě dále.

Za službu 3 online krizové situace zejména: vypjaté akutní náročné situace - dlouhodobé vyčerpání a únava, emoční náročnost, úzkostné stavy, náhlá krizová situace (u blízkých, v případě úrazu, nemoci nebo péči o druhé).

Na otázky odpovídala koordinátorka péče o klienty a terapeuty SK Denisa Krumpová.