Sociální klinika

Posláním Sociální kliniky je poskytovat kvalitní terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit. Přesto na sobě chtějí pracovat, hledají změnu a uvědomují si díl své zodpovědnosti.

Náš příběh


Příběh Sociální kliniky se začal psát v roce 2014, a to jako projekt Českého institutu biosyntézy. Barbora Janečková spolu s Yvonnou Luckou založením Sociální kliniky reagovaly na složité podmínky v českém prostředí, kdy terapie placená ze zdravotního pojištění nebyla a stále není dostupná v takové míře, v jaké je nezbytná. Počet potřebných stále převyšuje časové možnosti terapeutů, kteří jsou hrazení ze zdravotního pojištění.

Právě proto vznikla Sociální klinika, která poskytuje dvě služby: krátkodobou terapii a 3 online konzultace, obě tyto služby včas a dostupně. Přijetí do krátkodobé terapie navíc předchází tzv. mapující rozhovor, během nějž klient s terapeutem určí hlavní téma terapie, popř. terapeut doporučí klientovi vhodnější službu.

září 2014

oficiální zahájení projektu Sociální kliniky pod křídly ČIB, z.ú., 24 psychoterapeutů

září 2015

49 psychoterapeutů, 15 míst v ČR, > 600 hodin terapie

červen 2017

zahájení samostatné Sociální kliniky, z.ú.

březen 2020

spuštění služby 5 online konzultací pro všechny, které zasáhla pandemie covidu-19

září 2021

slavíme 7 let fungování, přijímáme nové terapeuty, navazujeme spolupráce s neziskovkami

únor 2022

znovuspuštění služby 3 online konzultace pro všechny, kteří pečují, pomáhají a jsou dobrovolníky, pomoc dobrovolníkům v rámci války na Ukrajině, 110 dobrovolných terapeutů, 33 krizových interventůúnor 2014

zahájení pilotní fáze projektu Sociální kliniky pod křídly ČIB, z.ú.

únor 2015

mezinárodní cena SozialMarie za sociálně inovativní projekt

září 2016

63 psychoterapeutů, 16 míst v ČR, > 1300 hodin terapie

září 2019

73 psychoterapeutů, 16 míst v ČR, > 5600 hodin terapie

říjen 2020

pokračujeme se službou 3 online konzultace pro lidi v krizi z tzv. „první linie“, 80 terapeutů, 35 krizových interventů, fungujeme online

prosinec 2021

posilujeme odborné vzdělávání, věnujeme se tématům zvládání krize, přijímáme nové krizové interventy, 94 terapeutů, 552 klientů, 6624 terapeutických sezení, pracujeme osobně i online z celého světa


Odborná garance


Terapeuti pracují pod pravidelnou supervizí na základě jejich zkušeností a potřeb. Odbornými garantkami jsou Barbora Janečková a Yvonna Lucká, které pečují o vysokou odbornost péče poskytované klientům Sociální kliniky.


Tým sociální klinikyPhDr. Barbora Janečková, Ph.D.
zakladatelka a ředitelka
barbora.janeckova@socialniklinika.cz

Mgr. Veronika Rešková
provozní manažerka, fundraising
veronika.reskova@socialniklinika.cz

Mgr. et Mgr. Denisa Krumpová
koordinátorka péče o klienty a terapeuty
koordinator@socialniklinika.cz

Ing. Lenka Králíková Jašková
PR a marketingová manažerka
pr@socialniklinika.czSprávní radaPhDr. Yvonna Lucká
odborná garantka, členka správní rady
yvonna.lucka@socialniklinika.cz

Mgr. Martina Chmelová
členka správní rady
martina.chmelova@socialniklinika.cz

Ing. Marek Jablonský, MBA
člen správní rady SKPhDr. Barbora Janečková, Ph.D.Barbora je klinický psycholog a psychoterapeut. Vystudovala psychologii FF UK v Praze, během studia a po něm pracovala v Krizovém centru Riaps, nyní má soukromou praxi. Barbora je zakladatelkou Českého institutu biosyntézy a terapeutického centra Pod křídly a je také senior trenérkou International Institute of Biosynthesis. Původně chtěla studovat historii, protože ji fascinovaly jako dítě příběhy, při terapeutické práci je jí ctí, když může pomoci k tomu, aby byl její klient spokojenější se svým životním příběhem. Je pro ni důležité, aby to, co dělá, a její život, dávalo smysl.

Rozhovor si můžete přečíst ZDE.
Mgr. Veronika ReškováVeronika se věnuje vedení kanceláře Sociální kliniky a Českého institutu biosyntézy, Má na starosti fundraising a péči o individuální dárce. Prostředí vzdělávací organizace je Veronice blízké – šest let působila v Duhovce na základní škole v pozici office manažera. Částečně pracovala také v HR oblasti, což ji přivedlo k profesi kouče. Vystudovala Metropolitní univerzitu v Praze, obor veřejná správa a evropská studia. Část svých studií absolvovala na univerzitě ve švédském Linkopingu. Jak sama říká, nedílnou součástí jejího života tvoří cestování, cyklistika a volejbal.
Mgr. et Mgr. Denisa KrumpováDenisa pečuje o zájemce, klienty a terapeuty Sociální kliniky. Přichází z prostředí Dětského krizového centra, kde se stále věnuje krizové práci s klienty a klientkami, a spolupracuje s linkami důvěry. Má výcvik v komplexní krizové intervenci. Vystudovala na UK Praha humanitní obory: teologie, učitelství a sociální práce. Díky studijnímu nadšení, studentským programům mohla propojit touhu po cestování s rozvojovými projekty zaměřenými na zážitkovou pedagogiku. Vyzkoušela zajímavé pracovní příležitosti a nahlédla do fungování českých neziskovek, sociálních projektů a dobrovolnictví. Největší odpočinek nachází v přírodě, při meditaci a modlitbě. Baví ji být s lidmi a má radost, když se věci hýbou správným směrem. Razí motto: Všechno jde, když se chce.

Rozhovor si můžete přečíst ZDE.
Ing. Lenka Králíková JaškováLenka přináší své dlouholeté zkušenosti z oblasti marketingu a komunikace z velkých korporátních firem, neziskového sektoru a státní správy, což jí přináší široký rozhled a porozumění různým oblastem. Jejím úkolem je zprostředkovat a řídit kontakt s veřejností a poskytovat marketingovou podporu. Mimo svou profesní kariéru má také své koníčky. Patří mezi ně rodina, jóga a pobyt na chalupě v lese.
PhDr. Yvonna LuckáYvonna je atestovaná psycholožka a psychoterapeutka s třicetiletou praxí. Ve své práci mimo jiné zúročuje svoji téměř desetiletou zkušenost práce v krizovém centru RIAPS, kde působila v různých rolích. Ve své soukromé psychoterapeutické praxi se věnuje především klientům s problematikou traumatu a posttraumatu a klientům s atypickou problematikou. Ve své práci využívá především metodu PBSP a biosyntézu. PBSP též využívá pro práci s dlouhodobými uzavřenými skupinami. Je akreditovanou supervizorkou ČIS (Teaching Supervizor) od roku 1994. Nabízí individuální i týmovou supervizi. Působí také jako odborná garantka výukových programů v Českém institutu biosyntézy. Pořádá workshopy zaměřené např. na péči o pomáhající profese.

Rozhovor si můžete přečíst ZDE.
Mgr. Martina ChmelováMartina je sociální pracovnice, koučka a biosyntetická psychoterapeutka. Jako členka správní rady Sociální kliniky spolupracuje na formování projektových záměrů pro granty a dotace, věnuje se personálním výběrům při změně týmu a podporuje vedení služby svými znalostmi a zkušenostmi z neziskového sektoru. Také pracuje jako dobrovolná psychoterapeutka SK. Profesně se kromě své soukromé terapeutické praxe dlouhodobě věnuje podpoře pečujících rodičů, kteří se starají o děti s handicapem. Odpočívá v přírodě, má ráda lovecké psi, děti, výtvarnou činnost a jógu.
Podporují násV minulých letech nás podpořili:


Evropské projekty


NAJÍT SMĚR
SOCIÁLNÍ KLINIKA ČR


Děkujeme také všem drobným dárcům, kteří pomáhají lidem vystrčit hlavu nad hladinu.
Aktuality


Sociální klinika přijímá dobrovolné terapeuty!

27.11.2023
Sociální klinika je unikátní projekt, který zpřístupňuje krátkodobou terapii lidem, kteří by jinak na ni nedosáhli. Služba je klientům poskytována za příspěvek dle jejich finančních možností.

Více informací

Rozhovor s koordinátorkou péče o klienty a terapeuty Denisou Krumpovou v rámci podcastu Linky bezpečí s názvem Na tenké lince

10.11.2023
Cílem podcastu Linky bezpečí a Rodičovské linky je otevřeně mluvit o tématech, se kterými nás děti a dospívající kontaktují. Pomoci rodičům, prarodičům a pedagogům nahlédnout do samotné problematiky a představit možnosti řešení. Podcasty jsou koncipovány tak, aby posluchače provedly pomocí dotazů základní problematikou daného tématu, zevrubně nastínily, co a proč se děje a jak dál postupovat.

Více informací

Rozhovor s Jitkou Géringovou a Janem Řezáčem

29.10.2023
Přinášíme Vám další ze série rozhovorů s našimi terapaeuty, tentokrát jsme vyzpovídali terapeutický pár, Jitku Géringovou a Jana Řezáče.

Více informací

Kurz emergentní terapie na půdě Univerzity karlovy

12.10.2023
Lektorky Sociální kliniky Daniela Vodáčková a Denisa Krumpová uvedly autorský kurz Emergentní terapie v akademickém prostředí Filosofické fakulty.

Více informací

Sociální klinika oslavila své 9. narozeniny s radostí a vděčností

21.09.2023
Ve čtvrtek 21. září se ve vzduchu na pražské Míčánce nesla atmosféra oslav. Sociální klinika, projekt založený Yvonnou Luckou a Barborou Janečkovou, slavila své 9. narozeniny. Akce se konala v prostorách sídla Sociální kliniky na Praze 6. U této výjimečné příležitosti se sešly zakladatelky Sociální kliniky, Yvonna Lucká a Barbora Janečková, spolu s Martinou Chmelovou, členkou správní rady, a také dobrovolnými terapeuty, krizovými interventy a týmem back office. Každý z přítomných má svůj díl významu v celkovém fungování Sociální kliniky, a společné setkání představovalo nejen oslavu, ale také poděkování všem, kteří tuto organizaci podporují.

Více informací

Karlínský den pro duševní zdraví

13.09.2023
Chtěli bychom vyjádřit velké díky organizátorům a všem návštěvníkům Karlínský den pro duševní zdraví za báječnou akci. Měli jsme příležitost prezentovat služby naší Sociální kliniky, a to jak 3 online konzultace krizové intervence, tak krátkodobou terapii.

Více informací

Přinášíme vám do letních dní příjemný rozhovor s naší terapeutkou Monikou Farkašovou

13.08.2023
O tom jaké výzvy přináší práce pro Sociální kliniku, jak se mění potřeby klientů v průběhu letních měsících a jaké doporučení přináší do období dovolených. Přejeme vám příjemné čtení.

Více informací

Výroční zpráva 2022

20.07.2023
S radostí vám představujeme výroční zprávu za rok 2022, kde naleznete to nejdůležitější z činnosti Sociální kliniky.

Více informací

Sociální klinika přijímá krizové interventy

19.07.2023
Hledáme zkušené krizové interventy a interventky, kterým se líbí myšlenka dobrovolnicky poskytovat krizově intervenční online konzultace dospělým klientům Sociální kliniky.

Více informací

Emergentní terapie v praxi s Danielou Vodáčkovou a Denisou Krumpovou

19.06.2023
Rádi bychom vám zprostředkovali krátkou reportáž z kurzu Emergentní terapie v praxi, který nedávno proběhl pod vedením lektorek Denisy Krumpové a Daniely Vodáčkové. Kurz se zaměřoval na principy emergentní terapie, činnost Sociální kliniky a zákonitosti krátké psychoterapeutické pomoci, které byly podpořeny inspirativními příklady z praxe obou lektorek.

Více informací

Rozhovor s psychoterapeutkou Olgou Trčkovou

08.06.2023
Olga pracuje jako arteterapeutka pro klienty Centra Labyrint v Českých Budějovicích. Absolvovala výcvik Integrované psychoterapie a vystudovala obor Arteterapie a PF JCU. Pro Sociální kliniku pracuje od roku 2021.

Více informací

Vítáme na palubě Lenku, PR a marketingovou manažerku

31.05.2023
Lenka Králíková Jašková je novou posilou týmu ČIB a Sociální kliniky. Lenka přináší své dlouholeté zkušenosti z oblasti marketingu a komunikace z velkých korporátních firem, neziskového sektoru a státní správy, což jí přináší široký rozhled a porozumění různým oblastem. Její profesní historie zahrnuje úspěšné vedení marketingových a PR kampaní a strategických aktivit.

Více informací

Sociální klinika přijímá dobrovolné terapeuty!

16.05.2023
Hledáme zkušené terapeuty, kterým se líbí myšlenka dobrovolnicky poskytovat terapeutické služby klientům Sociální kliniky, a to v rozsahu 12 sezení s 1 klientem v průběhu cca 6 až 9 měsíců. Uvítáme také profesionální kouče, kteří poskytují koučování v rozsahu 8 sezení s 1 klientem během 6 měsíců.

Více informací

Rozhovor s psychoterapeutem Janem Maršálkem

20.04.2023
„Psychoterapii vnímám v zásadě jako "práci se zdravými lidmi, kterým se v životě něco děje"; a všem se nám "dějí životy" a je dobré mít o tom s kým mluvit. V terapii není žádné téma příliš těžké ani příliš banální,“ říká psychoterapeut Jan Maršálek.

Více informací

Statistiky Sociální kliniky za rok 2022

03.04.2023
Máme k dispozici čísla z roku 2022 i porovnání z minulých let.

Více informací

Každá terapie je výzvou, krátký kontrakt může být naopak určitým ulehčením, říká psychoterapeut Pavel Macák.

29.03.2023
Pavel je psychoterapeut, muzikant a učitel. Spolupracoval s filmaři, herci, tanečníky a performery nonverbálního divadla jako korepetitor a skladatel. Mnoho let se věnuje některým pohybovým a spirituálním tradicím eurasijské oblasti, systematicky pak kung-fu, čchi kungu a vipassaně. Zároveň ho vždy fascinovala alchymická a astrologická tradice a někteří filosofové naší kultury. Důležitou součástí jeho života jsou rozšířené stavy vědomí. Žije s rodinou na venkově. “V biosyntéze vidím funkční a smysluplné propojení těchto světů s vědeckým narativem posledních desetiletí, zejména neurověd,” říká Pavel.

Více informací

21.3. je Mezinárodní den zdravého spánku. Proč je pro nás důležitý?

20.03.2023
Zdravý spánek silně ovlivňuje kvalitu našeho života. Je důležitý nejen pro regeneraci fyzických a duševních sil, ale i pro celou řadu dalších pochodů, jako je paměť, koncentrace, učení, myšlení a také pro mnoho dalších metabolických procesů. Dospělý člověk by měl spát přibližně 6-8 hodin denně. Děti podle věku 10-16 hodin. Kromě délky je důležitá také kvalita spánku.

Více informací

Za milý a ochotný přístup vděčím nejen Yvonně Lucké, ale i celému týmu Sociální kliniky, který mi v začátcích mé praxe dodal zázemí a potřebnou zpětnou vazbu, říká terapeutka Lucie Vovsová

16.03.2023
Lucie pracuje pro Sociální kliniku již několik let. Vystudovala jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Při studiu absolvovala terapeutický výcvik v Na klienta zaměřené terapii. V současné době je frekventantkou výcviku v Terapii hrou. Několik let pracovala s dětmi z dětských domovů a nyní se soustředí na individuální terapii pro dospělé a začíná pracovat jako dětská terapeutka.

Více informací

Daňové přiznání pomáhá

03.03.2023
Využijte jednoduchý způsob, jak zpracovat vaše daně a zároveň podpořit Sociální kliniku. Pomocí chytré aplikace si za pár minut zpracujete kompletní daňové přiznání nebo aplikaci využijete jako daňovou kalkulačku. V každém případě ušetříte čas, peníze a navíc tím pomůžete těm, kteří to opravdu potřebují.

Více informací

Renomovaná psychoterapeutka, specialistka na oblast krizové intervence a supervizorka, PhDr. Daniela Vodáčková, představuje službu Sociální kliniky 3 online konzultace pro pedagogické pracovníky.

28.02.2023
Posláním služby 3 online konzultace je podpořit dospělé osoby v náročných situacích, v období, kdy se nakupí starosti, nebo přijde něco náhlého a nečekaného. Služba vznikla v covidové době, kdy možnost osobního kontaktu byla omezená. Ukázalo se však, že tato forma odborné podpory se ujala. Služba vychází z tradičního modelu linky důvěry; je jakýmsi jejím rozšířením o možnost opakovaného kontaktu až na tři hodinové rozhovory s jedním pracovníkem a může se uskutečnit na různých platformách – skype, zoom, whatsapp, telefon. Záleží na dohodě mezi službou a klientem, jakou formu kontaktu zvolí.

Více informací

Rozhovor s Denisou Krumpovou

25.01.2023
Zájem o krátkodobou terapii v Sociální klinice stále narůstá. Důvodem může být i dlouhodobě nedostatečná dostupnost psychoterapie v ČR. Každý měsíc se na koordinátorku SK obrátí více než 40 zájemců. Celkem za rok 2022 to bylo 477 osob. Nárůst také zaznamenala krizová služba 3 online konzultace, v loňském roce se ozvalo 46 osob.

Více informací

PF 2023

22.12.2022
Psychoterapie Funguje, zapiště si za uši.

Více informací

Hledáte smysluplné dobrovolničení? Přidejte se k nám!

04.12.2022
Neziskovka Sociální klinika a organizace Český institut biosyntézy ocení pomoc při svých aktivitách a podporu bezproblémového fungování. Aktuálně se poohlížíme po šikovné posile, které rádi nabídneme prostor podílet se na smysluplném dobrovolničení (potvrdíme studijní praxi).

Více informací

Sociální klinika v Giving Tuesday 2022!

25.11.2022
Na 29. listopadu letos připadá Světový den štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday, do kterého jsme se s naší výzvou jak pro dárce, tak klienty zařadili i my. Apelujeme opět na důležitost péče o psychické zdraví a dostupnost terapeutických služeb pro všechny bez rozdílu.

Více informací

Sociální klinika získala 200 000 Kč z programu Hello Bank!

14.10.2022
Bára Janečková na slavnostním předávání Cen SDGs v Národním muzeu, které se konalo 13. října, převzala symbolický šek v hodnotě 200 000 Kč, kterým naši společensky odpovědnou práci ocenila Hello bank ČR v rámci svého programu Hello Země, do nějž nás nominovali nejdříve zaměstnanci, v druhém kole pak klienti banky.

Více informací

Psychické zdraví je luxus, který si v Kolumbii nemohou dovolit, říká terapeutka, která tam dlouhodobě žije

11.10.2022
Zuzana je psychoterapeutka a absolventka rigorózního studia sociální práce se zaměřením na krizovou intervenci a psychosociální pomoc FF UK. Na svých sezeních s klienty využívá jak vědomostí z výcviku somatické psychoterapie, krizové intervence a práce s posttraumatickou stresovou poruchou, tak také práci s tělem nebo techniky inspirované jógou a meditací. Zároveň působí jako terapeutka SK vzdáleně, až z kolumbijské Bogoty.

Více informací

Sociální klinika dostala prostor v Novém prostoru!

06.10.2022
V zářijovém vydání časopisu Nový prostor (č. 593) najdete článek o stále se nelepšící situaci kolem dostupnosti psychoterapeutické péče v Česku. Novému prostoru děkujeme za možnost vyjádřit se k tomuto palčivému tématu a také za příležitost představit naše dvě hlavní služby nejen široké veřejnosti, ale také jedné z našich cílových skupin – a to jsou právě lidé bez domova.

Více informací

Daniela Vodáčková s Denisou Krumpovou vedly kurz Emergentní terapie v Chrudimi

02.10.2022
Sociální klinika, jmenovitě Daniela Vodáčková (odborná garantka) a Denisa Krumpová (koordinátorka péče o klienty a terapeuty) uspořádaly ve dnech 12. – 13. září kurz Emergentní terapie v kontextu krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé terapie pro psychology.

Více informací

„Dostupná terapie je skvělá myšlenka uvedená do praxe,” říká terapeutka Sociální kliniky Ivana Klodnerová Praksová

14.09.2022
Ivana Klodnerová pracovala jako speciální pedagog s lidmi s kombinovaným postižením, později pak s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním. Nyní se věnuje převážně sociálně terapeutické práci, poradenství a provázení. S Ivou Klodnerovou jsme si povídali o výzvách, které přináší její profese, nutném pracovním zvolnění i Terapeutovně roku.

Více informací

S Barbarou Ernest a Peterem Porubským nejen o krizové intervenci

24.08.2022
V létě nás navštívili naši kolegové, terapeuti, Barbara Ernest a Peter Porubský. Peter s Barbarou spolu založili projekt Učíme krizovku, který nabízí kurzy i terapeutům Sociální kliniky. Ze setkání vznikl příjemný rozhovor nejen o umění „krizovky".

Více informací

Každá kapka se počítá, říká pro Psychologii Dnes Barbora Janečková

13.07.2022
"Z těžkostí se dostaneme, když svoji dobrou energii rozšíříme tam, kam můžeme. Každý z nás může jinak daleko, ale každá kapka se počítá. A ještě jedna věc je důležitá – dobré vtipy. Jsou jedním z nejdůležitějších coping mechanismů. Humor v těžkých dobách je něco, o co se můžeme opřít," říká v rozhovoru o tom, jak zvládat těžké doby, Barbora Janečková. Rozhovor vyšel v červencovém čísle magazínu Psychologie Dnes.

Více informací

Umíte číst vlastní tělo? Poznejte, kdy vám říká, že jste v nebezpečném stresu

28.06.2022
Aby se člověk zvládl vyrovnat se stresem, strachem a dalšími psychickými problémy, je vhodné, ne-li nezbytné, analyzovat nejen psychiku, ale také své tělesné projevy," říká klinická psycholožka a psychoterapeutka Barbora Janečková v rozhovoru pro Forbes.cz.

Více informací

Sociální klinika přijímá dobrovolné terapeuty!

12.06.2022
Hledáme zkušené, ale i méně zkušené terapeuty, kterým se líbí myšlenkadobrovolnicky poskytovat terapeutické služby klientům Sociální kliniky, a to v rozsahu 12 sezení s 1 klientem v průběhu cca 6 až 9 měsíců.

Více informací

Podcast: Jaderná puma, chudoba a bída. O strašácích Čechů promluvila psycholožka Vodáčková

19.04.2022
Daniela Vodáčková, zkušená psychoterapeutka a krizová interventka spolupracující se Sociální klinikou i Českým institutem biosyntézy, mluvila pro podcast Blesku o tom, jaké strachy dnes trápí Čechy, jak moc je důležitá dostupnost krizové intervence v těžkých situacích, na které se nelze předem připravit (např. vážný úraz nebo jaderná hrozba), i o nezbytnosti psychologické pomoci učitelům.

Více informací

Doba heroická končí, přijde strašení a fake news. Na to se musíme připravit, varuje psycholožka

22.03.2022

Spoluzakladatelka Sociální kliniky a Českého institutu biosyntézy a psycholožka Yvonna Lucká mluvila s Lucií Výbornou na Českém rozhlase Radiožurnál mimo jiné o tom, jak naše psychika reaguje na hromadné neštěstí, jakým je třeba válka, na co si dát v tak náročné době pozor a proč nadcházející období bude přát dezinformacím.

Více informací

Sociální klinika nabízí pomoc lidem postiženým situací na Ukrajině!

28.02.2022
Tým terapeutů a krizových interventů Sociální kliniky je připraven podpořit po psychické stránce každého, kdo se trápí důsledky ruské agrese vůči Ukrajině. Okamžitě můžete využít naší služby "3 online konzultace", v rámci níž poskytujeme 3 bezplatná online sezení se zkušeným terapeutem nebo krizovým interventem. Domluvit si u nás můžete i 12 sezení, které nabízíme v rámci krátkodobé terapie.

Více informací

V lednu jsme uspořádali dva workshopy pro terapeuty a kouče Sociální kliniky

27.02.2022
Vzdělávání a podpora našich terapeutů a koučů je pro nás prioritou. Vážíme si jejich práce pro Sociální kliniku, proto pro ně pravidelně pořádáme kurzy a workshopy, kde mohou načerpat inspiraci a nové poznatky pro svoji praxi. Během ledna měli naši kolegové možnost zúčastnit se workshopu s tématem Sex a sexualita v terapii a kurzu Krizové intervence.

Více informací

Projekt „3 online konzultace” pro osoby pomáhající a pečující opět startuje v únoru!

18.02.2022
Sociální klinika spouští 20. února 2022 znovu svůj úspěšný projekt s názvem „3 online konzultace”, který je určený především lidem pracujícím v pomáhajících profesích a osobám pečujícím. Jedná se o bezplatnou možnost využít jednu až tři online konzultace vedené zkušeným krizovým interventem či psychoterapeutem.

Více informací

PF 2022

31.12.2021
Ať nás dvojky spojí.

Více informací

Sociální klinika a Někdo ti uvěří

19.07.2021
Sociální klinika vstupuje od 21. července 2021 do spolupráce se spolkem Někdo ti uvěří. Jde o iniciativu, která se snaží veřejně mluvit o zatím tabuizované oblasti zneužívání v náboženském prostředí v ČR. Jde o otevření diskuze, nabídnutí pomoci a podpory obětem i po letech.

Více informací

Sociální klinika přijímá mapující terapeuty

10.06.2021
Hledáme psychiatra nebo psychologa s terapeutickým výcvikem a delší zkušeností s prací s klienty v krizových službách, na příjmovém oddělení nemocnic nebo v obdobných pracovních pozicích. Podmínkou přijetí je dokončený psychoterapeutický výcvik a výcvik v krizové intervenci. Výhodou je „dobré oko“ na odhad kapacity klienta pracovat v kontraktu krátkodobé terapie (12 sezení), popř. koučování (8 sezení).

Více informací

CNN Prima News - Rozhovor s Barborou Janečkovou a Barborou Polákovou

21.05.2021

Zakladatelka a ředitelka Sociální kliniky Barbora Janečková byla s Bárou Polákovou hostem CNN Prima NEWS. Co je psychoterapie, jak se liší od kručinku, ale také co má společného Sociální klinika s klipem Nafrněná?

Více informací

Darujte terapii lidem v první linii

30.10.2020
Současná situace doléhá na každého. Mnozí z těch, kteří nám denně pomáhají v první linii, se nyní ocitají tvář v tvář situaci, kdy sami potřebují pomoc. Proto jsme pro ně zřídili speciální online psychologické poradenství. a pomoc jim můžete i vy. Darujte jim kvalitní psychoterapeutickou pomoc, která jim pomůže projít tímto těžkým obdobím.

Více informací

Vítáme Veroniku, novou provozní manažerku ČIBu a Sociální kliniky

31.08.2020
Tým Sociální kliniky a ČIBu se rozrůstá o novou členku. Vítáme u nás Veroniku Reškovou, která bude zastávat pozici provozní manažerky. Jejím úkolem bude vedení kanceláře obou organizací, fundraising a péče o individuální dárce.

Prostředí vzdělávací organizace je Veronice blízké – šest let působila v Duhovce na základní škole v pozici office manažera. Částečně pracovala také v HR oblasti, což ji přivedlo k profesi kouče.

Více informací

Prodej vstupenek na benefiční diskusi s Margit Slimákovou a Martinem Janem Stránským již zahájem

21. října 2019
Tentokrát si budeme povídat s výživovou specialistkou Margit Slimákovou a předním neurovědcem Martinem Janem Stránským o tom, jak spolu souvisí hlava a strava i jak nás ovlivňují sociální sítě. Dotkneme se otázek, proč jen stěží odoláváme nekvalitnímu jídlu, jak mění sociální sítě náš mozek a  jak se popasovat s úzkostmi způsobenými právě vlivem sociálních sítí. Diskusi bude moderovat paralympionik Jiří Ježek.

Více informací


Předprodej vstupenek na benefiční přednášku Anneke Lucas - Neviditelné trauma zahájen

23. července 2019
Anneke Lucas se v dětství stala obětí organizovaného sexuálního zneužívání. Po třiceti letech vyrovnávání se s traumatem přináší cestu i pro ostatní. Nejen o léčení a hojení traumatu přijede na podzim tohoto roku promluvit také do Prahy. Benefiční přednášky na podporu Sociální kliniky se uskuteční v říjnu v pražských kinech Bio Oko a Aero. Vstupenky můžete zakoupit už nyní v předprodeji.

Více informací

Co trápí klienty Sociální kliniky nejčastěji a kdy k nám přichází nejvíce přihlášek? Dozvíte se v našem článku

21. července 2019
Trápí nás vztahy, zdraví i zaměstnání, ale také rodičovství. Důvodem pro vyhledání pomoci terapeuta často bývá i prožité násilí. Sociální klinika během dvou let mapovala, jaká klientela z České republiky chodí k našim terapeutům na krátkodobou terapii nejčastěji, kvůli jakým příčinám a také v jakém období. Výsledky stručně shrnujeme v krátkém článku.

Více informací

12 nových terapeutů

5. čevna 2019
V našich řadách vítáme hned 12 nových terapeutů. Každému z nich jsme na přivítanou položili jednu otázku? Jaké jsou jejich odpovědi? Dočtete se každý týden na našem Facebooku. Těšíme se na spolupráci!

Budeme na festivalu Mezi ploty

5. května 2019
Stejně jako v loňském roce nás a Český institut biosyntézy můžete potkat na oblíbeném festivalu Mezi ploty, který se uskuteční od 25. do 26. 5. Náš terapeut Martin Hofman vystoupí 25. 5. od 12:45 do 13:15 na alternativní scéně s tématem Tělo jako zdroj energie a sebepoznání. Těšíme se na vás! Více na www.meziploty.cz

Záznam z vystoupení Yvonny Lucké ze 7. ročníku konference České asociace pro psychoterapii

21. července 2019
Poslechněte si audiozáznam záznam z vystoupení zakladatelky Sociální kliniky Yvonny Lucké na 7. ročníku konference Česká Asociace pro Psychoterapii, kde představila biosyntézu zástupcům české odborné veřejnosti. Sociální klinika i Český institut biosyntézy byli u toho. Audio záznam dostupný zde.

Festival Evolution

12. března 2019
Nebudeme chybět ani na Festivalu Evolution, který se koná od 22. do 24. 3.2019 na Výstavišti Praha Holešovice. V rámci bohatého programu se můžete těšit v pátek 22. 3. 2019 od 15:30 na přednášku Martina Hofmana, a to na téma Tělo jak zdroj, kde se dozvíte, jak naše tělo vnímáme a jak mu správně naslouchat. 23. 3. od 14:30 vystoupí zakladatelka Sociální kliniky Yvonna Lucká, která se bude zabývat tématem Trauma okem biosyntézy. Dozvíme se, jak nás ovlivňují náročné životní situace, kam sahá naše tělová paměť a jak je možné s ní nakládat. Po celou dobu festivalu můžete také navštívit stánek Sociální kliniky.

V březnu nás potkáte na festivale Týden mozku

12. března 2019
Už 13. 3. 2019 od 17:00 nás můžete navštívit na festivalu o neurovědách Týden mozku, který se koná v Akademii věd ČR v Praze. Terapeutka Alena Večeřová Procházková představí návštěvníkům základy biosyntézy, součástí bude i ochutnávka práce s dechem.

Stres, bůček a terapie

28. února 2019
Děkujeme za skvělou atmosféru, kterou jste vytvořili na diskuzi Stres, bůček a terapie plné nových a inspirativních myšlenek od PharmDr. Margit Slimákové, Radkina Honzáka, Yvonny Lucké a Jiřího Ježka. Děkujeme také Nadaci Divoké husy, která nám výtěžek z benefiční diskuze znásobila a do Sociální kliniky tak poputuje částka 179 830 Kč, díky které můžeme poskytnout terapii dalším lidem, kteří ji potřebují.

Spustili jsme předprodej vstupenek na moderovanou diskuzi STRES, BŮČEK a TERAPIE

14. prosince 2018
Spustili jsme předprodej vstupenek na moderovanou diskuzi na téma, jak spolu strava a hlava souvisí. Hosté budou diskutovat o tom, zda dobrý terapeut může nahradit antidepresiva, jak se projíst k lepšímu životu nebo jak střevní mikrobiom ovlivňuje naše chování. A rovnou jsme přizvali odborníky, jako je uznávaný a veselými vtipy oplývající psychiatr Radkin Honzák, specialistka na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimáková nebo zkušená psycholožka Yvonna Lucká. Akce se bude konat 26. února 2019 od 17.30 hodin v kině Bio Oko. Udělejte svým blízkým radost! Lístky za 490,- Kč zakoupíte zde nebo v předprodeji na pokladnách kin Bio Oko, Světozor a Aero. Všichni naši hosté se vzdali nároku na honorář a výtěžek z akce poputuje do Sociální kliniky.

Magie dobrého života

13. prosince 2018
Zvládli jsme to a vám patří velké díky! V benefiční sbírce Magie dobrého života jsme vybrali 112,47 %!

Rozhovor s Magdou Juráňovou

19. června 2018
Přečtěte si rozhovor s naší novou výkonnou ředitelkou Magdou Juráňovou, dozvíte se mimo jiné, co pro vás chystáme na podzim tohoto roku.

Pobočka Sociální kliniky v Plzni bude podpořena 66 000 Kč

26. dubna 2018
S vaší pomoci se nám podařilo trhnout rekord ve sbírání bodů v aplikaci Pomáhej pohybem. Společně jsme si "frčeli na Plzni" pouze 4 dny. 200 tisíc bodů máme v kapse (nebo spíše v nohách) a Nadace ČEZ tak podpoří částkou 66 000 Kč Sociální kliniku v Plzni. Bez vás bychom to ale nedokázali, děkujeme proto všem, kteří sportovali a budeme se těšit na další (nejen) sportovní výzvy.

Frčíme si na Plzni. Sportuj, sbírej body, podpoř Sociální kliniku v Plzni

20. dubna 2018
Už podruhé jsme od Nadace ČEZ získali projekt na podporu naší pobočky. Tentokráte bude podpořena Sociální klinika v Plzni. Pro získání částky 66 000 Kč ale musíme během následujících čtyř týdnů nasbírat 200 tisíc bodů v aplikaci Pomáhej pohybem, kterou si můžete zdarma stáhnout. Projekt už je spuštěn, pojďte do toho s námi teď na jaře už podruhé!

Více informací

Rozhovor s Markétou Charvátovou

28. března 2018
V MF DNES vyšel zajímavý rozhovor s naší brněnskou terapeutkou a koordinátorkou pobočky Markétou Charvátovou. Markéty se ptala paní redaktorka Jana Cíglerová.

Brno: Pozvánka na workshop od uvolnění k aktivitě

28. února 2018
V BRNĚ pořádáme workshop pro ty z Vás, co jsou v zátěžové životní situaci a hledají pomoc pro zmírnění svých psychosomatických obtíží. Vstupné 300 až 500 Kč podle Vašich možností. Výtěžek použijeme na práci Sociální kliniky v Jihomoravském kraji.

Leták ke stažení. Neváhejte šířit, děkujeme.

Rok 2017 očima Sociální kliniky

6. února 2018
V roce 2017 jsme lidem v nouzi poskytli více než 630 hodin terapie a povedla se nám řada dalších věcí. Podívejte se na podrobný přehled naší práce v roce 2017.
Děkujeme, že nás podporujete. Bez Vás by to nešlo.

Více informací

Chodím na terapii a nestydím se za to… Co vy?

22. prosince 2017
Sociální klinika natočila rozhovor uznávaných terapeutů a psychologů Yvonny Lucké a Lubomíra Kobrleho, ve kterých vysvětlují principy terapeutické pomoci. Mám jít na terapii? Jakou terapii si vybrat? Jak to bude probíhat? Jak bude terapie dlouhá? Co všechno můžu terapeutovi nebo terapeutce říct? Kdo je terapeut, kdo proti mně bude sedět? Chodí terapeuti a terapeutky na terapii? Proč se za terapii platí? …

Více informací

Máme bronz. Za „Magie vztahů“ jsme získali třetí místo v Cenách Fóra dárců

16. listopadu 2017
Za Magie vztahů Sociální klinika obdržela třetí místo v Cenách Fóra dárců. Připomeňte si naši crowfundingovou sbírku.

Magie vztahů byla šňůra přednášek a workshopů a crowfundingová sbírka, kterou jsme na podporu Sociální kliniky uspořádali v první polovině roku 2017. Povedlo se nám vybrat 201 567 Kč a celkově, díky zlatému řezu od Nadačního fondu pomoci Karla Janečka (NFPKJ), jsme získali 326 539 Kč. Stránka projektu na webu NFPKJ. Mezi úvodním a posledním workshopem uběhly víc jak tři měsíce, během nichž jsme uspořádali 9 kurzůcelkové dotaci více než 40 hodin. Kurzy a přednášky navštívilo 199 lidí.

V současné době připravujeme „Magii“ pro rok 2018.

Vánoční večírek 4. prosince 2017

13. listopadu 2017
Srdečně zveme všechny přátelé a příznivce Sociální kliniky na vánoční večírek. Slavíme společně s Českým institutem biosyntézy, který stál u zrodu Sociální kliniky a je s ní úzce spjat po celou dobu její existence.

Večírek vypukne 4. prosince v 18:30 v Café Záhorský (Eliášova 1, Praha 6 www.cafezahorsky.cz).

Více informací

3 roky dostupné terapie

24. října 2017
Rozhovor s Annou Ryvolovou pro Nadační fond pomoci Karla Janečka k tříletému výročí Sociální kliniky.

Projekt Sociální kliniky získal v aplikaci Pomáhej pohybem dostatek bodů. Děkujeme.

16. října 2017
Děkujeme, že jste se (a nás) tak rozhýbali. Díky Vám máme už po týdnu od spuštění projektu hotovo, takže dostaneme od Nadace ČEZ 70 tisíc Kč na rozvoj naší pobočky v Brně. Náš projekt teď najdete na webových stránkách Pomáhej pohybem v položce ukončené.

Poděkování Dagmar Jančové

13. září 2017
Dagmar Jančová se rozhodla věnovat klientům a klientkám Sociální kliniky svůj čas a uspořádat pro ně dva kurzy. Jeden je zaměřen na bodyterapii, druhý pak na Jacobsonovu progresivní relaxaci. Účastníci za kurzy platí menší příspěvek Sociální klinice ve výši podle svých možností. Cílem kurzů je pomoci lidem, kteří prochází zátěžovou životní situací nebo jsou vystavení negativním účinkům stresu. Oba byly naplněny během několika hodin po rozesílce, a to včetně míst pro náhradníky. Dagmar Jančová je zdravotní sestra se zaměřením na psychoterapii orientovanou na práci s tělem. Dlouhodobě pracuje především s klienty v zátěžových, krizových a posttraumatických stavech. V r. 1992 dokončila výcvik SUR, v r. 1997 výcvik integrující práce s tělem a dechem, v r. 2008 výcvik v biodynamické bodyterapii.V krizových centrech pracuje už 25 let. Její intenzivní lektorská činnost je zaměřena na relaxační techniky – léčbu a prevenci nežádoucích účinků stresu. Věříme, že setkání splní svůj účel a Dagmar Jančové posíláme velký dík.

Dostupnější terapie? Ano. Rozšiřujeme naše služby do regionů

3. srpna 2017
Projekt reaguje na rostoucí poptávku lidí v ČR (a jde o celosvětový trend) po terapeutických službách. V současné době musí lidé v průměru čekat na terapii půl roku. Mnozí z nich jsou ovšem nuceni řešit akutní problémy a absence dostupné pomoci jejich situaci jen zhoršuje. V rámci projektu chceme také zvýšit počet dobrovolných terapeutů a terapeutek Sociální kliniky zhruba o dvacet, tedy alespoň na 85 dobrovolnic a dobrovolníků, při zachování dosavadní kvality poskytovaných terapeutických služeb. Projekt je realizován za finanční podpory EU, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzvy 03_15_024 Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny. Nejspíš to bude náročné, ale těšíme se, držte nám palce.

Magie vztahů: 9 workshopů, 199 příchozích a 326 tisíc na účtu Sociální kliniky. Jen díky Vám!

30. června 2017
VELKÉ PODĚKOVÁNI: Děkujeme lektorkám a lektorům, bez nichž by žádné workshopy nebyly. Pojďme si je připomenout: Martin Hofman (vztah k tělu), Veronika Pinkasová (krize a její souvislosti), Petr Pašek (biosyntetická cvičení), Zuzana Ditrichová (podpora při krizových situacích), Yvonna Lucká (vztahy mezi generacemi a osobní rozvoj), Barbora Janečková (meditativní tanec Buto), Stanislav Háša (vztah k práci), Daniela Vodáčková (vztah k hlasu), Ivan Verný (vztahy a my).

Více informací

Jsme v cíli!

22. června 2017
Jsme v cíli! Moc děkujeme Vám všem, co jste podpořili naši šňůru benefičních workshopů Magie vztahů. Velké dík patří lektorům a lektorkám, kteří vedli semináře. Máme ohromnou radost! Cílovou částku jsme už sice přesáhli, ale pokud je Vám náš projekt sympatický a chcete nás podpořit, tak neváhejte, do konce sbírky zbývá poslední týden. Všechny získané prostředky jdou na Sociální kliniku tedy na dostupnou terapii v ČR.

Slavíme. Nejvyšší soud nám dal za pravdu.

16. června 2017
Nejvyšší soud České republiky nám dal po třech letech za pravdu. Zakládací listina našeho zapsaného ústavu nemusela být pořízena formou notářského zápisu. Dosud rozdílně vykládaná část Občanského zákoníku tím byla jasně vymezena, což přinese výhodu pro další zakládané ústavy. Slavíme tedy nejen kvůli nám, ale také kvůli dalším organizacím! a veliké poděkování patří advokátům Kristýně Dolejšové Kabelové a Pavlovi Uhlovi, bez kterých by to nebylo.

Na Dvojce ČRo vyšla reportáž k Magii vztahů

2. května 2017
Poslechněte si Annu Audrlickou, Yvonnu Luckou a Báru Janečkovou v reportáži na Dvojce Českého rozhlasu k Sociální klinice a Magii vztahů.

Lidé v tísni s psychickými potížemi mohou využít Sociální kliniku

18. března 2017
Pražský deník zveřejnil článek o práci Sociální kliniky a aktuální šňůře benefičních workshopů Magie vztahů: Lidé v tísni s psychickými potížemi mohou využít Sociální kliniku.

Sociální klinika startuje benefiční šňůru přednášek a kurzů pro veřejnost s názvem Magie vztahů

15. března 2017
Sociální klinika startuje sbírku Magie vztahů, šňůru přednášek a workshopů na podporu dostupné terapie v České republice. Kurzy povedou spříznění terapeuti a terapeutky. Zájemci a zájemkyně z řad široké veřejnosti si budou moci zvolit, v jaké výši uhradí vstupné, a tím přispějí na provoz Sociální kliniky. Vybranou částku dále navýší Nadační fond pomoci Karla Janečka zlatým řezem, tedy násobkem 1,618. Workshopy proběhnou v Praze od 5. dubna do 25. června 2017.

NF pomoci Karla Janečka se stal partnerem Sociální kliniky

3. března 2017
Skvělá zpráva. Nadační fond pomoci Karla Janečka se stal partnerem Sociální kliniky pro rok 2017. Máme radost! Společně také připravujeme benefiční šňůru workshopů a přednášek s názvem Magie vztahů. Sledujte nás. Brzy se dozvíte víc. Nadační fond pomoci Karla Janečka podpořil Sociální kliniku už v minulosti. Na začátku celého projektu jsme u nadace pořádali úspěšnou crowdfundingovou sbírku Terapie v tíživé situaci.

Zprávy z Prahy o Sociální klinice

18. února 2017
TV Praha natočila o Sociální klinice reportáž. Chcete-li nás vidět, koukněte na: http://prahatv.eu/archiv/video/zpravy-z-prahy-17-02-2017-18-00 (Čas: 15:40)

Kniha „Co je nového v managementu“ od Stanislava Háši

22. prosince 2016
Kniha „Co je nového v managementu“ od Standy Háši, který je mimo všechno další jedním z terapeutů Sociální kliniky. Kniha pro všechny, kteří hledají nové cesty pro vedení spolupracovníků nebo zkrátka chtějí vědět, co je nového. Sto stran přečtete jedním dechem a už se vždy budete dívat na řízení organizací trochu jinak. Doporučuje tým Sociální kliniky. K zakoupení přímo v nakladatelství Nová beseda nebo v knihkupectvích.

Archiv aktualit