Za milý a ochotný přístup vděčím nejen Yvonně Lucké, ale i celému týmu Sociální kliniky, který mi v začátcích mé praxe dodal zázemí a potřebnou zpětnou vazbu, říká terapeutka Lucie VovsováLucie pracuje pro Sociální kliniku již několik let. Vystudovala jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Při studiu absolvovala terapeutický výcvik v Na klienta zaměřené terapii. V současné době je frekventantkou výcviku v Terapii hrou. Několik let pracovala s dětmi z dětských domovů a nyní se soustředí na individuální terapii pro dospělé a začíná pracovat jako dětská terapeutka.

Svou práci balancuje různými druhy sportu a doma má zelenou džungli.

Jak jste se dostala k působení v Sociální klinice?

K práci pro Sociální kliniku jsem se dostala před několika lety. Pro mě, jako začínající terapeutku, bylo složité najít vhodnou organizaci, která by mi byla ochotná poskytnout potřebnou podporu do začátku. Za milý a ochotný přístup vděčím nejen Yvonně Lucké, ale i celému týmu Sociální kliniky, který mi v začátcích mé praxe dodal zázemí a potřebnou zpětnou vazbu.

S jakými problémy s na vás klienti nejčastěji obracejí?

Po rozhovoru s několika terapeuty v mém okolí, jsem došla k názoru, že každého terapeuta vyhledává stále stejný typ klientů. Aniž bych se tedy snažila, nejvíce se ke mně hlásí mladé ženy, které se potýkají s pocity méněcennosti, s narušenou sebehodnotou a sebevědomím a v neposlední řadě také s nepřetržitou potřebnou srovnávat se s okolím. Tyto problémy většinou pramení z nepřijímajícího prostředí v dětství, ať už v rodině nebo třeba v partě vrstevníků či ve škole.

Máte nějakou profesní vizi/cíl, kterého byste chtěla dosáhnout?

V současné době bych se ráda soustředila na rozšiřování své praxe, jak už v práci s dospělými, tak s dětmi. Po případné mateřské dovolené bych se ráda dále věnovala individuální terapii a mým snem je jednou založit v Praze centrum pro děti, které by poskytovalo jak terapie pro děti, tak vzdělávací kurzy a semináře pro dospělé, kde by se mohli učit, jak své dítě podporovat v jeho rozvoji a cestě za svým nejlepším Já.