Proč podpořit?


Sociální klinika reaguje na nedostupnost psychoterapie v ČR. Ta je způsobena:

 1. Příliš dlouhou čekací dobou – až několik měsíců
 2. Vysokými cenami u psychoterapie, která není hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

To vede k nadbytečné medikaci a k tomu, že se lidé nedostanou k odborníkovi včas. Místo prevence pak řeší akutní krize, která je větší zátěží pro ně samotné, ale rovněž pro systém (ztráta zaměstnání, zatížení zdravotního i sociálního systému apod.).

Proto vznikla Sociální klinika, která zpřístupňuje psychoterapii širšímu okruhu lidí, a to:

 • Rychle - klient na terapii nastupuje do měsíce od poslání přihlášky

 • Dostupně - klient platí za sezení dle svých finančních možností

 • Odborně - spolupráce s profesionálními dobrovolnými terapeuty po celé ČR

 • Jedinečně - v ČR není obdobný projekt

Činnost Sociální kliniky je závislá na darech od individuálních a firemních dárců, z příspěvků nadačních fondů a nadací. Sociální klinika není zdravotní zařízení ani registrovaná sociální služba, a nepobírá tak žádné státní příspěvky.Jak podpořit?


Považujete psychoterapeutickou pomoc za důležitou?

Darujte ji člověku, který by jinak se svým problém zůstal sám.

Podpořit lze několika způsoby:

 • Staňte se dárcem Sociální kliniky

 • Uspořádejte sbírku ve prospěch Sociální kliniky (oslavte narozeniny/výročí velkoryse)

 • Uspořádejte výzvu ve prospěch Sociální kliniky (vyběhněte kopec, uběhněte maraton, projeďte se na kole na podporu Sociální kliniky).

 • Zeptejte se u vás ve firmě, zdali by třeba i oni nechtěli podpořit projekt, který jim dává smysl.

Měsíčně
Přispět v Kč
Jiná částka
1000 Kč
500 Kč
200 Kč
Budete přesměrování na stránky darujme.cz
Jednorázově
Přispět v Kč
Jiná částka
2000 Kč
1000 Kč
500 Kč
Budete přesměrování na stránky darujme.cz

Díky, že spolu s námi pomáháte lidem vystrčit hlavu nad hladinu.

Etický kodex fundraisingu


Sociální klinika se veřejně hlásí k tomuto etickému kodexu fundraisingu:

 1. Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně, nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho.

 2. O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.

 3. Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky, a řídíme se přitom našimi morálními zásadami.

 4. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.

 5. Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy (statut, zřizovací listinu), výroční zprávu, finanční závěrku, případně audit hospodaření atp.

 6. Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679.Podporují nás


Nadační fond pomoci Karla Janečka

SharpCrafters s. r. o. - PostSharp Technologies

Nadace Divoké husy

Penta Investments, s.r.o.

Allen & Overy LLP

ČEPS

Nadace ČEZ

Siemens Fond pomoci

Nadace Just

Nadační fond Zeměkvět

Nadační fond rodiny Orlických

Dentons Europe CS LLP

DBD Group

Moneta Money bank

Rakouský spolek

Rakouská nadace Unruhe Privatstiftung

Padající hvězdy

Najít směr (reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/ 15_024/0006958)

Sociální klinika ČR (reg. č. CZ.03.3.48 /0.0/0.0/15_031/0002061)