Sociální klinika přijímá krizové interventySociální klinika je unikátní projekt, který zpřístupňuje krátkodobou terapii lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby ze socioekonomických důvodů dovolit.

Projekt 3 online konzultace nabízí tři online bezplatné konzultace s krizovým interventem.

Komu pomáháme?

Pracovníkům z pomáhajících profesí a lidem pečujícím o osoby blízké a těm, kteří potřebují rychlou krizovou péči.

Koho hledáme?

Zkušené krizové interventy a interventky, kterým se líbí myšlenka dobrovolnicky poskytovat krizově intervenční online konzultace dospělým klientům Sociální kliniky.

Jaké máme požadavky?

 • ukončený výcvik v krizové intervenci (min. 100 hodin)
 • práce na krizovém pracovišti (min. 150 hodin/rok)
 • znalost návazné sítě psychosociálních služeb v ČR
 • výhodou jsou životní zkušenosti, různorodá práce s lidmi
 • terapeutická nebo koučovací praxe není podmínkou

Jakou mírou se zapojit?

Pomoc jednomu klientovi znamená poskytnout 3 hodiny v průběhu jednoho měsíce. Ideální frekvence konzultací je 1x týdně. Záleží na interventovi, kolik klientů je ochoten bezplatně přijmout, zpravidla jde o 1 až 2 klientská místa měsíčně. Klienta s interventem propojí koordinátorka Sociální kliniky, která se zároveň stará o veškerou administrativu a komunikaci.

Poskytujeme odměnu?

Krizový intervent je dobrovolník a poskytuje 3 online konzultace bez nároku na finanční odměnu. Za svou práci získává od Sociální kliniky nefinanční benefity:

 • odborné metodické vedení, metodický materiál
 • intervizní setkávání, večerní kavárny (1x měsíčně, online)
 • 2x osmihodinový online kurz krizové intervence zaměřený na online konzultace (vedený Danielou Vodáčkovou)
 • vzdělávání reflektující potřeby interventů i klientů
 • pozvání na akce Sociální kliniky a Českého institutu biosyntézy

Co mám udělat, abychom začali spolupracovat?

 • svůj zájem spolu se zkušenostmi popište v e-mailu
 • přiložte stručný životopis
 • zašlete koordinátorce SK Denise Krumpové (koordinator@socialniklinika.cz)
 • termín zaslání podkladů je průběžný, uzávěrka k 28. 7. 2023

Těšíme se na vás!

Zasláním životopisu uděluje odesilatel Sociální klinice, z.ú., souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v životopise ve smyslu obecného právního předpisu ochrany osobních údajů, tzn. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, který od 25. května 2018 byl nahrazen GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).