Rozhovor s Jitkou Géringovou a Janem ŘezáčemJitka poskytuje individuální terapii a poradenství v rámci vlastní psychoterapeutické praxe. Má vystudovaný obor Výtvarná výchova na PF, Výtvarné umění na VŠUP a výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie a kompletní výcvik v Biosyntéze. v terapeutické práci nabízí podporu dospělých i teenagerů v náročné životní nebo pracovní situaci, ráda používá kreativní a neverbální techniky. Vedle terapeutické práce také pořádá kurzy osobnostního rozvoje a učí na VŠ.

Honza se věnuje Strukturální integraci, která je mezi veřejností známá také pod názvem rolfing. Smyslem tohoto přístupu je přivést tělo do přirozeného souladu s gravitačním polem. Strukturální integrace zlepšuje držení těla, jeho výkonnost a posiluje fyzický i duševní vývoj člověka. Je vhodnou metodou provázející sebepoznávání a osobnostní rozvoj. Dále pracuje jako lektor sebezkušenostních kurzů, zejména pro Ligu otevřených mužů a facilitátor Maitri dýchání.

Co vás motivuje k práci jako dobrovolný terapeut v Sociální klinice? Jaké jsou vaše osobní důvody a hodnoty, které vás podporují v poskytování terapeutických služeb?

Jitka: Myslím si, že terapie by měla být dostupná pro každého. Dobrý krok v tomto udělaly VZP a ZP MV, které poskytují na deset terapií příspěvek, ale dokud nebude psychoterapie řešena v rámci zdravotního pojištění obecně, bude potřeba organizací jako je Sociální klinika a naší dobrovolné práce.

Honza: Ano, souhlasím s Jitkou. I pro klienty Strukturální integrace by bylo dobré být součástí zdravotního pojištění, tak jako je to v některých evropských státech. Osobně jsem rád, když mohu pomoci někomu, kdo na přímou platbu nedosáhne a může využít potenciál metody pro svůj rozvoj.

Co se vám nejvíce líbí na službě Sociální kliniky? Jak vnímáte význam a přínos této organizace pro společnost a klienty, se kterými pracujete?

Jitka: Mně se líbí formát krátkodobé terapie zaměřené na vymezený problém. Běžně pracuji spíše ve středně a dlouhodobém formátu a toto je pro mě osvěžující. SK a podobné zaměřené neziskové organizace suplují služby státu a mohou působit a ovlivňovat atmosféru v celé společnosti. Bez jejich aktivit by se pocit sociálního znevýhodnění jen prohluboval.

Honza: Mě baví, že se takto metoda dostane do širšího klientského pole.

Jitko, ve vaší práci terapeuta se opíráte o arteterapii. Představíte nám prosím vaší práci s arteterapií? Jak tato metoda přispívá k terapeutickému procesu vašich klientů?

Můj styl práce se vyvíjí a dnes používám především biosyntézu a arteterapii pouze okrajově. Výhoda arteterapie je, že dokáže jít velmi rychle k jádru problému. Nevýhoda je, podle mě, že není úplně pro každého, spousta lidí má bloky a předsudky k výtvarnému vyjadřování. Kdežto biosyntéza je více inkluzivní, tělo máme všichni a všichni ho nějak používáme.

Jane, vy k práci terapeuta používáte metodu rolfingu. Můžete nám jí blíže představit?

Smyslem této metody je přivést tělo do přirozeného souladu s gravitačním polem. Dosahuje se tohoto stavu pomocí 10 cca šedesáti minutových lekcí systematické manuální terapie, během kterých dochází k uvolňování a reformování celé sítě spojovacích tkání těla (fasciální sítě). Tento proces uvolňuje části těla – nohy, ruce, trup atd. – z celoživotního napětí a zatuhnutí a umožňuje jejich vyrovnání a soulad s gravitačním polem země. Strukturální integrace odstraňuje bolesti zad, krční páteře a špatnou pohyblivost. Zlepšuje držení těla, jeho výkonnost a posiluje fyzický i duševní vývoj člověka. Je vhodnou metodou provázející sebepoznávání a osobnostní rozvoj.

Práce terapeuta je náročná, jak se staráte o sebe a udržujete rovnováhu? Jakým způsobem si poskytujete péči a jaké self-care strategie a aktivity vám pomáhají udržet duševní pohodu?

Jitka: V létě miluji, když po práci mohu vlézt pod zahradní sprchu na naší zahradě. Zahrada a pobyt venku mne vlastně celkově moc pomáhá a uzemňuje. V zimě i v létě.

Honza: Ano pobyt a pohyb v přírodě je fajn. K zahradní sprše patří i sauna. V poslední době mi velmi pomáhají lekce jógy.

Spolupracujete někdy jako terapeutický pár? Jakým způsobem integrujete a propojujete arteterapii a rolfing ve vaší společné práci s klienty? Mohou se tyto metody vzájemně doplňovat a obohacovat terapeutický proces?

Společně vedeme Maitri dýchání, což není psychoterapeutická metoda, ale bohatě při tom uplatňujeme naše zkušenosti z obou přístupů. Také společně pořádáme seberozvojové workshopy, kde rovněž obojí využíváme. Společná práce s lidmi nás moc baví a sytí.

Máte nějakou profesní vizi nebo cíl, kterého byste chtěl/a dosáhnout?

Jitka: Mou vizí i cílem je, aby mě práce pořád bavila a obohacovala, abych byla pořád zvědavá na nové příběhy a byla dobrou oporou a průvodcem pro klienty. Takže se snažit, abych nevyhořela.

Honza: Profesní vizí je, abych Strukturální integraci dělal takovým způsobem, že ji budu moci poskytovat co nejdéle, tzn. mít tělo, mysl i emoce v rovnováze.

Podzim je v plném proudu, i když to tak občas s počasím úplně nevypadá. Máte rádi podzim?

Podzimní měsíce jsou jedny z pracovně nejnáročnějších. Letos byl krásný podzim, který ale často vidíme jen z okna svých pracoven. Přechod z léta do zimy je náročný pro mnoho lidí.

Máte nějaké doporučení, jak se vyrovnat s podzimními nástrahami, jako je kratší den, méně slunečních dní apod.?

Na podzimní tmu a šero dobře zabírá domácí světlo. Pořídit si svíčky, zapálit v krbu živý oheň, nebo alespoň rozsvítit lampičky v oknech.

Chtěli byste něco vzkázat potenciálním klientům Sociální kliniky, nebo naopak koordinačnímu týmu?

Děkujeme koordinačnímu týmu za dobrou spolupráci. Klienty bychom rádi podpořili, aby se nebáli využít služeb SK.