Na začátek stránky

Yvonna Lucká

Yvonna Lucká


Yvonna je jednou z iniciátorek a hlavní garantkou Sociální kliniky. Bdí a dále rozvíjí a podporuje ideu SK. Bohaté zkušenosti předává terapeutům v rámci vzdělávacích workshopů a na supervizích. Svoji účast na projektu Sociální kliniky vnímá jako vyvážení osobní identity terapeuta a jako energii směrovanou smysluplným a pomáhajícím způsobem.

Yvonna vystudovala psychologii na FF UK, věnuje se individuální i skupinové psychoterapii, krizové intervenci a otázkám traumatu a psychospirituálního vývoje. Současně pracuje také jako lektorka terapeutických výcviků (např. biosyntéza a krizová intervence) a supervizorka (je držitelkou oprávnění Teachers Supervisor). Původně se Yvonna vzdělávala a profilovala jako dynamická terapeutka (analytická terapie, SUR). Později prošla výcvikem v PBSP a Biosyntéze a tyto metody využívá při své práci s klienty nejčastěji. V první etapě své profesní dráhy se věnovala lidem se speciálními potřebami (nevidomí, zrakově postižení), později byla u zrodu krizového centra RIAPS, kde následujících 10 let pracovala. Poté se věnovala především své privátní praxi.