Kde působíme

Sociální klinika nabízí krátkodobou terapii v několika krajích. Jaká je dostupnost terapeutů, kteří s námi spolupracují, právě u vás a kde všude můžete služeb Sociální kliniky využít? Zvolte si lokalitu, kam byste mohli na terapie docházet.

Vysočina - terapeutiSvatava Drlíčková

Svatava
Drlíčková

Svatava DrlíčkováSvaťa se věnuje individuální terapii a poradenství v rámci soukromé praxe ve Velkém Meziříčí a působí v řadě zařízení pro děti a dospělé jako externí terapeut. Vychází z biosyntézy a kreativních terapií. Má vystudovaný obor speciální pedagogika, arteterapie, muzikoterapie, výcvik v biosyntéze a další krátkodobější výcviky a kurzy. v současné době je doktorandkou PdF UP v Olomouci, kde také přednáší. Vedle terapeutické práce lektoruje seberozvojové programy a vzdělávací semináře. v terapii je pro ni důležité naladění se na klienty a vytvoření bezpečného prostředí, pro nalezení životních zdrojů a energie nutné pro realizaci změn v životě.


Jihomoravský kraj - mapující terapeutiStanislav Matoušek

Stanislav
Matoušek

Stanislav MatoušekV současné době se věnuje především budování své vlastní psychoterapeutické praxe v Brně. Vystudoval všeobecné lékařství na 3. LF UK v Praze, po promoci se devět let věnoval výuce na 1. LF UK a tvorbě e-learningových aplikací, které vysvětlují vznik nemocí z pohledu klasické medicíny. Má doktorát z biomedicínské informatiky. Již během studia se zajímal též o psychoterapii, má za sebou sebezkušenostní terapii (Dasain a dynamicky orientovanou). Již téměř 10 let se zajímá o somatické (tělové) přístupy k psychoterapii, nejdříve na sebezkušenostních seminářích u Jitky Vodňanské a jinde a poté v terapeutickém výcviku biosyntézy. Na tělové prožívání orientované přístupy považuje za velmi hluboké a inspirující, metodu biosyntézy pak za vynikající jak pro osobní rozvoj a růst, tak pro léčení následků prodělaného psychického traumatu. v posledních letech se zabýval též psychiatrií na několika pracovištích, a to především při léčbě závislostí (PN Bílá Voda) a při pomoci lidem v akutních psychiatrických stavech (PN Bílá Voda, FN Olomouc). Spolupracoval na rozjezdu terénní psychiatrické služby v okresu Jeseník (Zahrada 2000). Je členem skupiny propagující použití metody Otevřeného dialogu při zvládání akutních psychotických krizí v rodině klienta (www.otevrenedialogy.cz). Za svůj vlastní zdroj považuje Latinskou Ameriku s její hudbou, kulturou a vřelostí v mezilidském kontaktu.