Kde působíme

Sociální klinika nabízí krátkodobou terapii v několika krajích. Jaká je dostupnost terapeutů, kteří s námi spolupracují, právě u vás a kde všude můžete služeb Sociální kliniky využít? Zvolte si lokalitu, kam byste mohli na terapie docházet.

Vysočina - terapeutiSvatava Drlíčková

Svatava
Drlíčková

Svatava DrlíčkováSvaťa se věnuje individuální terapii a poradenství v rámci soukromé praxe ve Velkém Meziříčí a působí v řadě zařízení pro děti a dospělé jako externí terapeut. Vychází z biosyntézy a kreativních terapií. Má vystudovaný obor speciální pedagogika, arteterapie, muzikoterapie, výcvik v biosyntéze a další krátkodobější výcviky a kurzy. v současné době je doktorandkou PdF UP v Olomouci, kde také přednáší. Vedle terapeutické práce lektoruje seberozvojové programy a vzdělávací semináře. v terapii je pro ni důležité naladění se na klienty a vytvoření bezpečného prostředí, pro nalezení životních zdrojů a energie nutné pro realizaci změn v životě.