Kde působíme

Sociální klinika nabízí krátkodobou terapii v několika krajích. Jaká je dostupnost terapeutů, kteří s námi spolupracují, právě u vás a kde všude můžete služeb Sociální kliniky využít? Zvolte si lokalitu, kam byste mohli na terapie docházet.

Ústecký kraj - terapeutiJitka Géringová

Jitka
Géringová

Veronika Okoduwa

Veronika
Okoduwa

Kateřina Szakálová

Kateřina
Szakálová

Jitka GéringováJitka poskytuje individuální terapii a poradenství v rámci vlastní psychoterapeutické praxe. Spolupracuje s Poradnou pro mezilidské vztahy v Ústí nad Labem, pro jejíž klienty nabízí arteterapii s prvky biosyntézy. Má vystudovaný obor Výtvarná výchova na PF, Výtvarné umění na VŠUP a výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie. v současné době dokončuje základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. v terapeutické práci nabízí podporu dospělých i teenagerů v náročné životní nebo pracovní situaci, ráda používá kreativní a neverbální techniky. Vedle terapeutické práce také pořádá kurzy osobnostního rozvoje a učí na VŠ.
Kateřina SzakálováPři studiu Veřejné správy jsem narazila na odvětví rodinného práva a náhradní rodinné péče. Nahlédla jsem do prostředí neziskových organizací a tak jsem sešla z cesty úředníka a dala se na dráhu sociálního pracovníka. Mám desetiletou praxi v oblasti náhradní rodinné péče. Práce s lidmi a rodinami mě tak oslovila, že jsem chtěla své znalosti rozšiřovat a prohlubovat. Výcvik v krizové intervenci jsem využila při práci na lince důvěry. Prošla jsem výcvikem skupinové dynamické psychoterapie. Pracuji pod supervizí. Mám chuť a sílu poslechnout si Váš příběh a být podporujicím průvodcem na vaší cestě terapií. Těší mě zažívat laskavost během všedních dní, třeba díky šálku kávy nebo vůni esenciálních olejů. Věřím v to dobré...
Veronika OkoduwaVzděláním jsem politolog, etoped a galerijní a muzejní pedagog. Mám ráda kreativitu, příběhy a práci s tělem. V současné době jsem v psychoterapeutickém výcviku kognitivně-behaviorální terapie a ukončuji druhý arteterapeutický výcvik. Stále se s chutí vzdělávám a rozšiřuji své obzory i pracovní portfolio toho, co klientům mohu nabídnout. V posledních letech pracují především s rodinami v krizi včetně náhradní rodinné péče a rodinám cizinců v České republice. Jsem otevřená i práci v online prostoru. V rámci sociální kliniky nabízím naopak individuální podporu těm, kteří se z různých důvodu ocitli v těžké situaci nebo jen hledají nové cesty..... Těším se na Vás!


Hlavní město Praha - mapující terapeutiMiroslav Novotný

Miroslav
Novotný

Valerie Štáfková

Valerie
Štáfková

Miroslav NovotnýMiroslav se věnuje individuální a skupinové terapii a poradenství. Vystudoval 1. LF UK (1994-2000) a svou profesní dráhu věnuje komplexní adiktologické péči o klienty s problematikou různých typů závislostí. v psychoterapii má za sebou dlouhodobý výcvik dynamicky orientované skupinové terapie, sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii, semináře a workshopy zaměřené na arteterapii a práci s tělem. Aktuálně je ve výcviku procesově orientované psychologie v rámci IPOP. Kromě terapeutické práce vyučuje studenty na VŠ, vede seberozvojové semináře a je certifikátorem odborné péče při NVF.
Valerie ŠtáfkováValerie se věnuje psychiatrii a psychoterapii. Vystudovala 1. lékařskou fakultu v Praze /1995/, atestovala v oboru psychiatrie /1998/, dále absolvovala psychoterapeutické výcviky SUR, gestalt a PBSP a řadu krátkodobých kurzů a seminářů (např. krizová intervence, práce s traumatem, psychospirituální krize…). Odbornou praxi získávala v psychiatrické léčebně Praha Bohnice, v krizovém centru RIAPS, v Dejvickém psychoterapeutickém centru. v současné době se věnuje zejména psychoterapii v soukromé praxi, spolupracuje také se sdružením Diabasis (podpora lidí, kteří procházejí psychospirituální krizí).