Na začátek stránky

SOCIÁLNÍ KLINIKA STARTUJE BENEFIČNÍ ŠŇŮRU PŘEDNÁŠEK A KURZŮ PRO VEŘEJNOST S NÁZVEM „MAGIE VZTAHŮ“

Sociální klinika startuje sbírku Magie vztahů, šňůru přednášek a workshopů na podporu dostupné terapie v České republice. Kurzy povedou spříznění terapeuti a terapeutky. Zájemci a zájemkyně z řad široké veřejnosti si budou moci zvolit, v jaké výši uhradí vstupné, a tím přispějí na provoz Sociální kliniky. Vybranou částku dále navýší Nadační fond pomoci Karla Janečka zlatým řezem, tedy násobkem 1,618. Workshopy proběhnou v Praze od 5. dubna do 25. června 2017.

Nejen vztahy partnerské, ale i vztahy k práci, ke svým kořenům, k tělu, pohybu nebo svému hlasu budou stěžejním bodem jednotlivých přednášek. „Vztahy jsou nejčastějším tématem, které dobrovolní terapeuti a terapeutky řeší s klienty a klientkami Sociální kliniky. Lidé se často potýkají s potížemi v partnerských vztazích a hledají způsoby, jak vztahy udržet, užívat si je, být v nich spokojení, případně je dobře ukončit“, říká ředitelka Sociální kliniky Anna Audrlická.

Účastnice a účastníci přednášek a workshopů také nahlédnou pod pokličku biosyntézy, kterou Evropská psychoterapeutická asociace uznala jako první vědeckou metodu v oblasti somatické psychoterapie, která kromě rozhovoru pracuje s tělem.

„Hlavní myšlenkou biosyntézy je, že psychické zdraví člověka je závislé na dobré kooperaci jednotlivých částí naší osobnosti, tj. myšlení, cítění a jednání. Biosyntéza se snaží zlepšit propojenost těchto složek naší osobnosti, popřípadě rozvinout ty oblasti, které nemají v našem životě dostatek prostoru. Důležitým aspektem terapeutické práce metodou biosyntézy je práce se zdroji každého klienta. Biosyntéza věří, že každý člověk má v sobě kapacitu překonat jakkoli těžké nebo složité zážitky, pokud je schopen se propojit se zdroji, které máme každý k dispozici,“ doplňuje zakladatelka Sociální kliniky Barbora Janečková.

Sociální klinika je projekt, ve kterém se 65 dobrovolných terapeutů a terapeutek rozhodlo pomáhat lidem v těžkých životních situacích. Sociální klinika poskytuje těmto lidem krátkodobou terapii v délce dvanácti sezení za příspěvek podle jejich možností. Každému klientovi/klientce je konkrétní terapeut nebo terapeutka pečlivě vybírán na základě úvodního mapovacího rozhovoru. V roce 2015 získala Sociální klinika mezinárodní cenu SozialMarie za sociální inovaci, a to v konkurenci více jak 300 evropských projektů.

Od podzimu 2014 požádalo Sociální kliniku o pomoc celkem 431 klientů a klientek. Celkem 245 z nich čerpalo krátkodobou terapii o 12 sezeních, dalším byly doporučeny jiné, pro ně vhodnější služby. Terapeuti a terapeutky poskytli zdarma přes 1 800 hodin terapie.

Kontakty:

Mgr. Lucie Šídová, koordinátorka Magie vztahů, tel.: +420 777 028 028
e-mail: lucie.sidova@socialniklinika.cz

Mgr. Anna Audrlická, ředitelka Sociální kliniky
e-mail: anna.ryvolova@socialniklinika.cz

Webová stránka Sociální kliniky k Magii vztahů s popisem jednotlivých workshopů a možností přihlášení na kurzy: www.socialniklinika.cz/magie-vztahu

Facebook Nadačního fondu pomoci Karla Janečka: https://www.facebook.com/nfpomoci, kde bude 15. března v 17 hodin zveřejněn úvodní post #Magievztahu, za každé jeho sdílení získá Sociální klinika příspěvek 12 Kč od Nadačního fondu pomoci Karla Janečka až do výše šesti tisíc.

Webová stránka Nadačního fondu pomoci Karla Janečka k Magii vztahů s popisem crowfundingové sbírky: http://nfpomoci.cz/projekty/magie-vztahu/