Na začátek stránky

PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.

PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.


Tereza Kimplová je psycholožka a vysokoškolská pedagožka vykonávající funkci vedoucí katedry pedagogické a školní psychologie PdF OU v Ostravě. Je autorkou knih o životě se zrakovým postižením, publikací s orientací na partnerskou a manželskou psychologii či výzkumů z oblasti technického nadání a genderového přístupu k němu. Dlouhodobě působí jako lektorka vzdělávacích a seberozvojových kurzů. Absolvovala řadu akreditovaných odborných kurzů a nyní prochází komplexním terapeutickým výcvikem v metodě biosyntéza. Ráda se věnuje práci zaměřenou na provázanost tělesných a psychických procesů s přihlédnutím k jedinečnosti vnitřních zdrojů každého člověka.