Na začátek stránky

Supervize

Barbora Janečková

Barbora Janečková

Barbora je klinický psycholog a psychoterapeut. Vystudovala psychologii FF UK v Praze, během studia a po něm pracovala v Krizovém centru Riaps, nyní má soukromou praxi. Barbora je zakladatelkou Českého institutu biosyntézy a terapeutického centra Pod křídly a je také senior trenérkou International Institute of Biosynthesis. V roce 2014 založila Sociální kliniku. Původně chtěla studovat historii, protože ji fascinovaly jako dítě příběhy, při terapeutické práci je jí ctí, když může pomoci k tomu, aby byl její klient spokojenější se svým životním příběhem. Je pro ni důležité, aby to, co dělá, a její život, dávalo smysl.Yvonna Lucká

Yvonna Lucká

Yvonna vystudovala psychologii na FF UK, věnuje se individuální i skupinové psychoterapii, krizové intervenci a otázkám traumatu a psychospirituálního vývoje. Současně pracuje také jako lektorka terapeutických výcviků (např. biosyntéza a krizová intervence) a supervizorka (je držitelkou oprávnění Teachers Supervisor). Původně se Yvonna vzdělávala a profilovala jako dynamická terapeutka (analytická terapie, SUR). Později prošla výcvikem v PBSP a Biosyntéze a tyto metody využívá při své práci s klienty nejčastěji. V první etapě své profesní dráhy se věnovala lidem se speciálními potřebami (nevidomí, zrakově postižení), později byla u zrodu krizového centra RIAPS, kde následujících 10 let pracovala. Poté se věnovala především své privátní praxi. Základní idea sociální kliniky je jednou z myšlenek biosyntézy, která Yvonnu od samého začátku oslovila, v dnešním světě ji považuje za velmi důležitou a je pro ni radostí ji rozvíjet. Svoji účast na projektu Sociální kliniky vnímá jako vyvážení osobní identity terapeuta a jako energii směrovanou smysluplným a pomáhajícím způsobem.Eva Oujezská

Eva Oujezská

Eva se v rámci své praxe věnuje psychoterapii, psychologickému poradenství , pracuje s dospělými, dospívajícími a páry. Vystudovala jednooborovou psychologii a sociální pedagogiku na Filosofické fakultě v Brně, absolvovala různé výcviky a kurzy, např. PBSP, psychodynamickou individuální psychoterapii (BIP), práci s denním sněním (KIP), krizovou intervenci, práci s traumatem, psychodiagnostické kurzy a supervizní vzdělání. Klienty v roli průvodce doprovází na cestě, při které znovu hledají životní smysl, vnitřní harmonii a štěstí, stejně jako nacházejí svoje vnitřní zdroje. Dlouhodobě se angažuje v problematice domácího a sexuálního násilí, je zakládající členkou organizace Persefona. Věnuje se také lektorování kurzů a workshopů v oblasti osobnostního rozvoje a psychologické diagnostiky a supervizi především v sociálních službách.Eliška Rothová

Eliška Rothová

Eliška se věnuje individuální psychoterapii a poradenství, koučování a supervizím pracovníků, dále také rozvoji komunikace (pro rodiny s dětmi i pomáhající pracovníky) s využitím VTI - videotréninku interakcí. Vystudovala na FFUK v Praze sociální práci (1991 - 1996), absolvovala výcviky v systemické psychoterapii, videotréninku interakcí, integrativní supervizi, somatickém koučování a výcvik v  biosyntéze. Při práci propojuje rozhovor zaměřený na řešení s využitím dalších zdrojů člověka: s imaginací, hravostí a fantazií, s prožíváním na tělesné a emocionální úrovni. Kromě práce s klienty se věnuje vzdělávání ve VTI a supervizi.Alena Večeřová Procházková

Alena Večeřová Procházková

Alenu baví probouzet v lidech tvořivost a hravost a chuť žít dobrý život pro sebe i pro druhé. Alena vystudovala všeobecné lékařství na1.LF UK Praha a poté se specializovala jako psychiatr (atestace 1996, 2002) a psychoterapeut (od r. 2001) pro dospělé. Věnuje se individuální i skupinové psychoterapii, zejména u úzkostí, depresí, závislostí a poruch osobnosti, dále u témat psychosomatiky a psychospirituálního vývoje. Současně působí také jako lektorka výcviku v dynamické skupinové psychoterapii (Skálův Institut) a supervizorka (ČIS), jako lektorka se angažuje v postgraduálním vzdělávání psychiatrů, fyzioterapeutů a praktických lékařů. Alena absolvovala 5letý výcvik ve skupinové psychoterapii a později v biosyntéze, kurzy KBT, transakční analýzy a práce s krizí a traumatem. Profesní dráhu začínala v PN Bohnice, pokračuje v psychiatrické ambulanci a v privátní psychoterapeutické praxi.