Kde působíme

Středočeský kraj - terapeutiStanislava Cutychová

Stanislava
Cutychová

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Jitka Knebortová

Jitka
Knebortová

Lenka Radková

Lenka
Radková

Alena Srbová

Alena
Srbová

Stanislava CutychováStanislava se ve své soukromé poradenské praxi, v rámci individuálního poradenství věnuje mladým dospělým a dospělým. Vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Má za sebou řadu výcviků a kurzů pro práci v pomáhajících profesích. Sebezkušenostní výcvik v dynamickém směru s důrazem na celostní přístup, ukončila pod Libereckým institutem pro psychoterapii a psychosomatiku. s lidmi v obtížné životní situaci pracuje již řadu let. Zaměřuje se na vytvoření bezpečného prostoru, který umožňuje skrze terapeutický vztah pomoci lidem odhalit možné příčiny svých problémů a najít způsob, či cestu, jak žít vlastní, hodnotnější a radostnější život.
Barbora JanečkováBarbora je klinický psycholog a psychoterapeut. Vystudovala psychologii FF UK v Praze, během studia a po něm pracovala v Krizovém centru Riaps, nyní má soukromou praxi. Barbora je zakladatelkou Českého institutu biosyntézy a terapeutického centra Pod křídly a je také senior trenérkou International Institute of Biosynthesis. Původně chtěla studovat historii, protože ji fascinovaly jako dítě příběhy, při terapeutické práci je jí ctí, když může pomoci k tomu, aby byl její klient spokojenější se svým životním příběhem. Je pro ni důležité, aby to, co dělá, a její život, dávalo smysl.
Jitka KnebortováJitka se ve své soukromé praxi v Pečkách věnuje individuální terapii metodou biosyntézy, fyzioterapii a poradenství. Jitka je vystudovaná fyzioterapeutka s mnoha odbornými kurzy, absolvovala základní i supervizní výcvik v biosyntéze. Dlouhodobě se věnuje problematice seniorů a demence. Má zkušenosti s poskytováním podpory rodinám, které pečují o mentálně postižené děti, seniory, těžce postižené osoby a umírající. Odborně se zajímá o téma chronické bolesti a nacházení cest k úlevě péčí o tělo i o duši. Při své práci napomáhá klientům k tomu, aby se do jejich života začal navracet klid a stále častěji do něj proudila radost.
Lenka RadkováVěnuji se poradenství v oblasti nekonvenční medicíny. Vzdělání: LF UP v Olomouci obor všeobecné lékařství, následně ORL FNKV. Paralelně studium nekonvenční medicíny - TCM (Universita TCM Chengdu - akupunktura, fytoterapie, tuina), homeopatie CEDH, IPVZ kurs akupunktury a manuální myoskeletární medicíny. Aktuálně v supervizní části psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze. Ve své praxi propojuji konvenční postupy s nekonvenčními s cílem podpořit autoregulační mechanismy a kompetence klienta, respektovat individualitu a zachovat bezpečný rámec. Preferuje jemný dotek před skalpelem, bylinný čaj před antibiotikem a lidský přístup před dokonalou technologií, ovšem s vědomím, že může přijít i chvíle, kdy je v zájmu klienta skalpel, antibiotikum a technologii neodmítnout. v rámci Sociální kliniky vycházím z Biosyntézy, kteroužto vnímám jako jeden ze spojovacích článku mezi světem exaktních věd a krajinou lidské duše.
Alena SrbováAlena vystudovala jednooborovou psychologii a pedagogiku. Absolvovala výcviky a workshopy v oblasti Gestalt terapie, systemického přístupu, koučování a práce s psychospirituálními tématy. Od roku 2000 se věnuje individuální a skupinové práci s klienty. v rámci Sociální kliniky se svými klienty spolupracuje nejčastěji na řešení akutní partnerské krize. Pro její přístup je typická orientace na praktické řešení problémů. Pomáhá klientům najít odvahu uskutečnit v životě důležité změny a provází je při jejich realizaci.


Středočeský kraj - mapující terapeutiPetra Králová

Petra
Králová

Miroslav Novotný

Miroslav
Novotný

Valerie Štáfková

Valerie
Štáfková

Petra KrálováPetra pracuje jako krizová pracovnice v SOS centru a jako terapeutka v Acorusu, od roku 2009 má svoji terapeutickou praxi. Vystudovala sociální práce na FF UK v Praze, absolvovala výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii (Integra) pod vedením S. Morávka a výcvik v PBSP, kurz TKI, Krizové intervence, Tělo a krize, Práce s tělem v psychoterapii. Petra pracovala v krizovém centru RIAPS, v Denním psychoterapeutickém sanatoriu jako terapeutka a sociální pracovnice.
Miroslav NovotnýMiroslav se věnuje individuální a skupinové terapii a poradenství. Vystudoval 1. LF UK (1994-2000) a svou profesní dráhu věnuje komplexní adiktologické péči o klienty s problematikou různých typů závislostí. v psychoterapii má za sebou dlouhodobý výcvik dynamicky orientované skupinové terapie, sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii, semináře a workshopy zaměřené na arteterapii a práci s tělem. Aktuálně je ve výcviku procesově orientované psychologie v rámci IPOP. Kromě terapeutické práce vyučuje studenty na VŠ, vede seberozvojové semináře a je certifikátorem odborné péče při NVF.
Valerie ŠtáfkováValerie se věnuje psychiatrii a psychoterapii. Vystudovala 1. lékařskou fakultu v Praze /1995/, atestovala v oboru psychiatrie /1998/, dále absolvovala psychoterapeutické výcviky SUR, gestalt a PBSP a řadu krátkodobých kurzů a seminářů (např. krizová intervence, práce s traumatem, psychospirituální krize…). Odbornou praxi získávala v psychiatrické léčebně Praha Bohnice, v krizovém centru RIAPS, v Dejvickém psychoterapeutickém centru. v současné době se věnuje zejména psychoterapii v soukromé praxi, spolupracuje také se sdružením Diabasis (podpora lidí, kteří procházejí psychospirituální krizí).