Kde působíme

Sociální klinika nabízí krátkodobou terapii v několika krajích. Jaká je dostupnost terapeutů, kteří s námi spolupracují, právě u vás a kde všude můžete služeb Sociální kliniky využít? Zvolte si lokalitu, kam byste mohli na terapie docházet.

Středočeský kraj - terapeutiStanislava Cutychová

Stanislava
Cutychová

Petr Dvořák

Petr
Dvořák

Barbora Janečková

Barbora
Janečková

Jitka Knebortová

Jitka
Knebortová

Stanislava CutychováStanislava se ve své soukromé poradenské praxi, v rámci individuálního poradenství věnuje mladým dospělým a dospělým. Vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Má za sebou řadu výcviků a kurzů pro práci v pomáhajících profesích. Sebezkušenostní výcvik v dynamickém směru s důrazem na celostní přístup, ukončila pod Libereckým institutem pro psychoterapii a psychosomatiku. s lidmi v obtížné životní situaci pracuje již řadu let. Zaměřuje se na vytvoření bezpečného prostoru, který umožňuje skrze terapeutický vztah pomoci lidem odhalit možné příčiny svých problémů a najít způsob, či cestu, jak žít vlastní, hodnotnější a radostnější život.
Barbora JanečkováBarbora je klinický psycholog a psychoterapeut. Vystudovala psychologii FF UK v Praze, během studia a po něm pracovala v Krizovém centru Riaps, nyní má soukromou praxi. Barbora je zakladatelkou Českého institutu biosyntézy a terapeutického centra Pod křídly a je také senior trenérkou International Institute of Biosynthesis. Původně chtěla studovat historii, protože ji fascinovaly jako dítě příběhy, při terapeutické práci je jí ctí, když může pomoci k tomu, aby byl její klient spokojenější se svým životním příběhem. Je pro ni důležité, aby to, co dělá, a její život, dávalo smysl.
Jitka KnebortováJitka se ve své soukromé praxi v Pečkách věnuje individuální terapii metodou biosyntézy, fyzioterapii a poradenství. Jitka je vystudovaná fyzioterapeutka s mnoha odbornými kurzy, absolvovala základní i supervizní výcvik v biosyntéze. Dlouhodobě se věnuje problematice seniorů a demence. Má zkušenosti s poskytováním podpory rodinám, které pečují o mentálně postižené děti, seniory, těžce postižené osoby a umírající. Odborně se zajímá o téma chronické bolesti a nacházení cest k úlevě péčí o tělo i o duši. Při své práci napomáhá klientům k tomu, aby se do jejich života začal navracet klid a stále častěji do něj proudila radost.
Petr DvořákPetr Dvořák je původním vzděláním elektroinženýr a současně také terapeut. Je absolventem psychodynamického terapeutického výcviku SUR, který si vybral primárně jako cestu k terapeutické práci v oblasti náhradní rodičovské péče. On sám je otec dvou adoptivních dcer a kontinuálně se vzdělává v oblasti terapeutického rodičovství a v teorii poruch citové vazby. Svou terapeutickou praxi však nelimituje tímto svým zaměřením. Co je Petrovým cílem v terapii? Chtěl by lidem pomáhat k tomu, aby mohli být ve svých životních rolích a situacích vědomě a z vlastní vůle. A pokud tomu tak není, aby nalezli k takovému životu cestu.


Středočeský kraj - mapující terapeutiMiroslav Novotný

Miroslav
Novotný

Valerie Štáfková

Valerie
Štáfková

Daniela Vodáčková

Daniela
Vodáčková

Miroslav NovotnýMiroslav se věnuje individuální a skupinové terapii a poradenství. Vystudoval 1. LF UK (1994-2000) a svou profesní dráhu věnuje komplexní adiktologické péči o klienty s problematikou různých typů závislostí. v psychoterapii má za sebou dlouhodobý výcvik dynamicky orientované skupinové terapie, sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii, semináře a workshopy zaměřené na arteterapii a práci s tělem. Aktuálně je ve výcviku procesově orientované psychologie v rámci IPOP. Kromě terapeutické práce vyučuje studenty na VŠ, vede seberozvojové semináře a je certifikátorem odborné péče při NVF.
Valerie ŠtáfkováValerie se věnuje psychiatrii a psychoterapii. Vystudovala 1. lékařskou fakultu v Praze /1995/, atestovala v oboru psychiatrie /1998/, dále absolvovala psychoterapeutické výcviky SUR, gestalt a PBSP a řadu krátkodobých kurzů a seminářů (např. krizová intervence, práce s traumatem, psychospirituální krize…). Odbornou praxi získávala v psychiatrické léčebně Praha Bohnice, v krizovém centru RIAPS, v Dejvickém psychoterapeutickém centru. v současné době se věnuje zejména psychoterapii v soukromé praxi, spolupracuje také se sdružením Diabasis (podpora lidí, kteří procházejí psychospirituální krizí).
Daniela VodáčkováPhDr. Daniela Vodáčková, nar. 1964.
30 roků psychoterapeutické praxe - výcviky SUR, PBSP, Biosyntéza - nyní soukromá praxe (mj. práce s traumatem, témata v kontextu paliativy a práce se zármutkem, ale též seberozvojová témata včetně práce s hlasem a uměleckou kreativitou). 12 roků práce v RIAPSu, nyní odborný garant a lektor výcviků v krizové intervenci v Remediu, lektor a metodik programů v kontextu rozvíjející se paliativní péče. Z oblasti zájmů: Komorní zpěv staré hudby, navrhování a výroba šperků.