Na začátek stránky

Terapie - Středočeský kraj

Jsme lidé, kteří vědí, že jednou z důležitých součástí života je dobrá energetická rovnováha, vyrovnávání toho, co dáváme a co dostáváme. Víme, že pocit osobní spokojenosti a naplnění v životě závisí na smysluplnosti a užitečnosti lidského konání. Došli jsme k přesvědčení, že když pracujeme s klienty za peníze, můžeme si dovolit pracovat také zadarmo s těmi, kteří si nemohou dovolit platit za terapii plnou cenu. I oni mají mít příležitost uzdravovat ve svém životě to, co potřebují. Doufáme, že tímhle způsobem se rovnováha bude šířit i dál. A že lidé, kterým teď pomůžeme my, budou mít v budoucnu kapacitu pomáhat jiným.

Stanislava Cutychová

Stanislava Cutychová

Stanislava se ve své soukromé poradenské praxi, v rámci individuálního poradenství věnuje mladým dospělým a dospělým. Vystudovala Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Má za sebou řadu výcviků a kurzů pro práci v pomáhajících profesích. Sebezkušenostní výcvik v dynamickém směru s důrazem na celostní přístup, ukončila pod Libereckým institutem pro psychoterapii a psychosomatiku. S lidmi v obtížné životní situaci pracuje již řadu let. V minulosti to byli zejména lidi s mentálním postižením, s psychotickým spektrem nemocí, s depresí a úzkostnými stavy, různých věkových skupin. Jako krizový intervent přicházela do styku s lidmi v akutní psychické krizi. V individuálním poradenství se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostoru, který umožňuje skrze terapeutický vztah, pomoct lidem odhalit možné příčiny svých problémů a najít způsob, či cestu, jak žít vlastní, hodnotnější a radostnější život.Barbora Janečková

Barbora Janečková

Barbora je klinický psycholog a psychoterapeut. Vystudovala psychologii FF UK v Praze, během studia a po něm pracovala v Krizovém centru Riaps, nyní má soukromou praxi. Barbora je zakladatelkou Českého institutu biosyntézy a terapeutického centra Pod křídly a je také senior trenérkou International Institute of Biosynthesis. Původně chtěla studovat historii, protože ji fascinovaly jako dítě příběhy, při terapeutické práci je jí ctí, když může pomoci k tomu, aby byl její klient spokojenější se svým životním příběhem. Je pro ni důležité, aby to, co dělá, a její život, dávalo smysl.Jitka Knebortová

Jitka Knebortová

Jitka se ve své soukromé praxi v Pečkách věnuje individuální terapii metodou biosyntéza, fyzioterapii a poradenství a dále je zaměstnána na rehabilitaci v Českobrodské nemocnici. Jitka je vystudovaná fyzioterapeutka s mnoha odbornými kurzy, absolvovala základní i supervizní výcvik v biosyntéze. Dlouhodobě se věnuje problematice seniorů a demence. Má zkušenosti s poskytováním podpory rodinám, které pečují o mentálně postižené děti, seniory, těžce postižené osoby a umírající. Odborně se zajímá o téma chronické bolesti a nacházení cest k úlevě péčí o tělo i o duši. Při své práci napomáhá klientům k tomu, aby se do jejich života začal navracet klid a stále častěji do něj proudila radost.Alena Srbová

Alena Srbová

Alena vystudovala jednooborovou psychologii a pedagogiku. Absolvovala výcviky a workshopy v oblasti Gestalt terapie, systemického přístupu, koučování a práce s psychospirituálními tématy. Od roku 2000 se věnuje individuální a skupinové práci s klienty. Dnes se zaměřuje především na terapeutickou práci a koučování firemních klientů. Pracuje také jako lektorka kurzů komunikačních dovedností. V rámci Sociální kliniky se svými klienty spolupracuje nejčastěji na řešení akutní partnerské krize. Pro její přístup je typická orientace na praktické řešení problémů. Pomáhá klientům najít odvahu uskutečnit v životě důležité změny a provází je při jejich realizaci.