Na začátek stránky

Posláním Sociální kliniky je poskytovat kvalitní terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit. Přesto na sobě chtějí pracovat, hledají změnu a uvědomují si díl své zodpovědnosti.


Historie

Projektem Sociální kliniky reagujeme na podmínky v České republice, kdy terapie placená ze zdravotního pojištění není dostupná v takové míře, v jaké je nezbytná. Počet potřebných převyšuje možnosti terapeutů. Ideu Sociální kliniky v České republice a koncept jejího fungování přinesl a rozpracoval Český institut biosyntézy a tým Sociální kliniky.

V České republice se zabýváme myšlenkou Sociální kliniky již od vzniku Českého institutu biosyntézy, tedy několik let. Inspirovala nás činnost spřátelených zahraničních institutů biosyntézy, kterým se sociální kliniky podařilo vybudovat a ročně tak pomáhají stovkám klientů. První Sociální klinika vznikla v Brazílii pro práci s dětmi v chudinských čtvrtích, další vznikla v Lisabonu a pracuje i s dospělými. Obě kliniky se snaží poskytovanými službami reagovat na místní strukturu sociálních služeb.

Biosyntéza

Sociální klinika je postavena na hodnotovém základu biosyntézy (www.biosynteza.cz), což je jeden z nejnovější přístupů v somatické psychoterapii. Při terapeutické práci se kromě obvyklého rozhovoru užívá také práce s pohybem, dotekem, dechem, imaginací. Důraz je kladen jednak na volné proudění (pulzaci) energie v organismu, dále na dobré propojení tří základních životních procesů: pohybového, prožitkového a mentálního (www.biosynteza.cz).

Služby poskytují zkušení terapeuti i studenti terapeutického výcviku v pokročilé fázi studia, kteří si přejí pomoci a mají chuť poskytovat podporu těm, kteří ji potřebují. Jde tedy v pravém slova smyslu o službu ze srdce.

V rámci Sociální kliniky pracují terapeuti zdarma a jejich jedinou odměnou jsou supervize či další vzdělávání, kde mohou dále rozvíjet svoji odbornost.