Na začátek stránky

ŘEKLI O SOCIÁLNÍ KLINICE

Klienti

O Sociální klinice jsem se dozvěděla na odborném kurzu v Českém institutu biosyntézy, při němž jsem si uvědomila, že mě některé stíny z minulosti opět dohnaly. Měla jsem v tu dobu za sebou již několik terapií jiných směrů a nechtělo se mi začínat znovu se prodírat minulostí. Přesto jsem došla k závěru, že to jinak nepůjde. Věřím v projevy zranění duše na těle a proto jsem se rozhodla pro směr biosyntézy. Cvičení, která na terapii zkouším, mi pomáhají každý den. Zaplatit terapeuta pro mě na rodičovské dovolené není možné, proto pro mě nabídka Sociální kliniky byla úžasná. Chtěla bych touto cestou poděkovat skvělému týmu a zejména pak mojí terapeutce.

klientka Sociální kliniky


Možnosti chodit na kvalitní psychoterapii za příspěvek, který si dobrovolně zvolím, si velice cením z dvojího důvodu. Pro mnoho lidí, kteří terapii potřebují (a kterých je víc než dost), může být odrazující fakt, že terapeutů na pojišťovnu je málo a jsou velmi vytížení. Placená terapie pak může být pro většinu lidí nedostupná. Já osobně pracuji v  pomáhající, sociální oblasti a vidím to jednak u klientek, se kterými pracuji a také u svých kolegů a kolegyň (včetně sebe) - peníze na pravidelná sezení nejsou. Přitom bych terapii vřele doporučila opravdu všem, kteří potřebují průvodce v obtížných situacích (ať už krátkodobých nebo vleklých). Sociální kliniku jsem objevila skrze doporučení příbuzné a zaujal mě výše popsaný koncept dobrovolného příspěvku a také terapeutický směr biosyntézy, ze kterého program vychází.

klientka Sociální kliniky

David Boadella Sociální klinice

David Boadella - zakladatel biosyntézy - je jedním z průkopníků a hlavních představitelů práce s tělem v psychoterapii. Jeho styl vychází z učení Wilhelma Reicha, se kterým se osobně znal. Patří k průkopníkům práce s tělem, k první generaci, která hledala a experimentovala, objevovala zákonitosti vztahu mezi tělem a psychikou. Od začátku si uvědomoval meze práce postavené pouze na emočním odblokování a vybití. Stále více zdůrazňoval nutnost integrace prožitkového, pohybového a vědomého. Také mu nevyhovovala určitá unifikovanost, nedostatek respektu k individuálním odlišnostem. Vyvinul proto vlastní směr, biosyntézu, jejímž hlavními principy jsou procesuální přístup a integrace emocí, vědomí a tělesných projevů. V práci vychází z vnitřních signálů a pohybových projevů, které za pomoci různých technik rozvíjí. Orientuje se především na vnitřní zdroje každého člověka.

Maria del Mar Sociální klinice