Kde působíme

Sociální klinika nabízí krátkodobou terapii v několika krajích. Jaká je dostupnost terapeutů, kteří s námi spolupracují, právě u vás a kde všude můžete služeb Sociální kliniky využít? Zvolte si lokalitu, kam byste mohli na terapie docházet.

Plzeňský kraj - terapeutiMonika Farkašová

Monika
Farkašová

Jitka Havlánová

Jitka
Havlánová

Martin Heřman Frys

Martin
Heřman Frys

Monika FarkašováMonika původně pracovala jako sociální pracovnice v neziskové organizaci, kde se věnovala dětem a jejich rodinám v obtížných životních situacích. Posléze vedla tuto sociální službu a přidala si ještě nízkoprahový klub pro děti. Po získání magisterského vzdělání na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, absolvovala výcvik v dynamické psychoterapii. v současně době se plně věnuje soukromé psychoterapeutické praxi pro děti i dospělé, kde využívá znalostí mimo jiné i z dlouhodobého kurzu Nedirektivní terapie hrou. Externě spolupracuje na pozici terapeutky v Dětském domově v Tachově a v organizaci pro náhradní rodinnou péči Rozum a Cit v Plzni. Lektoruje kurzy pro širokou veřejnost i pěstouny.
Jitka HavlánováJitka pracuje jako pedagog na zdravotnické škole - obor sociální práce a tamtéž má i poradenskou praxi. Vystudovala jednooborovou pedagogiku na FF UK v Praze a učitelství psychologie na ZČU v Plzni. v terapeutické praxi využívá na člověka zaměřený přístup C. R. Rogerse. Absolvovala PCA výcvik a výcvik Relaxačně - symbolické psychoterapie. Pracuje s jednotlivci i skupinami. Lektorsky se podílí na sebezkušenostních programech a psychosociálním výcviku pro pracovníky pomáhajících profesí.
Martin Heřman FrysMartin je psychoterapeut, věnuje se individuální i skupinové terapii a poradenství. Vystudoval sociální pedagogiku a teologii a DAMU. Pracuje v CPPT s lidmi závislými zejména na patologickém hráčství a jako soukromý psychoterapeut. Má letité zkušenosti s léčbou závislosti, ve své soukromé praxi se však nespecializuje pouze na ni. Absolvoval výcvik v krizové intervenci a dva psychoterapeutické výcviky: psychodymamickou terapii a Pesso Boyden psychomotorickou terapii, která je mu bližší a je členem České asociace PBSP. Psychoterapii vnímá jako archeologické objevování a věří, že největším expertem na svůj život jsme každý sám, jen někdy potřebujeme pomoc životu porozumět od někoho jiného.