Kde působíme

Plzeňský kraj - terapeutiKateřina Brožíková

Kateřina
Brožíková

Monika Farkašová

Monika
Farkašová

Jitka Havlánová

Jitka
Havlánová

Martin Heřman Frys

Martin
Heřman Frys

Barbora Sládeková

Barbora
Sládeková

Pavla Špeldová

Pavla
Špeldová

Václav Štrunc

Václav
Štrunc

Kateřina BrožíkováKatka pracuje jako krizová intervenka Plus pro lidi v krizové situaci, kde se setkává s lidmi, kteří se ocitají v tíživých životních situacích. Dále pak jako koordinátorka nízkoprahového Klubu Akcent pro děti a mládež v Rokycanech. v Klubu pracuje s dětmi a mladými lidmi od 6 do 20 let, kteří se ocitají ve složitých životních situacích. Při práci jsou pro ni důležité hodnoty jako respekt, užitek a estetika. Má za sebou komplexní výcvik krizové intervence a v současné době je v psychoterapeutickém výcviku, který je systemicky orientován. Je vzděláním sociální pracovnice a speciální pedagožka.
Monika FarkašováMonika původně pracovala jako sociální pracovnice v neziskové organizaci, kde se věnovala dětem a jejich rodinám v obtížných životních situacích. Posléze vedla tuto sociální službu a přidala si ještě nízkoprahový klub pro děti. Po získání magisterského vzdělání na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, absolvovala výcvik v dynamické psychoterapii. v současně době se plně věnuje soukromé psychoterapeutické praxi pro děti i dospělé, kde využívá znalostí mimo jiné i z dlouhodobého kurzu Nedirektivní terapie hrou. Externě spolupracuje na pozici terapeutky v Dětském domově v Tachově a v organizaci pro náhradní rodinnou péči Rozum a Cit v Plzni. Lektoruje kurzy pro širokou veřejnost i pěstouny.
Jitka HavlánováJitka pracuje jako pedagog na zdravotnické škole - obor sociální práce a tamtéž má i poradenskou praxi. Vystudovala jednooborovou pedagogiku na FF UK v Praze a učitelství psychologie na ZČU v Plzni. v terapeutické praxi využívá na člověka zaměřený přístup C. R. Rogerse. Absolvovala PCA výcvik a výcvik Relaxačně - symbolické psychoterapie. Pracuje s jednotlivci i skupinami. Lektorsky se podílí na sebezkušenostních programech a psychosociálním výcviku pro pracovníky pomáhajících profesí.
Martin Heřman FrysMartin je psychoterapeut, věnuje se individuální i skupinové terapii a poradenství. Vystudoval sociální pedagogiku a teologii a DAMU. Pracuje v CPPT s lidmi závislými zejména na patologickém hráčství a jako soukromý psychoterapeut. Má letité zkušenosti s léčbou závislosti, ve své soukromé praxi se však nespecializuje pouze na ni. Absolvoval výcvik v krizové intervenci a dva psychoterapeutické výcviky: psychodymamickou terapii a Pesso Boyden psychomotorickou terapii, která je mu bližší a je členem České asociace PBSP. Psychoterapii vnímá jako archeologické objevování a věří, že největším expertem na svůj život jsme každý sám, jen někdy potřebujeme pomoc životu porozumět od někoho jiného.
Barbora SládekováSom klinický psychológ a psychoterapeut a poskytujem psychoterapeutické služby a psychodiagnostiku v ambulantnej starostlivosti v meste Písek a Sokolov, mám i súkromnú prax v Plzni. Dlhé roky som pracovala na lôžkových oddeleniach – psychiatrických, mám 10 ročnú prax v práci so závislými klientami od všetkých psychoaktívnych látok. v prístupe ku klientom využívam teoretické zázemie na človeka orientovanej psychoterapii, ako ju sformuloval Carl Rogers. Týmto spôsobom pracujem i s deťmi, ktoré vediem psychoterapeuticky prostredníctvom hry. Takéto kurzy aj lektorujem a pracujem ako supervízorka v SR a ČR. Som frekventantkou biosyntentického výcviku, v 2 roku.
Pavla ŠpeldováPavla se věnuje individuální terapii a poradenství v Písku. Převážně se zaměřuje na osobností rozvoj a na podporu v obtížných životních situacích. Také nabízí skupinové programy orientované na podporu lidem s nadváhou a sklonem k nutkavému přejídání. Vystudovala portugalštinu a češtinu na FF UP, na USP v São Paulu se věnovala studiu indiánských a afro-brazilských kultur. Prošla Pražskou psychoterapeutickou fakultou, absolvovala výcvik v dynamicky orientované skupinové psychoterapii, v systemických konstelacích a řadu krátkodobých kurzů a seminářů. v současné době je ve druhém ročníku výcviku v Biosyntéze. Věří, že člověk je jako zahrada, která kvete a plodí, když ji věnujeme péči, kterou potřebuje. s úctou pohlíží na to, když lidé najdou způsob, jak o sebe dobře a láskyplně pečovat.
Václav ŠtruncVáclav se věnuje individuální a skupinové psychoterapii a krizové intervenci. Zaměřuje se především na dospělé klienty. Vystudoval obory Sociální a kulturní antropologii, Genderová studia a Sociální práci. Prošel výcvikem v PBSP terapii (Pesso Boyden System Psychomotor) a kurzem komplexní krizové intervence. Nyní pracuje jako sociální pracovník a terapeut v sociálně aktivizační službě Archa pro rodiny s dětmi v obtížné životní situaci a jako terapeut v Pointu 14 pro lidi se závislostmi a v soukromé praxi v Psychosomatickém a psychoterapeutickém centru Plzeň. Dlouhodobě působil jako dobrovolník v Bílém kruhu bezpečí. Zajímají ho témata traumatu a psychospirituálního vývoje.


Plzeňský kraj - mapující terapeutiJaroslava Makrlíková

Jaroslava
Makrlíková

Jaroslava MakrlíkováJarka vystudovala Všeobecné lékařství na LF UK v Plzni (1995-2001), poté se specializovala jako psychiatr (r.2004), má kompletní psychoterapeutické vzdělání v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii (specializační způsobilost r.2016). Pracuje v psychiatrické ambulanci v nestátním zdravotnickém zařízení v Plzni.