Na začátek stránky

Terapie - Plzeňský kraj

Jsme lidé, kteří vědí, že jednou z důležitých součástí života je dobrá energetická rovnováha, vyrovnávání toho, co dáváme a co dostáváme. Víme, že pocit osobní spokojenosti a naplnění v životě závisí na smysluplnosti a užitečnosti lidského konání. Došli jsme k přesvědčení, že když pracujeme s klienty za peníze, můžeme si dovolit pracovat také zadarmo s těmi, kteří si nemohou dovolit platit za terapii plnou cenu. I oni mají mít příležitost uzdravovat ve svém životě to, co potřebují. Doufáme, že tímhle způsobem se rovnováha bude šířit i dál. A že lidé, kterým teď pomůžeme my, budou mít v budoucnu kapacitu pomáhat jiným.

Kateřina Brožíková

Kateřina Brožíková

Katka pracuje jako krizová intervenka Plus pro lidi v krizové situaci, kde se setkává s lidmi, kteří se ocitají v tíživých životních situacích. Dále pak jako koordinátorka nízkoprahového Klubu Akcent pro děti a mládež v Rokycanech. V Klubu pracuje s dětmi a mladými lidmi od 6 do 20 let, kteří se ocitají ve složitých životních situacích. Při práci jsou pro ni důležité hodnoty jako respekt, užitek a estetika. Má za sebou komplexní výcvik krizové intervence a v současné době je v psychoterapeutickém výcviku, který je systemicky orientován. Je vzděláním sociální pracovnice a speciální pedagožka.Monika Farkašová

Monika Farkašová

Monika původně pracovala jako sociální pracovnice v neziskové organizaci, kde se věnovala dětem a jejich rodinám v obtížnch životních situacích. Posléze vedla tuto sociální službu a přidala si ještě nízkoprahový klub pro děti. Po získání magisterského vzdělání na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, absolvovala výcvik v dynamické psychoterapii. V současně době se plně věnuje soukromé psychoterapeutické praxi pro děti i dospělé, kde využívá znalostí mimo jiné i z dlouhodobého kurzu Nedirektivní terapie hrou. Externě spolupracuje na pozici terapeutky v Dětském domově v Tachově a v organizaci pro náhradní rodinnou péči Rozum a Cit v Plzni. Lektoruje kurzy pro širokou veřejnost i pěstouny.Jitka Havlánová

Jitka Havlánová

Jitka pracuje jako pedagog na zdravotnické škole - obor sociální práce a tamtéž má i poradenskou praxi. Vystudovala jednooborovou pedagogiku na FF UK v Praze a učitelství psychologie na ZČU v Plzni. V terapeutické praxi využívá na člověka zaměřený přístup C. R. Rogerse. Absolvovala PCA výcvik a výcvik Relaxačně - symbolické psychoterapie. Pracuje s jednotlivci i skupinami. Lektorsky se podílí na sebezkušenostních programech a psychosociálním výcviku pro pracovníky pomáhajících profesí.Martin Heřman Frys

Martin Heřman Frys

Martin je psychoterapeut, věnuje se individuální i skupinové terapii a poradenství. Vystudoval sociální pedagogiku a teologii a DAMU. Pracuje v CPPT s lidmi závislými zejména na patologickém hráčství a jako soukromý psychoterapeut. Má letité zkušenosti s léčbou závislosti, ve své soukromé praxi se však nespecializuje pouze na ni. Absolvoval výcvik v krizové intervenci a dva psychoterapeutické výcviky: psychodymamickou terapii a Pesso Boyden psychomotorickou terapii, která je mu bližší a je členem České asociace PBSP. Psychoterapii vnímá jako archeologické objevování a věří, že největším expertem na svůj život jsme každý sám, jen někdy potřebujeme pomoc životu porozumět od někoho jiného.Barbora Sládeková

Barbora Sládeková

Som klinický psychológ a psychoterapeut a poskytujem psychoterapeutické služby a psychodiagnostiku v ambulantnej starostlivosti v meste Písek a Sokolov, mám i súkromnú prax v Plzni. Dlhé roky som pracovala na lôžkových oddeleniach – psychiatrických, mám 10 ročnú prax v práci so závislými klientami od všetkých psychoaktívnych látok. V prístupe ku klientom využívam teoretické zázemie na človeka orientovanej psychoterapii, ako ju sformuloval Carl Rogers. Týmto spôsobom pracujem i s deťmi, ktoré vediem psychoterapeuticky prostredníctvom hry. Takéto kurzy aj lektorujem a pracujem ako supervízorka v SR a ČR. Som frekventantkou biosyntentického výcviku, v 2 roku.Pavla Špeldová

Pavla Špeldová

Pavla se věnuje individuální terapii a poradenství v Písku. Převážně se zaměřuje na osobností rozvoj a na podporu v obtížných životních situacích. Také nabízí skupinové programy orientované na podporu lidem s nadváhou a sklonem k nutkavému přejídání. Vystudovala portugalštinu a češtinu na FF UP, na USP v São Paulu se věnovala studiu indiánských a afro-brazilských kultur. Prošla Pražskou psychoterapeutickou fakultou, absolvovala výcvik v dynamicky orientované skupinové psychoterapii, v systemických konstelacích a řadu krátkodobých kurzů a seminářů. v současné době je ve druhém ročníku výcviku v Biosyntéze. Věří, že člověk je jako zahrada, která kvete a plodí, když ji věnujeme péči, kterou potřebuje. s úctou pohlíží na to, když lidé najdou způsob, jak o sebe dobře a láskyplně pečovat.Václav Štrunc

Václav Štrunc

Václav se věnuje individuální a skupinové psychoterapii a krizové intervenci. Zaměřuje se především na dospělé klienty. Vystudoval obory Sociální a kulturní antropologii, Genderová studia a Sociální práci. Prošel výcvikem v PBSP terapii (Pesso Boyden System Psychomotor) a kurzem komplexní krizové intervence. Nyní pracuje jako sociální pracovník a terapeut v sociálně aktivizační službě Archa pro rodiny s dětmi v obtížné životní situaci a jako terapeut v Pointu 14 pro lidi se závislostmi a v soukromé praxi v Psychosomatickém a psychoterapeutickém centru Plzeň. Dlouhodobě působil jako dobrovolník v Bílém kruhu bezpečí. Zajímají ho témata traumatu a psychospirituálního vývoje.