Kde působíme

Sociální klinika nabízí krátkodobou terapii v několika krajích. Jaká je dostupnost terapeutů, kteří s námi spolupracují, právě u vás a kde všude můžete služeb Sociální kliniky využít? Zvolte si lokalitu, kam byste mohli na terapie docházet.

Pardubický kraj - terapeutiTereza Chomínová

Tereza
Chomínová

Jiří Pašek

Jiří
Pašek

Jiří PašekVe svém zaměstnání pracuji s vysokoškolskými studenty a akademickými pracovníky. Využívám spíše nedirektivní způsoby terapie se zaměřením na aktivní, empatické naslouchání, s cílem vytvořit pro klienta důvěrné a bezpečné prostředí v terapii. Jsem absolventem praktického výcviku v psychodynamické skupinové psychoterapii, teoretického vzdělání na Pražské psychoterapeutické fakultě, výcviku v krizové telefonické intervenci pro děti a mladistvé Linky bezpečí a dobrovolníkem v poradně Bílého kruhu bezpečí pro oběti a svědky trestných činů.
Tereza ChomínováJsem speciální pedagožka, lektorka kurzů pro pedagogické pracovníky a nově i terapeutka pod supervizí. Cenné zkušenosti jsem získala při výchově a vzdělávání žáků se zdravotním postižením a v kontaktu s jejich rodiči. K psychoterapii mě přivedla touha po tomto oboru, proto jsem absolvovala sebezkušenostní výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii SUR a navštěvovala terapii individuální. Terapii vnímám jako důležitou součást svého života. Přináší mi úlevu, pozitivní změny v životě, radost i naději, že z těžkostí vede cesta. Budete-li chtít, ráda vás na této cestě budu doprovázet.


Hlavní město Praha - mapující terapeutiPetra Králová

Petra
Králová

Miroslav Novotný

Miroslav
Novotný

Valerie Štáfková

Valerie
Štáfková

Petra KrálováPetra pracuje jako krizová pracovnice v SOS centru a jako terapeutka v Acorusu, od roku 2009 má svoji terapeutickou praxi. Vystudovala sociální práce na FF UK v Praze, absolvovala výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii (Integra) pod vedením S. Morávka a výcvik v PBSP, kurz TKI, Krizové intervence, Tělo a krize, Práce s tělem v psychoterapii. Petra pracovala v krizovém centru RIAPS, v Denním psychoterapeutickém sanatoriu jako terapeutka a sociální pracovnice.
Miroslav NovotnýMiroslav se věnuje individuální a skupinové terapii a poradenství. Vystudoval 1. LF UK (1994-2000) a svou profesní dráhu věnuje komplexní adiktologické péči o klienty s problematikou různých typů závislostí. v psychoterapii má za sebou dlouhodobý výcvik dynamicky orientované skupinové terapie, sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii, semináře a workshopy zaměřené na arteterapii a práci s tělem. Aktuálně je ve výcviku procesově orientované psychologie v rámci IPOP. Kromě terapeutické práce vyučuje studenty na VŠ, vede seberozvojové semináře a je certifikátorem odborné péče při NVF.
Valerie ŠtáfkováValerie se věnuje psychiatrii a psychoterapii. Vystudovala 1. lékařskou fakultu v Praze /1995/, atestovala v oboru psychiatrie /1998/, dále absolvovala psychoterapeutické výcviky SUR, gestalt a PBSP a řadu krátkodobých kurzů a seminářů (např. krizová intervence, práce s traumatem, psychospirituální krize…). Odbornou praxi získávala v psychiatrické léčebně Praha Bohnice, v krizovém centru RIAPS, v Dejvickém psychoterapeutickém centru. v současné době se věnuje zejména psychoterapii v soukromé praxi, spolupracuje také se sdružením Diabasis (podpora lidí, kteří procházejí psychospirituální krizí).