Kde působíme

Olomoucký kraj - terapeutiDavid Dohnal

David Dohnal

Pavel Veselský

Pavel Veselský

David DohnalDavid pracuje jako psycholog Hasičského záchranného sboru. Vystudoval psychologii na UP v Olomouci, kde také externě vyučuje. Věnuje se lektorské činnosti - výcviku krizových interventů a dobrovolníků pro mimořádné situace (povodně, hromadná neštěstí). v terapeutické práci se věnuje dospělým. Jeho zájmem, jak už vyplývá z povahy jeho práce u hasičů, je práce s traumatem, krizí a psychosomatickými obtížemi. Absolvoval integrativní psychoterapeutický výcvik Integra a v současnosti ukončuje výcvik v Biosyntéze.
Pavel VeselskýPavel se věnuje individuální terapii a poradenství. Pracuje s dospělými, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, a dle potřeby je doprovází malý kus jejich životní cesty. Vystudoval obor sociologie a andragogika, pracuje dlouhodobě v neziskovém sektoru, učí na univerzitě, absolvoval výcvik v gestalt terapii (IVGT Praha) a dále se vzdělává (Terapie zaměřená na emoce, EFT). Mezi jeho profesní zájmy patří mimo jiné internetové poradenství a krizová intervence formou chatu (E-linka). Spolupracuje také se sdružením Diabasis (podpora lidí, kteří procházejí psychospirituální krizí). Místem jeho působení je Olomouc.


Moravskoslezský kraj - mapující terapeutiJakub Majetný

Jakub
Majetný

Michal Raszka

Michal
Raszka

Jakub MajetnýPracuji v ambulanci klinické psychologie a psychoterapie v Českém Těšíně (Psychologie Těšín). Pro Sociální kliniku poskytuji mapování. Psychoterapeutické kompetence jsem si osvojil prostřednictvím "Dlouhodobého výcviku v Integrativní psychoterapii" a díky výcviku narativní terapie "Cestou příběhu", dále pak v dílčích kurzech focusingu, arteterapie, rodinné terapie a práce se sny. Integrativní terapie mi nabízí prostor pro to, aby byla každá terapie jedinečná a přínosná právě pro konkrétního člověka nebo rodinu, jenž ji absolvuje. Kromě diagnostiky a terapie se věnuji také multidisciplinární spolupráci, v níž vidím naději pro klienty i profesionály 21. století.
Michal RaszkaVystudoval všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze. Studium medicíny úzce souviselo se zájmem o propojení psychické a somatické stránky člověka z různých úhlů pohledu. Sedm let působil jako psychiatr, psychoterapeut a výzkumný pracovník v bývalém Psychiatrickém centru Praha (současný Národní ústav duševního zdraví), kde se výzkumně věnoval vztahu psychoterapeutického efektu, disociativním stavům a změnán elektroencefalografické aktivity. Absolvoval psychodynamicky zaměřený výcvik S.U.R. a kurz krátké psychoterapie zaměřené na řešení u traumatizovaných jedinců. v roce 2015 se přestěhoval z Prahy do Beskyd, kde působí jako psychiatr a psychoterapeut na akutním psychiatrickém oddělení CNS-CENTRA TŘINEC, s.r.o. v současné době se kromě klinické praxe věnuje lektorské činnosti pro pracovníky v sociálních službách a také v tématu neuropsychoterapie. Považuje se za psychoterapeuticky smýšlejícího psychiatra.