Kde působíme

Sociální klinika nabízí krátkodobou terapii v několika krajích. Jaká je dostupnost terapeutů, kteří s námi spolupracují, právě u vás a kde všude můžete služeb Sociální kliniky využít? Zvolte si lokalitu, kam byste mohli na terapie docházet.

Olomoucký kraj - terapeutiDavid Dohnal

David Dohnal

Naďa Skyvová

Naďa Skyvová

Pavel Veselský

Pavel Veselský

Alena Wardecka

Alena Wardecka

David DohnalDavid pracuje jako psycholog Hasičského záchranného sboru. Vystudoval psychologii na UP v Olomouci, kde také externě vyučuje. Věnuje se lektorské činnosti - výcviku krizových interventů a dobrovolníků pro mimořádné situace (povodně, hromadná neštěstí). v terapeutické práci se věnuje dospělým. Jeho zájmem, jak už vyplývá z povahy jeho práce u hasičů, je práce s traumatem, krizí a psychosomatickými obtížemi. Absolvoval integrativní psychoterapeutický výcvik Integra a v současnosti ukončuje výcvik v Biosyntéze.
Naďa SkyvováPsycholog (FF MU v Brně) a psychoterapeut (Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie M.H.Ericksona) se soukromou praxí v Olomouci. Věnuji se individuální psychoterapii s dospělými. Jsem členem České asociace pro psychoterapii. Psychoterapii chápu jako provázení klienta na cestě ke změně, jako hledání klientových zdrojů a řešení v jeho jedinečném světě. Jako prostor pro uzdravení stesků, strastí a bolestí z klientova příběhu. Psychoterapie spolu s hypnoterapií podporuje nevědomé procesy a zdroje. To umožňuje rozvíjet nové způsoby vnímání a prožívání, klienti pomocí předkládaných sugescí, metafor, příběhů a zdánlivě běžné komunikace terapeut + klient více poznávají sami sebe a rozvíjejí svůj vnitřní potenciál. M.H.Erickson: „ Změna vede k porozumění mnohem častěji než porozumění ke změně.“
Pavel VeselskýPavel se věnuje individuální terapii a poradenství. Pracuje s dospělými, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, a dle potřeby je doprovází malý kus jejich životní cesty. Vystudoval obor sociologie a andragogika, pracuje dlouhodobě v neziskovém sektoru, učí na univerzitě, absolvoval výcvik v gestalt terapii (IVGT Praha) a dále se vzdělává (Terapie zaměřená na emoce, EFT). Mezi jeho profesní zájmy patří mimo jiné internetové poradenství a krizová intervence formou chatu (E-linka). Spolupracuje také se sdružením Diabasis (podpora lidí, kteří procházejí psychospirituální krizí). Místem jeho působení je Olomouc.
Alena WardeckaAlena Wardecka se věnuje individuální terapii, pracuje s dospělými. Vystudovala charitativní a sociální práci. Má zkušenosti s mentálně i zdravotně handicapovanými klienty. V poslední době je jí blízká problematika náhradní rodinné péče. Má výcvik v krizové pomoci a první psychosociální pomoci (Rafae Praha), Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii (Dalet Olomouc) a Narativní práci s dětským traumatem (Velký vůz Sever). Aktuálně je v předposledním ročníku psychoterapeutického výcviku v gestalt modalitě (IVGT Praha).  


Moravskoslezský kraj - mapující terapeutiMichal Raszka

Michal
Raszka

Michal RaszkaVystudoval všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze. Studium medicíny úzce souviselo se zájmem o propojení psychické a somatické stránky člověka z různých úhlů pohledu. Sedm let působil jako psychiatr, psychoterapeut a výzkumný pracovník v bývalém Psychiatrickém centru Praha (současný Národní ústav duševního zdraví), kde se výzkumně věnoval vztahu psychoterapeutického efektu, disociativním stavům a změnán elektroencefalografické aktivity. Absolvoval psychodynamicky zaměřený výcvik S.U.R. a kurz krátké psychoterapie zaměřené na řešení u traumatizovaných jedinců. v roce 2015 se přestěhoval z Prahy do Beskyd, kde působí jako psychiatr a psychoterapeut na akutním psychiatrickém oddělení CNS-CENTRA TŘINEC, s.r.o. v současné době se kromě klinické praxe věnuje lektorské činnosti pro pracovníky v sociálních službách a také v tématu neuropsychoterapie. Považuje se za psychoterapeuticky smýšlejícího psychiatra.