Na začátek stránky

Terapie - Olomoucký kraj

Jsme lidé, kteří vědí, že jednou z důležitých součástí života je dobrá energetická rovnováha, vyrovnávání toho, co dáváme a co dostáváme. Víme, že pocit osobní spokojenosti a naplnění v životě závisí na smysluplnosti a užitečnosti lidského konání. Došli jsme k přesvědčení, že když pracujeme s klienty za peníze, můžeme si dovolit pracovat také zadarmo s těmi, kteří si nemohou dovolit platit za terapii plnou cenu. I oni mají mít příležitost uzdravovat ve svém životě to, co potřebují. Doufáme, že tímhle způsobem se rovnováha bude šířit i dál. A že lidé, kterým teď pomůžeme my, budou mít v budoucnu kapacitu pomáhat jiným.

David Dohnal

David Dohnal

David pracuje jako psycholog Hasičského záchranného sboru. Vystudoval psychologii na UP v Olomouci, kde také externě vyučuje. Věnuje se lektorské činnosti - výcviku krizových interventů a dobrovolníků pro mimořádné situace (povodně, hromadná neštěstí). V terapeutické práci se věnuje dospělým. Jeho zájmem, jak už vyplývá z povahy jeho práce u hasičů, je práce s traumatem, krizí a psychosomatickými obtížemi. Absolvoval integrativní psychoterapeutický výcvik Integra a v současnosti ukončuje výcvik v Biosyntéze.Pavel Veselský

Pavel Veselský

Pavel se věnuje individuální terapii a poradenství. Pracuje s dospělými, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, a dle potřeby je doprovází malý kus jejich životní cesty. Vystudoval obor sociologie a andragogika, pracuje dlouhodobě v neziskovém sektoru, učí na univerzitě, absolvoval výcvik v gestalt terapii (IVGT Praha) a dále se vzdělává (Terapie zaměřená na emoce, EFT). Mezi jeho profesní zájmy patří mimo jiné internetové poradenství a krizová intervence formou chatu (E-linka). Spolupracuje také se sdružením Diabasis (podpora lidí, kteří procházejí psychospirituální krizí). Místem jeho působení je Olomouc.