Na začátek stránky

NAŠE SLUŽBY

Jsme lidé, kteří vědí, že jednou z důležitých součástí života je dobrá energetická rovnováha, vyrovnávání toho, co dáváme a co dostáváme. Víme, že pocit osobní spokojenosti a naplnění v životě závisí na smysluplnosti a užitečnosti lidského konání. Došli jsme k přesvědčení, že když pracujeme s klienty za peníze, můžeme si dovolit pracovat také zadarmo s těmi, kteří si nemohou dovolit platit za terapii plnou cenu. I oni mají mít příležitost uzdravovat ve svém životě to, co potřebují. Doufáme, že tímhle způsobem se rovnováha bude šířit i dál. A že lidé, kterým teď pomůžeme my, budou mít v budoucnu kapacitu pomáhat jiným.


Psychoterapie

Psychoterapie je obvykle dlouhodobější a hlubší formou práce. Nabízí prostor pro komunikaci a sdílení v bezpečné atmosféře, hlubší vhled do problémů a motivů, prohloubení kontaktu s vnitřními zdroji. Psychoterapeutický proces směřuje k přirozenému růstu, osobnostnímu rozvoji a celkové integritě osobnosti.

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství je ve srovnání s psychoterapií kratším procesem, zahrnuje obvykle několik setkání. Více se pracuje s informacemi ze strany terapeuta a, jak název napovídá, také s tzv. "radami", které vycházejí z profesionálního postoje a znalostí terapeuta. Psychologické poradenství je možno uplatnit tam, kde není třeba hlubší osobnostní změny.

Krizová intervence

Krizová intervence zprostředkovává rychle dostupnou pomoc a podporu v naléhavých životních situacích, které klient není schopen zvládnout samostatně. Může se jednat o stavy vzniklé na základě těžké životní události, akutního stresu nebo při propuknutí akutních psychických potíží.