Kde působíme

Sociální klinika nabízí krátkodobou terapii v několika krajích. Jaká je dostupnost terapeutů, kteří s námi spolupracují, právě u vás a kde všude můžete služeb Sociální kliniky využít? Zvolte si lokalitu, kam byste mohli na terapie docházet.

Moravskoslezský kraj - terapeutiPetra Feller Stanieková

Petra Feller
Stanieková

Zdeňka Rusnoková

Zdeňka
Rusnoková

Petra Feller StaniekováPetra vystudovala obor Sociální patologie a prevence na Slezské univerzitě v Opavě, obor Sociální práce a Management organizací služeb sociální práce na Ostravské univerzitě. v současné době studuje jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a adiktologii na 1. Lékařské fakultě Karlovy univerzity. Ve své profesní praxi působí jako vedoucí terapeutické komunity pro nezletilé a mladé dospělé, dále jako poradce a terapeut v poradně pro oběti domácího násilí a osoby se závislostním chováním. Ve své poradenské a terapeutické praxi vychází z přesvědčení, že změna pozitivním směrem je možná vždy (když už ne ta vnější, tak vnitřní určitě).
Zdeňka RusnokováZdeňka působí jako lektorka, terapeutka a grafoložka. Ve své terapeutické praxi nabízí individuální, párovou a skupinovou terapii. Absolvovala Intenzivní výcvikový program v poradenství a psychoterapii zaměřený na člověka (Institut PCA C. Rogerse Praha). Při práci s klienty vychází z tohoto směru a zároveň využívá mnohaleté zkušenosti z oboru arteterapie, grafologie a práce s tělem. Je autorkou mnoha vzdělávacích programů zaměřených na osobnostní růst, podporu osobnosti . v terapeutické, poradenské a lektorské praxi se ji nejvíc osvědčil empatický a podporující přístup ke klientům.


Moravskoslezský kraj - mapující terapeutiJakub Majetný

Jakub
Majetný

Michal Raszka

Michal
Raszka

Jakub MajetnýPracuji v ambulanci klinické psychologie a psychoterapie v Českém Těšíně (Psychologie Těšín). Pro Sociální kliniku poskytuji mapování. Psychoterapeutické kompetence jsem si osvojil prostřednictvím "Dlouhodobého výcviku v Integrativní psychoterapii" a díky výcviku narativní terapie "Cestou příběhu", dále pak v dílčích kurzech focusingu, arteterapie, rodinné terapie a práce se sny. Integrativní terapie mi nabízí prostor pro to, aby byla každá terapie jedinečná a přínosná právě pro konkrétního člověka nebo rodinu, jenž ji absolvuje. Kromě diagnostiky a terapie se věnuji také multidisciplinární spolupráci, v níž vidím naději pro klienty i profesionály 21. století.
Michal RaszkaVystudoval všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze. Studium medicíny úzce souviselo se zájmem o propojení psychické a somatické stránky člověka z různých úhlů pohledu. Sedm let působil jako psychiatr, psychoterapeut a výzkumný pracovník v bývalém Psychiatrickém centru Praha (současný Národní ústav duševního zdraví), kde se výzkumně věnoval vztahu psychoterapeutického efektu, disociativním stavům a změnán elektroencefalografické aktivity. Absolvoval psychodynamicky zaměřený výcvik S.U.R. a kurz krátké psychoterapie zaměřené na řešení u traumatizovaných jedinců. v roce 2015 se přestěhoval z Prahy do Beskyd, kde působí jako psychiatr a psychoterapeut na akutním psychiatrickém oddělení CNS-CENTRA TŘINEC, s.r.o. v současné době se kromě klinické praxe věnuje lektorské činnosti pro pracovníky v sociálních službách a také v tématu neuropsychoterapie. Považuje se za psychoterapeuticky smýšlejícího psychiatra.