Na začátek stránky

Terapie - Moravskoslezský kraj

Jsme lidé, kteří vědí, že jednou z důležitých součástí života je dobrá energetická rovnováha, vyrovnávání toho, co dáváme a co dostáváme. Víme, že pocit osobní spokojenosti a naplnění v životě závisí na smysluplnosti a užitečnosti lidského konání. Došli jsme k přesvědčení, že když pracujeme s klienty za peníze, můžeme si dovolit pracovat také zadarmo s těmi, kteří si nemohou dovolit platit za terapii plnou cenu. I oni mají mít příležitost uzdravovat ve svém životě to, co potřebují. Doufáme, že tímhle způsobem se rovnováha bude šířit i dál. A že lidé, kterým teď pomůžeme my, budou mít v budoucnu kapacitu pomáhat jiným.

Petra Feller Stanieková

Petra Feller Stanieková

Petra pracuje poradensky a terapeuticky s jednotlivci, páry i rodinami. Vystudovala obor Sociální patologie a prevence na Slezské univerzitě v Opavě, obor Sociální práce a Management organizací služeb sociální práce na Ostravské univerzitě. V současné době studuje jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a adiktologii na 1. Lékařské fakultě Karlovy univerzity. Absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v transformační systemické terapii dle Virginie Satirové se zaměřením na rodinnou terapii. Prošla řadou kurzů a seminářů (krizová intervence, práce s traumatem, arte terapie, využití herního pískoviště při práci s dětmi i dospělými etc.). Ve své profesní praxi působí jako vedoucí terapeutické komunity pro nezletilé a mladé dospělé, dále jako poradce a terapeut v poradně pro oběti domácího násilí a osoby se závislostním chováním. Ve své poradenské a terapeutické praxi vychází z přesvědčení, že změna pozitivním směrem je možná vždy (když už ne ta vnější, tak vnitřní určitě).Zdeňka Rusnoková

Zdeňka Rusnoková

Zdeňka působí jako lektorka, terapeutka a grafoložka. Ve své terapeutické praxi nabízí individuální, párovou a skupinovou terapii. Absolvovala Intenzivní výcvikový program v poradenství a psychoterapii zaměřený na člověka (Institut PCA C. Rogerse Praha) Při práci s klienty vychází z tohoto směru a zároveň využívá mnohaleté zkušenosti z oboru arteterapie, grafologie a ráce s tělem. Je autorkou mnoha vzdělávacích programů zaměřených na osobnostní růst, podporu osobnosti . V terapeutické, poradenské a lektorské praxi se ji nejvíc osvědčil empatický a podporující přístup ke klientům.