Na začátek stránky

Magie vztahů byla šňůra přednášek a workshopů a crowfundingová sbírka, kterou jsme na podporu Sociální kliniky uspořádali v první polovině roku 2017. Povedlo se nám vybrat 201 567 Kč a celkově, díky zlatému řezu od Nadačního fondu pomoci Karla Janečka (NFPKJ), jsme získali 326 539 Kč. Stránka projektu na webu NFPKJ. Mezi úvodním a posledním workshopem uběhly víc jak tři měsíce, během nichž jsme uspořádali 9 kurzů o celkové dotaci více než 40 hodin. Kurzy a přednášky navštívilo 199 lidí.

Děkujeme za Vaši přízeň, držte nám palce i dál.

Líbí se Vám myšlenka Sociální kliniky? Podpořte naši práci.

Workshopy, které jsme v rámci Magie vztahů uspořádali:


VZTAH K TĚLU: OCHUTNÁVKA METODY BIOSYNTÉZA

Martin Hofman
5. 4. 2017, 18:00 – 21:00

Sociální klinika, Eliášova 21, Praha 6
večerní workshop

O workshopu:

Biosyntéza prohlubuje vztah se životem uvnitř nás, v našem těle i duši. Přijďte prohloubit a zkoumat vztah ke svému tělu a vitalitě prostřednictvím psychoterapeutického přístupu biosyntézy. Vyzkoušíte si v bezpečném rámci práci s dechem, pohybem a hlubším uvědomováním svého těla. Představíme vám i základní teoretické koncepty na nichž biosyntéza stojí.


Martin Hofman Martin Hofman

Martin se věnuje individuální psychoterapii a poradenství, jeho klienty jsou nejčastěji dospívající a mladí dospělí. Pracuje však rád i s dospělými, rodinami a páry. Vystudoval psychologii na Fakultě sociálních studií a pedagogiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Absolvoval základní a supervizní výcvik v biosyntéze. Lektorsky se věnuje seberozvojovým programům v oblasti psychosomatiky, terapeutické práce s tělem, vzdělávacím kurzům pro veřejnost i odborníky a také diagnostické a terapeutické práci se školními třídami. Odborně se zajímá a věnuje aplikaci metod a teorie biosyntézy do školství - práce s dětmi a dospívajícími. Martin je člen správní rady Českého institutu biosyntézy a působí jako terapeut – dobrovolník Sociální kliniky.




KRIZE A JEJÍ SOUVISLOSTI

Veronika Pinkasová
26. 4. 2017, 17 – 20:00

Sociální klinika, Eliášova 21, Praha 6
večerní workshop

O workshopu:

Jak vypadá krize a krizové prožívání? Co krize přináší a co vyžaduje? Koho všeho se týká? Jak se v krizi orientujeme? Jak mění životy a jakými směry? Co ovlivňuje to, jak krizí procházíme? Kdy se tíha stává už příliš těžkou? Liší se krize a trauma? A co na to všechno říká tělo? (Nejen) na tyto otázky budeme společně hledat odpovědi v diskuzích, cvičeních, hrách nebo vnitřní práci.


Veronika Pinkasová Veronika Pinkasová

Veronika se aktuálně věnuje individuální terapii a krizové práci. Pracovala jako sociální pracovnice, krizová interventka, terapeutka, konzultantka, lektorka a/nebo VŠ učitelka s lidmi v různých životních situacích – s dětmi s postižením, se závislými, sociálně znevýhodněnými, s rodinami onkologicky nemocných, s dětmi i dospělými v krizových situacích, s lidmi zasaženými traumatem a také s pracovníky v pomáhajících profesích, studenty nebo manažery. Absolvovala řadu vzdělávácích a seberozvojových programů, naposledy pak pětiletý výcvik v biosyntéze. Působí jako terapeutka - dobrovolnice v projektu Sociální kliniky.




OŽIVOVÁNÍ TĚLA A DUŠE: OCHUTNÁVKA BIOSYNTETICKÝCH CVIČENÍ

Petr Pašek
27. 4. 2017, 17 – 20:00

Sociální klinika, Eliášova 21, Praha 6
večerní workshop

O workshopu:

Biosyntetická cvičení jemnou formou oslovují naše tělo, vnitřní svět a vitalitu. S jejich pomocí můžeme kontaktovat, uvolňovat a vědomě zažívat naši vnitřní životní energii. Pojďte si dopřát vykročení z vnějšího světa ke světu svého nitra a v bezpečném prostředí navázat hlubší kontakt sami se sebou. Společně si zakusíme především zklidňující, absorpční cviky, ale i jednu aktivizující výjimku.


Petr Pašek Petr Pašek

Věnuje se individuální a skupinové terapii. Jeho klienty jsou dospělí lidé. Vystudoval psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvoval výcvik v Gestalt terapii, základní výcvik v Biosyntéze a aktuálně dokončuje jeho supervizní část. Jako lektor vede sebezkušenostní část terapeutického výcviku Gestalt Studia. Působí jako terapeut - dobrovolník v projektu Sociální kliniky.




PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORA PŘI KRIZOVÝCH SITUACÍCH (HROMADNÁ NEŠTĚSTÍ, ŽIVELNÍ POHROMY, POŽÁRY A NEHODY)

Zuzana Dittrichová
3. 5. 2017, 17 – 20:00

Sociální klinika, Eliášova 21, Praha 6
večerní workshop

O workshopu:

Workshop bude zaměřen na zvládání krizových situací typu hromadných neštěstí, živelních katastrof, požárů, nehod apod. Dotkne se základních reakcí a lidského chování v situacích neštěstí, mechanismů zvládání, role společenství a komunity a také systémově nastavené pomoci. Na workshopu získáte několik základních tipů, jak podobné situace zvládnout. Lektorka bude vycházet z konkrétních mimořádných událostí jak v ČR, tak ze zahraničí.


Zuzana Dittrichová Zuzana Dittrichová

Zuzana je psycholožka se zaměřením na psychologii mimořádných událostí. Má zkušenost s prací ve vězeňské službě, pracovala jako psycholožka Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a od roku 2009 působí na Ministerstvu vnitra-generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR jako vedoucí psycholožka – metodička. Na vzdělávání psychologů HZS ČR spolupracuje s ICIFS (International Critical Incident Stress Foundation). Dále spolupracuje s řešiteli mezinárodních projektů s tématikou psychologie mimořádných událostí a psychosociální krizové pomoci (BeSeCu, EUTOPA-IP, OPSIC, EUNAD). Věnuje se rovněž lektorské činnosti (pro různé NNO, Institut krizového managementu Vysoké školy ekonomické, VŠB aj.). Nyní je v supervizní části výcviku v biosyntéze.



GENERACE ZA MNOU, GENERACE PŘEDE MNOU – CESTA K OSOBNÍM ZDROJŮM

Yvonna Lucká
17. 5. 2017, 17 – 20:00

Sociální klinika, Eliášova 21, Praha 6
večerní zamyšlení a sdílení

O workshopu:

Několik úvah o tom, jak Biosyntéza nahlíží transgenerační témata a jejich integraci v osobním vývoji. Jak projít terapií a čerpat to dobré z našich kořenů? Sdílení našich zkušeností s těmito tématy…


Yvonna Lucká Yvonna Lucká

Yvonna je atestovaná psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka s třicetiletou praxí. Vystudovala psychologii na FF UK, věnuje se individuální i skupinové psychoterapii, krizové intervenci a otázkám traumatu a psychospirituálního vývoje. Je zakládající členkou Českého institutu biosyntézy, členkou správní rady a senior trenérkou International Institut for Biosynthesis v Heidnu. Původně se Yvonna vzdělávala a profilovala jako dynamická terapeutka (analytická terapie, SUR). Později prošla výcvikem v PBSP a Biosyntéze a tyto metody využívá při své práci s klienty nejčastěji. V první etapě své profesní dráhy se věnovala lidem se speciálními potřebami, později byla u zrodu krizového centra RIAPS, kde následujících 10 let pracovala. Poté se věnovala především své privátní praxi. Yvonna je jednou z iniciátorek a hlavní garantkou Sociální kliniky a supervizorkou akreditovanou EAP.



VZTAH K POHYBU: MEDITATIVNÍ TANEC BUTO

Nechte mluvit tělo jeho vlastní řečí…

Barbora Janečková
31. 5. 2017, 9 – 17:00

Sociální klinika, Eliášova 21, Praha 6
jednodenní workshop

O workshopu:

Pokud ve Vás představa tance vyvolává spíše obavy, tak zde rozhodně nemusí! Biosyntetický meditativní tanec Buto je o naladění se na vnitřní impulzy, je to proces skládající se z krátké meditace, práce s tělem a z vlastního „tance”. Během tance se člověk může pohybovat v prostoru nebo může zůstat navenek v klidu a „tančit” jen v představě. Meditativní tanec je způsob, jak nechat promluvit své emoce a tělové impulzy, uvolnit bloky a nechat odejít to, co již ve svém systému nepotřebujeme. Meditativní tanec Buto přinesla do biosyntézy Silvie Boadella na základě inspirace z Japonska.


Barbora Janečková Barbora Janečková

Barbora je psycholožka a psychoterapeutka, vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK a je ředitelkou Českého institutu biosyntézy. V roce 2007 se jí podařilo přinést metodu biosyntézy do České republiky, založila ČIB, v rámci kterého biosyntézu dále rozvíjí a kde vede a garantuje psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. V roce 2014 založila Sociální kliniku a usiluje o to udělat tak krátkodobou terapii lépe dostupnou. Barbora věří, že pokud je člověku pomoženo ve chvíli, kdy pomoc potřebuje a je ochoten pro ni něco udělat, je to ta nejlepší investice. A současně je přesvědčena o tom, že člověk s takovou zkušeností je potom lépe připraven pomoci jiným, když budou zase v nouzi oni.



VZTAH K PRÁCI: RADOST NEBO POVINNOST?

Stanislav Háša
1. 6. 2017, 17:00 – 20:00

Sociální klinika, Eliášova 21, Praha 6
večerní workshop

O workshopu:

Pojďme společně zkoumat co to znamená vztah k práci, co na ní máme rádi a co na ní nesnášíme. Jak poznáme, co je ideální práce pro nás? Když nás baví, můžeme využít to co umíme nejlépe a když nám dává smysl. A jak je možné, že 60% lidí jejich práce nebaví? Kdo je za to zodpovědný? Může být práce naším zdrojem energie? Budeme diskutovat a zkusíme si i nějaké cvičení.


Barbora Janečková Stanislav Háša

Stanislav má 20 let zkušenosti s prací s lidmi, a to v různých rolích – jako kouč, psycholog, poradce, facilitátor, universitní učitel, a také jako top manažer a HR profesionál. Dokončil tříletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové analýze, 1-letý trénink ve skupinové facilitaci, absolvoval řadu kurzů v proces orientované psychologii a současně je v dlouhodobém výcviku v Biosyntéze a Procesově orientované psychologii. V současné době je vedoucím Katedry managementu na VŠE v Praze, zakladatel rozvojového centra Popoli, působí jako poradce v oblasti organizačního rozvoje, HR a managementu.



VZTAH K HLASU

Daniela Vodáčková
14. 6. 2017, 17:00 – 20:00

Sociální klinika, Eliášova 21, Praha 6
večerní workshop

O workshopu:

Náš hlas je důležitý prostředek a nástroj komunikace a vlastního vyjádření. Ve workshopu si ukážeme možnosti, jak hlasu usnadňovat cestu pomocí lepšího kontaktu se sebou samým. Pokusíme se ho nenásilným způsobem rozeznít tím, že si proto zajistíme dobré podmínky v těle, pomocí dechu a pomocí nejrůznějších forem podpůrných cvičení. Více než o techniku práce s hlasem půjde o hledání psychických opor. Ukážeme si možnosti, jak být co nejlépe se svým hlasem v souladu a přátelství.


Barbora Janečková Daniela Vodáčková

Jsem psychoterapeutka s psychologickým vzděláním a osmadvacetiletou praxí. Propojuji hlubinné směry s psychoterapeutickými technikami (relaxace, imaginace, modifikace arteterapeutických technik a technik orientujících se na práci s tělem). Mám dlouholetou zkušenost v práci s krizí a traumatem. Zároveň aktivně zpívám, těžištěm mého zájmu je především autentická interpretace staré hudby, zpívám ve dvou ansáblech, Ensemble Guillaume a Quadrifolium. Geneze mé práce s hudebníky se vztahuje k propojení obou cest, interpretační a terapeutické. Postupně jsem dospěla k cíli, pracovat individuálně nebo skupinově s hudebníky takovým způsobem, aby své tělo vědomě používali jako hudební nástroj a mohli díky práci na sobě postupně odkládat bloky v podobě úzkosti, obav, brzdícího očekávání, bolestí, které v osobní životní historii omezily jistotu a volnost v proudění hudební energie.



MAGIE VZTAHŮ

Magie – to, co funguje a neumíme si vysvětlit jak
Vztahy – to, co by mělo fungovat a nevíme jak

Ivan Verný
23. – 25. 6. 2017 (pátek 15:00 - 19:00, sobota 9:30 – 17:30, neděle 9:30 - 13:00)

Místo konání: Aula, Apolinářská 4a, 128 00 Praha (nedaleko zastávky Albertov, I. P. Pavlova nebo Štěpánská) - (na stejné adrese sdílí také sdružení Anima), zvoňte prosím na zvonek Aula.
víkendový workshop

O workshopu:

Na co vztahy? Kde začínají? Jaký by byl život bez vztahů? Tento seminář nabízí výlet do světa každodenních a výjimečných vztahů. Co Vás láká, spojuje, vyzývá, konfrontuje nebo odděluje a jak s tím zacházet. Seminář je pro laiky, kteří by chtěli trochu poznat sebe a zlepšit svoje šance ve vztazích. Pro profesionály, kteří mají zájem o větší efektivitu ve své práci. Kromě pastelek a sešitu si přineste dobrodružného ducha, fantazii a humor.

Videopozvánka Yvana Verného na jeho workshop Magie vztahů.


Ivan Verný Ivan Verný

Ivan Verný, psychiatr, procesově orientovaný a systemický psychoterapeut a supervizor s privátní praxí v Curychu. Vyučuje procesově orientovanou psychologii již od roku 1989 v Československu (ČR a SR), Řecku, Německu, Itálii a Izraeli. Má velký zájem o integraci různých terapeutických metod, mimo jiné systemických konstelací i použití jiných zdrojů pro kreativní psychoterapii. Vede mužince – sebepoznávací kurzy pro muže. Miluje svou ženu a své dcery; rád jezdí na islandských ponících a věnuje se hudbě, tanci a setkávání s tvořivým duchem.


Pár našich otázek a odpovědí Ivana Verného k jeho workshopu:

V čem konkrétně mi může workshop pomoci? Ukáže mi třeba, v čem ve vztazích s ostatními lidmi dělám chyby?

Moje semináře nabízí možnost uvědomit si důležitost vztahů, ať už k sobě, k druhému člověku, společnosti anebo vyššímu celku.
Kromě uvědomění si významu vztahů dostanete možnost zjistit, co je důležité pro Vás a následně se rozhodnout, jak se k tomu dostat, respektive co Vám dosud bránilo jít si za svým velkým snem, za svým ideálem.

Je kurz více zaměřen na vztahy soukromé nebo pracovní?

Vztahy jsou vztahy, nezávisle na tom, kde se odehrávají – v tanečních, na pracovišti, na lyžovačce nebo v paneláku. Pokud chcete mít spokojenější život, je dobré naučit se trochu lépe se ve vztazích pohybovat.

Jsou součástí workshopu nějaká cvičení, techniky, která mohu uplatnit i v budoucnu?

Mé semináře nabízí hlavně sebepoznávací cvičení, která probíhají většinou ve dvojicích. Máte tak druhého, který se pro Vás v tu chvílí stává parťákem, zpovědníkem a zároveň Vám nastavuje zrcadlo. Zde se hledá, jak se dál vyvíjet, abyste byli ve vztazích úspěšnější a lépe s nimi zacházeli – přičemž úspěch definujete Vy.

Je seminář vhodný pro nějaké profese kromě psychoterapeutů, např. pro HR manažery/manažerky, lidi v řídících pozicích apod.?

Všechny mé semináře jsou vhodné pro profesionály, které zmiňujete, a věřím, že zároveň dokážou obohatit i soukromou stránku jejich života.



Kontakt

Mgr. Lucie Šídová
koordinátorka Magie vztahů
lucie.sidova@socialniklinika.cz
+420 777 028 028