Na začátek stránky

Poznejte Magii dobrého života a darujte tak terapie k nezaplacení

Magie dobrého života zastřešuje šňůru 19 benefičních workshopů, které jsou pořádány na podporu Sociální kliniky. Objevte techniky, které vám pomohou vést spokojenější život. Zakoupením vstupenky podpoříte Sociální kliniku, která tak poskytne terapie lidem, kteří je momentálně nejvíce potřebují, ale z finančních důvodů si je nemohou dovolit.

Workshopy poběží od září do prosince 2018 v sedmi městech ČR!

Každý Váš dar znásobí koeficientem 1.618 Nadační fond pomoci Karla Janečka, partner sbírky.

Praha

BREATH OF LIFE: MOUDROST TĚLA: PŘEDNÁŠKA O KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPII

Markéta Bezůšková, 2. 10. 2018, 17:00 – 20:00
Český institut biosyntézy, Eliášova 21, Praha 6

O workshopu:

Kraniosakrální terapie (CST) pracuje s principem breath of life, česky dechem života, který vyjadřuje vnitřní vitální sílu udržující život a zdraví. Používá k tomu pohmatu či jemných manuálních technik, a podporuje tak tělo v jeho schopnosti léčit se a udržovat přirozenou rovnováhu. Na workshopu se účastníci dozví o historii, principech a možnostech této jemné celostní metody, budou mít ale také příležitost vyzkoušet si spočinutí v tichu a klidu přirozených zážehů lidského organismu.

Předpokládaná kapacita: 30


Markéta Bezůšková Markéta Bezůšková

je lektorkou a terapeutkou kraniosakrální terapie (CST). Této metodě se věnuje od roku 1994. Má bohaté zkušenosti s lidmi s mentálním postižením s kombinovanými vadami a lidmi s autismem. Absolvovala tříletou sebezkušenostní část výcviku biosyntézy, práci s traumatem. Deset let se věnuje meditaci tibetského tantrického buddhismu. Čtyři roky vedla podpůrné skupiny pro lidi dlouhodobě pečující jako prevenci syndromu vyhoření. Specializuje se na děti s neurologickým postižením, má zkušenosti s CST u novorozenců a kojenců. Pracuje také s dospělými metodou CST s prvky biosyntézy.


Benefiční cena workshopu:

   RELAXACÍ PROTI STRESU: SEMINÁŘ JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE

Dagmar Jančová, 3. 10. 2018, 13:30 – 18:00
Český institut biosyntézy, Eliášova 21, Praha 6

O workshopu:

Poruchy způsobené tělesným napětím jsou běžnější než obyčejné nachlazení a často se ukrývají za problémy se zažíváním, pohybovým aparátem nebo psychickými obtížemi. Při dlouhodobém napětí si příznaky už ani neuvědomujeme. Relaxační techniky patří k nejúčinnějším způsobům obrany proti stresu, protože díky vzájemné stabilitě duše a těla se stáváme odolnějšími. Vědomá práce se svaly snižuje napětí a odvádí od stresových myšlenek. Workshop je vhodný pro každého, kdo prochází těžkou životní situací nebo je vystavován stresu, cítí napětí či úzkosti.

Předpokládaná kapacita: 14


Dagmar Jančová Dagmar Jančová

je zdravotní sestra se zaměřením na psychoterapii orientovanou na práci s tělem. Dlouhodobě pracuje především s klienty v zátěžových, krizových a posttraumatických stavech. V r. 1992 dokončila výcvik SUR, v r. 1997 výcvik integrující práce s tělem a dechem, v r. 2008 výcvik v biodynamické bodyterapii. V krizových centrech pracuje 25 let. V soukromé praxi se věnuje masážím, které také učí. Intenzivní lektorská činnost je zaměřena na relaxační techniky – léčbu a prevenci nežádoucích účinků stresu.


Benefiční cena workshopu:

   DRUHÁ POLOVINA ŽIVOTA A JAK SI JI UŽÍT

Yvonna Lucká, Lubomír Kobrle, 17. 10. 2018, 17:30 – 20:30
Český institut biosyntézy, Eliášova 21, Praha 6

O workshopu:

Nabízíme společný čas pro zkoumání možností, jak dobře užít výzvy druhé poloviny života. Jaké výzvy nám tento věk přichystal? Jaké to je být rodičem dospělých dětí? Co po sobě zanechat a co uklidit?

Předpokládaná kapacita: 40


Yvonna Lucká Yvonna Lucká

je atestovaná psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka s třicetiletou praxí. Vystudovala psychologii na FF UK, věnuje se individuální i skupinové psychoterapii, krizové intervenci a otázkám traumatu a psychospirituálního vývoje. Je zakládajícím členem Českého institutu biosyntézy, členkou správní rady a senior trenérem International Institut for Biosynthesis v Heidenu. Původně se profilovala jako dynamická terapeutka, později prošla výcvikem v PBSP a Biosyntéze a tyto metody využívá při práci s klienty nejčastěji. V první etapě profesní dráhy se věnovala lidem se speciálními potřebami, později stála u zrodu krizového centra RIAPS. Dále se věnovala především privátní praxi. Yvonna je jednou z iniciátorek a hlavní garantkou Sociální kliniky.


Lubomír Kobrle Lubomír Kobrle

vystudoval psychologii na FFUK. Na začátku praxe prošel výcvikem v transakční analýze, později přidal výcvik v systemice. Nejvíce se ve své praxi opírá o výcvik v PBSP metodě. Věnuje se individuální práci s klienty, párové terapii i prací se skupinou. Zajímá se též o problematiku traumatu, osobnostního růstu a spirituality. Během praxe pracoval v manželských poradnách i v krizovém centru RIAPS. Mnoho let pracoval také jako lektor KI v Remediu.


Benefiční cena workshopu:

   DOBRÝ ŽIVOT V PRÁCI: JAK NA TO?

Monika Rousová, 24. 10. 2018, 18:00 – 21:00
Český institut biosyntézy, Eliášova 21, Praha 6

O workshopu:

v práci trávíme většinu času. Závisí na ní naše hmotná existence, dává nám určitý status a mnohdy od ní očekáváme i naplnění potřeby smyslu, rozvoje a seberealizace. Přitom většina lidí tvrdí, že v práci považuje za nejdůležitější mezilidské vztahy, atmosféru a komunikaci. Co ale můžeme právem očekávat od zaměstnavatele? Jak máme dobře a otevřeně komunikovat? A jak beze strachu říct šéfovi, že nám něco nevyhovuje? Na workshopu se dozvíte, jak můžete sami přispět k tomu, abyste žili dobrým pracovním životem.

Předpokládaná kapacita: 20


Monika Rousová Monika Rousová

je psychoterapeutka, koučka a personalistka. Od roku 2010 je také personální ředitelkou ve firmě 2N Telekomunikace, kde rozvíjí unikátní firemní kulturu založenou na vnímání lidí jako hlavního bohatství firmy, na otevřené komunikaci a týmové spolupráci. Monika aktivně podporuje lidi, kteří se snaží sladit rodinného a pracovního života. Vedle řízení lidských zdrojů ve 2N se věnuje své soukromé psychoterapeutické praxi a působí také jako certifikovaný kouč. Absolvovala Pedagogickou fakultu UK a několik sebezkušenostních psychoterapeutických a koučovacích výcviků, např. SUR nebo somatický výcvik v biosyntéze.


Benefiční cena workshopu:

   TEMNÁ NOC DUŠE ANEB KŘIŽOVATKY A PASTI OSOBNÍHO ROZVOJE

Michal Petr a Denisa Červenková, 13. 11. 2018, 17:30 – 19:30
Český institut biosyntézy, Eliášova 21, Praha 6

O workshopu:

Na cestě psychospirituálním růstem se můžeme potkat s překážkami, se kterými se jen obtížně vypořádáme. Prozkoumáme proto jejich nejčastější podoby a způsoby, abychom uměli těmito úzkými místy dobře projít. Zaměříme se na tendenci přehlížet neuzdravené části sebe sama s následným útěkem do spirituality a zmíníme i některé způsoby, jak využít léčivý potenciál našich zdrojů k celistvějšímu životu. Využijeme přitom jazyk psychoterapie i křesťanské mystiky.

Předpokládaná kapacita: 30


Michal Petr Michal Petr

je psycholog, gestalt terapeut, lektor a facilitátor Maitri dýchání. Vystudoval psychologii na FF UP. Je členem v odborných sdruženích EAGT, Diabasis a CZEPS. Specializuje se na párovou terapii, psychospirituální tématiku a praktické využití enneagramu. Zajímá se o psychospirituální metody léčení, práci s emocemi a tělem a zvládání náročných životních situací.


Denisa Červenková Denisa Červenková

je řeholní sestrou kongregace karmelitek sv. Terezie. Přednáší na KTF UK, věnuje se aktivitám v oblasti duchovního rozvoje z perspektivy křesťanské spirituality, jako jsou exercicie a duchovní doprovázení. Spolupracuje s farností Nejsvětějšího Salvátora.


Benefiční cena workshopu:

   CESTA HRDINY

Renáta Trčková, 20. 11. 2018, 17:00 – 20:30
Český institut biosyntézy, Eliášova 21, Praha 6

O workshopu:

Kdo z nás někdy nechtěl být hrdinou nebo hrdinkou? Vyslyšet volání po změně a dobrodružství, najít pomocníky a rádce, které člověk na cestě potřebuje, nebo hledat strategie k překonání životních překážek, projít transformací a vrátit se znovu domů bohatší o nové zkušenosti a poznání. Právě jsme zachytili mýtus cesty hrdiny, který si účastníci workshopu projdou v imaginaci krok za krokem, a zkusí tak sami zodpovědět některé palčivé otázky o sobě samých.

Předpokládaná kapacita: 24


Renáta Trčková Renáta Trčková

pracuje jako konzultantka ve firemním sektoru a vede kurzy osobnostního rozvoje. Rovněž se pohybuje na poli zážitkové pedagogiky. Vystudovala farmacii, má výcvik SUR (systém sebepoznávacího a sebezkušenostního komplexního výcviku v psychoterapii) a výcvik pro kouče. Prošla výcvikem Cesty hrdiny u transpersonálního psychologa Breta Stephensona a od té doby s tématem dále pracuje. V terapeutické práci ji zajímá změna vycházející z potřeb klienta. Věří, že terapeutický proces může přinést oběma stranám inspiraci a nové úhly pohledu.


Benefiční cena workshopu:

   BÝT SVÝM DECHEM - celodenní workshop

Katka Sarkisova a Stanislav Sarkisov, 9. 12. 2018, 8:30 - 21:00
Eliášova 21, Praha 6

O workshopu:

Metodu Maitri Breathwork TM vyvinuli v 80. letech američtí psychologové. Za pomoci prohloubeného dýchání, evokativní hudby, jemných bylinných vůní, léčivého dotyku a laskavého podpůrného vedení metoda zpřístupňuje rozšířené stavy vědomí, které různé kultury využívaly od nepaměti k hlubšímu propojení s vlastní podstatou, vnitřní moudrostí a sebeléčivým potenciálem. Maitri pracuje s neverbální tělovou pamětí a pomáhá tak odstranit energetické bloky v těle.

Předpokládaná kapacita: 16


Kateřina Sarkisova Kateřina Sarkisova

Absolvovala výcvik facilitátorů Maitri dýchání, má dlouholetou zkušenost s touto metodou a s asistencí na holotropním dýchání. Je absolventkou seberozvojového programu Stargate a členkou společenství Kayumari. Podílí se na seberozvojových programech pro ženy a vede dětský Stargate. Profesí je biosynteticky orientovaná psychoterapeutka.


Renáta Trčková Stanislav Sarkisov

absolvoval výcvik facilitátorů Maitri dýchání. S asistencí na holotropním i maitri dýchání má také letité zkušenosti. Je absolventem a v současnosti i členem týmu seberozvojového programu Stargate. Dále je členem společenství Kayumari, vede seberozvojové programy pro muže a dětský Stargate.


Benefiční cena workshopu:

   KONFLIKTY JAKO SOUČÁST ŽIVOTA

Anna Ryvolová, 12. 12. 2018, 18:00 – 21:00
Český institut biosyntézy, Eliášova 21, Praha 6

O workshopu:

Blíží se Vánoce, pro mnoho z nás svátky pohody, během kterých se těšíme na volno a setkávání s rodinou nebo přáteli. Současně je to ale období, kdy se často dostáváme do střetů s nejbližšími. Jak do konfliktů vnést kreativnější řešení, jak v nich nalézt inspiraci a jak s nimi (dobře) žít? Workshop poskytne praktické tipy, několik cvičení i trochu teorie procesově orientovaného přístupu ke konfliktům, ve kterém lektorka vychází především z práce Arnolda Mindella, Joe Goodbreada a dalších.

Předpokládaná kapacita: 35


Anna Ryvolová Anna Ryvolová

vystudovala sociální a pastorační práci na ETF UK a řízení a supervizi na FHS UK. Absolvovala výcvik v koučování, ve facilitaci konfliktů, dvouletý arteterapeutický kurz a řadu dalších kurzů, které jí umožňuje lépe podporovat lidi kolem sebe a také se více radovat ze života. Je studentkou dlouhodobého výcviku v procesově orientované psychologii. Více jak patnáct let se těší z práce v neziskovém sektoru i v komerční sféře. Má ráda knihy, nové výzvy, dokončené úkoly, lidi, sny, výlety, miluje svého muže a svého syna.


Benefiční cena workshopu:

   Plzeň

TERAPIE HROU – CESTA K VNITŘNÍM ZDROJŮM DÍTĚTE

Barbora Sládeková a Monika Farkašová, 27. 9. 2018, 16:00 – 20:00
Psychoterapeutické centrum pro děti a dospělé Plzeň, Palackého 12, Plzeň

O workshopu:

Workshop o terapii hrou umožní pohled na práci s dítětem, kdy mu specifickými nástroji napomáháme k objevování sebe sama, svých potřeb a vlastního potenciálu. Přístup tak rozvíjí sebedisciplínu, podporuje schopnost rozhodování a převzetí odpovědnosti za svá rozhodnutí. Dítěti napomáhá k získání samostatnosti a rozvoji tvořivosti. Workshop nabídne praktickou ukázku nedirektivního přístupu s využitím herny a hraček. Je určen všem, kteří terapeuticky pracují s dětmi ve věku od 3 do 11 let, nebo všem, kteří se zajímají o jiný, tvořivý přístup ve výchově dětí.

Předpokládaná kapacita: 12


Barbora Sládeková Barbora Sládeková

Je klinická psycholožka a psychoterapeutka. Pracuje v soukromé praxi v Plzni, kde s kolegy provozuje Psychoterapeutické centrum pro děti a dospělé. Jejími klienty jsou tedy lidé ve všech věkových kategoriích. Má atestaci z klinické psychologie a pracuje jako klinický psycholog na menší úvazky. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik podle amerického psychoterapeuta Carla Rogerse, kde se prvně setkala s terapií hrou nedirektivním způsobem, tedy se zachováním stejných principů jako při práci s dospělými. Nyní je součástí lektorského týmu, který zabezpečuje vzdělávání pod slovenským Institutem Terapie Hrou.


Monika Farkašová Monika Farkašová

je hrová terapeutka. Ve své profesní praxi se s kolegyní věnuje poradenství a terapii hrou v Psychoterapeutickém centru pro děti a dospělé v Plzni. Má zkušenosti s lektorováním, pořádá kurzy pro matky s dětmi o výchově a efektivním rodičovství, kde využívá osobní zkušenosti skloubené s profesními znalostmi. Absolvovala pětiletý dynamický psychoterapeutický výcvik a také má roční výcvik v terapii hrou. Většina jejích klientů jsou děti a dospívající. Ve svém profesním životě pracovala jako sociální pracovnice v neziskových organizacích, které se věnují dětem umístěným do náhradní péče nebo s jinými specifikami.


Benefiční cena workshopu:

   OCHUTNÁVKA ARTETERAPIE - CESTA K UVOLNĚNÍ A KREATIVITĚ

Anna Langmajerová, 19. 10. 2018, 16:00 – 20:00
Psychoterapeutické centrum pro děti a dospělé Plzeň, Palackého 12, Plzeň

O workshopu:

Arteterapie využívá k léčbě psychiky výtvarné aktivity a pomocí obrazů umožňuje vyjádřit myšlenky a pocity, které se někdy slovy těžce vyjadřují. Pracuje především s tvorbou a následnou reflexí, avšak smyslem není vytvoření uměleckého díla. Prostřednictvím sebevyjádření, prožitím procesu tvoření a následným slovním zpracováním přispívá k uvolnění. Nabízí také možnost sebepoznání a transformace, které se následně může projevit opuštěním od nevyhovujících vzorců chování.

Předpokládaná kapacita: 12


Anna Langmajerová Anna Langmajerová

pracuje desátým rokem jako arteterapeutka a vedoucí oddělení psychiatrické rehabilitace psychiatrické léčebny ve Lnářích. S kolegy se tam věnuje především závislým na alkoholu v programu protialkoholní léčby. Dále připravuje a vede tematické arteterapeutické skupiny a dříve vedla arteterapeuticky zaměřenou seberozvojovou skupinu pro ženy v Plzni. V minulosti pracovala jako terapeutka psychiatrické léčebny Dobřany a v domově pro seniory. Také byla dva roky pedagogem volného času a vedoucí oddělení estetiky v SVČ v Plzni. Pedagogické vzdělání si rozšířila o čtyřletý psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii, studium arteterapie na PF ZČU i další navazující kurzy.


Benefiční cena workshopu:

   JAK BÝT ŽENOU A NEJEN MATKOU (NA „RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ“)?

Kamila Bolfová, 15. 11. 2018, 16:00 – 20:00
Psychoterapeutické centrum pro děti a dospělé Plzeň, Palackého 12, Plzeň

O workshopu:

Na workshopu budou účastnice zkoumat, jakým výzvám čelí ženy při péči o malé děti, kdy se pozornost ubírá především k nim. Společně si také zkusí odpovědět na otázku, co znamená být v této fázi ženou. Jaké koncepty jsou v každém z nás zakořeněné, kde se vzaly a jak nám brání žít život v souladu se sebou? Společně také prozkoumají, kolik prostoru se skrývá v různých životních fázích, které na ženy kladou nárok být především matkami. Vítané jsou i ženy, které matkami (ještě) nejsou, ale o téma se zajímají.

Předpokládaná kapacita: 12


Kamila Bolfová Kamila Bolfová

je facilitátorka, terapeutka a lektorka. Dlouhodobě se věnuje tématu seberealizace a povolání žen v dnešní době. Jejími klienty jsou především ženy, které hledají povolání, přitom se ale potýkají s potřebami a touhami, jako jsou dobré vztahy, výchova a péče o děti a hledání vlastního místa ve světě. Absolvovala výcvik navigace při hledání povolání, výcvik facilitace skupin v různorodém prostředí a základní výcvik procesově orientované psychologie, která je pro ni největší inspirací. Vystudovala obecnou antropologii na UK a absolvovala několik arteterapeutických výcviků. Velkou inspirací je jí práce s tělem při objevování kontaktních improvizací.


Benefiční cena workshopu:

   Brno

TĚLO JAKO HUDEBNÍ NÁSTROJ

Svatava Drlíčková, 6. 10. 2018, 17:00 – 20:00
Sociální klinika, Zelný trh 11, Brno

O workshopu:

Rozezníme dech, probudíme hlas a v přirozeném rytmu necháme plynout tělo, až nakonec uslyšíme svět. Návštěvníci si vyzkouší také hru na hudební nástroje a přesvědčí se, že hrát může každý.

Předpokládaná kapacita: 18


Svatava Drlíčková Svatava Drlíčková

se věnuje individuální a skupinové terapii a poradenství. Vychází při nich z biosyntézy a uměleckých terapií, především z muzikoterapie a arteterapie. Nejčastěji pracuje s dětmi, dospívajícími, lidmi se zdravotním postižením a s dospělými klienty se vztahovými a jinými osobními problémy. Speciálně se zabývá pedagogickým poradenstvím, publikuje a lektoruje v oblasti muzikoterapie. Také absolvovala supervizní výcvik v biosyntéze. Odborně se zajímá o systémy práce s tělem, dechem a hlasem v kontextu muzikoterapie, biosyntézy a přístupů z oblasti jižní Sibiře, kde nějaký čas působila. Působí jako terapeutka v projektu Sociální kliniky.


Benefiční cena workshopu:

   DOBRÝ RODIČ – DOBRÝ ŽIVOT ANEB BIOSYNTÉZA V ŽIVOTĚ RODIČE

Markéta Charvátová, 31. 10. 2018, 18:00 – 21:00
Sociální klinika, Zelný trh 11, Brno

O workshopu:

Jak přemýšlíme o dobrém rodiči v nás, jak jej prožíváme a jak se díváme na to, co dělá naše tělo? Cílem je ukázat, jak skrze sebe hledat odpovědi na otázky spojené s rodičovstvím.

Předpokládaná kapacita: 20


Markéta Charvátová Markéta Charvátová

vystudovala sociální práce a mnoho let působila v neziskové organizaci, která se zaměřovala na rodiny s dětmi nacházející se v krizových životních situacích. Biosyntéza je pro ni osudovou láskou. Po absolvování komplexního výcviku se jí intenzivně věnuje jak v individuální somatické terapii, tak při pořádání workshopů propojených zejména s ženskými tématy nebo tématy týkajících se rodičovství, těhotenství a porodů.


Benefiční cena workshopu:

   VZTAH K TĚLU: OCHUTNÁVKA METODY BIOSYNTÉZY

Martin Hofman, 22. 11. 2018, 18.00 – 21.00
Sociální klinika, Zelný trh 11, Brno

O workshopu:

Přijďte prohloubit a prozkoumat vztah ke svému tělu a vitalitě prostřednictvím psychoterapeutického přístupu biosyntézy. Vyzkoušíte si v bezpečném rámci práci s dechem, pohybem a hlubším uvědomováním svého těla.

Předpokládaná kapacita: 20


Martin Hofman Martin Hofman

se věnuje individuální psychoterapii a poradenství a jeho klienty jsou nejčastěji dospívající lidé. Pracuje však rád i s dospělými, rodinami a páry. Vystudoval psychologii na Fakultě sociálních studií a pedagogiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Absolvoval základní a supervizní výcvik v biosyntéze. Lektorsky se věnuje seberozvojovým programům v oblasti psychosomatiky a terapeutické práce s tělem, vzdělávacím kurzům pro veřejnost i odborníky a také diagnostické a terapeutické práci se školními třídami. Odborně se věnuje aplikaci metod a teorie biosyntézy do školství. Je členem správní rady Českého institutu biosyntézy a působí jako dobrovolný terapeut v Sociální klinice.


Benefiční cena workshopu:

   Tábor

DOBRODRUŽSTVÍ RODIČOVSTVÍ

Květa Cermanová, 13. 9. 2018, 17:30 – 21:00
Lesní mateřské školka Větrovy 112, Tábor - Větrovy

O workshopu:

Většina lidí si při plánování dětí utváří představy, plány, ideje. Nové trendy, studie a směry dennodenně zahlcují rodiče, kteří se snaží udělat pro své dítko vše nejlépe. Každý zároveň má vlastní zkušenosti z dětství a ty se vynořují a potýkají s představou o ideálním rodiči. Během workshopu se budeme společně věnovat tomu, jak se ve všem vyznat a zároveň zůstat zdravým a spokojeným rodičem pro své děti.

Předpokládaná kapacita: 10


Květa Cermanová Květa Cermanová

je diplomovaná terapeutka v Českém institutu biosyntézy, dula a lektorka přípravy na porod a rodičovství. Od roku 2002 se věnuje práci s nastávajícími rodiči, tématy kolem plodnosti, porodů a rodičovství. Kromě toho pracuje jako terapeutka Sociální kliniky v Jihočeském kraji. Vede kurzy pro duly, ženské skupiny a pořádá workshopy. Je matkou čtyř dětí, tři z nich přitom adoptovala, a babičkou dvou vnuků.


Benefiční cena workshopu:

   České Budějovice

VZTAH K NAŠEMU TĚLU – CESTA DOBRÉHO ŽIVOTA

Iva Abramčuková, 5. 10. 2018, 16:00 – 19:00
Think Yoga, Krajinská 230/31, České Budějovice

O workshopu:

Pozitivní vztah k vlastnímu tělu je cestou ke spokojenějšímu životu. V bezpečném prostoru si vyzkoušíte práci s dechem a naučíte se navázat hlubší kontakt sami se sebou. Workshop může pomoci každému, kdo v životě hledá uvolnění a zmírnění psychosomatických obtíží.

Předpokládaná kapacita: 15


Iva Abramčuková Iva Abramčuková

se věnuje individuální psychoterapii a poradenství. Jejími klienty jsou děti, dospívající i dospělí. Studovala dramatickou výchovu na DAMU a nyní dokončuje jednooborovou psychologii na Jihočeské univerzitě. Absolvovala kompletní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze a základní výcvik v dramaterapii. Lektorsky se věnuje seberozvojovým programům. Je koordinátorkou pobočky Sociální kliniky pro Jihočeský kraj a zároveň působí v Sociální klinice jako dobrovolný terapeut.


Benefiční cena workshopu:

   BÝT TANCEM – VĚDOMÝ POHYB A TANEČNĚ POHYBOVÁ TERAPIE

Pavla Zoja Šilhavá, 12. 10. 2018, 19:00 – 21:00
Think Yoga, Krajinská 230/31, České Budějovice

O workshopu:

Workshop umožní prozkoumat tanec uvnitř těla, objevit vlastní rytmus a pohybový slovník. Skrze tanec se účastníci naučí uvolnit se a komunikovat se sebou i ostatními.

Předpokládaná kapacita: 15


Pavla Zoja Šilhavá Pavla Zoja Šilhavá

se přes deset věnuje let tanci. Kromě tanečního vzdělání na konzervatoři v oboru flamenca se zabývá současným tancem, tanečně pohybovou terapií a kontaktní improvizací. Žila několik let ve Španělsku, kde kromě tance studovala také práci s rytmem a hru na perkusní nástroje. V Českých Budějovicích vede pravidelné taneční lekce. Tanec vnímá jako uměleckou formu, způsob vyjádření a komunikace a také jako cestu seberozvoje a práce s energií. Věnuje se józe a dalším terapeutickým přístupům k tělu a duši. Také studuje psychologii a chystá se absolvovat psychoterapeutický výcvik.


Benefiční cena workshopu:

   Liberec

AHA ŽIVOTU ANEB ARTETERAPIE VE SPOJENÍ S BIOSYNTÉZOU

Iva Ouhrabková, 12. 11. 2018, 18:00 – 21:00
Pekárkova 305, Liberec 15

O workshopu:

Workshop nabídne malování propojené s prací s tělem – pohybem a jeho prozkoumáváním. Arteterapie umocňuje požitek z objevování kreativity v těle i emocích. Pomáhá dostat se nenásilným způsobem do nitra člověka a objevovat sebe sama. V tvořivém prostředí libereckého ateliéru účastníci dostanou příležitost probudit v sobě radost z vlastní tvorby a pomocí barevného rozmachu v těle aktivovat spící energie, díky kterým objeví, kde sídlí jejich zdroje.

Předpokládaná kapacita: 10


Iva Ouhrabková Iva Ouhrabková

je výtvarnice, licencovaná arteterapeutka, členka České arteterapeutické asociace, Sdružení českých výtvarných umělců a The International Academy of Ceramics. Pracuje v Sociální klinice v Praze a nedávno ukončila výcvik v biosyntéze. V poslední době propojuje arteterapii s biosyntézou. Tímto spojením vznikly AHA-CARDS, kreativní karty, které byly letos v květnu představeny na 8. ročníku mezinárodní konference Biosyntézy v Barceloně. Dále vede kurzy pro dospělé i děti.


Benefiční cena workshopu:

   Písek

RADOST BÝT MATKOU, RADOST BÝT DCEROU

Pavla Špeldová, 20. 10. 2018, 14:00 – 18:00
STROM SETKÁVÁNÍ, Nová 99, Písek

O workshopu:

Společné harmonicky prožité okamžiky upevňují vztah mezi matkou a dcerou, což v době dospívání přispívá k vnitřní důvěře a jistotě. Workshop je věnovaný dívkám od 8 do 12 let a jejich maminkám, které mají chuť strávit čas společně, aniž by je rušily každodenní povinnosti nebo ostatní členové rodiny. Čekají na ně jednoduchá a hravá pohybová cvičení, trochu si zatančí, vyzkoušejí si velmi jemnou práci s dotekem. Chvíli věnují také nenáročnému tvoření z papíru.

Předpokládaná kapacita: 8 dvojic


Pavla Špeldová Pavla Špeldová

se v Písku věnuje individuální terapii a poradenství. Převážně se zaměřuje na osobnostní rozvoj a na podporu v obtížných životních situacích. Také nabízí skupinové programy orientované na podporu lidem s nadváhou a sklonem k nutkavému přejídání. Vystudovala portugalštinu a češtinu na FF UP a na USP v São Paulu se věnovala studiu indiánských a afro‑brazilských kultur. Studovala také na Pražské psychoterapeutické fakultě a absolvovala výcvik ve skupinové psychoterapii a v systemických konstelacích. V současnosti studuje v Českém institutu biosyntézy. S úctou pohlíží lidi, kteří najdou způsob, jak o sebe láskyplně pečovat.


Benefiční cena worshopu - 1 vstupenka platí pro matku i dceru: