Na začátek stránky

Mgr. Magda Juráňová

Mgr. Magda Juráňová


Magda vystudovala Politologii a evropská studia na UP v Olomouci. Již mezi přednáškami na univerzitě se věnovala projektovému řízení, v němž našla svou zálibu. V Praze jste se s ní mohli pracovně setkat mimo jiné na Ministerstvu pro místní rozvoj či na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Po několika letech sbírání pracovních zkušeností se rozjela do světa sbírat poznatky především osobní. Následně po téměř dvouletém cestování po nejrůznějších koutech země se vrátila zpět, a to s rozhodnutím využít svých dosavadních pracovních vědomostí v místě, kde vidí smysluplnost, kreativitu a potřebnost.