Kde působíme

Sociální klinika nabízí krátkodobou terapii v několika krajích. Jaká je dostupnost terapeutů, kteří s námi spolupracují, právě u vás a kde všude můžete služeb Sociální kliniky využít? Zvolte si lokalitu, kam byste mohli na terapie docházet.

Královehradecký kraj - terapeutiHanka Havlová

Hanka
Havlová

Hanka HavlováHanka se věnuje individuální i skupinové terapii, je trenérkou emoční inteligence, lektorkou a koučkou. Zajímá ji propojení tří center inteligence – těla, emocí a mysli. Baví ji nalézání originálních přístupů na míru klientovi, práce s tělem, hudbou, pohybem, NLP, mindfulness, obrazem a slovem. Má dlouholeté zkušenosti s tvorbou a pořádáním workshopů, častými skupinami jsou pedagogové, rodiče, rodiny a leadři. Ve své nabídce má také psychospirituální poradenství. K nejoblíbenějším vzděláním patří výcviky v PBSP, Maitri Breathwork, Enneagram coaching, v současnosti dokončuje základní výcvik v biosyntéze.


Hlavní město Praha - mapující terapeutiMiroslav Novotný

Miroslav
Novotný

Valerie Štáfková

Valerie
Štáfková

Miroslav NovotnýMiroslav se věnuje individuální a skupinové terapii a poradenství. Vystudoval 1. LF UK (1994-2000) a svou profesní dráhu věnuje komplexní adiktologické péči o klienty s problematikou různých typů závislostí. v psychoterapii má za sebou dlouhodobý výcvik dynamicky orientované skupinové terapie, sebezkušenost v psychoanalytické psychoterapii, semináře a workshopy zaměřené na arteterapii a práci s tělem. Aktuálně je ve výcviku procesově orientované psychologie v rámci IPOP. Kromě terapeutické práce vyučuje studenty na VŠ, vede seberozvojové semináře a je certifikátorem odborné péče při NVF.
Valerie ŠtáfkováValerie se věnuje psychiatrii a psychoterapii. Vystudovala 1. lékařskou fakultu v Praze /1995/, atestovala v oboru psychiatrie /1998/, dále absolvovala psychoterapeutické výcviky SUR, gestalt a PBSP a řadu krátkodobých kurzů a seminářů (např. krizová intervence, práce s traumatem, psychospirituální krize…). Odbornou praxi získávala v psychiatrické léčebně Praha Bohnice, v krizovém centru RIAPS, v Dejvickém psychoterapeutickém centru. v současné době se věnuje zejména psychoterapii v soukromé praxi, spolupracuje také se sdružením Diabasis (podpora lidí, kteří procházejí psychospirituální krizí).