Kde působíme

Sociální klinika nabízí krátkodobou terapii v několika krajích. Jaká je dostupnost terapeutů, kteří s námi spolupracují, právě u vás a kde všude můžete služeb Sociální kliniky využít? Zvolte si lokalitu, kam byste mohli na terapie docházet.

Jihomoravský kraj - terapeutiOlga Hudcová

Olga
Hudcová

Ondřej Charvát

Ondřej
Charvát

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Hynek Latta

Hynek
Latta

Eva Oujezská

Eva
Oujezská

Olga HudcováOlga svou soukromou praxi provozuje v Brně, ve středu města. Věnuje se hlavně individuálnímu poradenství a koučování. Spolupracuje převážně s dospělými a mladými dospělými. Ve své práci vychází zejména z principů somatického koučování a na budoucnost a řešení orientované terapeutické metody podle Miltona H. Ericksona. v současné době je v posledním roce základního psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Pro své klienty vytváří bezpečný prostor ať už pro jejich osobní rozvoj nebo hledání smyslu jejich života, či řešení náročných situací, a to jak ve vztazích, tak v osobním a pracovním životě. Vzhledem ke svému předchozímu působení v korporátním bankovnictví nabízí i konzultace na téma: jak dobře zacházet s financemi. Motto její práce: Změna je možná!
Ondřej CharvátOndřej se věnuje převážně biosyntetické terapii, somatickému koučování. Intenzivně se také věnuje lektorské a konzultační činnosti v byznys sféře. Absolvování výcviku v biosyntéze jej inspirovalo k tomu, aby začal více hledat možnosti propojení biosyntetických prvků v profesním životě člověka, zejména v manažerské práci, ve vedení firem apod. Kromě výcviku v biosyntéze také absolvoval výcvik v systemickém koučování a supervizi, výcvik v somatickém koučování a dalších několik seberozvojových kurzů či seminářů. Má vlastní terapeutickou praxi v Brně, zejména pro dospělé klienty. Jeho záměrem je být pro klienty dobrý laskavým průvodcem a na jejich cestě poznání k sobě samým vytvořit bezpečný prostor pro hledání zdrojů pro řešení těžkostí.
Markéta CharvátováMarkéta v rámci své praxe nabízí individuální terapii a skupinové programy pro dospělé zaměřené na psychosomatické obtíže a práci s tělem. Vystudovala Sociální pedagogiku a poradenství na FF MU, pracovala jako sociální pracovnice s rodinami s dětmi nacházející se v krizové životní situaci. Má vystudovaný výcvik v biosyntéze a aktivně biosyntézu využívá při své práci. Dále absolvovala několik sebezkušenostních kurzů zaměřené nejen na tělo a psychosociální výcvik.
Eva OujezskáEva se v rámci své praxe věnuje psychoterapii a psychologickému poradenství. Pracuje s dospělými, dospívajícími a páry. Vystudovala jednooborovou psychologii a sociální pedagogiku na Filozofické fakultě v Brně, absolvovala různé výcviky a kurzy, např. PBSP, psychodynamickou individuální psychoterapii (BIP), práci s denním sněním (KIP), krizovou intervenci, práci s traumatem, psychodiagnostické kurzy a supervizní vzdělání. Klienty v roli průvodce doprovází na cestě, při které znovu hledají životní smysl, vnitřní harmonii a štěstí, stejně jako nacházejí svoje vnitřní zdroje. Dlouhodobě se angažuje v problematice domácího a sexuálního násilí, je zakládající členkou organizace Persefona. Věnuje se také lektorování kurzů a workshopů v oblasti osobnostního rozvoje a psychologické diagnostiky a supervizi především v sociálních službách.
Hynek LattaJsem poradenský psycholog a fenomenologický psychoterapeut s výcvikem od společnosti SLEA. Mými nástroji jsou tedy zejména logoterapie a existenciální analýza. Mezi moje další aktivity patří přednášení problematiky poruch hybnosti, epilepsie a autismu z pohledu vývojové psychologie a podpory pečujícím osobám (především rodičům). Kromě podpory pečujícím se zabývám také podporou pozůstalých, a to včetně dětí. Spolupracuji s organizacemi, které se zabývají mj. poskytováním osobní asistence pro lidi se zdravotním postižením, kde poskytuji psychologické konzultace jak klientům, tak lidem, kteří pracují v pomáhající profesi (např. osobním asistentům, poradenským a sociálním pracovníkům apod.). V rámci Sociální kliniky nabízím krátkodobé terapie, které mohou představovat podporu v osobním rozvoji či hledání vlastních zdrojů, anebo práci na aktuálním problému v rámci prostoru vymezeného Sociální klinikou.


Jihomoravský kraj - mapující terapeutiStanislav Matoušek

Stanislav
Matoušek

Eva Oujezská

Eva
Oujezská

Stanislav MatoušekV současné době se věnuje především budování své vlastní psychoterapeutické praxe v Brně. Vystudoval všeobecné lékařství na 3. LF UK v Praze, po promoci se devět let věnoval výuce na 1. LF UK a tvorbě e-learningových aplikací, které vysvětlují vznik nemocí z pohledu klasické medicíny. Má doktorát z biomedicínské informatiky. Již během studia se zajímal též o psychoterapii, má za sebou sebezkušenostní terapii (Dasain a dynamicky orientovanou). Již téměř 10 let se zajímá o somatické (tělové) přístupy k psychoterapii, nejdříve na sebezkušenostních seminářích u Jitky Vodňanské a jinde a poté v terapeutickém výcviku biosyntézy. Na tělové prožívání orientované přístupy považuje za velmi hluboké a inspirující, metodu biosyntézy pak za vynikající jak pro osobní rozvoj a růst, tak pro léčení následků prodělaného psychického traumatu. v posledních letech se zabýval též psychiatrií na několika pracovištích, a to především při léčbě závislostí (PN Bílá Voda) a při pomoci lidem v akutních psychiatrických stavech (PN Bílá Voda, FN Olomouc). Spolupracoval na rozjezdu terénní psychiatrické služby v okresu Jeseník (Zahrada 2000). Je členem skupiny propagující použití metody Otevřeného dialogu při zvládání akutních psychotických krizí v rodině klienta (www.otevrenedialogy.cz). Za svůj vlastní zdroj považuje Latinskou Ameriku s její hudbou, kulturou a vřelostí v mezilidském kontaktu.
Eva OujezskáEva se v rámci své praxe věnuje psychoterapii a psychologickému poradenství. Pracuje s dospělými, dospívajícími a páry. Vystudovala jednooborovou psychologii a sociální pedagogiku na Filozofické fakultě v Brně, absolvovala různé výcviky a kurzy, např. PBSP, psychodynamickou individuální psychoterapii (BIP), práci s denním sněním (KIP), krizovou intervenci, práci s traumatem, psychodiagnostické kurzy a supervizní vzdělání. Klienty v roli průvodce doprovází na cestě, při které znovu hledají životní smysl, vnitřní harmonii a štěstí, stejně jako nacházejí svoje vnitřní zdroje. Dlouhodobě se angažuje v problematice domácího a sexuálního násilí, je zakládající členkou organizace Persefona. Věnuje se také lektorování kurzů a workshopů v oblasti osobnostního rozvoje a psychologické diagnostiky a supervizi především v sociálních službách.