Kde působíme

Sociální klinika nabízí krátkodobou terapii v několika krajích. Jaká je dostupnost terapeutů, kteří s námi spolupracují, právě u vás a kde všude můžete služeb Sociální kliniky využít? Zvolte si lokalitu, kam byste mohli na terapie docházet.

Jihomoravský kraj - terapeutiOlga Hudcová

Olga
Hudcová

Ondřej Charvát

Ondřej
Charvát

Markéta Charvátová

Markéta
Charvátová

Hynek Latta

Hynek
Latta

Eva Oujezská

Eva
Oujezská

Lucie Rozsnyó

Lucie
Rozsnyó

Olga HudcováOlga provozuje vlastní soukromou praxi ve středu města Brna, kde se věnuje biosyntetické terapii, somatickému koučování a poradenství. Spolupracuje převážně s dospělými, studenty a mladými dospělými. Mimo komplexního výcviku v biosyntéze absolvovala akreditovaný teoretický kurz psychoterapeutického minima, výcvik v somatickém koučování, základní výcvik v terapeutické metodě podle Miltona H. Ericksona orientované na budoucnost a řešení, a řadu dalších sebe rozvojových kurzů, workshopů či seminářů. Vystudovala VUT Brno a The Open University. Pro své klienty vytváří bezpečný prostor ať už pro jejich osobní rozvoj nebo hledání smyslu jejich života, či řešení náročných životních situací, a to jak ve vztazích, tak v osobním a pracovním životě. Angažuje se v projektu Symbios Brno – Sdílené bydlení. Motto její práce: Změna je možná!
Ondřej CharvátOndřej se věnuje převážně biosyntetické terapii, somatickému koučování. Intenzivně se také věnuje lektorské a konzultační činnosti v byznys sféře. Absolvování výcviku v biosyntéze jej inspirovalo k tomu, aby začal více hledat možnosti propojení biosyntetických prvků v profesním životě člověka, zejména v manažerské práci, ve vedení firem apod. Kromě výcviku v biosyntéze také absolvoval výcvik v systemickém koučování a supervizi, výcvik v somatickém koučování a dalších několik seberozvojových kurzů či seminářů. Má vlastní terapeutickou praxi v Brně, zejména pro dospělé klienty. Jeho záměrem je být pro klienty dobrý laskavým průvodcem a na jejich cestě poznání k sobě samým vytvořit bezpečný prostor pro hledání zdrojů pro řešení těžkostí.
Markéta CharvátováMarkéta v rámci své praxe nabízí individuální terapii a skupinové programy pro dospělé zaměřené na psychosomatické obtíže a práci s tělem. Vystudovala Sociální pedagogiku a poradenství na FF MU, pracovala jako sociální pracovnice s rodinami s dětmi nacházející se v krizové životní situaci. Má vystudovaný výcvik v biosyntéze a aktivně biosyntézu využívá při své práci. Dále absolvovala několik sebezkušenostních kurzů zaměřené nejen na tělo a psychosociální výcvik.
Eva OujezskáEva se v rámci své praxe věnuje psychoterapii a psychologickému poradenství. Pracuje s dospělými, dospívajícími a páry. Vystudovala jednooborovou psychologii a sociální pedagogiku na Filozofické fakultě v Brně, absolvovala různé výcviky a kurzy, např. PBSP, psychodynamickou individuální psychoterapii (BIP), práci s denním sněním (KIP), krizovou intervenci, práci s traumatem, psychodiagnostické kurzy a supervizní vzdělání. Klienty v roli průvodce doprovází na cestě, při které znovu hledají životní smysl, vnitřní harmonii a štěstí, stejně jako nacházejí svoje vnitřní zdroje. Dlouhodobě se angažuje v problematice domácího a sexuálního násilí, je zakládající členkou organizace Persefona. Věnuje se také lektorování kurzů a workshopů v oblasti osobnostního rozvoje a psychologické diagnostiky a supervizi především v sociálních službách.
Hynek LattaJsem poradenský psycholog a fenomenologický psychoterapeut s výcvikem od společnosti SLEA. Mými nástroji jsou tedy zejména logoterapie a existenciální analýza. Mezi moje další aktivity patří přednášení problematiky poruch hybnosti, epilepsie a autismu z pohledu vývojové psychologie a podpory pečujícím osobám (především rodičům). Kromě podpory pečujícím se zabývám také podporou pozůstalých, a to včetně dětí. Spolupracuji s organizacemi, které se zabývají mj. poskytováním osobní asistence pro lidi se zdravotním postižením, kde poskytuji psychologické konzultace jak klientům, tak lidem, kteří pracují v pomáhající profesi (např. osobním asistentům, poradenským a sociálním pracovníkům apod.). V rámci Sociální kliniky nabízím krátkodobé terapie, které mohou představovat podporu v osobním rozvoji či hledání vlastních zdrojů, anebo práci na aktuálním problému v rámci prostoru vymezeného Sociální klinikou.
Lucie RozsnyóVe své terapeutické praxi se věnuji poradenství a individuální terapii pro dospělé a dospívající, kde se opírám o principy tělově orientované psychoterapie v metodě biosyntéza. Ráda provázím klienty v náročných životních situacích a pomáhám jim hledat cestu k sobě samým. Je pro mě důležité vytvoření dobrého terapeutického vztahu, bezpečí a důvěry. V sezeních s klientem zvědomujeme tělo, prozkoumáváme pohyb, hlas a dech. S oblibou se věnuji terapeutické práci s hlasem a využívám prvky muzikoterapie. Respektuji klientův terapeutický proces a věřím, že je možné dělat v životě změny. Jako zpěvačka vystupuji na různých českých a zahraničních festivalech se specializací na barokní a soudobou hudbu. Následuji hlas svého srdce a ráda provázím klienty k jejich vlastním zdrojům a podporuji jejich potenciál.


Jihomoravský kraj - mapující terapeutiEva Oujezská

Eva
Oujezská

Eva OujezskáEva se v rámci své praxe věnuje psychoterapii a psychologickému poradenství. Pracuje s dospělými, dospívajícími a páry. Vystudovala jednooborovou psychologii a sociální pedagogiku na Filozofické fakultě v Brně, absolvovala různé výcviky a kurzy, např. PBSP, psychodynamickou individuální psychoterapii (BIP), práci s denním sněním (KIP), krizovou intervenci, práci s traumatem, psychodiagnostické kurzy a supervizní vzdělání. Klienty v roli průvodce doprovází na cestě, při které znovu hledají životní smysl, vnitřní harmonii a štěstí, stejně jako nacházejí svoje vnitřní zdroje. Dlouhodobě se angažuje v problematice domácího a sexuálního násilí, je zakládající členkou organizace Persefona. Věnuje se také lektorování kurzů a workshopů v oblasti osobnostního rozvoje a psychologické diagnostiky a supervizi především v sociálních službách.