Na začátek stránky

Terapie - Jihomoravský kraj

Jsme lidé, kteří vědí, že jednou z důležitých součástí života je dobrá energetická rovnováha, vyrovnávání toho, co dáváme a co dostáváme. Víme, že pocit osobní spokojenosti a naplnění v životě závisí na smysluplnosti a užitečnosti lidského konání. Došli jsme k přesvědčení, že když pracujeme s klienty za peníze, můžeme si dovolit pracovat také zadarmo s těmi, kteří si nemohou dovolit platit za terapii plnou cenu. I oni mají mít příležitost uzdravovat ve svém životě to, co potřebují. Doufáme, že tímhle způsobem se rovnováha bude šířit i dál. A že lidé, kterým teď pomůžeme my, budou mít v budoucnu kapacitu pomáhat jiným.

Olga Hudcová

Olga Hudcová

Olga svou soukromou praxi provozuje v Brně, ve středu města. Věnuje se hlavně individuálnímu poradenství a koučování. Spolupracuje převážně s dospělými a mladými dospělými. Ve své práci vychází zejména z principů somatického koučování a na budoucnost a řešení orientované terapeutické metody podle Miltona H. Ericksona. V současné době je v posledním roce základního psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. Pro své klienty vytváří bezpečný prostor ať už pro jejich osobní rozvoj nebo hledání smyslu jejich života, či řešení náročných situací, a to jak ve vztazích, tak v osobním a pracovním životě. Vzhledem ke svému předchozímu působení v korporátním bankovnictví nabízí i konzultace na téma: jak dobře zacházet s financemi. Motto její práce: Změna je možná!Ondřej Charvát

Ondřej Charvát

Ondřej se věnuje převážně biosyntetické terapii, somatickému koučování. Intenzivně se také věnuje lektorské a konzultační činnosti v byznys sféře. Absolvování výcviku v biosyntéze jej inspirovalo k tomu, aby začal více hledat možnosti propojení biosyntetických prvků v profesním životě člověka, zejména v manažerské práci, ve vedení firem apod. Kromě výcviku v biosyntéze také absolvoval výcviky v systemickém koučování a supervizi, výcvik v somatickém koučování a dalších několik seberozvojových kurzů či seminářů. Má vlastní terapeutickou praxi v Brně, zejména pro dospělé klienty. Jeho záměrem je být pro klienty dobrý laskavým průvodcem a na jejich cestě poznání k sobě samým vytvořit bezpečný prostor pro hledání zdrojů pro řešení těžkostí.Markéta Charvátová

Markéta Charvátová

Markéta v rámci své praxe nabízí individuální terapii a skupinové programy pro dospělé zaměřené na psychosomatické obtíže a práci s tělem. Vystudovala Sociální pedagogiku a poradenství na FF MU, pracovala jako sociální pracovnice s rodinami s dětmi nacházející se v krizové životní situaci. Má vystudovaný výcvik v biosyntéze a aktivně biosyntézu využívá při své práci. Dále absolvovala několik sebezkušenostních kurzů zaměřené nejen na tělo a psychosociální výcvik.Lenka Maruniaková

Lenka Maruniaková

Lenka pracuje individuálně s mladými dospělými a dospělými. Nabízí jim provázení a podporu v obtížných životních situacích a při objevování vlastního směru a vitality v životě. Zaměřuje se především na terapii psychosomatických obtíží, stavy přepracování a zvládání stresu, dále podporu vztahu k vlastnímu tělu a sebedůvěry, a témata spojená s obdobím přechodu do dospělosti, nacházení životního smyslu a pocitu naplnění. Má za sebou základní výcvik v biosyntéze a je aktuálně frekventantkou supervizní části výcviku. Vystudovala psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, absolvovala komplexní kurz krizové intervence a řadu dalších kurzů, např. v systemickém koučování a neurolingvistickém programování. Je certifikovaná pro interpretaci nástroje PRISM Brain Mapping, který se v zahraničí hojně využívá v oblasti leadershipu, individuálního koučování, týmové spolupráce, výběru pracovníků a podpory pracovní efektivity a spokojenosti. Vedle terapeutické činnosti působí Lenka v byznys sféře jako interní HR business partner. Její vizí je vytvářet pracovní prostředí, které je v souladu s přirozenými rytmy a potřebami člověka, a podporuje tak zdravý růst a rozvoj na úrovni jednotlivce, týmů a organizace.
Individuální terapii nabízí v češtině a angličtině.Eva Oujezská

Eva Oujezská

Eva se v rámci své praxe věnuje psychoterapii, psychologickému poradenství , pracuje s dospělými, dospívajícími a páry. Vystudovala jednooborovou psychologii a sociální pedagogiku na Filosofické fakultě v Brně, absolvovala různé výcviky a kurzy, např. PBSP, psychodynamickou individuální psychoterapii (BIP), práci s denním sněním (KIP), krizovou intervenci, práci s traumatem, psychodiagnostické kurzy a supervizní vzdělání. Klienty v roli průvodce doprovází na cestě, při které znovu hledají životní smysl, vnitřní harmonii a štěstí, stejně jako nacházejí svoje vnitřní zdroje. Dlouhodobě se angažuje v problematice domácího a sexuálního násilí, je zakládající členkou organizace Persefona. Věnuje se také lektorování kurzů a workshopů v oblasti osobnostního rozvoje a psychologické diagnostiky a supervizi především v sociálních službách.