Kde působíme

Jihočeský kraj - terapeutiIvana Abramčuková

Iva
Abramčuková

Tomáš Adámek

Tomáš
Adámek

Květa Cermanová

Květa
Cermanová

Jan Marek Maněna

Jan Marek
Maněna

Tereza Posekaná

Tereza
Posekaná

Tomáš Ryba

Tomáš
Ryba

Helena Šašková

Helena
Šašková

Eva Šmídová

Eva
Šmídová

Pavla Špeldová

Pavla
Špeldová

Zuzana Urbanová

Zuzana
Urbanová

Ivana AbramčukováIva se věnuje individuální psychoterapii a poradenství. Soukromou praxi má v Českých Budějovicích. Studovala dramatickou výchovu na DAMU, absolvovala výcvik v dramaterapii a základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Nyní je v supervizní části výcviku v biosyntéze. v rámci terapie se zaměřuje na osobnostní rozvoj a růst, zvládání náročných životních situací a problematiku vztahů. Ivana u klientů podporuje nejen slovní vyjádření, ale také uvědomování a prožívání vlastního těla. Pracuje s vnitřními obrazy, sny, pohybem, dechem, dotykem a hlasem.
Tomáš AdámekTomáš je psycholog. Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. v letech 2010 – 2016 absolvoval systemický psychoterapeutický výcvik v institutu GI Systém. Od roku 2014 pracuje u jihočeských hasičů jako psycholog. Věnuje se psychodiagnostice, krizové intervenci a psychoterapii. 2 roky vypomáhal s terapií jako dobrovolník v Krizovém centru pro děti a rodinu v Českých Budějovicích. Od listopadu 2017 studuje doktorský program psychologie na univerzitě v Innsbrucku, který je zaměřený na krizovou intervenci. Od října 2018 působí jako externí přednášející na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Květa CermanováKvěta Cermanová, diplomovaná terapeutka v Biosyntéze, dula, lektorka přípravy na porod a rodičovství. Od roku 2002 se věnuje práci s nastávajícími rodiči, tématy kolem plodnosti, porodů, rodičovství. Kompletní výcvik v Biosyntéze ukončila v roce 2015. s klienty pracuje na všech tématech, se kterými přicházejí. Kromě své terapeutické praxe vede kurzy pro rodiče, workshopy, ženské skupiny.
Jan Marek ManěnaHonza absolvoval výcvik psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapie (SUR), výcvikový kurz telefonické krizové intervence a tréninkový program Rozhovor - nástroj pomoci. Věnuje se hlavně individuální terapii. Rád pomáhá klientovi zorientovat se na své životní cestě a překonat její těžké etapy. Věří, že každý máme v sobě sebeúzdravný mechanismus, který se snaží nalézt a probudit. Jako bod změny vnímá zejména přítomnost.
Tereza PosekanáTereza vystudovala jednooborovou psychologii na FF-UK v Praze, soukromou praxi má v Táboře. Umění terapie se učila od Ivana Úlehly a Zdeňka Macka v rámci Institutu systemických studií. Pracuje s dětmi, dospívajícími, dospělými, s páry, rodinami i skupinami. Při její terapeutické práci ji vede důvěra v klienty, v jejich vlastní schopnost sebeúzdravy, a také přesvědčení, že řešení svých potíží nese každý sám v sobě. Baví ji otvírat, propojovat, proměňovat staré negativní vzorce v nové pozitivní návyky. Přinášet podporu, pochopení, naději a změnu.
Tomáš RybaTomáš je psycholog. Vystudoval FF Univerzity Palackého v Olomouci. v letech 2010 -2014 absolvoval výcvik v Gestalt psychoterapii v institutu Dialog. Gestalt přístup pro něj není jen o způsobu práce s klientem ale i styl života, který se snaží žít. Pracuje v psychiatrické léčebně a v soukromé praxi v jižních Čechách. Věnuje se převážně individuální a skupinové psychoterapii s dospělými klienty.
Helena ŠaškováHelena je sociální pracovnice s psychoterapeutickým výcvikem. Absolvovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2001) a výcviky v systemickém způsobu práce "Umění pomáhat" (2003) a "Umění terapie" (2007) v Institutu pro systemickou zkušenost v Praze. s institutem v současnosti spolupracuje jako lektorka. Od roku 2000 se věnuje krizové intervenci osobní a telefonické. Baví ji pracovat s klienty na rozvíjení řešení jejich problémů. Psychoterapii vnímá jako veliké dobrodružství, cestu neznámou krajinou, na které je svým klientům průvodcem, lhostejno, zda putuje s jedním člověkem, s dvojicí a nebo rodinou. Soukromou praxi provozuje na poliklinice ve Vodňanech.
Pavla ŠpeldováPavla se věnuje individuální terapii a poradenství v Písku. Převážně se zaměřuje na osobností rozvoj a na podporu v obtížných životních situacích. Také nabízí skupinové programy orientované na podporu lidem s nadváhou a sklonem k nutkavému přejídání. Vystudovala portugalštinu a češtinu na FF UP, na USP v São Paulu se věnovala studiu indiánských a afro-brazilských kultur. Prošla Pražskou psychoterapeutickou fakultou, absolvovala výcvik v dynamicky orientované skupinové psychoterapii, v systemických konstelacích a řadu krátkodobých kurzů a seminářů. v současné době je ve druhém ročníku výcviku v Biosyntéze. Věří, že člověk je jako zahrada, která kvete a plodí, když jí věnujeme péči, kterou potřebuje. s úctou pohlíží na to, když lidé najdou způsob, jak o sebe dobře a láskyplně pečovat.
Zuzana UrbanováZuzana je psycholog a terapeut. Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. v roce 2018 absolvovala prezenční část výcviku v gestalt psychoterapii na IVGT Praha. Pracovala 5 let v psychiatrické nemocnici v Písku, v současné době působí v poradenském centru PorCeTa o.p.s. jako psycholog a terapeut. Pracuje s dětmi, dospívajícími i dospělými dle zásad gestalt psychoterapie. Vede podpůrnou skupinu pro dospívající dívky. Věnuje se také práci s náhradními rodinami.
Eva ŠmídováEva absolvovala studijní program psychologie, obor arteterapie v Ateliéru arteterapie na PF JU. Prošla čtyřletým sebezkušenostním výcvikem v projektivně-intervenční arteterapii a řadou kurzů tzv. „Rožnovské arteterapie“. Nyní je v pětiletém výcviku v integrativní rodinné psychoterapii v Institutu Petra Boše. Jejími učiteli a supervizory jsou Jitka Vodňanská a Zdeněk Macek z GI Institut. V současnosti provozuje soukromou praxi zaměřenou na psychologické poradenství, psychoterapii a arteterapii. Je zakladatelkou Centra duševního rozvoje a rovnováhy – CEDRr – v komunitním centru Na Zámečku v Boršově nad Vltavou. Součástí je i výtvarný ateliér CEDR. Výtěžek z výtvarných kurzů ji pomáhá financovat terapie lidem v nepříznivé finanční situaci. Vede rodinnou, individuální, párovou terapii, seberozvojové a arteterapeutické skupiny. Klienty podněcuje k realizaci snů a přání ve smyslu: „ Změň své sny v plány a plány ve skutečnost.“ A snad právě proto jedna z terapeutických skupin nese název SEBERSEN.


Jihočeský kraj - mapující terapeutiJolana Hejlová

Jolana
Hejlová

Jolana HejlováJolana se věnuje psychiatrii, absolvovala ji v roce 2000 na 3. LF UK a v oboru psychiatrie složila atestaci v roce 2003 a 2014. Po studiích získávala praxi na lůžkovém oddělení psychiatrické léčebny v Písku. Nyní pracuje v ambulantní praxi. Úzce spolupracuje organizací Fokus, z. ú. Písek, je členkou správní rady a věnuje se tématům destigmatizace duševně nemocných. Zajímá ji především komplexní pohled na člověka jako na jedinečnou bytost a individualitu. Fascinuje ji vnitřní síla, které může být provázejícím svědkem při objevování nových možností. s velkou úctou a respektem přistupuje k příběhům, které jsou jí inspirací. Zájem o psychosomatiku ji přivedl k výcviku v Biosyntéze. Žije a pracuje v Písku.