Kde působíme

Sociální klinika nabízí krátkodobou terapii v několika krajích. Jaká je dostupnost terapeutů, kteří s námi spolupracují, právě u vás a kde všude můžete služeb Sociální kliniky využít? Zvolte si lokalitu, kam byste mohli na terapie docházet.

Jihočeský kraj - terapeutiIvana Abramčuková

Iva
Abramčuková

Tomáš Adámek

Tomáš
Adámek

Květa Cermanová

Květa
Cermanová

Jan Marek Maněna

Jan Marek
Maněna

Vladislava Marková

Vladislava
Marková

Helena Šašková

Helena
Šašková

Pavla Špeldová

Pavla
Špeldová

Olga Trčková

Olga
Trčková

Zuzana Urbanová

Zuzana
Urbanová

Ivana AbramčukováIva se věnuje individuální psychoterapii a poradenství. Soukromou praxi má v Českých Budějovicích. Studovala dramatickou výchovu na DAMU, absolvovala výcvik v dramaterapii a základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Nyní je v supervizní části výcviku v biosyntéze. v rámci terapie se zaměřuje na osobnostní rozvoj a růst, zvládání náročných životních situací a problematiku vztahů. Ivana u klientů podporuje nejen slovní vyjádření, ale také uvědomování a prožívání vlastního těla. Pracuje s vnitřními obrazy, sny, pohybem, dechem, dotykem a hlasem.
Tomáš AdámekTomáš je psycholog. Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. v letech 2010 – 2016 absolvoval systemický psychoterapeutický výcvik v institutu GI Systém. Od roku 2014 pracuje u jihočeských hasičů jako psycholog. Věnuje se psychodiagnostice, krizové intervenci a psychoterapii. 2 roky vypomáhal s terapií jako dobrovolník v Krizovém centru pro děti a rodinu v Českých Budějovicích. Od listopadu 2017 studuje doktorský program psychologie na univerzitě v Innsbrucku, který je zaměřený na krizovou intervenci. Od října 2018 působí jako externí přednášející na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Květa CermanováKvěta Cermanová, diplomovaná terapeutka v Biosyntéze, dula, lektorka přípravy na porod a rodičovství. Od roku 2002 se věnuje práci s nastávajícími rodiči, tématy kolem plodnosti, porodů, rodičovství. Kompletní výcvik v Biosyntéze ukončila v roce 2015. s klienty pracuje na všech tématech, se kterými přicházejí. Kromě své terapeutické praxe vede kurzy pro rodiče, workshopy, ženské skupiny.
Jan Marek ManěnaHonza absolvoval výcvik psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapie (SUR), výcvikový kurz telefonické krizové intervence a tréninkový program Rozhovor - nástroj pomoci. Věnuje se hlavně individuální terapii. Rád pomáhá klientovi zorientovat se na své životní cestě a překonat její těžké etapy. Věří, že každý máme v sobě sebeúzdravný mechanismus, který se snaží nalézt a probudit. Jako bod změny vnímá zejména přítomnost.
Helena ŠaškováHelena je sociální pracovnice s psychoterapeutickým výcvikem. Absolvovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2001) a výcviky v systemickém způsobu práce "Umění pomáhat" (2003) a "Umění terapie" (2007) v Institutu pro systemickou zkušenost v Praze. s institutem v současnosti spolupracuje jako lektorka. Od roku 2000 se věnuje krizové intervenci osobní a telefonické. Baví ji pracovat s klienty na rozvíjení řešení jejich problémů. Psychoterapii vnímá jako veliké dobrodružství, cestu neznámou krajinou, na které je svým klientům průvodcem, lhostejno, zda putuje s jedním člověkem, s dvojicí a nebo rodinou. Soukromou praxi provozuje na poliklinice ve Vodňanech.
Pavla ŠpeldováPavla se věnuje individuální terapii a poradenství v Písku. Převážně se zaměřuje na osobností rozvoj a na podporu v obtížných životních situacích. Také nabízí skupinové programy orientované na podporu lidem s nadváhou a sklonem k nutkavému přejídání. Vystudovala portugalštinu a češtinu na FF UP, na USP v São Paulu se věnovala studiu indiánských a afro-brazilských kultur. Prošla Pražskou psychoterapeutickou fakultou, absolvovala výcvik v dynamicky orientované skupinové psychoterapii, v systemických konstelacích a řadu krátkodobých kurzů a seminářů. v současné době je ve druhém ročníku výcviku v Biosyntéze. Věří, že člověk je jako zahrada, která kvete a plodí, když jí věnujeme péči, kterou potřebuje. s úctou pohlíží na to, když lidé najdou způsob, jak o sebe dobře a láskyplně pečovat.
Zuzana UrbanováZuzana je psycholog a terapeut. Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. v roce 2018 absolvovala prezenční část výcviku v gestalt psychoterapii na IVGT Praha. Pracovala 5 let v psychiatrické nemocnici v Písku, v současné době působí v poradenském centru PorCeTa o.p.s. jako psycholog a terapeut. Pracuje s dětmi, dospívajícími i dospělými dle zásad gestalt psychoterapie. Vede podpůrnou skupinu pro dospívající dívky. Věnuje se také práci s náhradními rodinami.
Olga TrčkováJe mi 60 let a působím jako arteterapeutka v Centru duševního a tělesného zdraví Labyrint, které sídlí na adrese Platanová 4, 370 08 České Budějovice. Absolvovala jsem výcvik v Integrované psychoterapii a vystudovala obor arteterapie v Ateliéru arteterapie na PF JCU v Českých Budějovicích. Nabízím cestu k sebepoznání a sebevyjádření prostřednictvím výtvarné tvorby. Na této cestě lze využívat i neškoleného výtvarného projevu klienta: k výtvarné tvorbě pro tento účel není třeba žádných zvláštních schopností či neschopností. Práce s obrazem a barvou odráží osobnost tvůrce. Při diskuzi nad výtvarným artefaktem se dotýkáme různých stránek života – nemoci, zdraví, prožitků, pocitů, chování, myšlení, fantazie. Do jisté míry se to podobá práci se sny. Tvorba umožňuje vnitřní prožitek zvnějšnit a podívat se na něj z odstupu, z různé vzdálenosti či z jiného úhlu. V roli průvodce klienta na této cestě je pro mě nejdůležitější vytvářet bezpečné prostředí, kde panuje empatie, vlídnost a respekt.
Vladislava MarkováZabývám se psychologickým poradenstvím a psychoterapií, vedu sebezkušenostní skupiny. Druhou polovinou mojí pracovní náplně je rodinná terapie zaměřená na psychosomatické stonání, tedy chronické neprospívání jednoho nebo více členů rodiny. Ve své práci vycházím z principů psychodynamické terapie, systemické rodinné terapie a psychosomatiky, využívám arteterapii. Moje hlavní téma je rané nastavení základního životního pocitu a celoživotní vznikání a prožívání identity člověka. Lidé se na mě obrací s úzkostmi, strachem, depresí, studem, nedůvěrou, vztahovou závislostí, chronickým stonáním, poruchami příjmu potravy aj. Společně pracujeme na sebepojetí a důvěře ve vlastní schopnosti, na vytvoření nových životních postojů, na budování důvěry v prospěšnost mezilidských vztahů. Vystudovala jsem psychologii - arteterapii (bc.), jsem v posledním ročníku výcviku rodinné terapie psychosomatických poruch (MUDr. Chvála, PhDr. Trapková). Žiju v malém jihočeském městě. Jsem vdaná, mám tři děti, náš dům je plný zvířat.


Jihočeský kraj - mapující terapeutiHelena Šašková

Helena
Šašková

Tereza Vospělová

Tereza
Vospělová

Helena ŠaškováHelena je sociální pracovnice s psychoterapeutickým výcvikem. Absolvovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2001) a výcviky v systemickém způsobu práce "Umění pomáhat" (2003) a "Umění terapie" (2007) v Institutu pro systemickou zkušenost v Praze. s institutem v současnosti spolupracuje jako lektorka. Od roku 2000 se věnuje krizové intervenci osobní a telefonické. Baví ji pracovat s klienty na rozvíjení řešení jejich problémů. Psychoterapii vnímá jako veliké dobrodružství, cestu neznámou krajinou, na které je svým klientům průvodcem, lhostejno, zda putuje s jedním člověkem, s dvojicí a nebo rodinou. Soukromou praxi provozuje na poliklinice ve Vodňanech.
Tereza VospělováTereza je studentkou navazujícího magisterského studia oboru Psychologie na FF UP. V roce 2019/2020 absolvovala kurz Kompletní krizové intervence a v současné době pracuje jako krizový intervent v sociálně psychologickém centru Arkáda. Primárně se zde věnuje práci s dětmi, proto se prostřednictvím Sociální kliniky bude ráda potkávat s dospělými. V budoucnu by chtěla absolvovat integrativní psychoterapeutický výcvik.