Na začátek stránky

Terapie - Jihočeský kraj

Jsme lidé, kteří vědí, že jednou z důležitých součástí života je dobrá energetická rovnováha, vyrovnávání toho, co dáváme a co dostáváme. Víme, že pocit osobní spokojenosti a naplnění v životě závisí na smysluplnosti a užitečnosti lidského konání. Došli jsme k přesvědčení, že když pracujeme s klienty za peníze, můžeme si dovolit pracovat také zadarmo s těmi, kteří si nemohou dovolit platit za terapii plnou cenu. I oni mají mít příležitost uzdravovat ve svém životě to, co potřebují. Doufáme, že tímhle způsobem se rovnováha bude šířit i dál. A že lidé, kterým teď pomůžeme my, budou mít v budoucnu kapacitu pomáhat jiným.

Ivana Abramčuková

Iva Abramčuková

Iva se věnuje individuální psychoterapii a poradenství. Soukromou praxi má v Českých Budějovicích. Studovala dramatickou výchovu na DAMU, absolvovala výcvik v dramaterapii a základní psychoterapeutický výcvik v biosyntéze. Nyní je v supervizní části výcviku v biosyntéze. V rámci terapie se zaměřuje na osobnostní rozvoj a růst, zvládání náročných životních situací a problematiku vztahů. Ivana u klientů podporuje nejen slovní vyjádření, ale také uvědomování a prožívání vlastního těla. Pracuje s vnitřními obrazy, sny, pohybem, dechem, dotykem a hlasem.Tomáš Adámek

Tomáš Adámek

Tomáš je psycholog. Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2010 – 2016 absolvoval systemický psychoterapeutický výcvik v institutu GI Systém. Od roku 2014 pracuje u jihočeských hasičů jako psycholog. Věnuje se psychodiagnostice, krizové intervenci a psychoterapii. 2 roky vypomáhal s terapií jako dobrovolník v Krizovém centru pro děti a rodinu v Českých Budějovicích. Od listopadu 2017 studuje doktorský program psychologie na univerzitě v Innsbrucku, který je zaměřený na krizovou intervenci. Od října 2018 působí jako externí přednášející na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.Květa Cermanová

Květa Cermanová

Květa Cermanová, diplomovaná terapeutka v Biosyntéze, dula, lektorka přípravy na porod a rodičovství. Od roku 2002 se věnuje práci s nastávajícími rodiči, tématy kolem plodnosti, porodů, rodičovství. Kompletní výcvik v Biosyntéze ukončila v roce 2015. S klienty pracuje na všech tématech, se kterými přicházejí. Kromě své terapeutické praxe vede kurzy pro rodiče, workshopy, ženské skupiny.Jan Marek Maněna

Jan Marek Maněna

Honza absolvoval výcvik psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapie (SUR), výcvikový kurz telefonické krizové intervence a tréninkový program Rozhovor - nástroj pomoci. Věnuje se hlavně individuální terapii. Rád pomáhá klientovi zorientovat se na své životní cestě a překonat její těžké etapy. Věří, že každý máme v sobě sebeúzdravný mechanismus, který se snaží nalézt a probudit. Jako bod změny vnímá zejména přítomnost.Tereza Posekaná

Tereza Posekaná

Tereza vystudovala jednooborovou psychologii na FF-UK v Praze, soukromou praxi má v Táboře. Umění terapie se učila od Ivana Úlehly a Zdeňka Macka v rámci Institutu systemických studií. Pracuje s dětmi, dospívajícími, dospělými, s páry, rodinami i skupinami. Při její terapeutické práci ji vede důvěra v klienty, v jejich vlastní schopnost sebeúzdravy, a také přesvědčení, že řešení svých potíží nese každý sám v sobě. Baví ji otvírat, propojovat, proměňovat staré negativní vzorce v nové pozitivní návyky. Přinášet podporu, pochopení, naději a změnu.Tomáš Ryba

Tomáš Ryba

Tomáš je psycholog. Vystudoval FF Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2010 -2014 absolvoval výcvik v Gestalt psychoterapii v institutu Dialog. Gestalt přístup pro něj není jen o způsobu práce s klientem ale i styl života, který se snaží žít. Pracuje v psychiatrické léčebně a v soukromé praxi v jižních Čechách. Věnuje se převážně individuální a skupinové psychoterapii s dospělými klienty.Helena Šašková

Helena Šašková

Helena je sociální pracovnice s psychoterapeutickým výcvikem. Absolvovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2001) a výcviky v systemickém způsobu práce "Umění pomáhat" (2003) a "Umění terapie" (2007) v Institutu pro systemickou zkušenost v Praze. S institutem v současnosti spolupracuje jako lektorka. Od roku 2000 se věnuje krizové intervenci osobní a telefonické. Baví ji pracovat s klienty na rozvíjení řešení jejich problémů. Psychoterapii vnímá jako veliké dobrodružství, cestu neznámou krajinou, na které je svým klientům průvodcem, lhostejno, zda putuje s jedním člověkem, s dvojicí a nebo rodinou. Soukromou praxi provozuje na poliklinice ve Vodňanech.Pavla Špeldová

Pavla Špeldová

Pavla se věnuje individuální terapii a poradenství v Písku. Převážně se zaměřuje na osobností rozvoj a na podporu v obtížných životních situacích. Také nabízí skupinové programy orientované na podporu lidem s nadváhou a sklonem k nutkavému přejídání. Vystudovala portugalštinu a češtinu na FF UP, na USP v São Paulu se věnovala studiu indiánských a afro-brazilských kultur. Prošla Pražskou psychoterapeutickou fakultou, absolvovala výcvik v dynamicky orientované skupinové psychoterapii, v systemických konstelacích a řadu krátkodobých kurzů a seminářů. v současné době je ve druhém ročníku výcviku v Biosyntéze. Věří, že člověk je jako zahrada, která kvete a plodí, když ji věnujeme péči, kterou potřebuje. s úctou pohlíží na to, když lidé najdou způsob, jak o sebe dobře a láskyplně pečovat.Zuzana Urbanová

Zuzana Urbanová

Zuzana je psycholog a terapeut. Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2018 absolvovala prezenční část výcviku v gestalt psychoterapii na IVGT Praha. Pracovala 5 let v psychiatrické nemocnici v Písku, v současné době působí v poradenském centru PorCeTa o.p.s. jako psycholog a terapeut. Pracuje s dětmi, dospívajícími i dospělými dle zásad gestalt psychoterapie. Vede podpůrnou skupinu pro dospívající dívky. Věnuje se také práci s náhradními rodinami.