Na začátek stránky

Projekt „Najít směr“

Projekt „Najít směr“ je realizován za finanční podpory EU, v rámci Operačního programu zaměstnanost,
výzvy 03_15_031 Budování kapacit a profesionalizace NNOV Českém institutu biosyntézy a Sociální klinice jsme začali pracovat na rozšíření/zvýšení naší profesionality a rozvoji našich kompetencí tak, abychom hladce zvládli stále rostoucí počet klientů a terapeutů, kteří s námi spolupracují. Aktivity projektu s názvem „Najít směr“ nám v tom pomohou. Projekt reaguje na slabé stránky naší organizace, který byly identifikovány v rámci auditu, kterým jsme prošli v prosinci 2015. Hlavním cílem projektu je v průběhu příštích 24 měsíců navýšit odbornou kapacitu našeho týmu a zprofesionalizovat jej.


Sociální klinika ČR

Projekt „Sociální klinika ČR“ je realizován za finanční podpory EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzvy 03_15_024 Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny.


V Sociální klinice jsme od srpna 2017 s nadšením začali realizovat projekt, který nese název „Sociální klinika ČR“. V projektu se zaměříme na poskytování kvalitních psychoterapeutických služeb lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit.