DĚKUJEME


 
Na začátek stránky

Podpořili nás…

2019

Nadační fond pomoci Karla Janečka - svým dlouholetým partnerstvím, nadšením a opakovanou finanční podporou

SharpCrafters s. r. o. - PostSharp Technologies - za dlouhodobou finanční podporu

Nadace Divoké husy - zdvojnásobením výtěžku benefiční akce Stres, Bůček & Terapie, pořádané Sociální klinikou dne 26. 2. 2019.

Penta Investments, s.r.o. - finančním darem na podporu provozu Sociální kliniky.

Allen & Overy LLP - finančním darem na provoz kliniky zaměstnanci společnosti v rámci Týdne duševního zdraví, jejíchž příspěvek firma následně znásobila.

ČEPS - finančním darem na podporu provozu Sociální kliniky.

2018

Nadační fond pomoci Karla Janečka - svým dlouholetým partnerstvím, nadšením a opakovanou finanční podporou

SharpCrafters s. r. o. - PostSharp Technologies - opětovným významným finančním darem

Nadace ČEZ - výzvou k pohybu :) a finančním příspěvkem

Siemens Fond pomoci - příspěvkem na vybavení terapeutických pracoven

Nadace Just - hmotným dárkem pro naše dobrovolné terapeuty a terapeutky!

Nadační fond Zeměkvět - finančním darem na podporu provozu Sociální kliniky.

Alena Srbová - za věnovaný čas přípravě a vedení odborného workshopu na podporu Sociální kliniky

Lektoři, kteří nás prostřednictvím realizace workshopů podpořili v rámci sbírky Magie dobrého života.

Ivana a Tomáš Janečkovi, kteří Sociální kliniku obdarovali finančně, důvěrou a také věrností k pomoci druhým.

Dále řada drobných dárců, kteří nám každý měsíc posílají svůj příspěvek na chod Sociální kliniky.

Všem ze srdce děkujeme.

2017

Nadační fond pomoci Karla Janečka - svým partnerstvím, podporou a zájmem

SharpCrafters s. r. o. - PostSharp Technologies - velkorysým finančním darem

Nadační fond rodiny Orlických - svým dlouhodobým zájmem a podporou

Dentons Europe CS LLP - poskytnutím právních služeb zdarma

Ivan Verný, který Sociální klinice věnoval výtěžek ze svého třídenního semináře.

Miroslav Janeček, který nás laskavě podpořil významným finančním darem.

Ivana a Tomáš Janečkovi, kteří Sociální kliniku obdarovali finančně, důvěrou a také všímavostí k lidem, kteří pomoc potřebují.

Lucie Zachařová, která podpořila brněnskou pobočku Sociální kliniky darem barevné tiskárny.

Dagmar Jančová, která se rozhodla věnovat klientům a klientkám Sociální kliniky svůj čas a uspořádat pro ně dva kurzy zaměřené zaměřen na relaxační techniky – léčbu a prevenci nežádoucích účinků stresu.

Lektorky a lektoři, kteří nás prostřednictvím realizace kratších kurzů či přednášek podpořili v rámci sbírky Magie vztahů.

Dále řada drobných dárců a dárkyň, kteří nám každý měsíc posílají svůj příspěvek na chod Sociální kliniky.

Všem ze srdce děkujeme.

2016

DBD Group - podpořila projekt Sociální kliniky v roce 2016 významným darem.

Moneta Money bank - přispěla finančním darem na provoz Sociální kliniky.

Rakouský spolek - daroval Sociální klinice jako charitativnímu partneru Rakouského plesu výtěžek z akce, který použijeme na odborné vzdělávání terapeutů.

Miroslav Janeček, který nás opětovně podpořil velkorysým finančním darem.

Petr Kello, který věnoval finanční příspěvek na základě letmo zmíněné prosby na společné sousedské snídaní s ARC Consulting.

Jana Krňanská - svými nápady, angažovaností, novými vhledy a prací.

Olga „Inka“ Trachtová - svojí prácí i finančním příspěvkem.

Petr Žídek a společnost Holmes Executive Search, s.r.o. - svým zájmem o SK i svojí štědrostí v podobě finančního daru.

Dárci, kteří se rozhodli Sociální klinice věnovat finanční podporu:
Dita Vodrážková
Rytmus - od klienta k občanovi, o. p. s.
Kateřina Sarkisová
Petr Kello
Jiří Moudrý
Miroslava Barcalová

... a také řada drobných dárců, kteří nám každý měsíc posílají svůj příspěvek na chod Sociální kliniky.

341 přispěvatelů na Hithit.cz, díky kterým jsme vybrali 157 550 Kč.

Všem dárcům a podporovatelům moc děkujeme.

2015

Nadační fond pomoci Karla Janečka - svým zájmem, kreativitou a podporou, nejen finanční.

Nadační fond rodiny Orlických - svým zájmem, kreativitou a podporou, nejen finanční.

Rakouská nadace Unruhe Privatstiftung - svým zájmem a oceněním Sociální kliniky cenou SozialMarie pro sociálně inovativní projekty.

ARC Consulting, s.r.o. - on-line evidenční systém, který pro nás v loňském roce vytvořili, i nadále spravují tak, aby dobře fungoval.

Dárci, kteří se rozhodli Sociální klinice věnovat finanční podporu:

Iva Abramčuková
Marie Dluhá
Lucie Kašová
Barbora Kosová
Miloslava Koubová
Petra Morvayová
Miroslav Janeček
Jan Pošta
Monika Rousová
Kateřina Sarkisová
Andrea Šimečková
Dita Vodrážková
Lucie Zachová
Jan Žůrek

A mnozí další...

Kateřina Broncová, která přímo pro Sociální kliniku namíchala dva originální harmonizační parfémy z čistě přírodních olejů Nobilis Tilia, kterými jsme o Vánocích obdarovali naše terapeutky a terapeuty.

Máša Dudziaková, která nám napsala text PF 2016: 12 důvodů, proč je dobré najít svůj směr.

Daniel Janech, který svým velkorysým darem podpořil celý projekt Sociální kliniky. A také Marie Vřeská, která ideu Sociální kliniky podporuje.

Dobrovolnice Um sem um tam, Helena Michková, která nám poskytla spoustu cenných podnětů a rad k webovým stránkám, a Helena Kalaninová, která nám pomohla založit facebookový účet.

Sanja Popović (marketingová a PR specialistka), která obohatila tým Sociální kliniky svou energií, nadšením, kreativitou a celou kupou nápadů nejen z oblasti propagace.

Jakub Ryvola (grafik a tvůrce komiksů), který nám i tento rok nám velkoryse pomáhá s tvorbou veškeré grafiky, aby měla jednotný ráz a svěží vzhled.

Martin Svetlík (copywriter), který texty o Sociální klinice s lehkostí a kreativitou převádí do poutavé a srozumitelné podoby.

Daniela Vodáčková, která s námi sdílela své bohaté znalosti i zkušenosti formou workshopu o krizové intervenci a rozšířila tím odborné znalosti terapeutů Sociální kliniky.

prof. MUDr. Helena Zídková, DrSc., která nám pomohla svým překladem odborných textů

2014

ARC Consulting, s.r.o. , kteří věnovali desítky hodin své práce, aby pro Sociální kliniku připravili on-line evidenční systém.

Český institut biosyntézy o. s., bez jehož finanční i nefinanční podpory by Sociální klinika nikdy nevznikla.

Martin Dobeš - Lehká hlava, kteří poskytnutým cateringem podpořili slavnostní otevření.

JUDr. Kristýna Dolejšová Kabelová, Ph.D. (advokátka), která pracovala s nadstandardním úsilím na založení právní formy Sociální kliniky.

Mgr. Andrea Jarolímková (advokátka), která nám pomohla se zorientovat v procesu podání ochranných známek a také ji pro nás připravila.

Kateřina Jonášová - Vydavatelství Patagonie s.r.o. podporuje Sociální kliniku částkou 3 Kč z každého prodaného Mammadiáře. www.kalendaresnapadem.cz, www.darkysnapadem.cz

Jakub Ryvola (grafik a tvůrce komiksů), který vytvořil svěží design webových stránek a tištěných materiálů.

Mgr. Petra Syrová Lukešová (advokátka), která svou právní znalostí zajistila jednoduchost a preciznost uzavíraných smluv s klienty a všemi spolupracovníky.

Pavel Dufek (grafický designér a ilustrátor), který nám mnohokrát pomohl s drobnými, leč zásadními úpravami, aby vše, co bylo krásně navrženo, bylo i správně vytištěno.

Miroslav Janeček, který svým finančním darem podpořil terapeutické služby Sociální kliniky.

Dárci, kteří věnovali finanční dar či si zakoupili dárcovské certifikáty: Eva a Jan Žůrkovi, Dita Vodrážková, Eva Svobodová, Zdena Ciprová, Ondřej Matějka, Michal Dědouch, Aleš Vavřinec, Lenka Růžičková a další.

Dále nás podpořili:

Klientky a klienti Sociální kliniky, kteří nám svými podněty pomohli a stále pomáhají službu Sociální kliniky rozvíjet.

Terapeuti a terapeutky, kteří se rozhodli poskytnout svou práci pro klienty zdarma.

Dobrovolníci, kteří věnovali svůj čas a pozornost rozmanitým činnostem od prosté administrativní činnosti po kreativní úkoly.

Přátelé a kolegové, kteří nás svým nadšením povzbuzovali ideu Sociální kliniky uskutečnit.

Naši partneři a děti.

Všem ze srdce děkujeme.